Måttet Förebyggande underhållsuppgift - Klar (%)

Bestämmer nivån av förebyggande underhållsarbete som utförs jämfört med det planerade förebyggande underhållsarbetet.

Måttdetaljer Beskrivning
Namn Förebyggande underhållsuppgift - Klar (%)
Kategori Drift
Analysmål för undantagstillstånd Bestämmer andelen planerade förebyggande underhållsuppgifter under en rapporteringsperiod jämfört med de förebyggande underhållsuppgifter som slutförts under denna period. Visa det här måttet över tiden för att se, analysera och justera underhållsprogram baserat på observerade trender. Diagrammet visar att när slutförandegraden går upp, går haverier och akutarbete ner. Om spårningen utförs korrekt är korrelationen obestridlig och kan användas för att vinna stöd för programmet för förebyggande underhåll.
Beskrivning Informerar ledningen om hur effektivt organisationen genomför det planerade programmet för förebyggande underhåll. Det är användbart för att rikta uppmärksamheten på ett program för förebyggande underhåll som inte är effektivt.
Källa Kundfokusgrupp
Mått Slutförda förebyggande underhållsuppgifter totalt/planerade förebyggande underhållsuppgifter totalt
Beroende data som beräknas
 • Totalt antal slutförda förebyggande underhållsuppgifter = totalt antal slutförda förebyggande underhållsuppgifter där uppgiftstyp = förebyggande, status = klar eller avslutad och planerat slut ligger inom insamlingsperioden.
 • Totalt antal schemalagda förebyggande underhållsuppgifter = totalt antal förebyggande underhållsuppgifter där uppgiftstyp = förebyggande, status = klar, avslutad eller planerad och planerat slut ligger inom insamlingsperioden.
Roller
 • OP Tjänsteansvarig
 • OP Anläggningsbedömningsansvarig/planerare
Diagramvisningstyper
 • Värdebaserat: Horisontalt grupperad stapel (Procent ) Diagram( Insamlingsperiod: Vertikalt grupperad stapel (procent))
 • Resultatbaserat: Horisontalt staplad stapel (Insamlingsperiod: Vertikalt staplad stapel)
Trösklar
 • Låg tröskel: .6 ( 60%)
 • Hög tröskel: .9 ( 90%)
 • Intervall 1: För mycket/negativt/rött
 • Intervall 2: Målenligt/varning/gult
 • Intervall 3: Högt/positivt/grönt
Detaljer Modul: triMetricFact

Affärsobjekt: triTaskDetailFact

Måttfrågor: triTaskDetailFact - Mått - Förebyggande underhållsuppgift - Klar (%), triTaskDetailFact - Mått - Förebyggande underhållsuppgift - Klar (%) (resultat)

Borrvägar
 • Geografi
 • Plats
 • Ansvarig organisation
 • Insamlingsperiod
Interaktiva filter
 • Geografi
 • Plats
 • Ansvarig organisation
 • Uppgiftstyp
Statiska filter
 • Uppgiftstyp = förebyggande
 • Uppgifter (endast uppgiftstyper med avsnittet Ansvarig organisation)
Tid Månader
Datapunktsuppdatering Varje månad
Licensberoende IBM® TRIRIGA Operations
Funktionsberoende
 • Uppgiftshantering
 • Tjänstehantering
 • Arbetsinstruktioner för förebyggande underhåll
 • FU-scheman