IBM-i elektrooniline privaatsusavaldus

See avaldus on jõus 1. detsembrist 2020.

Selle avalduse eelmine versioon on saadaval siin.

Teie privaatsus on IBM-ile oluline ja meie jaoks on tähtis säilitada teie usaldus.

Selles avalduses kirjeldatakse, millised isikuandmete töötlemise tavad kehtivad IBM-i ja meie sidusettevõtete veebisaitide kohta, millist tüüpi teavet meie veebisaitide kasutajate kohta kogutakse ja jälgitakse ning kuidas teavet kasutatakse, jagatakse või võrguühenduseta režiimis muul viisil töödeldakse. Samuti kirjeldatakse privaatsusavalduses seda, kuidas võidakse meie IBM-i pilveteenustes (IBM Cloud) ja tarkvaratoodetes kasutada küpsiseid, veebimajakaid ja muid tehnoloogiaid. Selles privaatsusavalduses sisalduvad viited IBM-i veebisaitidele, toodetele ja teenustele hõlmavad rakendusi, programme ja seadmeid.

See IBM-i online privaatsusavaldus on IBM-i privaatsusavalduse lisa.

See avaldus kehtib IBM-i veebisaitide kohta, mis viitavad või lingivad käesolevale avaldusele, kuid ei kehti nende IBM-i veebisaitide kohta, millel on eraldi privaatsusavaldus. Lisaks ei kehti avaldus nende juhtude kohta, mil me kõigest töötleme teavet klientide nimel ja nende huvides (nt veebimajutusteenuse pakkumisel).

Me võime seda avaldust täiendada lisateabega, mis on seotud meie ja teie vahelise konkreetse teabevahetusega (nt tehingudokument või konkreetne privaatsusavaldus), kui tellite online teenust või kasutate seda.

IBM-i isikuandmete töötlemine, mis on seotud veebisaidi ibm.com kaudu kogutava teabega, nagu on kirjeldatud selles privaatsusavalduses, vastavad APEC-i piiriüleste privaatsuseeskirjade süsteemile (APEC Cross Border Privacy Rules System). APEC CBPR-i süsteem pakub organisatsioonide jaoks raamistikku tagamaks isikuandmete kaitse APECi riikide vahel andmete edastamisel. Lisateavet APEC-i raamistiku kohta leiate siit  (PDF, 89 KB).

Kui teil on meie privaatsuspoliitika või isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või kaebusi, võtke meiega ühendust selle vormi kaudu. Kui teil on seoses privaatsuse või andmekasutusega lahendamata probleeme, millele te pole saanud rahuldavat vastust, võtke ühendust meie USA-s asuva kolmandast osapoolest vaidluste lahendamise teenuste pakkujaga (tasuta) siin.

Isikuandmete kogumineollection

Sissejuhatus

Mitmesugustes olukordades võite olla valinud meile oma isikuandmeid edastada. Näiteks võite soovida anda meile oma nime ja kontaktandmed, et saaksime teiega suhelda, töödelda teie tellimust, võimaldada teil tooteid tellida või teenuse kasutajaks registreeruda, pakkuda teile tellimusi, või kui olete meie tarnija või äripartner, siis selleks, et saaksime teiega koostööd teha. Samuti võite edastada meile oma krediitkaardiandmed, et meilt midagi osta, või oma hariduskäigu või töökogemuse kirjelduse seoses vaba töökohaga IBM-is, kuhu te võite soovida kandideerida. Kui teavitate meid oma soovist, et me ei kasutaks teie kontaktandmeid teiega edaspidiseks suhtlemiseks väljaspool teie taotluse täitmist, siis me arvestame teie soovi.

Registreerimine

Kui soovite saada teavet, laadida alla publikatsioone, registreeruda reaalajas toimuvale või virtuaalsele üritusele või taotleda mõnda prooviversiooni, võime paluda teil esitada oma nimi ja tööalane kontaktteave, samuti muu teave, mis on seotud teie taotlusega. Kasutame seda teavet seoses teie taotlusega ja teiega suhtlemiseks. Kui külastate meie veebisaite, võib enamikul juhtudel selle teabe abil muutuda ka teie isik tuvastatavaks. Me säilitame teie andmed võimalikuks tulevaseks teabevahetuseks teiega. Kui soovite taotleda, et me enam ei kasutaks teie registreerimisteavet, võtke meiega ühendust selle vormi kaudu.

