Csatornatulajdonságok

Az alábbi táblázatok tartalmazzák az összes attribútumot, amelyek minden csatornatípushoz beállíthatóak, beleértve az ügyfélkapcsolati csatornákat is:

Bizonyos attribútumok nem érvényesek minden csatornatípusra, néhány attribútum csak a fürtcsatornákra vonatkozik, néhány attribútum pedig csak a z/OS csatornákra.

Minden attribútumhoz tartozik egy rövid leírás arról, hogy mikor lehet szüksége annak beállítására. A táblázatok megadják az egyenértékű MQSC paramétert is az ALTER CHANNEL és a DISPLAY CHANNEL parancsokhoz. Az MQSC parancsokkal kapcsolatos további információkért lásd: Parancsfájl (MQSC) parancsok az IBM® online IBM WebSphere MQ termékdokumentációban.

Általános oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak Általános oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
Csatorna neve Csak olvasható. A csatorna meghatározás neve. CHANNEL
Típus Csak olvasható. A csatorna meghatározás típusa. CHLTYPE
QSG beosztás Csak olvasható. A csatorna meghatározás sormegosztó csoport beosztása. A létrehozása után már nem módosíthatja a csatorna meghatározás beosztását. A Sorkezelő azt jelenti, hogy az objektummeghatározást csak az a sorkezelő érheti el, amely azt tartalmazza; a Csoport azt jelenti, hogy az objektummeghatározás a megosztott lerakatban van tárolva, és a sormegosztó csoport minden sorkezelője rendelkezik a meghatározás egy másolatával; a Másolat azt jelenti, hogy az objektummeghatározás a sorkezelő másolata a megosztott lerakatban lévő meghatározásról. QSGDISP
Leírás Írjon be egy jelentőségteljes leírást a csatorna rendeltetéséről. Tekintse meg a Karaktersorozatok a tulajdonság párbeszédablakokban részt. DESCR
Sorkezelő neve Írja be a sorkezelő nevét, amelyen a csatorna meg van határozva. Ügyfél-kapcsolat csatornák esetén adja meg a sorkezelő nevét, amelyhez az MQI ügyfélkörnyezetben futó alkalmazások kapcsolatot kérhetnek. QMNAME
Átviteli protokoll A listából válassza ki a csatorna által használt szállítási típust. TRPTYPE
Kapcsolatnév A fürt-fogadó csatornák kivételével minden más csatorna esetén írja be a cél sorkezelőt tartalmazó számítógép nevét. A kapcsolatnév formátuma a kiválasztott átviteli protokolltól függ. Ha például TCP/IP protokollt használ, és tudja, hogy a cél sorkezelő az IBM WebSphere MQ 1414-es alapértelmezésétől eltérő portszám használatával csatlakozik, akkor írja be a következőt: számítógép_név(portszám), ahol a számítógép_név a cél sorkezelőt tartalmazó számítógép neve vagy IP címe, és a portszám a cél sorkezelő figyelője által használt port. Windows és UNIX és Linux rendszeren lévő, TCP/IP szállítási protokollt használó fürtfogadó csatornák esetén ne adjon meg értéket ehhez az attribútumhoz; az IBM WebSphere MQ előállítja a használandó nevet, a rendszer alapértelmezett portjának és a jelenlegi IPv4 címének feltételezésével. Ha a rendszer nem rendelkezik IPv4 címmel, akkor a rendszer aktuális IPv6 címe kerül felhasználásra. Az egyéb platformokon lévő fürtfogadó csatornák, és a TCP/IP szállítási protokollt nem használó fürtfogadó csatornák esetén írja be a helyi sorkezelőt tartalmazó számítógép nevét. CONNAME
Átviteli sor Írja be az átviteli sor nevét, amely megfelel a sorkezelőnek a csatorna fogadó végén. XMITQ
Helyi kommunikációs cím Ha a csatorna TCP/IP-t használ és egy adott IP címet, portot vagy port tartományt kíván használni a kimenő kommunikációhoz, akkor írja be a csatorna helyi kommunikációs címét. A csatorna helyileg kötődik a címhez. Használja a következő formátumot: ipcím(alacsony-port, magas-port), ahol az ipcím az IPv4 pontozott decimális, IPv6 hexadecimális vagy alfanumerikus hosztnév formátumban megadott IP cím. Például a 192.0.2.0 az IPv4 címet adja meg bármilyen porttal; a 192.0.2.0(1000) az IPv4 címet adja meg egy bizonyos porttal; a 192.0.2.0(1000,2000) az IPv4 címet adja meg egy port tartománnyal; az (1000) pedig csak egy portot ad meg.

Fürt-küldő csatornák: Ha beír értéket egy saját kezűleg meghatározott fürt-küldő csatorna Helyi kommunikációs cím mezőjébe, akkor ez az érték felülíródik a teljes lerakat fürt-fogadó csatornájában található értékekkel, amikor a kapcsolat létrejön a teljes lerakatú sorkezelővel. Valamint az érték megadása mellett a saját kezűleg meghatározott fürt-küldő csatornában, meg kell írnia egy csatorna automatikus-meghatározási kilépési pontot, hogy a Helyi kommunikációs cím attribútum értékét bele kényszerítse minden automatikusan meghatározott fürt-küldő csatornába.

Fürt-fogadó csatornák: Csak akkor írjon IP címet a fürt-fogadó csatorna Helyi kommunikációs cím mezőjébe, ha az összes sorkezelő ugyanazon a számítógépen található. Ez azért van így, mert minden sorkezelő amelyik megpróbál csatlakozni egy sorkezelőhöz a fürt-fogadó csatornájának Helyi kommunikációs cím mezőjében található IP címmel, ezeket az értékeket átterjeszti az automatikus-meghatározású fürt-küldő csatornáihoz. Azonban beírhat egy portszámot vagy port-tartományt a fürt-fogadó csatorna Helyi kommunikációs cím mezőjébe, ha azt szeretné, hogy az összes sorkezelő a fürtben egy adott portot vagy port-tartományt használjon az összes kimenő kommunikációhoz.

