Investeringsavkastning - Räntabilitet (ROI)

Scenariomätvärdet Investeringsavkastning - Räntabilitet (ROI) beräknar avkastningen på investeringen för scenariot.

Post Beskrivning
Namn Investeringsavkastning - Räntabilitet (ROI)
Mätkategori Ekonomi
Mätvärdets syfte Beräkna investeringsavkastning (ROI) för scenariot
Mått

Round(((A/B)*100),2)

A = Minskning av rörelsekostnader per år = registrerat i scenariot. Det representerar hur mycket pengar per år som förväntas sparas till följd av scenariot.

B = Nettoinvesteringskostnad = summan av flyttposternas uppskattade kostnader.

Standardtrösklar

Låg tröskel: 100

Hög tröskel: 200

Intervall 1: Dåligt/negativt/rött

Intervall 2: Marginal/varning/gult

Intervall 3: Högt/positivt/grönt

Standardmål 0 procent