Samuti võime paluda teil registreerida IBMid ning sel juhul peate esitama oma nime, meiliaadressi, asukohana riigi ja muu teabe, kui see on vajalik selle eesmärgi täitmiseks, mille jaoks teil palutakse registreeruda. IBMid-d kasutatakse teie kordumatuks tuvastamiseks, kui külastate meie veebisaite, esitate taotluse või tellimuse või kasutate toodet või teenust. Enamiku teenuste ja toodete tellimiseks tuleb teil registreerida IBMid. IBMid registreerimine võib anda teile võimaluse oma privaatsussätteid kohandada ja juhtida. Teatud IBM-i tooted ja teenused võivad nõuda nende toodete või teenuste jaoks eraldiseisvat registreerumist. Sellisel juhul kasutatakse registreerimisandmeid, mille meile toote või teenuse jaoks esitasite, ainult teile selle toote või teenuse pakkumiseks.

Veebisaidikülastused, IBM-i pilveteenused (IBM Cloud) ja rakendused

Lisaks võime mitmesuguste tehnoloogiate kasutamise abil koguda teavet selle kohta, kuidas te meie veebisaite, IBM-i pilveteenuseid ja rakendusi kasutate. Näiteks kui külastate meie veebisaite või kasutate meie IBM-i pilveteenuseid või rakendusi, võime logida teatud teabe, mille teie brauser või seade meile saadab, nt teie IP-aadress (sh teie IP-aadressist tulenev teave, nt teie geograafiline asukoht), operatsioonisüsteem, brauseri või seadme tüüp, versioon ja keel, külastusaeg, külastuse kestus ja suunavate veebisaitide aadressid; lisaks võime koguda teavet selle kohta, kuidas veebisaiti või rakendust kasutate, sh krahhilogisid ja kasutusstatistikat, nt milliseid lehti meie saitidel vaatate, kui kaua aega veedate igal saidil ja milliseid muid toiminguid teete meie veebisaidi külastuse ajal. Kui avate meie veebisaidi ilma IBMid-d kasutamata või sisse logimata, kogume siiski osa neist isikuandmetest, et tagada veebisaitide funktsioonide töö.

Seoses mobiilirakendustega võime koguda ka teavet teie seadme asukoha kohta, nt geograafilise asukoha teavet või teie kordumatut kasutaja ID-d.

Lisaks sisaldavad mõned meie tarkvaratooted, IBM-i pilveteenused ja rakendused tehnoloogiaid, mis võimaldavad IBM-il koguda meie toodete ja teenuste kasutuse kohta teatud teavet. Võime selliseid tehnoloogiaid kasutada ka selleks, et kindlaks teha, kas avasite e-kirja või klõpsasite e-kirjas sisalduvat linki. Lisateavet kasutatavate tehnoloogiate kohta leiate allpool asuvast jaotisest „Küpsised, veebimajakad ja muud tehnoloogiad“.

Turundusteave

Enamik teavet, mida teie kohta kogume, on pärit meie otsesest teabevahetusest teiega.

Aeg-ajalt võime koguda teiega seotud teavet ka kaudselt muude allikate kaudu (nt loendite tarnijad). Kui seda teeme, palume tarnijatel kinnitada, et kolmas osapool hankis teabe seaduslikult ja et meil on õigus seda teavet nendelt saada ja seda kasutada.

Kui registreerute üritusele, võime koguda lisateavet (online või mitte-online viise kasutades) seoses sündmuse organiseerimisega ja sündmuse ajal (nt seoses seanssidel osalemise ja küsitluse tulemustega). Sündmusi võidakse salvestada ja samuti võidakse teha grupifotosid. Me jätame endale õiguse fotosid turunduslikul eesmärgil kasutada. Kui esitate meile oma tööalased kontaktandmed (nt visiitkaardi üleandmisel), võime neid kasutada teiega suhtlemiseks.

Et muuta teavet täpsemaks ja täielikumaks ning et meil oleks võimalik teabevahetust vastavalt teie vajadustele kohandada, võime otse teilt ja kaudselt kogutud teavet kombineerida.