LOCLADDR
Átfogó csatornaállapot Csak olvasható. A csatorna állapota. STATUS

Kiterjesztett oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak Kiterjesztett oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
Maximális üzenethossz Írja be a csatornán átvihető üzenetek maximális hosszát:
 • AIX, HP-UX, IBM i, Solaris, Windows és VSE/ESA rendszeren az értéknek nagyobb-egyenlőnek kell lennie nullánál, és kisebb-egyenlőnek a sorkezelő maximális üzenethosszánál.
 • Más platformokon az értéknek nagyobb-egyenlőnek kell lennie nullánál, és kisebb-egyenlőnek 4.194.304 byte-nál.
 • IBM WebSphere MQ for z/OS esetén az értéknek nagyobb-egyenlőnek kell lennie nullánál, és kisebb-egyenlőnek 104.857.600 byte-nál.
MAXMSGL
Életjel időtartam Írja be az életjel időtartam hosszát 0 és 999999 között. A nulla érték azt jelenti, hogy nem történik életjel csere. Az értéket úgy állítsa be, hogy kisebb legyen a Megszakítási időtartam attribútumnál. A küldő és fogadó végen megadott értékek közül a nagyobb érték kerül felhasználásra. Az életjel időtartam az eltelt idő (másodpercekben) az életjel folyamok között, amelyeket a küldő MCA ad át akkor, ha nincsenek üzenetek az átviteli soron. Az életjel váltás lehetővé teszi a fogadó MCA számára, hogy letiltsa a csatornát. HBINT
Példányok maximális száma

Ez a paraméter a kiszolgálókapcsolat csatornákon kerül felhasználásra. A Példányok maximális száma paraméter egy egyedi kiszolgálókapcsolat csatorna egyidejű példányainak maximális számát határozza meg.

Az érték csak egy 0 és 999999999 közötti tartományban lévő szám lehet. Az alapértelmezett érték 999999999.

A nulla érték minden ügyfél-hozzáférés megtiltását jelenti.

Ha a Példányok maximális száma paraméter olyan értékre van beállítva, amely kevesebb a kiszolgálókapcsolat csatorna pillanatnyilag futó példányainak számánál, akkor a rendszer nem engedi az új példányok elindulását addig, amíg a meglévő példányokból elegendő számú le nem áll.

MAXINST
Példányok maximális száma ügyfelenként

Ez a paraméter a kiszolgálókapcsolat csatornákon kerül felhasználásra. A Példányok maximális száma ügyfelenként paraméter egy egyedi kiszolgálókapcsolat csatorna egyetlen ügyfélből elindítható egyidejű példányainak maximális számát határozza meg. Az ugyanabból a távoli hálózati címből származó kapcsolatok ebben a kontextusban ugyanabból az ügyfélből jövőnek számítanak.

Az érték csak egy 0 és 999999999 közötti szám lehet. Az alapértelmezett érték 999999999.

A nulla érték minden ügyfél-hozzáférés megtiltását jelenti.

A Példányok maximális száma más, mint a Példányok maximális száma ügyfelenként, amennyiben a Példányok maximális száma a kapcsolatok maximális mennyisége, a Példányok maximális száma ügyfelenként pedig azoknak a kapcsolatoknak a maximális mennyisége, amellyel az egyes ügyfelek csatlakozhatnak a kiszolgálóhoz.

MAXINSTC
Kapcsolatfenntartási időtartam Írja be a kapcsolatfenntartási időtartam hosszát, 0 és 99999 között. Ez az attribútum figyelmen kívül marad, ha a csatorna TCP vagy SPX protokolltól eltérő típusú szállítást használ. A TCP kapcsolatfenntartás attribútumot Igen értékre kell beállítani a Sorkezelő tulajdonságok Csatornák oldalán. z/OS sorkezelőkön a Kapcsolatfenntartási időtartam attribútum az egyedi csatornák kapcsolatfenntartási időtartamát adja meg. Más platformokon lévő sorkezelőkön a Kapcsolatfenntartási időtartam attribútum csak akkor kerül felhasználásra, ha a csatorna z/OS sorkezelőhöz csatlakozik; ahhoz, hogy a Kapcsolatfenntartási időtartam attribútum által nyújtott funkcionalitást használhassa, állítsa a Kapcsolatfenntartási időtartam attribútumot Automatikus értékre, az egyeztetett életjel időtartam értékén alapuló érték alkalmazásához. KAINT
Sorozatszám tördelés A sorozatszám a csatornán átküldött üzenetek száma. A sorozatszám minden egyes alkalommal növekszik, amikor egy üzenet átküldésre kerül a csatornán. Írja be a legmagasabb számot 100 és 999999999 között (vagy CICS rendszert használó z/OS esetén 1 és 999999999 között), amelyet az üzenet sorozatszám elérhet, mielőtt újraindul 1-től. Az értéknek kellően nagynak kell lennie ahhoz, hogy a szám ne kerüljön újra kiadásra, miközben azt még használja egy korábbi üzenet. A csatorna két végének egyező sorozatszám tördelési értékkel kell rendelkeznie a csatorna indításakor; ellenkező esetben hibát fog kapni. SEQWRAP
Nem-állandó üzenet sebesség

