IPv4 és IPv6 összehasonlítása

Elgondolkodhat rajta, hogy az IPv4 és az IPv6 miben különbözik. Ezen táblázat segítségével gyorsan áttekintheti az IPv4 és IPv6 közti különböző alapelveket, IP funkciókat és az IP címek használatát az Internet protokollokban.

Kiválaszthat egy attribútumot az alábbi listából az összehasonlítás megjelenítéséhez.

Leírás IPv4 IPv6
Cím 32 bit hosszúságú (4 byte). A cím egy hálózati és egy hoszt részből áll, amelyek a címosztálytól függnek. Több címosztály létezik: A, B, C, D és E, az első néhány bit függvényében. Az IPv4 címek összes száma 4 294 967 296.

az IPv4 cím szöveges formátuma nnn.nnn.nnn.nnn, ahol 0<=nnn<=255, és mindegyik n egy decimális számjegyet jelöl. A kezdő nullák elhagyhatók. A kiírható karakterek maximális száma 15, a maszkot nem számolva.

128 bit hosszúságú (16 byte). Az alapszintű architektúrában 64 bit jelöli a hálózatot és 64 bit a hosztot. Az IPv6 cím hoszt része (vagy annak egy része) a MAC címből vagy más csatolóazonosítóból származtatott.

Az alhálózati előtagtól függően az IPv6 felépítése összetettebb az IPv4 felépítésénél.

Az IPv6 címek száma 1028, ami 79 228 162 514 264 337 593 543 950 336-szor több, mint az IPv4 címek száma. Az IPv6 címek szöveges formája xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, ahol mindegyik x egy 4 bitet képviselő hexadecimális számjegy. A kezdő nullák elhagyhatók. A cím szöveges formátumában egy helyen használhat dupla kettőspontot (::), ami bármennyi 0 bitet helyettesíthet. Például a ::ffff:10.120.78.40 egy IPv4-leképezett IPv6 cím.

Címkiosztás A címek kiosztása eredetileg hálózati osztályok szerint történt. A címterület kimerülésével kisebb kiosztási egységeket hoztak létre osztálynélküli tartományközi útválasztással (Classless Inter-Domain Routing, CIDR). A kiosztás az intézmények és a nemzetek között nem volt kiegyensúlyozott. A kiosztás folyamata kezdeti stádiumban van. Az Internet Engineering Task Force (IETF) és az Internet Architecture Board (IAB) azt javasolta, hogy alapvetően minden szervezet, otthon vagy egység egy /48 hosszúságú alhálózati előtagot kapjon. Így a szervezetnek 16 bit marad fenn az alhálózat számára. A címtartomány elég nagy ahhoz, hogy a világon minden embernek saját /48 alhálózati előtagja legyen.
Cím élettartam Ez a fogalom IPv4 címekre általában nem vonatkozik, a DHCP protokollt használó címeket kivéve. Az IPv6 címekhez két élettartam tartozik: előnyben részesített és érvényes. Az előnyben részesített élettartam mindig <= mint az érvényes.

Amikor az előnyben részesített élettartam lejár, akkor a cím nem használható forrás IP címként új kapcsolatokhoz, amennyiben elérhető egy ugyanolyan jó előnyben részesített cím. Miután az érvényes élettartam lejár, a cím nem használható (nem ismerhető fel) érvényes cél IP címként a bejövő csomagokban, illetve nem használható forrás IP címként.

Néhány IPv6 cím előnyben részesített és érvényes élettartama definíció szerint végtelen, mint például a csatolás-helyi címeké (lásd: cím hatókör).

Cím maszk A hálózati és a hoszt részt adja meg. Nem használt (lásd: cím előtag).
Cím előtag Néha a hálózati és a hoszt részt adja meg. Néha /nn utótagként írják a címek megjelenítési formája után. A cím alhálózati előtagját adja meg. Formátuma /nnn (legfeljebb 3 decimális számjegy, 0 <= nnn <= 128), és a megjelenített formátum után írandó. Például fe80::982:2a5c/10 , ahol az első 10 bit adja meg az alhálózati előtagot.
Címfeloldási protokoll (ARP) Az ARP-t az IPv4 az IPv4 címhez tartozó fizikai cím (például MAC vagy csatoló cím) megkereséséhez használja. Az IPv6 ezeket a funkciókat az IP címbe ágyazza az állapot nélküli automatikus konfiguráció és a szomszéd feltérképezés részeként az Internet vezérlőüzenet protokoll v6 (ICMPv6) használatával. Ezért ARP6 nem létezik.
Cím hatókör Unicast címekre ez a fogalom nem vonatkozik. Vannak kijelölt magán címtartományok és a loopback cím. Ezeken kívül minden cím globális.