Isikuandmete kasutaminemation

Järgmistes lõikudes kirjeldatakse üksikasjalikumalt, kuidas IBM võib teie isikuandmeid kasutada.

Teie tehingutaotluse täitmine

Kui te IBM-ilt midagi taotlete (nt toodet, teenust, tagasihelistamist või teatud turundusmaterjale), kasutame taotluse täitmiseks teie edastatud isikuandmeid. Taotluse täitmise hõlbustamiseks võime jagada neid andmeid teiste taotluse täitmisega seotud osapooltega, nt IBM-i äripartnerid, finantsasutused, tarneettevõtted, posti- ja valitsusasutused (nt tolliametid). Samuti võime teiega ühendust võtta kliendirahuloluküsitluste või turu-uuringute raames.

Meie veebisaitide külastamise isikupärastamine

Võime kasutada teie kohta kogutud isikuandmeid meie veebisaitide külastamise ja meie teenuste isikupärastamiseks (nt teile kuvatakse sisu, mis võiks teile huvi pakkuda ja hõlbustada saitidel navigeerimist). Samuti võime seda teavet kasutada oma veebisaitide täiustamiseks.

Tugiteenuse pakkumine

Võime kasutada teie isikuandmeid meilt hangitud toodete või teenustega seotud tugiteenuste pakkumiseks (nt tootevärskendustest või -parandustest teavitamine). Me võime teie teavet kombineerida muu teiega peetud teabevahetuse käigus saadud teabega, et pakkuda teile seoses toote tugiteenusega väärtuslikumaid soovitusi.

Pakume oma veebisaitidel ka võrguvestluste seansse, et teid abistada, kui navigeerite meie saitidel või foorumites, kus saab tõstatadaprobleeme ja pakkuda lahendusi; isikuandmeid, mida nendel seanssidel või nendes foorumites esitate, kasutame vastavalt selleleprivaatsusavaldusele.

Pakume oma veebisaitidel ka live-vestlusi, et teid abistada, kui navigeerite meie saitidel või foorumites, kus saab tõstatada probleeme ja pakkuda lahendusi; isikuandmeid, mida nendel vestlustel või nendes foorumites esitate, kasutame vastavalt sellele privaatsusavaldusele.

Tehnilise toe pakkumise käigus võime mõnikord juhuslikult juurde pääseda andmetele, mille olete meile edastanud või mis paiknevad teie süsteemis. Need andmed võivad sisaldada teavet teie, teie asutuse töötajate, klientide, partnerite või tarnijate kohta. Seda privaatsusavaldust ei kohaldata nendele isikuandmetele juurdepääsul ega nende töötlemisel; selliste andmete käitlemise ja töötlemisega seotud tingimused on hõlmatud kohaldatavate kasutustingimuste või muude teie ja IBM-i vahel sõlmitud lepingutega, näiteks diagnostikateabe vahetuse kasutustingimused (Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data).

IBM-i pilveteenused (IBM Cloud) ja rakendused

Võime koguda teavet selle kohta, kuidas te IBM-i pilveteenuseid kasutate, et saaksime: koostada statistikat meie tarkvaratoodete, meie IBM-i pilveteenuste ning rakenduste kasutuse ja tõhususe kohta; täiustada ja isikupärastada teie kasutusvõimalusi ja -kogemust meie toodete ja teenuste kasutamisel; kohandada meie ja teie vahelist teabevahetust; teavitada oma kliente nende toodete ja teenuste üldisest kasutusest ning täiustada ja arendada meie tooteid ja teenuseid ning kohandada või täiustada interaktsioone teie seadmega; ning valmistada ette koondatud ja anonüümitud aruandeid.

Turundus

Isikuandmeid, mille IBM-ile esitate, samuti isikuandmeid, mille oleme teie kohta kaudselt kogunud, võib IBM kasutada turunduseesmärkidel, s.t selleks, et teavitada teid üritustest, toodetest, teenustest ja lahendustest, mida IBM müüb ja mis võivad täiendada olemasolevat tooteportfelli. Kuid enne seda pakume teile võimalust valida, kas soovite, et teie isikuandmeid kasutataks sellisel viisil, või mitte. Võite igal ajal loobuda meie turundusmaterjalide vastuvõtmisest, järgides meie e-kirjaga kaasas olevaid tellimise katkestamise juhiseid (unsubscribe), teavitades meid oma soovist, kui teile helistame, või võttes meiega otse ühendust (vt allpool jaotist „Privaatsusküsimused ja juurdepääs“).

