Fürt-sorkezelő tulajdonságok

A fürt-sorkezelők olyan sorkezelők, amelyek egy fürt tagjai. A fürt-sorkezelő kifejezés azokat a feljegyzéseket is jelentheti, amelyeket az egyes sorkezelők a fürtben fenntartanak a fürtben található többi sorkezelőről és objektumról, különösen a fürt-küldő és fürt-fogadó csatornákról.

A Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablakok a kiválasztott fürt-sorkezelőn található fürt-küldő és fürt-fogadó csatornák attribútumait jelenítik meg. Az alábbi táblázatok a tulajdonságok párbeszédablakban megjelenített attribútumokat tartalmazzák. Ezek az attribútumok eltérnek az adott csatornák számára a Csatornatulajdonságok párbeszédablakban megjelenített attribútumoktól (tekintse meg a Csatornatulajdonságok részt).

A Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablakban található attribútumok nem szerkeszthetők.

Minden attribútumhoz tartozik egy rövid leírás arról, hogy mikor lehet szüksége annak beállítására. A táblák megadják az egyenértékű MQSC paramétert is a DISPLAY CLUSQMGR parancs számára. Az MQSC parancsokkal kapcsolatos további információkért lásd: Parancsfájl (MQSC) parancsok az IBM® online IBM WebSphere MQ termékdokumentációban.

Általános oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak Általános oldalán található attribútumokat tartalmazza.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
Csatorna neve A csatorna meghatározás neve. CHANNEL
Leírás A fürtcsatorna leírása. DESCR
Átviteli protokoll A csatorna által használt szállítási típus. TRPTYPE
Kapcsolatnév Fürtküldő csatornák esetén ez a cél sorkezelőt tartalmazó számítógép neve. Fürtfogadó csatornák esetén ez a helyi sorkezelőt tartalmazó számítógép neve. A kapcsolatnév formátuma a kiválasztott átviteli protokolltól függ. CONNAME
Helyi kommunikációs cím Ha a csatorna TCP/IP-t használ és egy adott IP címet, portot vagy port tartományt a kimenő kommunikációhoz, akkor megadásra kerül a csatorna helyi kommunikációs címe. A csatorna helyileg kötődik a címhez. A használt formátum: ipcím(alacsony-port, magas-port), ahol az ipcím az IPv4 pontozott decimális, IPv6 hexadecimális vagy alfanumerikus hosztnév formátumban megadott IP cím. Például a 192.0.2.1 az IPv4 címet adja meg bármilyen porttal; a 192.0.2.1(1000) az IPv4 címet adja meg egy bizonyos porttal; a 192.0.2.1(1000,2000) az IPv4 címet adja meg egy port tartománnyal; az (1000) pedig csak egy portot ad meg. LOCLADDR
Csatornaállapot A csatorna aktuális állapota. STATUS
Felfüggesztés Megmutatja, hogy a sorkezelő felfüggesztésre kerül-e a fürtből (a SUSPEND QMGR parancs eredményeként). Az Igen azt jelenti, hogy a sorkezelő felfüggesztésre kerül. SUSPEND

Kiterjesztett oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak Kiterjesztett oldalán található attribútumokat tartalmazza.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
Maximális üzenethossz A csatornán átvihető üzenetek maximális hossza byte-okban. MAXMSGL
Életjel időtartam Az életjel időtartam hossza másodpercekben. A nulla érték azt jelenti, hogy nem történik életjel csere. A csatorna küldő és fogadó végén megadott értékek közül a nagyobb érték kerül felhasználásra. Az életjel időtartam az eltelt idő (másodpercekben) az életjel folyamok között, amelyeket a küldő MCA ad át akkor, ha nincsenek üzenetek az átviteli soron. Az életjel váltás lehetővé teszi a fogadó MCA számára, hogy letiltsa a csatornát. HBINT
Sorozatszám tördelés A sorozatszám a csatornán átküldött üzenetek száma. A sorozatszám minden egyes alkalommal növekszik, amikor egy üzenet átküldésre kerül a csatornán. Ez a jellemző az elérhető legnagyobb üzenet sorozatszámot jeleníti meg, amely után a szám újraindul 1-ről. A csatorna két végének egyező sorozatszám tördelési értékkel kell rendelkeznie a csatorna indításakor; ellenkező esetben hibát fog kapni. SEQWRAP
Nem-állandó üzenet sebesség