IPv6 esetén a cím hatókör az architektúra része. Az unicast címeknek két meghatározott hatóköre van: csatolás-helyi és globális; a multicast címeknek 14 hatóköre van. A forrás és a cél alapértelmezett címbeállítása is figyelembe veszi a hatókört.

A hatókör zóna a hatókör egy példánya egy adott hálózatban. Következésképpen az IPv6 címeket néha egy zónaazonosítóval kell megadni vagy társítani. Ennek szintaxisa %zid, ahol zid egy szám (jellemzően kicsi) vagy egy név. A zónaazonosítót a cím után és az előtag elé kell írni. Például: 2ba::1:2:14e:9a9b:c%3/48.

Címtípusok Az IPv4 címek három fő típusba sorolhatók: unicast címek, multicast címek és üzenetszórás címek. Az IPv6 címek három fő típusba sorolhatók: unicast címek, multicast címek és anycast címek. Ezek leírását az IPv6 címtípusok című részben találja.
Kommunikációs nyomkövetés A kommunikációs nyomkövetés egy olyan eszköz, amely segítségével részletes nyomkövetési információkat gyűjthet a TCP/IP (és egyéb) csomagokról, amelyek beérkeznek és elhagyják a rendszert. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Konfiguráció Az újonnan telepített rendszert konfigurálni kell, hogy az kommunikálni tudjon más rendszerekkel, azaz IP címeket és útvonalakat kell hozzárendelni. A konfiguráció elhagyható a használni kívánt funkciók függvényében. Az IPv6 bármilyen Ethernet csatolóval használható és keresztülfuttatható a loopback csatolón. Az IPv6 csatolók önkonfigurálók az IPv6 állapot nélküli automatikus konfiguráció használatával. Az IPv6 csatolót kézileg is konfigurálhatja. Így a rendszer kommunikálni tud más helyi vagy távoli IPv6 rendszerekkel, a hálózat típusától és az IPv6 útválasztók jelenlététől függően.
Tartománynév rendszer (DNS) Az alkalmazások elfogadják a hosztneveket, majd a DNS segítségével szerzik meg az IP címet, a gethostbyname() socket API használatával.

Az alkalmazások az IP címeket is elfogadják, és a DNS segítségével szerzik meg a hosztneveket, a gethostbyaddr() API használatával.

IPv4 esetén a fordított kikeresések tartománya in-addr.arpa.

IPv6 esetén ugyanez a támogatás. Az IPv6 támogatása AAAA (quad A) rekordtípust és fordított visszakeresést jelent (IP-ből név). Egy alkalmazás úgy dönthet, hogy elfogad (vagy nem) IPv6 címeket a DNS szervertől, majd a kommunikációhoz az IPv6 protokollt használja (vagy nem).

A gethostbyname() socket API csak az IPv4 protokollt támogatja. IPv6 esetén egy új getaddrinfo() API használatos (az alkalmazás választása szerint) a csak IPv6 vagy IPv4 és IPv6 címek lekérdezésére.

IPv6 esetén a fordított kikeresések tartománya az ip6.arpa, ha ez nem található, akkor az ip6.int lesz használva. (Részleteket lásd: getnameinfo()–Get Name Information for Socket Address API.)