IBM ja kolmandad osapooled (nt äripartnerid ja erinevate lahenduste pakkujad, kes kasutavad, müüvad edasi või täiendavad IBM-i tooteid ja teenuseid) võivad olla mõne pakkumise või ürituse sponsorid või tootemargi ühispakkujad. Pakkumised ja üritused, mida pakutakse teistega ühiselt, on sellise partnerluse olemasolu korral selgelt tähistatud. Nendele pakkumistele või sündmustele registreerudes pidage meeles, et teie andmeid võivad koguda ka need kolmandad osapooled ja andmeid võidakse nende osapooltega jagada. Et teada saada, kuidas nad teiega seotud andmeid töötlevad, soovitame teil tutvuda nende kolmandate osapoolte privaatsusteavitustega.

Kui kasutate valikut „Saada see lehekülg e-kirjaga“, et saata see sõbrale või kolleegile, küsime teilt tema nime ja e-posti aadressi. Saadame automaatselt ühekordse e-kirja soovitud veebilehega ja ei kasuta saadud andmeid muudel eesmärkidel.

Tööle võtmine

Võib juhtuda, et seoses IBM-i veebisaidil või muul viisil reklaamitud tööpakkumise või töökohaga seotud järelepärimisega soovite saata meile teavet enda kohta (nt CV). Teie järelepärimisele vastamiseks või teie töölevõtmise kaalumiseks võidakse kasutada seda teavet kogu IBM-is.

Kõnede, vestluste või muu teabevahetuse seire või salvestamine

Mõne online tehingu raames võib juhtuda, et meil on vaja üksteisele helistada. See võib hõlmata ka muul viisil suhtlust võrgu kaudu. Palun arvestage, et IBM-i üldiseks tavaks on neid teabevahetusi töötajate koolitamiseks, kvaliteedi tagamise eesmärkidel või kindlast tehingust või infovahetusest tõendi säilitamiseks seirata ja mõnel juhul ka salvestada.

Teabe kasutamine suhtluskeskkonnas

IBM pakub paljudel oma veebisaitidel suhtluskeskkonnatööriistu, et registreeritud kasutajad saaksid võrgu kaudu anda faile ühiskasutusse ja teha koostööd. Nendeks tööriistadeks on foorumid, vikilehed, ajaveebid ja muud suhtlusvõrguplatvormid.

Kui laadite need rakendused alla ja kasutate neid või kui registreerite end nende suhtluskeskkonnatööriistade kasutajaks, palutakse teil edastada teatud isikuandmeid. Registreerimisteabe kohta kehtib see privaatsusavaldus ja seda teavet kaitstakse vastavalt siin välja toodule, välja arvatud sellise teabe puhul, mis tehakse teie profiili osana automaatselt teistele osalejatele kättesaadavaks. Need rakendused ja tööriistad võivad sisaldada ka täiendavaid privaatsusavaldusi konkreetse teabega andmete kogumise ja töötlemise kohta. Nende tööriistade ja rakenduste toimimisest ülevaate saamiseks lugege need täiendavad avaldused läbi.

See privaatsusavaldus ei hõlma muud teie postitatavat sisu (nt pildid, teave, arvamused või mis tahes muud laadi isiklik teave), mille muudate teistele nende suhtlusplatvormide või rakenduste kasutajatele kättesaadavaks. Sellist tüüpi sisu hõlmavad nende rakenduste või platvormide kasutustingimused ning kõik muud juhised ja privaatsusteave, mis on esitatud seoses nende rakenduste või platvormide kasutamisega ning samuti protsessidega, mille abil saate nendest tööriistadest oma sisu eemaldada või selleks abi küsida. Selleks, et paremini mõista sellise sisu korral nii teile, IBM-ile kui ka muudele osapooltele kehtivaid õigusi ja kohustusi, lugege neid materjale. Võtke arvesse, et sisu, mille postitate ükskõik millisele sellisele suhtlusplatvormile, võib olla laiemalt kättesaadav nii IBM-i siseselt kui ka väljaspool IBM-i.