Megmutatja, hogy nem állandó üzenetek a tranzakció részeként kerülnek-e elküldésre. A Gyors azt jelenti, hogy a nem állandó üzenetek nem a tranzakció részeként kerülnek elküldésre, és ezért sokkal hamarabb elérhetőek a lekérésre, mintha a tranzakció részei lennének; a Normális azt jelenti, hogy a nem állandó üzenetek a tranzakció részként kerülnek elküldésre, amely csökkenti az üzenetek elvesztésének kockázatát, ha a csatorna leáll az üzenetek átvitele közben. NPMSPEED
Kötegméret A szinkronizálási pontok között elküldött üzenetek maximális száma. Az üzenetek mindig egyedenként kerülnek átvitelre, de a véglegesítésük vagy visszavonásuk kötegként történik. BATCHSZ
Szétkapcsolási időtartam (másodperc) A másodpercek száma a köteg befejezése után a csatorna bezárása előtt. A nulla érték a z/OS kivételével minden platformon azt jelenti, hogy a csatorna nem kapcsol szét. z/OS rendszeren a nulla érték azt jelenti, hogy a csatorna azonnal szétkapcsol. DISCINT
Adatátalakítás Megmutatja, hogy az üzenet átalakításra kerül-e az átvitel előtt a fogadó rendszer által megkövetelt formátumra. Az Igen azt jelenti, hogy az üzenet átalakításra kerül az átvitel előtt; a Nem azt jelenti, hogy az üzenetet a fogadó alkalmazás alakítja át a fogadó rendszeren igényelt formátumra (ez a szokásos módszer). CONVERT
Köteg időtartama (ezredmásodperc) Az ezredmásodpercek száma, ameddig a csatorna nyitva tart egy köteget még akkor is, ha nincsenek üzenetek az átviteli soron. BATCHINT
Köteg életjel időköz (ezredmásodperc) A köteg életjel időtartam lehetővé teszi a csatorna küldő vége számára annak ellenőrzését, hogy a csatorna fogadó vége még aktív-e, épp mielőtt a küldő vég véglegesít egy üzenetköteget. Ha a csatorna fogadó vége nem aktív, akkor a köteget vissza lehet vonni ahelyett, hogy kétséges állapotúvá válna. A köteg visszavonásával az üzenetek továbbra is elérhetőek maradnak a feldolgozásra, ezért például átirányíthatóak egy másik csatornára. Ez az attribútum a másodpercek számát jeleníti meg, ameddig a csatorna küldő vége a válaszra vár a csatorna fogadó végétől, mielőtt feltételezné, hogy a csatorna fogadó vége inaktív. A nulla érték azt jelenti, hogy nem történik köteg életjel ellenőrzés. További információkért tekintse meg a Csatorna kétséges állapotba kerülésének valószínűségének csökkentése . BATCHHB
Elhelyezési jogosultság Az attribútum meghatározza a biztonsági feldolgozás típusát, amelyet az Üzenetcsatorna ügynöknek (MCA) kell végrehajtania, amikor egy MQPUT parancsot futtat a cél sorhoz vagy egy MQI híváshoz. Az Alapértelmezett azt jelenti, hogy az alapértelmezett felhasználói azonosító kerül felhasználásra; a Kontextus azt jelenti, hogy az üzenethez tartozó kontextus információkból a másodlagos felhasználói azonosító kerül felhasználásra. PUTAUT
Üzenet tömörítés A csatorna-meghatározás által támogatott üzenettömörítési módszereket jeleníti meg a preferencia sorrendjében. Az első olyan módszer lesz felhasználva, amelyet a csatorna másik oldala is támogat. A Nincs azt jelenti, hogy nem történik üzenettömörítés; az RLE azt jelenti, hogy az üzenetadatok tömörítése futás-hosszúság kódolás használatával történik; a ZLIBFAST azt jelenti, hogy az üzenetadatok tömörítése zlib tömörítési eljárással történik és a gyors tömörítési idő a preferált; a ZLIBHIGH azt jelenti, hogy az üzenetadatok tömörítése zlib tömörítési eljárással történik és a tömörítés magas szintje preferált; az ANY azt jelenti, hogy a sorkezelő által támogatott bármilyen tömörítési eljárás használható. További információkért lásd: A kommunikáció alapelvei az IBM online IBM WebSphere MQ termékdokumentációban. COMPMSG
Fejléc tömörítés A csatorna-meghatározás által támogatott fejléc tömörítési módszereket jeleníti meg a preferencia sorrendjében. Az első olyan módszer lesz felhasználva, amelyet a csatorna másik oldala is támogat. A Nincs azt jelenti, hogy nem történik fejléc tömörítés; a Rendszer azt jelenti, hogy fejléc tömörítés történik. További információkért lásd: A kommunikáció alapelvei az IBM online IBM WebSphere MQ termékdokumentációban. COMPHDR
Tulajdonságvezérlés Meghatározza, hogy mi történjen azoknak az üzeneteknek a tulajdonságaival, amelyek V6 vagy korábbi változatú sorkezelőre lesznek elküldve. A Kompatibilitás értéket Kényszerítés értékre kell állítani ahhoz, hogy megmaradjon a V6 változatnak megfelelő viselkedés, miszerint az RFH2 továbbításra kerül a hívónak. A lehetséges értékek:

A Mind jelentése, hogy az üzenet összes tulajdonságát tartalmazni fogja az üzenet, amikor elküldésre kerül a távoli sorkezelőre. A tulajdonságok, az üzenetleíróban (vagy kiterjesztésben) szereplők kivételével, legalább egy MQRFH2 fejlécben lesznek elhelyezve az üzenetadatokban.

Kompatibilitás Ez az alapértelmezett érték; ez engedélyezi a JMS szolgáltatáshoz kapcsolódó tulajdonságokat az üzenetadatok egy MQRFH2 fejlécében elváró alkalmazások számára, hogy módosulás nélkül működjenek tovább.

Ha az üzenet mcd., jms., usr. vagy mqext. előtagú tulajdonságot tartalmaz, akkor az üzenetleíróban (vagy kiterjesztésben) szereplők kivételével az összes nem kötelező üzenettulajdonság (ahol a Támogatás értéke MQPD_SUPPORT_OPTIONAL) elhelyezésre kerül legalább egy MQRFH2 fejlécben az üzenetadatokban, mielőtt az üzenet elküldésre kerülne a távoli sorkezelőre. Más esetben az üzenet összes tulajdonsága, az üzenetleíróban (vagy kiterjesztésben) szereplők kivételével, eltávolításra kerül az üzenetből, az üzenet elküldése előtt a távoli sorkezelőre.

Ha az üzenet olyan tulajdonságot tartalmaz, ahol a tulajdonságleíró Támogatás mezője nem MQPD_SUPPORT_OPTIONAL értékre van beállítva, akkor az üzenet vissza lesz utasítva és jelentési beállításai szerint lesz kezelve. Ha az üzenet legalább egy olyan tulajdonságot tartalmaz, ahol a tulajdonságleíró Támogatás mezője MQPD_SUPPORT_OPTIONAL értékre van beállítva, de az üzenetleíró más mezői nem alapértelmezett értékre vannak beállítva, akkor ezek a tulajdonságok eltávolításra kerülnek az üzenetből, az üzenet elküldése előtt a távoli sorkezelőre.

A Nincs azt jelenti, hogy az üzenet összes tulajdonsága, az üzenetleíróban (vagy kiterjesztésben) szereplők kivételével, eltávolításra kerül az üzenetből az üzenet elküldése előtt a távoli sorkezelőre. Ha az üzenet olyan tulajdonságot tartalmaz, ahol a tulajdonságleíró Támogatás mezője nem MQPD_SUPPORT_OPTIONAL értékre van beállítva, akkor az üzenet vissza lesz utasítva és jelentési beállításai szerint lesz kezelve.

PROPCTL
Kötegadat korlát Adja meg a szinkronizálási pont beiktatása előtt a csatornán keresztül elküldendő adatok mennyiségének korlátját egy 0 - 999999 KB közötti értékként. A 0 érték azt jelenti, hogy egy csatornához nincs alkalmazva adatkorlát a kötegekre. BATCHLIM
Kézbesíthetetlen levél sor használata Megadja, hogy a kézbesíthetetlen levél sor kerüljön-e felhasználásra, amikor a csatornák nem tudják kézbesíteni az üzeneteket. A két lehetséges érték:
  • Nem - azt jelenti, hogy az üzenetek, amelyeket a csatorna nem tud kézbesíteni, hibaként lesznek kezelve, és a csatorna a Nem állandó üzenet sebesség beállításnak megfelelően leáll, vagy eldobja az üzenetet.
  • Igen - azt jelenti, hogy ha a sorkezelő Kézbesíthetetlen levél sor attribútuma megadja egy Kézbesíthetetlen levél sor nevét, akkor az kerül felhasználásra. Máskülönben a viselkedés megegyezik a Nem beállítással.
USEDLQ