Dinamikus hoszt konfigurációs protokoll (DHCP) DHCP segítségével dinamikusan kérhetők IP címek és más konfigurációs információk. Az IBM i az IPv4 protokollhoz támogatja a DHCP szervert. A DHCP IBM i megvalósítása nem támogatja az IPv6 protokollt. Mindemellett az ISC DHCP szerver megvalósítás használható.
Fájlátviteli protokoll (FTP) Az FTP lehetővé teszi fájlok küldését és fogadását a hálózaton keresztül. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Feldarabolás Ha egy csomag túl nagy ahhoz, hogy a következő összeköttetésen keresztül továbbítani lehessen, akkor azt a küldő (hoszt vagy útválasztó) feldarabolhatja. IPv6 esetén csak a forráscsomópontnál történhet a feldarabolás, az összerakás pedig csak a célcsomópontnál. A feldarabolás bővítmény fejléc használatos.
Hoszttábla Egy konfigurálható tábla, ami az Internet címekhez hosztneveket társít (például: 127.0.0.1 loopback). Ezt a táblát használja a socket névfeloldó a DNS kikeresés előtt, vagy ha a DNS kikeresés nem sikerült (a hosztnév keresési prioritásától függően). IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
IBM Navigator for i támogatás Az IBM Navigator for i teljes konfigurációs megoldást biztosít TCP/IP protokollhoz. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Csatoló A TCP/IP által a csomagok küldésére és fogadására használt fogalmi vagy logikai entitás, ami mindig szorosan társítva van egy IPv4 címmel, vagy épp a neve egy IPv4 cím. Néha logikai csatolónak is hívják.

Az IPv4 csatolók egymástól és a TCP/IP protokolltól függetlenül elindíthatók vagy leállíthatók az STRTCPIFC és az ENDTCPIFC paranccsal vagy az ?rch4xsym.dita#rch4xsym/ibmdirnav?>ból.

IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Internet vezérlőüzenet protokoll (ICMP) Az IPv4 által használatos hálózati információk küldésére. Felhasználása IPv6 esetén is hasonló, azonban az Internet vezérlőüzenet protokoll v6 (ICMPv6) néhány új attribútumot is tartalmaz.

Az alapvető hibatípusok ugyanazok, mint például a célállomás nem elérhető, a visszhangkérés és a válasz. Az új típusok a szomszéd feltérképezést és az ahhoz kapcsolódó funkciókat támogatják.