IBM-i ja teiste isikute õiguste ja vara kaitsmine

Võime teie isikuandmeid kasutada või jagada eesmärgiga kaitsta IBM-i, meie äripartnerite, tarnijate, klientide ja teiste õigusi ja vara, kui meil on põhjendatud alust arvata, et neid õigusi või seda vara on mõjutatud või võidakse mõjutada. Lisaks jätame endale õiguse avaldada seadusega ettenähtud korras teie isikuandmeid, ja kui leiame, et nende avaldamine on vajalik meie või teiste õiguste kaitsmiseks või kui seda nõuab meie veebisaite puudutav kohtumenetlus, kohtumäärus või muu juriidiline menetlus.

Teave äripartneritele

Kui esindate IBM-i äripartnerit, võib juhtuda, et külastate mõnda spetsiaalselt IBM-i äripartneritele mõeldud IBM-i veebisaiti. Võime selle saidi kaudu edastatud teavet kasutada IBM-i ärisuhete haldamiseks ja arendamiseks nii teie enda, teie esindatud äripartneri kui ka IBM-i teiste äripartneritega üldiselt. Näiteks võime kasutada teie andmeid, et saata teile üksikasju IBM-i äripartnerlusprogrammide kohta. Samuti võime jagada teatud andmeid teiste äripartneritega (rakendades kõiki olemasolevaid konfidentsiaalsuskohustusi) ja nii praeguste kui ka potentsiaalsete IBM-i klientidega. Seoses kindla tehinguga või programmiga võime teiega ühendust võtta ka kliendirahuloluküsitluste või turu-uuringute raames.

Teave tarnijatele

Kui esindate IBM-i tarnijat, võib juhtuda, et külastate mõnda spetsiaalselt IBM-i tarnijatele mõeldud IBM-i veebisaiti. Võime selle saidi kaudu edastatud andmeid kasutada seoses teiega tehingute sõlmimise või täitmisega. Sellega võib näiteks kaasneda teabe jagamine tehinguga seotud muude IBM-i üksustega, IBM-i äripartneritega, klientidega, tarneettevõtetega, finants-, posti- ja valitsusasutustega. Teavet võidakse kasutada ka IBM-i ärisuhete haldamiseks ja arendamiseks nii teie enda, teie esindatava tarnija kui ka teiste IBM-i tarnijatega üldiselt.

Lapsed

Meie veebisaidid, tooted ega teenused pole ette nähtud kasutamiseks alla 16-aastastele lastele, kui pole märgitud teisiti.

Säilitamine

IBM säilitab teie isikuandmeid senikaua, kui see on vajalik teabe töötlemise eesmärgi täitmiseks või muudel teie isikuandmete säilitamiseks asjakohastel põhjustel (nt meie juriidiliste kohustuste täitmiseks, vaidluste lahendamiseks või meie lepingute jõustamiseks).

Teie registreerimisteavet säilitatakse senikaua, kuni teie konto või IBMid on aktiivne või kui see on vajalik teile teenuste pakkumiseks. Kui soovite taotleda, et me enam ei kasutaks teie registreerimisteavet teile teenuste pakkumiseks, võtke meiega ühendust selle vormi kaudu. Seoses IBM-i pilveteenustega, mida teil on õigus kasutada IBM-i kliendi kaudu, kes on sõlminud IBM-iga lepingu selle teenuse kasutamiseks, võidakse teie registreerimisteavet säilitada selle IBM-i kliendi teatud nõuete täitmiseks.

Küpsised,veebimajakad ja muud tehnoloogiad

Nagu eespool mainitud, kogume teavet teie külastuste kohta meie veebisaitidel ning selle kohta, kuidas te kasutate meie IBM-ipilveteenuseid ja tarkvaratooteid, kuna see aitab meil koguda statistikat kasutamise ja tõhususe kohta, isikupärastada teiekasutuskogemust, kohandada teabevahetust vastavalt teie vajadustele ning täiustada oma tooteid ja teenuseid.Me teeme sedamitmesuguste tehnoloogiate abil (sh skriptid, sildid, kohalikud ühisobjektid (Flash-küpsised), kohaliku salvestusruumi (HTML5)veebimajakad ja küpsised).