MCA oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak MCA oldalán található attribútumokat tartalmazza. Az attribútumok megmutatják, hogy az Üzenetcsatorna ügynök (MCA) miként fut a kiválasztott csatornán.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
MCA felhasználói azonosító Az üzenetcsatorna ügynök által akkor használt felhasználói azonosító, amikor egy védett LU 6.2 munkamenetet próbál elindítani egy távoli üzenetcsatorna ügynökkel. USERID
MCA típus Megmutatja, hogy miként fut az üzenet csatorna ügynök (MCA) program. A Szál azt jelenti, hogy az MCA szálként fut; a Folyamat azt jelenti, hogy az MCA folyamatként fut. MCATYPE
MCA név Az Üzenet csatorna ügynök neve. MCANAME

Kilépési pontok oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak Kilépési pontok oldalán található attribútumokat tartalmazza. Az attribútumok a kiválasztott csatorna által futtatott felhasználói kilépési pontokat állítják be.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
Biztonsági kilépési pont neve A biztonsági végprogram neve. SCYEXIT
Üzenet kilépési pont neve Az üzenet végprogramok neve. MSGEXIT
Küldő kilépési pont neve A küldő végprogramok neve. SENDEXIT
Fogadó kilépési pont neve A fogadó végprogramok neve. RCVEXIT
Biztonsági kilépési pont felhasználói adatok Az adatok, amelyek átadásra kerülnek a csatorna biztonsági kilépési pontjának a csatorna biztonság kilépési pont meghívásakor. SCYDATA
Üzenet kilépési pont felhasználói adatok Az adatok, amelyek átadásra kerülnek a csatorna üzenet kilépési pontnak a csatorna üzenet végprogram meghívásakor. MSGDATA
Küldő kilépési pont felhasználói adatok Az adatok, amelyek átadásra kerülnek a csatorna küldő kilépési pontnak a küldő végprogram meghívásakor. SENDDATA
Fogadó kilépési pont felhasználói adatok Az adatok, amelyek átadásra kerülnek a csatorna fogadó kilépési pontnak a fogadó végprogram meghívásakor. RCVDATA

LU6.2 oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak LU6.2 oldalán található attribútumokat tartalmazza.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
Módnév Az LU 6.2 mód neve. MODENAME
TP név A hivatkozás távoli végén futó MCA program neve vagy általános neve. TPNAME
Felhasználói azonosító A felhasználó azonosító amelyet az MCA használ, amikor megpróbál egy védett LU 6.2 munkamenetet kezdeményezni egy távoli MCA-val. USERID
Jelszó A jelszó amelyet az MCA használ, amikor megpróbál egy védett LU 6.2 munkamenetet kezdeményezni egy távoli MCA-val. PASSWORD

Újrapróbálkozás oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak Újrapróbálkozás oldalán található attribútumokat tartalmazza. Az attribútumok azt állítják be, hogy miként viselkedik a csatorna, ha nem tud csatlakozni a távoli sorkezelőhöz.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
Rövid újrapróbálkozások száma A maximális szám, ahányszor a csatorna megpróbálhat csatlakozni a távoli sorkezelőhöz. SHORTRTY
Rövid újrapróbálkozási időtartam A közelítő időtartam másodpercekben, ameddig a csatornának várakoznia kell, mielőtt újra megpróbálhat csatlakozni a távoli sorkezelőhöz a rövid újrapróbálkozások számlálása közben. A nulla érték azt jelenti, hogy a csatorna azonnal újrapróbálkozik. SHORTTMR
Hosszú újrapróbálkozások száma A maximális szám, ahányszor a csatorna megpróbálhat csatlakozni a távoli sorkezelőhöz. Ennek az attribútumnak az értéke csak akkor kerül felhasználásra, ha a Rövid újrapróbálkozások száma attribútumban megadott számot már elérte, és a csatornának még mindig nem sikerült csatlakoznia a távoli sorkezelőhöz. LONGRTY
Hosszú újrapróbálkozási időtartam A közelítő időtartam másodpercekben, ameddig a csatornának várakoznia kell, mielőtt újra megpróbálhat csatlakozni a távoli sorkezelőhöz a hosszú újrapróbálkozások számlálása közben. A nulla érték azt jelenti, hogy a csatorna azonnal újrapróbálkozik. LONGTMR
Kapcsolatfenntartási időtartam A Kapcsolatfenntartási időtartam attribútum értéke a csatorna időtúllépési értékét adja meg. Az automatikus azt jelenti, hogy a kapcsolatfenntartási érték az egyeztetett Életjel időtartam értékén alapszik. Ha megad egy értéket és az egyeztetett Életjel időtartam nagyobb nullánál, akkor a Kapcsolatfenntartási időtartam az egyeztetett Életjel időtartam plusz 60 másodperc; ha az egyeztetett Életjel időtartam nulla, akkor a Kapcsolatfenntartási időtartam is nulla. A nulla érték azt jelenti, hogy a kapcsolatfenntartás ezen a csatornán le van tiltva. KAINT

