Skapa mallar för flyttprojekt

Ett flyttprojekt tillhandahåller detaljer om de uppgifter som utförs för flyttåtgärder. Du kan skapa en mall för flyttprojekt för att upprätthålla konsekvensen för flyttdetaljer. Du kan t.ex. generera en mall som anger de nödvändiga uppgifterna för flytten och kostnadskoderna.

Arbetsordning

  1. Välj Projekt > Konfigurera > Projektmall > Anläggningsprojekt.
  2. Ange detaljer om mallen, t.ex. omfattning, schema och budget.
  3. Tilldela kontaktroller för flyttprojektet.
  4. Spara posten.