Mis on küpsised ja milleks neid kasutatakse?

Küpsis on veebisaidi poolt teie brauserisse saadetud andmehulk, mis võidakse seejärel salvestada teie arvutisse sildina (tag), mille abil tuvastatakse teie arvuti. Enamasti kasutatakse küpsiseid ainult veebisaidi külastatavuse (nt külastajate arvu ja külastuste kestuse) ning tõhususe (nt külastajatele kõige rohkem huvi pakkuvate teemade) mõõtmiseks või saidi kasutamise ja seal navigeerimise hõlbustamiseks ning sellisena pole küpsised seotud isikuandmetega. Kuid mõnikord kasutatakse küpsiseid ka veebisaidi külastamise isikupärastamiseks ja sellisel juhul on küpsised seotud kasutajaprofiili teabe või kasutaja eelistustega. Aja jooksul võimaldavad need andmed kokku panna väärtusliku ülevaate, mis aitab meil kasutuskogemust paremaks muuta.

Kui kolmandad osapooled esitlevad oma tooteid/teenuseid IBM-i veebisaidil, võib IBM toota koondatud anonüümitud teavet ja jagada seda nendega, et aidata mõista, kui palju kasutajaid reageeris või näitas huvi nende toodete/teenuste vastu.

Küpsised liigitatakse enamasti „seansiküpsisteks“ ja „püsiküpsisteks“. Seansiküpsised aitavad teil veebisaidil tõhusalt ringi liikuda, pidades teie lehelt lehele kulgemisel silma peal. See tagab, et teilt ei küsita ikka ja jälle uuesti sama teavet, mille olete praeguse külastuse käigus juba esitanud, või teavet, mida on vaja tehingu lõpuleviimiseks. Seansiküpsised talletatakse seadme ajutises mälus ja kustutatakse veebibrauseri sulgemisel. Püsiküpsised seevastu talletavad kasutaja eelistused nii praeguse külastuse kui ka edaspidiste külastuste tarbeks. Need kirjutatakse teie seadme kõvakettale ja kehtivad ka siis, kui käivitate oma brauseri järgmine kord uuesti. Püsiküpsiseid kasutame näiteks teie keelevaliku ja asukohariigi salvestamiseks.

Kuidas väljendada küpsiste kasutamisega seotud privaatsuseelistusi?

Kui külastate meie veebisaite või veebiteenuseid, on teil võimalus määrata oma eelistused seoses küpsiste ja muude selliste tehnoloogiatega, kasutades suvandeid või tööriistu, mille teie veebibrauser või IBM teeb teile kättesaadavaks. Kui IBM kasutab küpsisehaldurit, kuvatakse see teie esimesel veebisaidikülastusel. Kui klõpsate IBM-i veebisaidi jaluses valikut „Küpsiste eelistused“, saate igal ajal valida ja muuta seda, millist tüüpi küpsiseid soovite lasta veebisaitidel ja IBM-i pilveteenustel kasutada. Saate määrata oma eelistuse seoses nõutavate, nõutavate ja funktsionaalsete või nõutavate, funktsionaalsete ja isikupärastamisküpsiste kohta. Siit leiate lisateavet kasutatavate küpsiste tüüpide kohta. Küpsiste eelistuste kasutamisel ei kustutata teie seadmes juba olemas olevaid küpsiseid. Oma seadmes olevad küpsised saate kustutada veebibrauseri sätete kaudu.

