Konfigurere brukerautentisering

Administratoren din har allerede konfigurert en autentiseringsleverandør for IBM® Cognos-komponenter. Du kan aktivere sikkerhet mellom IBM Cognos Office og IBM Cognos-klientapplikasjoner ved å aktivere enkeltpålogging. Enkeltpålogging sikrer at brukere som er logget på én IBM Cognos-klientapplikasjon, for eksempel IBM Cognos Planning eller IBM Cognos Controller, ikke blir bedt om autentisering når de kjører en annen IBM Cognos-klientapplikasjon, for eksempel IBM Cognos Analysis for Microsoft Excel.

Enkeltpålogging må også være etablert på IBM Cognos BI- eller TM1-serverne for å fungere på riktig måte. Administratoren for IBM Cognos BI må konfigurere en parameter i IBM Cognos Configuration, som angir at en klientapplikasjon kan dele sesjonsinformasjon med en annen klient på den samme maskinen. Brukerne kan deretter få tilgang til rapporter uten å måtte logge seg på, fordi systemet identifiserer brukerne automatisk og sørger for sikkerhetsinformasjon.

Hvis ditt firma bruker andre webbaserte programmer for tilgangsadministrasjon, for eksempel SiteMinder, for enkeltpålogging i din sikkerhetsinfrastruktur, må du aktivere skjemabasert autentisering. Ved skjemabasert autentisering oppgir brukerne legitimasjon, for eksempel brukernavn og passord, i et skjema på en webside. Hvis legitimasjonen er gyldig, blir brukerne logget på nettstedet. Legitimasjonen gjelder til brukeren logger seg av.

Prosedyre

  1. Klikk på knappen Alternativer Alternativer-ikon på verktøylinjen i IBM Cognos Office.
  2. Klikk på IBM Cognos i navigeringsruten.
  3. Velg om du skal bruke enkeltpålogging eller skjemabasert autentisering under IBM Cognos-systemer.
    • Du aktiverer enkeltpålogging ved å velge avmerkingsboksen Aktiver enkeltpålogging.

      Når du har logget deg på første gang, er det ikke nødvendig å logge seg på for å få tilgang til sikre rapporter, fordi systemet leverer sikkerhetsinformasjonen automatisk.

    • Du aktiverer skjemabasert autentisering ved å velge avmerkingsboksen Aktiver skjemabasert autentisering.