Nieuw in Inspecties

Tot de vernieuwingen in de inspectietools behoren verbeteringen in de inspectieformulieren en veranderingen die het werkbeheer bevorderen.

Acties voor vervolgwerk

Nadat u een inspectieformulier hebt ingevuld, kunt u het activum, de locatie, de werkorder en de bij het werk behorende inspectiedetails bekijken. Bovendien kunt u aangepaste acties maken met behulp van automatiseringsscripts. Klik op Actie ondernemen om de beschikbare opties te bekijken.

Verbeteringen in inspectieformulieren

Door verbeteringen in de inspectieformulieren wordt het inspectieproces completer.
  • U kunt een inspectieformulier aan een activum of locatie koppelen. Het is ook mogelijk om een formulier in één keer aan meerdere activa of locaties te koppelen.
  • U kunt meerdere inspecties op hetzelfde activum of dezelfde locatie uitvoeren en u kunt meerdere inspectieresultaten in bulk rapporteren.
  • Als u een inspectieformulier maakt, kunt u instructies toevoegen die betrekking hebben op specifieke vragen op het inspectieformulier.
  • U kunt vragen op het inspectieformulier beantwoorden met informatie over datum en tijd.
  • U kunt meerdere inspecties inpassen in een route.
  • U kunt meerdere inspectieresultaten tegelijk vastleggen in de vorm van een batch die gebaseerd is op gegevens over activa, locaties of bovenliggende werkorders.
  • U kunt opgeven voor welke inspectieantwoorden er aanvullende maatregelen nodig zijn, en welke antwoorden bedoeld zijn om de inspecteur aanvullende instructies en feedback te geven.

Inspecties uitvoeren met behulp van speech-to-text

Bij het uitvoeren van inspecties op uw mobiele apparaat kunt u gebruikmaken van spraak-naar-tekst-omzetting (speech-to-text). Nadat u alle vragen op het inspectieformulier hebt beantwoord, controleert u de vastgelegde antwoorden en voltooit u de inspectie.