Kuigi IBM-i veebisaidid ning veebi- ja pilveteenused ei tunne praegu ära automatiseeritud brauserisignaale jälgimismehhanismide (nt funktsiooni „Ära jälgi“ juhised) kohta, saate oma privaatsuseelistusi seoses enamiku küpsiste ja muude selliste tehnoloogiate kasutusega üldiselt väljendada oma veebibrauseri kaudu. Teavet küpsiste haldamise kohta leiate oma brauseri menüüst „Tööriistad“ (või mõnest muust sellisest menüüst). Enamikul juhtudel saate seadistada brauseri enne küpsise vastuvõtmist sellest teavitama, mis võimaldab teil otsustada, kas võtta küpsis vastu või mitte. Samuti saate üldjuhul seadistada brauseri küpsiseid välja lülitama. Meie tarkvaratoodetes saab küpsised välja lülitada toote enda kaudu. Kuna küpsised võimaldavad teil kasutada mõningaid meie veebisaitide, tarkvaratoodete ja IBM-i pilveteenuste funktsioone, soovitame teil jätta küpsised sisselülitatuks. Kui blokeerite meie küpsised, lülitate need välja või keeldute neid mõnel muul viisil vastu võtmast, ei pruugita mõnda veebilehte õigesti kuvada või võib juhtuda, et te ei saa näiteks ostukorvi kaupu lisada, ostma siirduda või kasutada sisselogimist nõudvaid veebisaite või IBM-i pilveteenuseid.

Veebimajakad ja muud tehnoloogiad

Mõned IBM-i veebisaidid, IBM-i pilveteenused ja tarkvaratooted võivad kasutada nende paremaks kohandamiseks vastavalt teie soovidele ja seega parema klienditeeninduse tagamiseks ka veebimajakaid või muid tehnoloogiaid. Neid tehnoloogiaid võidakse kasutada paljudel IBM-i veebisaitide lehtedel. Kui külastaja need lehed avab, luuakse külastusest isiku tuvastamist mittevõimaldav teade, mida meie või meie tarnijad võivad töödelda. Need veebimajakad töötavad tavaliselt koos küpsistega. Kui te ei soovi, et teie küpsiseteavet seostataks teie külastustega nendel veebilehtedel või nende toodete kasutamisega, saate seadistada brauseri küpsiseid välja lülitama või lülitada küpsised ise toote kaudu välja. Kui lülitate küpsised välja, tuvastavad veebimajakad ja muud tehnoloogiad ikkagi teie külastuse, kuid seda ei seostata teabega, mida muidu küpsistes talletatakse.

Lisateavet meie IBM-i pilveteenustes ja tarkvaratoodetes kasutatavate tehnoloogiate kohta (sh teavet selle kohta, kuidas need välja lülitada) leiate vastava tarkvaratoote või IBM-i pilveteenuse kasutusjuhendist.

Me kasutame sisuteabe ja -eelistuste talletamiseks kohalikke ühisobjekte (Local Shared Objects), nt Flash-küpsised, ja kohalikku salvestusruumi (Local Storage), nt HTML5. Kolmandad osapooled, kellega teeme koostööd, et pakkuda oma veebisaidil teatud funktsioone või kuvada teie veebisirvimistegevuse põhjal teistel veebisaitidel IBM-i reklaame, kasutavad samuti Flash-küpsiseid või HTML5 teabe kogumiseks ja talletamiseks. Eri brauserid võivad HTML5 eemaldamiseks pakkuda oma haldustööriistu. Flash-küpsiste haldamiseks klõpsake siin.

Võime kaasata veebimajakaid ka turundusega seotud e-kirjadesse või uudiskirjadesse, et teha kindlaks, kas neid sõnumeid on avatud ja neis sisalduvaid linke klõpsatud.

Mõned meie äripartnerid seavad meie veebisaidile üles veebimajakaid ja küpsiseid. Lisaks sellele võivad kolmandate osapoolte suhtlusvõrkude nupud logida teatud andmeid (nt teie IP-aadress, brauseri tüüp ja keel, juurdepääsu aeg ning viitavate veebisaitide aadressid), ja kui te olete nendele suhtlusvõrgusaitidele sisse logitud, võivad need sel viisil kogutud andmed ka linkida teie profiiliteabega sellel saidil. Nende kolmanda osapoole jälgimistehnoloogiate üle puudub meil kontroll. Võtke arvesse, et domeeni „s81c.com“, mida kasutatakse mõne meie veebisaidi staatilise sisu edastamiseks, haldab IBM, mitte kolmas osapool.

Internetis reklaamimineline

IBM ei esita oma veebisaitidel kolmanda osapoole online reklaame. Küll aga reklaamib IBM oma tooteid ja teenuseid muudel veebisaitidel. Et saada ülevaadet veebisaitide operaatorite ja võrgureklaamide pakkujate tavadest seoses reklaamimisega (sh millist tüüpi teavet võivad nad teie Interneti-kasutuse kohta koguda), soovitame teil tutvuda nende privaatsuspoliitikatega.

