Az SSL működése

Az SSL valójában két protokollból áll. Az egyik a megvalósítási, a másik a kézfogási protokoll. A megvalósítási protokoll irányítja az adatfolyamot az SSL szekció két végpontja között.

A kézfogási protokoll hitelesíti az SSL szekció végpontját (vagy végpontjait), és alakít ki egy egyedi szimmetrikus kulcsot az SSL szekció adatforgalmának titkosítására és visszafejtésére használt kulcsok előállításához. Az SSL a szekció végpontjainak hitelesítését aszimmetrikus kriptográfiai módszerekkel, illetve digitális igazolásokkal és egy SSL kézfogással végzi el. Az SSL általában a szerver hitelesítésére szolgál. Választhatóan a kliensek hitelesítésére is alkalmas. A végpontoknak vagy az SSL kapcsolatot megvalósító alkalmazásoknak kiosztható egy igazolási hatóság által kibocsátott digitális igazolás.

A digitális igazolások egy megbízható igazolási hatóság által aláírt nyilvános kulcsból és néhány azonosító információból állnak. Minden nyilvános kulcshoz tartozik egy magánkulcs is. A magánkulcs tárolása az igazolástól elkülönül. Mind a szerver, mind a klienshitelesítésnél annak ellenőrzése történik meg, hogy a hitelesített fél hozzáfér-e a digitális igazolásához tartozó magánkulcshoz.

Az SSL kézfogás a nyilvános és magánkulcsokkal kapcsolatos kriptográfiai műveletek miatt teljesítményigényes tevékenység. A végpontok közötti kezdeti SSL szekció kialakítása után a végpontokra vagy alkalmazásokra vonatkozó SSL szekcióinformációk a későbbi SSL szekciók kialakításának felgyorsítása érdekében egy biztonságos memóriában ideiglenesen tárolhatók. Az SSL szekciók folytatása esetén a végpontok a nyilvános és magánkulcsok felhasználása nélkül egy rövidített kézfogással győződnek meg arról, hogy a másik fél hozzáfér az egyedi szekcióinformációkhoz. Ha mindkét végpont bebizonyítja, hogy hozzáfér az említett egyedi információkhoz, akkor az SSL kialakítja az új szimmetrikus kulcsokat, és az SSL szekció "folytatódik". A TLS 1.2, 1.1, 1.0 és az SSL 3.0 változatú szekciók esetén az ideiglenes tárolt információk legfeljebb 24 órán keresztül maradnak a biztonságos memóriában. A fő CPU erőforrásnak az SSL kézfogásból adódó többletterhelése kriptográfiai hardver használatával minimálisra csökkenthető.