Istotność statystyczna

Istotność statystyczna to ocena, czy wynik występuje przypadkiem. Gdy wynik jest statystycznie istotny, oznacza to, że jest mało prawdopodobne, aby wystąpił przypadkiem, z powodu losowych fluktuacji.

Istnieje punkt odcięcia stosowany przy określaniu istotności statystycznej. Jest to tzw. poziom istotności. Jeśli prawdopodobieństwo wyniku (wartość istotności) jest mniejsze niż odcięcie (poziom istotności), wynik jest oceniany jako statystycznie istotny.

Istotność statystyczna nie mówi nic o praktycznym znaczeniu wyniku. Ponadto, w miarę jak liczba rekordów wzrasta, większa liczba wyników jest statystycznie istotna (poniżej poziomu istotności) przez przypadek. Te fakty mogą być uwzględnione w wielkości efektu. Wielkość efektu ułatwia określenie, czy wynik ma praktyczne znaczenie i nie zależy od łącznej liczby rekordów (wielkości próby).