Válassza a Gyors lehetőséget annak megadásához, hogy a nem-állandó üzenetek a csatornán ne a tranzakción belül kerüljenek átvitelre. Ez azt jelenti, hogy a nem-állandó üzenetek sokkal hamarabb elérhetővé válnak lekérésre, mintha a tranzakció részei lennének. Azonban mivel a nem-állandó üzenetek nem a tranzakció részei, elveszhetnek, ha például az üzenetek átvitele közben a csatorna leáll. Ennek megakadályozásához válassza a Normális lehetőséget. NPMSPEED
Kötegméret Írja be a szinkronizálási pontok között elküldhető üzenetek maximális számát. Az üzenetek mindig egyedenként kerülnek átvitelre, de a véglegesítésük vagy visszavonásuk kötegként történik. Próbálja ki az alapértelmezett 50-es kötegméretet, és csak szükség esetén módosítsa az értéket. BATCHSZ
Üzenet tömörítés A Szerkesztés gombra kattintva megnyithatja az Üzenet tömörítés szerkesztése párbeszédablakot. Válassza ki a csatorna-meghatározás által támogatott üzenettömörítési módszereket a preferencia sorrendjében. Az első olyan módszer lesz felhasználva, amelyet a csatorna másik oldala is támogat. A Nincs azt jelenti, hogy nem történik üzenettömörítés; az RLE azt jelenti, hogy az üzenetadatok tömörítése futás-hosszúság kódolás használatával történik; a ZLIBFAST azt jelenti, hogy az üzenetadatok tömörítése zlib tömörítési eljárással történik és a gyors tömörítési idő a preferált; a ZLIBHIGH azt jelenti, hogy az üzenetadatok tömörítése zlib tömörítési eljárással történik és a tömörítés magas szintje preferált; az ANY azt jelenti, hogy a sorkezelő által támogatott bármilyen tömörítési eljárás használható. További információkért lásd: A kommunikáció alapelvei az IBM online IBM WebSphere MQ termékdokumentációban. COMPMSG
Fejléc tömörítés A Szerkesztés gombra kattintva megnyithatja az Fejléc tömörítés szerkesztése párbeszédablakot. Válassza ki a csatorna-meghatározás által támogatott fejléc-tömörítési módszereket a preferencia sorrendjében. Az első olyan módszer lesz felhasználva, amelyet a csatorna másik oldala is támogat. A Nincs azt jelenti, hogy nem történik fejléc tömörítés; a Rendszer azt jelenti, hogy fejléc tömörítés történik. További információkért lásd: A kommunikáció alapelvei az IBM online IBM WebSphere MQ termékdokumentációban. COMPHDR
Köteg időtartam Írja be az értéket ezredmásodpercekben 0 és 999999999 között, ameddig a csatorna nyitva tart egy köteget még akkor is, ha nincsenek üzenetek a átviteli soron. BATCHINT
Kötegadat korlát Adja meg a szinkronizálási pont beiktatása előtt a csatornán keresztül elküldendő adatok mennyiségének korlátját egy 0 - 999999 KB közötti értékként. A 0 érték azt jelenti, hogy egy csatornához nincs alkalmazva adatkorlát a kötegekre. BATCHLIM
Szétkapcsolási időtartam Írja be a másodpercek számát 0 és 999999 között, amely után a köteg befejeződik a csatorna lezárása előtt. A nulla érték azt jelenti, hogy a csatorna nem kapcsol szét. DISCINT
Adatátalakítás Ha azt szeretné megadni, hogy az üzenetet a fogadó alkalmazás alakítsa át a fogadó rendszer által megkövetelt formátumra (ez a szokásos módszer), akkor válassza a Nem lehetőséget; ha a távoli sorkezelő egy olyan platformon található, amely nem támogatja az adatátalakítást, akkor válassza ki az Igen lehetőséget annak megadásához, hogy az üzenet az átvitel előtt kerüljön átalakításra a fogadó rendszer által igényelt formátumra. CONVERT
Elhelyezési jogosultság Az attribútum meghatározza a biztonsági feldolgozás típusát, amelyet az Üzenetcsatorna ügynöknek (MCA) kell végrehajtania, amikor egy MQPUT parancsot futtat a cél sorhoz vagy egy MQI híváshoz. Az alapértelmezett felhasználói azonosító használatához kattintson az Alapértelmezett lehetőségre; a másodlagos felhasználói azonosító használatához az üzenethez tartozó kontextus információkból, kattintson a Kontextus lehetőségre. PUTAUT
Köteg életjel időtartam A köteg életjel időtartam lehetővé teszi a csatorna küldő vége számára annak ellenőrzését, hogy a csatorna fogadó vége még aktív-e, épp mielőtt a küldő vég véglegesít egy üzenetköteget. Ha a csatorna fogadó vége nem aktív, akkor a köteget vissza lehet vonni ahelyett, hogy kétséges állapotúvá válna. A köteg visszavonásával az üzenetek továbbra is elérhetőek maradnak a feldolgozásra, ezért például átirányíthatóak egy másik csatornára. Írja be a másodpercek számát 0 és 999999 között, ameddig a csatorna küldő vége a válaszra vár a csatorna fogadó végétől, mielőtt feltételezné, hogy a csatorna fogadó vége inaktív. A nulla érték azt jelenti, hogy nem történik köteg életjel ellenőrzés. További információkért tekintse meg a Csatorna beállítása, hogy a 'kétséges' állapotba kerülés lehetősége csökkenjen részt. BATCHHB
Alapértelmezett csatorna beosztás Ha a START CHANNEL parancsot a csatorna beosztási kulcsszó (CHLDISP) nélkül adja ki, akkor a csatorna az Alapértelmezett csatorna beosztás (DEFCDISP) értékének alkalmazásával indul el. A három lehetséges érték:

Private (privát). Ez az alapértelmezett érték. Privát csatornaként indul a helyi sorkezelőn.

Shared (megosztott). Egy fogadó csatorna akkor megosztott, ha egy sormegosztó csoportra irányuló bejövő átvitelre válaszul volt elindítva. Egy küldő csatorna akkor megosztott, ha az átviteli sora SHARED beosztással rendelkezik.

Fix shared (fix megosztott). Egy küldő csatorna akkor megosztott, ha az átviteli sor beosztása SHARED és a CONNAME üres.
DEFCDISP
Tulajdonságvezérlés

(csak Küldő csatornák, Kiszolgáló csatornák, Fürt küldő csatornák és Fürt fogadó csatornák esetén)

Meghatározza, hogy mi történjen azoknak az üzeneteknek a tulajdonságaival, amelyek V6 vagy korábbi változatú sorkezelőre lesznek elküldve. A Kompatibilitás értéket Mind értékre kell állítani ahhoz, hogy megmaradjon a V6 változatnak megfelelő viselkedés, miszerint az RFH2 továbbításra kerül a hívónak. A lehetséges értékek:

A Mind jelentése, hogy az üzenet összes tulajdonságát tartalmazni fogja az üzenet, amikor elküldésre kerül a távoli sorkezelőre. A tulajdonságok, az üzenetleíróban (vagy kiterjesztésben) szereplők kivételével, legalább egy MQRFH2 fejlécben lesznek elhelyezve az üzenetadatokban.

Kompatibilitás Ez az alapértelmezett érték; ez engedélyezi a JMS szolgáltatáshoz kapcsolódó tulajdonságokat az üzenetadatok egy MQRFH2 fejlécében elváró alkalmazások számára, hogy módosulás nélkül működjenek tovább.

