Digitalisering og automatisering er ikke lenger 'nice to have' - det er kritisk for å være konkurransedyktig. Automatisering er mer enn bare RPA / Robotics. Bygg konkurransefortrinn og effektiviser ved å dra nytte av digitale arbeidere med hender, nervesystem, hjerne og syn - som dekker hele forretningsprosessen.

Event Details

Digitalisering og automatisering er ikke lenger 'nice to have» - det er kritisk for å være konkurransedyktig. Hvordan utnytter IBM Security Red Hat sin plattform

Webinar

Live
Available On Demand until