Mõni reklaamivõrgustik, mida võime kasutada, võib olla organisatsiooni Network Advertising Initiative (NAI) või European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA) liige. Üksikisikud võivad loobuda NAI või EDAA liikmetest reklaamivõrgustike sihitud reklaamide saamisest, kasutades järgmiste saitide pakutavaid tööriistu:

  • Digital Advertising Alliance (DAA)
  • Network Advertising Initiative (NAI) või
  • European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA)

Samuti teeme koostööd teatud kolmandate osapooltega, et hallata meie reklaame muudel saitidel. Need kolmandad osapooled võivad kasutada küpsiseid ja veebimajakaid selleks, et koguda teavet (nt teie IP-aadressi) teie tegevuste kohta IBM-i ja muudel veebisaitidel teile teie huvide põhjal sihitud IBM-i reklaamide pakkumiseks:

  • USA-s ja Kanadas tuvastatakse teile sihitud IBM-i reklaamid ikooniga AdChoices, kuna IBM osaleb Digital Advertising Alliance’i käitumispõhise veebireklaamimise enesereguleerimisprogrammis (vt youradchoices.com ja youradchoices.ca). Oma eelistuste haldamiseks saate reklaamides klõpsata vastavat ikooni.
  • Kui te ei soovi, et seda teavet kasutataks teile sihitud reklaamide näitamiseks, klõpsake siin.

Võtke arvesse, et see ei tähenda, et teile ei näidata sihtimata reklaame. Teile näidatakse endiselt üldisi, mittesihitud reklaame.

Mitte-IBM-i veebisaitide ja kolmanda osapoole rakenduste lingid

Et võimaldada teil teabevahetus teiste veebisaitidega, kus teil on kontod (nt Facebook ja muud suhtlusvõrgusaidid), või liituda nendel saitidel olevate kogukondadega, võime pakkuda teile linke või manustada kolmanda osapoole rakendusi, mis võimaldavad teil meie veebisaitide kaudu sisse logida, postitada sisu või liituda nende kogukondadega.

Võime pakkuda teile ka üldisi linke mitte-IBM-i veebisaitidele.

Nende linkide ja rakenduste kasutamine kuulub kolmandate osapoolte privaatsusteavituste alla ja teil tuleks enne nende linkide või rakenduste kasutamist tutvuda kolmandate osapoolte saitide privaatsusteavitustega. IBM ei vastuta nende veebisaitide isikuandmete töötlemise toimingute ega sisu eest.

Muudatustest teavitamine

Aeg-ajalt võime seda privaatsusavaldust uuendada vastavalt meie andmete haldamise tavade muutustele. Muudetud privaatsusavaldus lisatakse siia koos muudatuste kuupäevaga. Soovitame teil korrapäraselt neid veebisaite külastada, et saada teavet muudatustest ja uuendustest. Kui teeme olulise muudatuse meie privaatsusavalduses, lisame 30 päevaks selle kohta teate selle lehekülje ülemisesse serva. Jätkates meie veebisaitide kasutamist pärast sellise muudatuse jõustumist, arvestame sellega, et te olete muudatused läbi lugenud ja nendest aru saanud.

Privaatsusküsimused ja juurdepääs

Kui teil on küsimusi selle privaatsusavalduse või oma isikuandmete töötlemise kohta IBM-is, saate meiega ühendust võtta selle vormi. kaudu.

Meie poole võib pöörduda ka järgmisel aadressil:

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
USA

Mõnel juhul on teil võimalus vaadata, redigeerida või kustutada oma isikuandmeid Interneti vahendusel. Juhul kui te ei pääse oma teabele Interneti kaudu juurde, kuid soovite hankida koopia teabest, mille olete IBM-ile edastanud, või kui avastate, et see teave on vale, ja soovite, et me seda korrigeeriks, võtke meiega ühendust. Lisateavet oma õiguste kohta leiate siit.

Kui te ei soovi enam saada IBM-ilt turundusega seotud e-kirju, uuendage oma eelistusi siin. Tellimuste puhul järgige iga e-kirja allosas toodud e-kirjade tellimise katkestamise juhiseid (unsubscribe).