Ha az üzenet mcd., jms., usr. vagy mqext. előtagú tulajdonságot tartalmaz, akkor az üzenetleíróban (vagy kiterjesztésben) szereplők kivételével az összes nem kötelező üzenettulajdonság (ahol a Támogatás értéke MQPD_SUPPORT_OPTIONAL) elhelyezésre kerül legalább egy MQRFH2 fejlécben az üzenetadatokban, mielőtt az üzenet elküldésre kerülne a távoli sorkezelőre. Más esetben az üzenet összes tulajdonsága, az üzenetleíróban (vagy kiterjesztésben) szereplők kivételével, eltávolításra kerül az üzenetből, az üzenet elküldése előtt a távoli sorkezelőre.

Ha az üzenet olyan tulajdonságot tartalmaz, ahol a tulajdonságleíró Támogatás mezője nem MQPD_SUPPORT_OPTIONAL értékre van beállítva, akkor az üzenet vissza lesz utasítva és jelentési beállításai szerint lesz kezelve. Ha az üzenet legalább egy olyan tulajdonságot tartalmaz, ahol a tulajdonságleíró Támogatás mezője MQPD_SUPPORT_OPTIONAL értékre van beállítva, de az üzenetleíró más mezői nem alapértelmezett értékre vannak beállítva, akkor ezek a tulajdonságok eltávolításra kerülnek az üzenetből, az üzenet elküldése előtt a távoli sorkezelőre.

A Nincs azt jelenti, hogy az üzenet összes tulajdonsága, az üzenetleíróban (vagy kiterjesztésben) szereplők kivételével, eltávolításra kerül az üzenetből az üzenet elküldése előtt a távoli sorkezelőre. Ha az üzenet olyan tulajdonságot tartalmaz, ahol a tulajdonságleíró Támogatás mezője nem MQPD_SUPPORT_OPTIONAL értékre van beállítva, akkor az üzenet vissza lesz utasítva és jelentési beállításai szerint lesz kezelve.

PROPCTL
Párbeszédek megosztása

(Csak Kiszolgáló-kapcsolati csatornák és Ügyfél-kapcsolati csatornák)

Megadja a párbeszédek maximális számát, amelyek egy adott TCP/IP ügyfél csatorna példány (socket) felett megoszthatók. A lehetséges értékek:
0: A párbeszédek nem oszthatók meg egy TCP/IP socket felett. A csatorna példány egy IBM WebSphere MQ 7.0 változat előtti módban fut, a következők tekintetében:
 • Adminisztrátori leállítás-némítás
 • Életjelküldés
 • Előreolvasás

1: A párbeszédek nem oszthatók meg egy TCP/IP socket felett. Az ügyfél életjelküldés és előreolvasás elérhető, függetlenül attól, hogy egy MQGET hívásban szerepel-e, és a csatorna némítása szabályozhatóbb.

2 - 999999999: A megosztott párbeszédek száma. Az alapértelmezett érték 10.

Ha az ügyfél-kapcsolat SHARECNV érték nem felel meg a kiszolgáló-kapcsolat SHARECNV értéknek, akkor a legalacsonyabb érték kerül felhasználásra.
SHARECNV
Függőben lévő visszaállítás sorozatszáma

Ez egy függőben lévő kérés sorozatszáma, és jelzi, hogy egy felhasználói RESET CHANNEL parancs kérés függőben van. A nulla érték azt jelenti, hogy nincs függőben lévő RESET CHANNEL parancs. Az érték az 1 és 999999999 közötti tartományba eshet.

Ha az RESETSEQ értéke 0, akkor a DISPLAY CHANNEL parancs a RESETSEQ(NO) értéket fogja visszaadni.

RESETSEQ
Kézbesíthetetlen levél sor használata

(Nem ügyfélkapcsolati csatornán, kiszolgálókapcsolati csatornán vagy telemetria-csatornán)

Megadja, hogy a kézbesíthetetlen levél sor kerüljön-e felhasználásra, amikor a csatornák nem tudják kézbesíteni az üzeneteket. A két lehetséges érték:
 • Nem - azt jelenti, hogy az üzenetek, amelyeket a csatorna nem tud kézbesíteni, hibaként lesznek kezelve, és a csatorna a Nem állandó üzenet sebesség beállításnak megfelelően leáll, vagy eldobja az üzenetet.
 • Igen - azt jelenti, hogy ha a sorkezelő Kézbesíthetetlen levél sor attribútuma megadja egy Kézbesíthetetlen levél sor nevét, akkor az kerül felhasználásra. Máskülönben a viselkedés megegyezik a Nem beállítással.
USEDLQ

MCA oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak MCA oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza. Az MCA oldalon található attribútumok szerkesztésével beállíthatja, hogy a csatorna Üzenet csatorna ügynöke (MCA) miként fusson.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
MCA felhasználói azonosító Az üzenet csatorna ügynök felhasználói azonosítója. Ha nem üres, akkor az üzenet csatorna ügynök által az IBM WebSphere MQ erőforrások elérésére szolgáló jogosultsághoz használandó felhasználói azonosító, beleértve a jogosultságot az üzenet berakására a fogadó vagy kérő csatorna célsorába (ha PUTAUT értéke DEF).
Ha üres, akkor az üzenet csatorna ügynök az alapértelmezett felhasználói azonosítóját használja. Az alapértelmezett felhasználói azonosító származtatása a fogadó csatornát elindító felhasználói azonosítóból történik. A lehetséges értékek:
 • z/OS rendszeren a z/OS started-procedures tábla által a csatornakezdeményező által elindított feladathoz hozzárendelt felhasználói azonosító.
 • TCP/IP protokoll használatakor a z/OS rendszeren kívül minden más rendszeren az inetd.conf bejegyzésben szereplő felhasználói azonosító, vagy a figyelőt elindító felhasználó azonosítója.
 • SNA használata esetén a z/OS rendszeren kívül minden más rendszeren az SNA kiszolgáló bejegyzésben lévő felhasználói azonosító, vagy ennek hiányában a bejövő csatolási kérés, vagy a figyelőt elindító felhasználó azonosítója.
 • NetBIOS vagy SPX rendszeren a figyelőt elindító felhasználói azonosító.
A karaktersorozat maximális hossza Windows rendszereken 64 karakter, más platformokon 12 karakter. Windows rendszereken megadhat egy tartománynévvel minősített felhasználónevet is, felhasználó@tartomány formátumban.
MCAUSER
MCA típus Ha azt szeretné, hogy az üzenet csatornaügynök (MCA) program szálként fusson, akkor válassza a Szál lehetőséget; ha azt szeretné, hogy az MCA folyamatként fusson, akkor válassza a Folyamat lehetőséget. MCATYPE
MCA név Csak olvasható. Ezt az attribútumot nem szerkesztheti, mert az MCA név le van foglalva, és csak kitöltetlenül kell hagyni. MCANAME