Üzenet újrapróbálkozás oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak Üzenet újrapróbálkozás oldalán található attribútumokat tartalmazza. Az attribútumok azt állítják be, hogy miként viselkedik a csatorna, ha a csatornának nem sikerül az első alkalommal elhelyezni egy üzenetet egy távoli soron.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
Üzenet újrapróbálkozások száma Az a szám, ahányszor a csatorna újból megpróbál csatlakozni a távoli sorkezelőhöz, mielőtt úgy dönt, hogy az üzenetet nem lehet kézbesíteni a távoli sornak. Ez az attribútum csak akkor irányítja az MCA tevékenységét, ha az Üzenet újrapróbálkozási kilépési pont neve attribútum kitöltetlen. Ha az Üzenet újrapróbálkozási kilépési pont neve attribútum nem kitöltetlen, akkor az Üzenet újrapróbálkozások száma attribútum értéke átadásra kerül a kilépési pontnak, de annak a számát, hogy a csatorna hányszor próbál meg újból csatlakozni, a kilépési pont irányítja, és nem az Üzenet újrapróbálkozások száma attribútum. MRRTY
Üzenet újrapróbálkozási időtartam A minimális időtartam (ezredmásodpercekben), ameddig a csatornának várakoznia kell, mielőtt újból megpróbálhatja elhelyezni az üzenetet a távoli soron. MRTMR
Üzenet újrapróbálkozási kilépési pont neve A csatorna üzenet-újrapróbálkozási végprogram neve. MRDATA
Üzenet újrapróbálkozási kilépési pont felhasználói adatok Az adatok, amelyek átadásra kerülnek a csatorna üzenet újrapróbálkozási kilépési pontnak a csatorna üzenet újrapróbálkozási kilépési pont meghívásakor. MREXIT

