Práce s daty po účely vyšetřování nejen bezpečnostních hrozeb

May 20 2020, 10:30 CET

90 minutes

Czech

Free of charge

Add to calendar

Práce s daty po účely vyšetřování nejen bezpečnostních hrozeb

"Dovolujeme si Vás pozvat na další webinář, který Vám tentokrát přiblíží možnosti zpracování dat, jejich analýzu a vizualizaci s cílem pomoci analytikům a vyšetřovatelům najít odpovědi na jejich otázky.

Vhodná interpretace dat, hledání a pochopení klíčových entit a vazeb, které nejsou na první pohled v datech zřejmé často přinášejí ty nejhodnotnější informace.

IBM i2 je již řadu let špičkou v tomto oboru, je nasazeno po celém světě mj. ve zpravodajských službách, armádě, policejních útvarech, bankách, pojišťovnách, sociálních službách a v celé řadě dalších organizací např. v rámci tzv. Security operation center, tedy útvarech, které se věnují oblasti kybernetické bezpečnosti.

V rámci webináře představíme platformu IBM i2, její funkcionalitu, vlastnosti a způsoby nasazení. Prodiskutujeme možnosti zpracování strukturovaých i nestrukturovaných dat, seznámíme Vás s novinkami a ukážeme si její možnosti při vyšetřování."


Event Contact

Michaela Zajoncová

Security SW Representative