Kilépési pontok oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak Kilépési pontok oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza. Ha be szeretné állítani a csatornát felhasználói kilépési pontok futtatására, akkor szerkessze az attribútumokat a Kilépési pontok oldalon.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
Küldő kilépési pont neve A Szerkesztés gombra kattintva megnyithatja a Küldő kilépési pont nevének szerkesztése párbeszédablakot. Adja hozzá a küldő-végprogramjainak a nevét:
 • UNIX és Linux rendszeren adja meg legalább egy végprogram nevét. Az összes név együttes hossza legfeljebb 999 karakter lehet. Használja a következő formátumot: könyvtárnév(funkciónév), ahol a névben a maximális karakterszám 128.
 • Windows rendszeren adja meg legalább egy végprogram nevét. Az összes név együttes hossza legfeljebb 999 karakter lehet. Használja a következő formátumot: dllnév(funkciónév), ahol a névben a maximális karakterszám 128.
 • IBM i rendszeren adja meg legfeljebb 10 végprogram nevét. Használja a következő formátumot: programnév könyvtárnév, ahol a programnév birtokolja az első 10 karaktert, és a könyvtárnév birtokolja a második 10 karaktert. Szükség esetén a jobb oldalon használjon üres karaktereket.
 • z/OS rendszeren adja meg legfeljebb 8 végprogram nevét. Használja a betöltési modulnevet, ahol a névben a maximális karakterszám 8.
 • Egyéb platformokon csak egy küldő végprogram nevet adhat meg minden csatorna számára.
SENDEXIT
Küldő kilépési pont felhasználói adatok Írja be az adatokat (legfeljebb 32 karaktert), amelyek átadásra kerülnek a csatorna küldő kilépési pontnak a küldő végprogram meghívásakor:
 • Windows és UNIX és Linux rendszeren írja be a végprogram(ok) adatait. Az adatokat vesszőkkel válassza el. A mező teljes hossza legfeljebb 999 karakter lehet.
 • IBM i rendszeren adjon meg legfeljebb 10 karaktersorozatnyi adatot, melyek hossza egyenként 32 karakter lehet. Az első adat-karaktersorozat az első küldő kilépési pontnak lesz átadva, a második karaktersorozat a második küldő kilépési pontnak, és így tovább.
 • z/OS rendszeren adjon meg legfeljebb 8 karaktersorozatnyi adatot, melyek hossza egyenként 32 karakter lehet. Az első adat-karaktersorozat az első küldő kilépési pontnak lesz átadva, a második karaktersorozat a második küldő kilépési pontnak, és így tovább.
 • Egyéb platformokon csak egy karaktersorozatnyi küldő kilépési pont adatot adhat meg minden csatorna számára.
SENDDATA
Fogadó kilépési pont neve A Szerkesztés gombra kattintva megnyithatja a Fogadó kilépési pont nevének szerkesztése párbeszédablakot. Adja hozzá a fogadó-végprogramjainak a nevét:
 • UNIX és Linux rendszeren adja meg legalább egy végprogram nevét. A maximális karakterszám az összes névben együttesen legfeljebb 999 karakter lehet. Használja a következő formátumot: könyvtárnév(funkciónév), ahol egy karaktersorozatban a maximális karakterszám 128.
 • Windows rendszeren adja meg legalább egy végprogram nevét. A neveket vesszőkkel válassza el. A mező teljes hossza legfeljebb 999 karakter lehet. Használja a következő formátumot: dllnév(funkciónév), ahol egy karaktersorozatban a maximális karakterszám 128.
 • IBM i rendszeren adja meg legfeljebb 10 végprogram nevét. A neveket vesszőkkel válassza el. Használja a következő formátumot: programnév könyvtárnév, ahol a programnév birtokolja az első 10 karaktert, és a könyvtárnév birtokolja a második 10 karaktert. Szükség esetén a jobb oldalon használjon üres karaktereket.
 • z/OS rendszeren adja meg legfeljebb 8 végprogram nevét. A neveket vesszőkkel válassza el. Használja a betöltési modulnevet, ahol a maximális karakterszám 8.
 • Egyéb platformokon csak egy küldő végprogram nevet adhat meg minden csatorna számára.
RCVEXIT
Fogadó kilépési pont felhasználói adatok Írja be az adatokat (legfeljebb 32 karaktert), amelyek átadásra kerülnek a csatorna fogadó kilépési pontnak a fogadó végprogram meghívásakor:
 • Windows és UNIX és Linux rendszeren írja be a végprogram(ok) adatait. Az adatokat vesszőkkel válassza el. A mező teljes hossza legfeljebb 999 karakter lehet.
 • IBM i rendszeren adjon meg legfeljebb 10 karaktersorozatnyi adatot, melyek hossza egyenként 32 karakter lehet. Az első adat-karaktersorozat az első fogadó kilépési pontnak lesz átadva, a második karaktersorozat a második kilépési pontnak, és így tovább.
 • z/OS rendszeren adjon meg legfeljebb 8 karaktersorozatnyi adatot, melyek hossza egyenként 32 karakter lehet. Az első adat-karaktersorozat az első fogadó kilépési pontnak lesz átadva, a második karaktersorozat a második kilépési pontnak, és így tovább.
 • Egyéb platformokon csak egy karaktersorozatnyi fogadó kilépési pont adatot adhat meg minden csatorna számára.
RCVDATA
Biztonsági kilépési pont neve Írja be a biztonsági végprogram nevét:
 • UNIX és Linux rendszereken használja a következő formátumot: könyvtárnév(függvénynév), ahol egy karaktersorozatban a maximális karakterszám 128.
 • IBM i rendszeren használja a következő formátumot: programnév könyvtárnév, ahol a programnév birtokolja az első 10 karaktert, és a könyvtárnév birtokolja a második 10 karaktert. Szükség esetén a jobb oldalon használjon üres karaktereket.
 • z/OS rendszeren használja a betöltési modulnevet, ahol a maximális karakterszám 8.
SCYEXIT
Biztonsági kilépési pont felhasználói adatok Írja be az adatokat (legfeljebb 32 karaktert), amelyek átadásra kerülnek a csatorna biztonsági kilépési pontnak a csatorna biztonsági kilépési pont meghívásakor. SCYDATA
Üzenet kilépési pont neve A Szerkesztés gombra kattintva megnyithatja az Üzenet kilépési pont nevének szerkesztése párbeszédablakot. Adja hozzá az üzenet-végprogramjainak a nevét:
 • UNIX és Linux rendszeren adja meg legalább egy végprogram nevét. Az összes név együttes hossza legfeljebb 999 karakter lehet. Használja a következő formátumot: könyvtárnév(funkciónév), ahol a névben a maximális karakterszám 128.
 • Windows rendszeren adja meg legalább egy végprogram nevét. Az összes név együttes hossza legfeljebb 999 karakter lehet. Használja a következő formátumot: dllnév(funkciónév), ahol a névben a maximális karakterszám 128.
 • IBM i rendszeren adja meg legfeljebb 10 végprogram nevét. Használja a következő formátumot: programnév könyvtárnév, ahol a programnév birtokolja az első 10 karaktert, és a könyvtárnév birtokolja a második 10 karaktert. Szükség esetén a jobb oldalon használjon üres karaktereket.
 • z/OS rendszeren adja meg legfeljebb 8 végprogram nevét. Használja a betöltési modulnevet, ahol a névben a maximális karakterszám 8.
 • Egyéb platformokon csak egy üzenet végprogram nevet adhat meg minden csatorna számára.
MSGEXIT
Üzenet kilépési pont felhasználói adatok Írja be az adatokat (legfeljebb 32 karaktert), amelyek átadásra kerülnek a csatorna üzenet kilépési pontnak a csatorna üzenet végprogram meghívásakor:
 • Windows és UNIX és Linux rendszeren írja be a végprogram(ok) adatait. Az adatokat vesszőkkel válassza el. A mező teljes hossza legfeljebb 999 karakter lehet.
 • IBM i rendszeren adjon meg legfeljebb 10 karaktersorozatnyi adatot, melyek hossza egyenként 32 karakter lehet. Az első adat-karaktersorozat az első csatorna üzenet kilépési pontnak lesz átadva, a második karaktersorozat a második kilépési pontnak, és így tovább.
 • z/OS rendszeren adjon meg legfeljebb 8 karaktersorozatnyi adatot, melyek hossza egyenként 32 karakter lehet. Az első adat-karaktersorozat az első csatorna üzenet kilépési pontnak lesz átadva, a második karaktersorozat a második kilépési pontnak, és így tovább.
 • Egyéb platformokon csak egy karaktersorozatnyi csatorna üzenet kilépési pont adatot adhat meg minden csatorna számára.
MSGDATA

