Gestionarea SNMP pe Virtual I/O Server

Găsiţi comenzi pentru activare, dezactivare şi lucrul cu SNMP în Virtual I/O Server.

Despre acest task

SNMP (Simple Network Management Protocol) este un set de protocoale pentru a monitoriza sistemele şi dispozitivele în reţele complexe. Reţeaua de gestionare SNMP este bazată pe modelul familiar de client-server care este utilizat pe larg în aplicaţiile de reţea IP (Internet Protocol). Fiecare gazdă gestionată rulează un proces numit agent. Agentul este un proces server care întreţine informaţiile despre dispozitivele gestionate în baza de date MIB (Management Information Base) pentru gazdă. Gazdele care sunt implicate în luarea de decizii pentru gestionarea reţelei pot rula un proces numit manager. Un manager este o aplicaţie client care generează cereri pentru informaţii MIB şi răspunsuri pentru procese. În plus, un manager poate trimite cereri către serverele agent pentru a modifica informaţiile MIB.

În general, administratorii de reţea folosesc SNMP pentru a gestiona mai uşor reţelele, din următoarele motive:

  • Se ascunde reţeaua sistemului de bază.
  • Administratorul poate gestiona şi monitoriza toate componentele reţelei dintr-o singură consolă.

SNMP este disponibil pe Virtual I/O Server Versiunea 1.4 şi ulterioară.

Următoarele tabele listează operaţiile de gestionare SNMP disponibile pe Virtual I/O Server, precum şi comenzile pe care veţi avea nevoie să le rulaţi pentru a realiza fiecare operaţie.

Tabela 1. Comenzi pentru lucrul cu SNMP pe Virtual I/O Server
Comandă Task
startnetsvc Activarea SNMP.
snmpv3_ssw Selectarea agentului SNMP care vreţi să ruleze.
cl_snmp Emiterea cererii SNMP către agenţi.
cl_snmp Procesarea răspunsurilor SNMP returnate de către agenţi.
snmp_info Cererea informaţiilor din MIB gestionat de un agent SNMP.
snmp_info Modificarea informaţiilor MIB gestionat de către un agent SNMP.
snmp_trap Generarea unei notificări sau capcane, care raportează un eveniment managerului SNMP cu un mesaj specificat.
stopnetsvc Dezactivarea SNMP.