IBM® Informix® 12.10

Zavádzanie údajov s pomenovanými dátovodmi

Pomenovaný dátovod môžete použiť na zavedenie údajov z externých tabuliek.

Ak chcete pomenovaný dátovod použiť na zavedenie údajov z externej tabuľky, postupujte nasledovne:

  1. Určite pomenované dátovody v klauzule DATAFILES príkazu CREATE EXTERNAL TABLE v SQL.
  2. Vytvorte pomenované dátovody, ktoré ste určili v klauzule DATAFILES. Na vytvorenie pomenovaných dátovodov použite príkazy operačného systému.

    Príkaz mknod UNIX použite s voľbou -p, aby ste vytvorili pomenovaný dátovod. Ak sa chcete pri dátovodoch vyhnúť problémom s blokovaním otvárania, v systéme UNIX spustite samostatné procesyUNIX pre načítavače dátovodov a zapisovače dátovodov alebo otvorte dátovody pomocou sady príznakov O_NDELAY.

  3. Otvorte pomenované dátovody v programe, ktorý číta pomenované dátovody.
  4. Spustite príkaz INSERT v SQL.
    INSERT INTO employee SELECT * FROM emp_ext;
Dôležité: Ak pred spustením príkazu INSERTnevytvoríte a neotvoríte pomenované dátovody, príkaz INSERT sa úspešne vykoná, no nezavedú sa žiadne riadky.


Poslať spätnú väzbu | Výmena príkladov | Riešenie problémov

Súbor PDF môžete nájsť na stránke Publications for the IBM Informix 12.10 family of products.
Poznámky k vydaniu, poznámky k dokumentácii a/alebo poznámky k hardvéru nájdete na stránke Poznámky k vydaniu.
časová značka Dátum vydania: Marec 2013