LU6.2 oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak LU6.2 oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza. Ha a csatorna az LU 6.2 szállítási protokollt használja, hogy szerkessze az attribútumokat az LU6.2 oldalon.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
Módnév Írja be a LU 6.2 mód nevét, amely az SNA módnév kivéve, ha a Kapcsolatnév attribútum értéke az Általános oldalon egy mellék-objektumot tartalmaz, ebben az esetben a Módnév értékét hagyja üresen. A maximális hossz 8 karakter. MODENAME
TP név Írja be az MCA program nevét vagy általános nevét, amely a hivatkozás távoli végén fut. TPNAME
Felhasználói azonosító Írja be a felhasználó azonosítót, amelyet az MCA használ, amikor megpróbál egy védett LU 6.2 munkamenetet kezdeményezni egy távoli MCA-val. A maximális hossz 12 karakter; azonban csak az első 10 karakter kerül felhasználásra. USERID
Jelszó Kattintson a Csatorna jelszó módosítása lehetőségre, majd írja be Jelszó módosítása párbeszédablakban a jelszót, amelyet az MCA használ, amikor megpróbál egy védett LU 6.2 munkamenetet kezdeményezni egy távoli MCA-val. A maximális hossz 12 karakter. PASSWORD

Újrapróbálkozás oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak Újrapróbálkozás oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza. Az Újrapróbálkozás oldalon található attribútumok szerkesztésével beállíthatja, hogy miként viselkedjen a csatorna, ha nem tud csatlakozni a távoli sorkezelőhöz.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
Rövid újrapróbálkozások száma Írja be a maximális számot 0 és 999999999 között (vagy CICS rendszert használó z/OS esetén 1 és 999999999 között), ahányszor a csatorna megpróbálhat csatlakozni egy távoli sorkezelőhöz. SHORTRTY
Rövid újrapróbálkozási időtartam Írja be a közelítő időtartamot másodpercben, ameddig a csatornának várakoznia kell, mielőtt újra megpróbálhat csatlakozni a távoli sorkezelőhöz a rövid újrapróbálkozások számlálása közben. A nulla érték azt jelenti, hogy a csatorna azonnal újrapróbálkozik. SHORTTMR
Hosszú újrapróbálkozások száma Írja be a maximális számot 0 és 999999999 között, ahányszor a csatorna megpróbálhat csatlakozni egy távoli sorkezelőhöz. Ennek az attribútumnak az értéke csak akkor kerül felhasználásra, ha a Rövid újrapróbálkozások száma attribútumban megadott számot már elérte, és a csatornának még mindig nem sikerült csatlakoznia a távoli sorkezelőhöz. LONGRTY
Hosszú újrapróbálkozási időtartam Írja be a közelítő időtartamot másodpercekben, ameddig a csatornának várakoznia kell, mielőtt újra megpróbálhat csatlakozni a távoli sorkezelőhöz a hosszú újrapróbálkozások számlálása közben. A nulla érték azt jelenti, hogy a csatorna azonnal újrapróbálkozik. LONGTMR
Kapcsolatfenntartási időtartam A Kapcsolatfenntartási időtartam attribútum értéke a csatorna időtúllépési értékét adja meg. Ha a Kapcsolatfenntartási időtartam értékét az egyeztetett életjel időtartam értékére kívánja alapozni, akkor válassza az Automatikus lehetőséget. Ha az egyeztetett életjel időtartam nagyobb nullánál, akkor a Kapcsolatfenntartási időtartam az egyeztetett életjel időtartam plusz 60 másodperc; ha az egyeztetett életjel időtartam nulla, akkor a Kapcsolatfenntartási időtartam is nulla. Időtúllépési érték megadásához írja be a másodpercek számát 0 és 99999 között. A kapcsolatfenntartás letiltásához ezen a csatornán írjon be nullát. KAINT

