Treść komunikatu

Treść komunikatu jest tworzona w publikatorach i subskrybentach poniżej nagłówka komunikatu.

Ta sekcja zawiera informacje na temat sposobu tworzenia treści komunikatów w produkcie Rational Integration Tester.


Opinia