Fürt oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak Fürt oldalán található attribútumokat tartalmazza.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
Fürtnév A fürt a neve, amelyben a kiválasztott csatorna meghatározás megosztásra került.  
Fürt-sorkezelő A kiválasztott csatorna meghatározást tartalmazó sorkezelő neve.
Meghatározás típusa Megmutatja, hogy a csatorna miként lett meghatározva. A Fürt-küldő azt jelenti, hogy a csatorna fürt-küldő csatornaként lett meghatározva egy határozott meghatározásból; az Automatikus fürt-küldő azt jelenti, hogy a csatorna fürt-küldő csatornaként lett meghatározva egy automatikus meghatározásból; Automatikus határozott fürt-küldő azt jelenti, hogy a csatorna fürt-küldő csatornaként lett meghatározva egy automatikus meghatározás és egy határozott meghatározás által; a Fürt-fogadó azt jelenti, hogy a csatorna fürt-fogadó csatornaként lett meghatározva egy határozott meghatározásból. DEFTYPE
Sorkezelő típusa A sorkezelő funkcióját jeleníti meg a fürtben. A Lerakat azt jelenti, hogy a sorkezelő egy teljes lerakat a fürt számára; a Normális azt jelenti, hogy a sorkezelő egy részleges lerakat a fürt számára. QMTYPE
QMID A fürt-sorkezelő belsőleg előállított egyedi neve. QMID
Hálózati prioritás Ennek az attribútumnak az értéke a csatorna prioritását jelzi a hálózati kapcsolat számára; a nulla a legkisebb prioritás. NETPRTY
CLWL csatorna rang A csatorna rangja a fürtben; a nulla a legkisebb rang. Lásd még: WebSphere MQ Queue Manager fürtök. CLWLRANK
CLWL csatorna prioritás A csatorna prioritása a fürtben; a nulla a legkisebb prioritás. Lásd még: WebSphere MQ Queue Manager fürtök. CLWLPRTY
CLWL csatorna súlyozás A csatornára alkalmazott súlyozás, hogy a csatornán átküldött üzenetek aránya felügyelve legyen; az 1 a legkisebb súlyozás. Lásd még: WebSphere MQ Queue Manager fürtök. CLWLWGHT
Átviteli sor A fürtküldő csatorna továbbítja az ebből az átviteli sorból tartalmazó üzeneteket.
A név a következő átviteli sorok valamelyike:
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.QUEUE
Az alapértelmezett fürtátviteli sor. A sor meg van osztva a fürtküldő csatornák között. A sort akkor használják, ha az Alapértelmezett fürtátviteli sor sorkezelő attribútum értéke SCTQ és egy átviteli sor Fürtcsatornanév paramétere sincs úgy beállítva, hogy ezt erre a fürtküldő csatornára oldja fel. A sor emellett még akkor is használják, ha a sorkezelő-változat IBM WebSphere MQ 7.5 változat alatti.
SYSTEM.CLUSTER.TRANSMIT.Csatornanév
Az átviteli sort a sorkezelő hozza létre válaszul az Alapértelmezett fürtátviteli sor paraméter Sor minden csatornához értékre állítására. A sor alapértelmezésben nincs megosztva a fürtkezelő csatornák között.
Felhasználó által megadott átviteli sor
A Fürtcsatornanév átviteli paraméter kézzel be van állítva, hogy feloldja erre a fürtküldő csatornára. Több fürtküldő csatorna is továbbíthat üzeneteket ebből az átviteli sorból.
XMITQ

SSL oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak SSL oldalán található attribútumokat tartalmazza. Az attribútumok beállítják a csatornát az SSL biztonság használatára.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
SSL CipherSpec A CipherSpec neve egy SSL kapcsolat számára. Az IBM WebSphere MQ SSL csatorna meghatározás mindkét végének azonos értékkel kell rendelkeznie az SSL CipherSpec attribútumban. SSLCIPH
Csak olyan tanúsítványok elfogadása, amelyek Megkülönböztetett nevei megegyeznek ezekkel az értékekkel Az IBM WebSphere MQ csatorna másik végén lévő partner sorkezelő vagy ügyfél tanúsítványának Megkülönböztetett név értéke. A csatorna elindulásakor az attribútum az értéke összehasonlításra kerül a tanúsítvány Megkülönböztetett nevével. SSLPEER
Kapcsolatokat kezdeményező felek hitelesítése Ez a paraméter adja meg, hogy a csatorna miként hitelesíti az SSL ügyfeleket. A Szükséges azt jelenti, hogy a csatornának fogadnia és hitelesítenie kell egy SSL tanúsítványt az SSL ügyféltől; az Választható azt jelenti, hogy a csatornának nem szükséges SSL tanúsítványt fogadnia és hitelesítenie az SSL ügyféltől. Ha az érték Választható, és a partner SSL ügyfél elküld egy tanúsítványt, akkor a csatorna hitelesíti a tanúsítványt. SSLCAUTH

Statisztika oldal

Az alábbi táblázat a Fürt-sorkezelő tulajdonságok párbeszédablak Statisztika oldalán található attribútumokat tartalmazza. A Statisztika oldal megmutatja a fürt-sorkezelő legutóbbi módosításának dátumát és időpontját.

Attribútum Jelentés MQMD formátum
Módosítás dátuma Az a dátum, amikor a sor attribútumai legutóbb módosítva lettek. ALTDATE
Módosítás ideje Az az időpont, amikor a sor attribútumai legutóbb módosítva lettek. ALTTIME

Hivatkozás Hivatkozás

Visszajelzés

Időbélyeg ikon Utolsó frissítés: Friday, 7 December 2018
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFKSJ_7.5.0/com.ibm.mq.explorer.doc/com.ibm.mq.explorer.doc/e_properties_clusqmgr.htm