Üzenet újrapróbálkozás oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak Üzenet újrapróbálkozás oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza. Az Üzenet újrapróbálkozás oldalon található attribútumok szerkesztésével beállíthatja, hogy miként viselkedjen a csatorna, ha nem sikerül az első alkalommal elhelyeznie egy üzenetet egy távoli soron.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
Üzenet újrapróbálkozások száma Írja be azt a 0 és 999999999 közé eső számot, ahányszor a csatorna újból megpróbálja kézbesíteni az üzenetet, mielőtt úgy dönt, hogy az üzenetet nem tudja kézbesíteni a távoli sornak. Ez az attribútum csak akkor irányítja az MCA tevékenységét, ha az Üzenet újrapróbálkozási kilépési pont neve attribútum kitöltetlen. Ha az Üzenet újrapróbálkozási kilépési pont neve attribútum nem üres, akkor az Üzenet újrapróbálkozások száma attribútum értéke a kilépési pontnak kerül átadásra, hogy azt a kilépési pont használja, de azt, hogy a csatorna hányszor próbálkozik újra az üzenet kézbesítésével, a kilépési pont irányítja, és nem az Üzenet újrapróbálkozások száma attribútum. MRRTY
Üzenet újrapróbálkozási időtartam Írja be a minimális időtartamot ezredmásodpercekben, ameddig a csatornának várakoznia kell, mielőtt újból megpróbálhatja elhelyezni az üzenetet a távoli soron. MRTMR
Üzenet újrapróbálkozási kilépési pont neve Írja be a csatorna üzenet-újrapróbálkozási végprogram nevét:
 • UNIX és Linux rendszereken használja a következő formátumot: könyvtárnév(függvénynév), ahol egy karaktersorozatban a maximális karakterszám 128.
 • IBM i rendszeren használja a következő formátumot: programnév könyvtárnév, ahol a programnév birtokolja az első 10 karaktert, és a könyvtárnév birtokolja a második 10 karaktert. Szükség esetén a jobb oldalon használjon üres karaktereket.
 • z/OS rendszeren használja a betöltési modulnevet, ahol a maximális karakterszám 8.
MRDATA
Üzenet újrapróbálkozási kilépési pont felhasználói adatok Írja be az adatokat (legfeljebb 32 karaktert), amelyek átadásra kerülnek a csatorna üzenet újrapróbálkozási kilépési pontnak a csatorna üzenet újrapróbálkozási kilépési pont meghívásakor. MREXIT

Fürt oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak Fürt oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza. Ha szeretné megosztani a csatornát néhány fürtben, akkor szerkessze az attribútumokat a Fürt oldalon.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
Nincs fürtben megosztva Alapértelmezésben ez a beállítás ki van választva, tehát a csatorna nincs megosztva egyetlen fürtben sem. Nem alkalmazható.
Fürtben megosztva Ha szeretné megosztani a csatornát egy fürtben, akkor válassza ezt a lehetőséget, majd írja be fürt nevét. Tekintse meg a Karaktersorozatok a tulajdonság párbeszédablakokban részt. CLUSTER
Megosztás több fürtben Ha a csatornát szeretné több fürtben megosztani, akkor válassza ezt a lehetőséget, majd írja be a fürtök nevét tartalmazó névlista objektum nevét. Tekintse meg a Karaktersorozatok a tulajdonság párbeszédablakokban részt. CLUSNL
Hálózati prioritás Ennek a jellemzőnek az értéke a csatorna prioritását jelöli a hálózati kapcsolat számára. Írja be az értéket 0 és 9 között, ahol a 0 jelenti a legalacsonyabb prioritást. NETPRTY
CLWL csatorna rang Írja be a csatorna rangját a fürtben 0 és 9 között; a 0 jelenti a legalacsonyabb rangot. Lásd még: WebSphere MQ Queue Manager fürtök. CLWLRANK
CLWL csatorna prioritás Írja be a csatorna prioritásának értékét a fürtben 0 és 9 között, ahol a 0 jelenti a legalacsonyabb prioritást. Lásd még: WebSphere MQ Queue Manager fürtök. CLWLPRTY
CLWL csatorna súlyozás Írja be a csatornára alkalmazott súlyozást, hogy a csatornán átküldött üzenetek aránya felügyelve legyen. Az értéknek 1 és 99 között kell lennie; az 1 a legalacsonyabb súlyozás. Lásd még: WebSphere MQ Queue Manager fürtök. CLWLWGHT

SSL oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak SSL oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza. Ha be szeretné állítani a csatornát az SSL biztonság használatára, akkor szerkessze az attribútumokat az SSL oldalon.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
CipherSpec Írja be a CipherSpec nevét (legfeljebb 32 karakter) egy SSL kapcsolat számára. Az IBM WebSphere MQ SSL csatorna meghatározás mindkét végének azonos értékkel kell rendelkeznie a CipherSpec attribútumban. SSLCIPH
Csak olyan tanúsítványok elfogadása, amelyek Megkülönböztetett nevei megegyeznek ezekkel az értékekkel Írja be az IBM WebSphere MQ csatorna másik végén lévő partner sorkezelő vagy ügyfél tanúsítványának Megkülönböztetett név értékét. A csatorna elindulásakor az attribútum az értéke összehasonlításra kerül a tanúsítvány Megkülönböztetett nevével. SSLPEER
Kapcsolatokat kezdeményező felek hitelesítése Ha azt szeretné megadni, hogy a csatornának fogadnia és hitelesítenie kell egy SSL tanúsítványt az SSL ügyféltől, akkor válassza ki a Szükséges lehetőséget; ha azt szeretné megadni, hogy a csatornának nem szükséges SSL tanúsítványt fogadnia és hitelesítenie az SSL ügyféltől, akkor válassza ki a Választható lehetőséget; ha a Választható lehetőséget jelöli ki, és a partner SSL ügyfél elküld egy tanúsítványt, akkor a csatorna a szokásos módon hitelesíti a tanúsítványt. SSLCAUTH

Terheléskiegyenlítés oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak Terheléskiegyenlítés oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
Súlyozás Az ügyfélcsatorna súlyozási attribútum a súlyozás megadására szolgál a felhasználásra kerülő ügyfél-kapcsolat csatorna meghatározás kiválasztásának befolyásolásához. Az ügyfélcsatorna súlyozási attribútum úgy kerül felhasználásra, hogy amikor több megfelelő meghatározás áll rendelkezésre, akkor az ügyfélcsatorna-meghatározások véletlenszerűen választhatóak ki a súlyozásuk alapján.

