Information Center

VT Görüntü Oturumları için ANSI Renk Öznitelikleri

ANSI renk özniteliği ayarları, Renk (VT Görüntü) yapılanış penceresinin sol tarafındaki ANSI Öznitelikleri başlığı altında listelenir.

Genellikle, kullanıcı bu ANSI özniteliklerine ilişkin ayarları değiştirmez. Bunun nedeni, bu ANSI özniteliklerinin Host On-Demand'ın VT oturumu penceresindeki metni görüntülediği varsayılan renkleri etkilememesidir. (Varsayılan renkler, Temel Renk başlığı altındaki Olağan seçimiyle denetlenir.)

Ancak, aşağıdaki durumlarda bu ANSI özniteliklerinden birinin ayarını değiştirmeniz gerekebilir:

ANSI renk komutu, metin için bir önalan rengi ya da artalan rengi tanımlar. Aşağıdaki liste, ANSI renk komutuyla tanımlanabilecek renkleri göstermektedir:

Host On-Demand bir ANSI renk komutu alırsa, varsayılan olarak, izleyen metnin önalanını ya da artalanını komutta belirtilen rengi kullanarak görüntüler. Örneğin, VT anasistem uygulaması "Artalan rengini Beyaz olarak ayarla" ANSI renk komutunu gönderirse, varsayılan olarak, Host On-Demand metin artalanını görüntülemek için beyaz rengi kullanır. Benzer biçimde, VT anasistem uygulaması "Önalan rengini Mavi olarak ayarla" komutunu gönderirse, varsayılan olarak, Host On-Demand metin karakterlerini görüntülemek için mavi rengi kullanır.

Ancak, Host On-Demand VT oturumunuzu uyarlayarak, Host On-Demand'ın ANSI renk komutunda belirtilenden başka bir rengi kullanmasını sağlayabilirsiniz. Host On-Demand'ın farklı bir renk görüntülemesi için aşağıdaki adımları izleyin:

  1. Düzenle > Tercihler > Renk öğelerini seçin.
  2. Renk (VT Görüntü) yapılanış penceresinde, ANSI Öznitelikleri başlığı altındaki sol kısımda ANSI renk komutunun belirteceği rengi seçin. Örneğin, VT anasistem uygulaması "Önalan rengini Mavi olarak ayarla" komutu gönderdiğinde Host On-Demand'ın önalan rengi olarak koyu türkuvazı görüntülemesi için, Mavi'yi seçin.
  3. ANSI renk komutuna ilişkin açılan listeyi (Önalan Rengi açılan listesi ya da Artalan Rengi açılan listesi) genişletin. Örneğin, "Önalan rengini Mavi olarak ayarla" ANSI renk komutu için Önalan Rengi açılan listesini genişletin.
  4. Açılan listede, bu ANSI komutu alındığında Host On-Demand tarafından görüntülenmesi gereken rengi seçin. Örneğin, VT anasistem uygulaması "Önalan rengini Mavi olarak ayarla" komutu gönderdiğinde Host On-Demand'ın önalan rengi olarak koyu türkuvazı görüntülemesi için, Koyu Türkuvaz'ı seçin.

Açılan listelerde gösterilen standart renkler şunlardır:

Başka bir rengi tercih ederseniz, Önalan Rengi açılan listesinin ya da Artalan Rengi açılan listesinin sağ tarafındaki renk simgesini tıklatın ve çeşitli seçenekler arasından bir renk seçin ya da özel bir renk yaratın.

Bazı VT anasistemleri ve uygulamalarının ANSI renk komutları göndermediğini unutmayın. Bir VT oturumunu "Önalan rengini Mavi olarak ayarla" gibi bir ANSI renk komutuna karşılık olarak özel bir rengi (örneğin, koyu türkuvazı) görüntüleyecek biçimde uyarladığınızda, VT oturumu pencerenizdeki renk ancak VT anasistem uygulaması ilgili ANSI komutunu gönderince değişir.

Host On-Demand, ANSI renk komutunun aşağıdaki seçeneklerini desteklemez:

İlgili konular:

  • Oturum Renklerine İlişkin Açıklamalar
  • Anasistem Oturumu Varsayılan Renklerinin Kullanılması
  • Java 2 Tarayıcılarıyla Özel Renklerin Kullanılması