Amikor egy ügyfél MQCONN parancs kiadásával csatlakozást kér egy sorkezelő csoporthoz, csillaggal kezdődő sorkezelő név megadásával, és az ügyfélcsatorna-meghatározási táblázatban (CCDT) egynél több ennek megfelelő csatorna meghatározás érhető el, akkor a felhasználásra kerülő meghatározás a súlyozás alapján véletlenszerűen kerül kiválasztásra, az elsőként kiválasztott bármely alkalmazható CLNTWGHT(0) meghatározással ábécérendben. Adjon meg egy értéket a 0 és 99 közé eső tartományban. Az alapérték: 0. A nulla értéke azt jelzi, hogy nem kerül terheléskiegyenlítés végrehajtásra, és az alkalmazható meghatározások kiválasztása ábécérendben történik. A terheléskiegyenlítés engedélyezéséhez válasszon egy 1 és 99 közötti tartományba eső értéket, ahol az 1 a legalacsonyabb és a 99 a legmagasabb súlyozás. Nullától eltérő súlyozású, kettőnél több csatorna között az üzenetek elosztása megközelítőleg arányos azok súlyozásának arányával.

CLNTWGHT
Affinitás A csatornaaffinitás attribútum arra szolgál, hogy a többször ugyanazzal a sorkezelő névvel csatlakozó ügyfélalkalmazások kiválaszthassák, hogy az egyes csatlakozásokhoz ugyanazt az ügyfélcsatorna-meghatározást használják-e. Ha több alkalmazható csatorna meghatározás is elérhető, akkor használja ezt az attribútumot. A lehetséges értékek:

PREFERÁLT. Ez az alapértelmezett érték. A folyamatban az első, ügyfélcsatorna-meghatározási táblázatot (CCDT) beolvasó kapcsolat az alkalmazható meghatározásokról listát hoz létre az ügyfélcsatorna súlyozás alapján, elsőként bármely nulla súlyozású meghatározás kiválasztásával és ábécérendben. A folyamatban szereplő összes csatlakozás a lista első meghatározásával próbál meg kapcsolódni. Ha egy csatlakozás sikeretlen, akkor a következő meghatározás kerül felhasználásra. A nullától eltérő értékű ügyfélcsatorna súlyozással rendelkező sikertelen meghatározások a lista végére kerülnek. A nulla értékű ügyfélcsatorna súlyozással rendelkező meghatározások a lista elején maradnak, és elsőként kerülnek kiválasztásra az egyes csatlakozásokhoz. Az ugyanazzal a hosztnévvel rendelkező ügyfélfolyamatok ugyanazt a listát hozzák létre.

NINCS. A folyamatban az első, ügyfélcsatorna-meghatározási táblázatot beolvasó kapcsolat listát hoz létre az alkalmazható meghatározásokról. A folyamat összes kapcsolata az ügyfélcsatorna súlyozás alapján kiválaszt egy alkalmazható meghatározást, elsőként bármely nulla súlyozású meghatározás kiválasztásával ábécérendben.

AFFINITY

Statisztika oldal

Az alábbi táblázat a Csatornatulajdonságok párbeszédablak Statisztika oldalán beállítható attribútumokat tartalmazza. Ha be szeretné állítani a csatornát a megfigyelési és statisztikai adatok begyűjtésére, akkor szerkessze az attribútumokat a Statisztika oldalon.

Attribútum Jelentés MQSC paraméter
Módosítás dátuma Csak olvasható. Az a dátum, amikor a sor attribútumai legutóbb módosítva lettek. ALTDATE
Módosítás ideje Csak olvasható. Az az időpont, amikor a sor attribútumai legutóbb módosítva lettek. ALTTIME
Csatorna megfigyelés Az IBM WebSphere MQ programot beállíthatja úgy, hogy online megfigyelési adatokat gyűjtsön a csatorna aktuális teljesítményéről. A sorkezelő Csatorna megfigyelés attribútuma értékének örökléséhez (tekintse meg a Sorkezelő tulajdonságok részt), kattintson a Sorkezelő lehetőségre. Ha a sorkezelő Csatorna megfigyelés attribútuma Nincs értékű, akkor a sor Csatorna megfigyelés attribútuma figyelmen kívül marad. Ha a sorkezelő Csatorna megfigyelés jellemzője nem Nincs értékű: kattintson a Ki lehetőségre a sorkezelő beállításainak felülbírálásához és az adatgyűjtés megtiltásához ezen a csatornán; kattintson az Alacsony lehetőségre az alacsony adatgyűjtési szinthez; kattintson a Közepes lehetőségre a közepes adatgyűjtési szinthez; kattintson a Magas lehetőségre a magas adatgyűjtési szinthez. MONCHL
Csatorna statisztika Az IBM WebSphere MQ programot beállíthatja úgy, hogy statisztikai adatokat gyűjtsön a csatorna tevékenységéről. A sorkezelő Csatorna statisztika attribútumának értékének örökléséhez (tekintse meg a Sorkezelő tulajdonságok részt), kattintson a Sorkezelő lehetőségre. Ha a sorkezelő Csatorna statisztika attribútuma Nincs értékű, akkor a sor Csatorna statisztika attribútuma figyelmen kívül marad. Ha a sorkezelő Csatorna statisztika jellemzője nem Nincs értékű: a sorkezelő beállításainak felülbírálásához és az adatgyűjtés megtiltásához ezen a csatornán, kattintson a Ki lehetőségre; a sorkezelő beállításainak felülbírálásához és az adatok gyűjtéséhez kattintson a Be lehetőségre. STATCHL

Hivatkozás Hivatkozás

Visszajelzés

Időbélyeg ikon Utolsó frissítés: Friday, 7 December 2018
http://www.ibm.com/support/knowledgecenter/SSFKSJ_7.5.0/com.ibm.mq.explorer.doc/com.ibm.mq.explorer.doc/e_properties_channels.htm