Internet csoportkezelési protokoll (IGMP) Az IGMP protokollt az IPv4 útválasztók arra használják, hogy megtalálják azokat a hosztokat, amelyek egy adott multicast csoport forgalmát kérik; az IPv4 hosztok arra használják, hogy informálják az IPv4 útválasztókat a létező multicast csoport figyelőkről (a hoszton). IPv6 esetén az IGMP-t az MLD (multicast listener discovery) protokoll helyettesíti. Az MLD lényegében ugyanazt teszi, mint az IGMP IPv4 protokollnál, de ICMPv6 protokollt használ néhány MLD-specifikus ICMPv6 típusérték hozzáadásával.
IP fejléc 20 és 60 byte közötti változó hosszúságú, a jelen lévő IP beállítások függvényében. 40 byte rögzített hosszúságú. Nincsenek IP fejléc beállítások. Általában az IPv6 fejléc egyszerűbb, mint az IPv4 fejléc.
IP fejléc beállítások Az IP fejléceket kiegészítő különféle beállítások (bármely átviteli fejléc előtt). Az IPv6 fejlécnek nincsenek beállításai. Ehelyett az IPv6 további (elhagyható) bővítő fejléceket ad hozzá. A bővítő fejlécek az AH és az ESP (ugyanaz, mint IPv4 esetén), hop-by-hop, továbbítás, töredék és cél. Jelenleg az IPv6 támogat néhány bővítő fejlécet.
IP fejléc protokollbyte-ja Az átviteli réteg vagy a csomag kiterjesztés protokollkódja (például: ICMP). A fejléc típusa közvetlenül az IPv6 fejléc után. Értéke ugyanaz, mint az IPv4 protokollmezőé. De az architekturális hatás a következő fejlécek jelenleg definiált tartományának engedélyezése, és ez könnyen bővíthető. A következő fejléc egy szállítási fejléc, egy bővítő fejléc vagy egy ICMPv6.
IP fejléc Szolgáltatás típusa byte-ja A QoS és az elkülönített szolgáltatások használják egy forgalomosztály kijelöléséhez. Különböző kódokat használ egy IPv6 forgalomosztály kijelöléséhez. Az IPv6 jelenleg nem támogatja a TOS szolgáltatást.
LAN csatlakozás LAN kapcsolatot az IP csatoló használja a fizikai hálózat eléréséhez. Több típusa létezik, például Token ring és Ethernet. Néha fizikai csatolónak, összeköttetésnek vagy vonalnak is nevezik. Az IPv6 bármilyen Ethernet csatolóval használható és logikai partíciók közötti virtuális Etherneten keresztül is támogatott.
Kettes szintű alagútkezelési protokoll (L2TP) Az L2TP olyan, mint egy virtuális PPP, és bármilyen támogatott vonaltípuson működik. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Loopback cím Egy loopback cím egy 127.*.*.* (általában 127.0.0.1) című csatoló, amelyet egy csomópont csak csomagok saját magának küldésére használhat. A fizikai csatoló (vonalleírás) neve *LOOPBACK. A fogalom ugyanaz, mint IPv4 esetén. Az egyetlen loopback cím a 0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001 vagy ::1 (rövidített változat). A virtuális fizikai csatoló neve *LOOPBACK.
Maximális átviteli egység (MTU) Egy összeköttetés maximális átviteli egysége az a maximális byte-szám, amit az adott összeköttetés típus, például Ethernet vagy modem támogat. IPv4 esetén a jellemző érték 576 byte. Az IPv6 MTU alsó határkorlátja 1280 byte. Vagyis az IPv6 a csomagokat nem darabolja fel ez alá a korlát alá. Ha IPv6 csomagokat olyan összeköttetésen akar küldeni, amelynek az MTU értéke 1280-nál kisebb, akkor az adatkapcsolati rétegnek átlátszó módon kell feldarabolni és összerakni az IPv6 csomagokat.
Netstat A Netstat egy olyan eszköz, amivel megjelenítheti a TCP/IP kapcsolatok, csatolók és útvonalak állapotát. Elérhető az ?rch4xsym.dita#rch4xsym/ibmdirnav?> és a karakteres felület használatával. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Hálózati cím fordítás (NAT) A TCP/IP protokollba integrált alapszintű tűzfal funkciók, amelyek az ?rch4xsym.dita#rch4xsym/ibmdirnav?>ban állíthatók be. A NAT jelenleg nem támogatja az IPv6 protokollt. Általánosabban, az IPv6 nem igényel hálózati cím fordítást. Az IPv6 kibővített címterülete megszünteti a címhiány problémát és könnyebb átszámozást tesz lehetővé.
Hálózattábla Az ?rch4xsym.dita#rch4xsym/ibmdirnav?>ban egy konfigurálható tábla, amely a hálózati nevekhez maszk nélküli IP címeket rendel. Például hoszt 14. hálózat és 1.2.3.4 IP cím. A táblán jelenleg nem történt módosítás az IPv6 protokollhoz.
Csomópont információ lekérdezés Nem létezik. Egy egyszerű és kényelmes hálózati eszköz, ami a pinghez hasonlóan működik, a következők kivételével: egy IPv6 csomópont lekérdezheti egy másik IPv6 csomóponttól a cél DNS nevét, IPv6 unicast címét vagy IPv4 címét. Jelenleg nem támogatott.
Legrövidebb utat előre megnyitása (OSPF) Az OSPF egy útválasztó protokoll, ami a nagyobb autonóm rendszerhálózatokban szívesebben használatos, mint a RIP. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Csomagszűrés A csomagszűrés TCP/IP protokollba integrált alapszintű tűzfal funkciók összesége. Ez az ?rch4xsym.dita#rch4xsym/ibmdirnav?> használatával van beállítva. A csomagszűrés nem támogatja az IPv6 protokollt.
Csomagtovábbítás

Az IBM i TCP/IP vermet beállíthatja a nem helyi IP címekről érkező IP csomagok továbbítására. Általában a bejövő és a kimenő csatoló különböző LAN hálózatokra van kapcsolva.

IPv6 esetén a csomagtovábbítás korlátozott támogatással rendelkezik. Az IBM i TCP/IP verem nem támogatja a szomszéd feltérképezést, mint útválasztó.

PING A PING alapszintű TCP/IP eszköz az elérhetőség tesztelésére. Elérhető az ?rch4xsym.dita#rch4xsym/ibmdirnav?> és a karakteres felület használatával. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Pont-pont protokoll (PPP) A PPP a telefonos csatolókat támogatja különféle modem és vonaltípusok fölött. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Port korlátozások Az IBM Navigator for i lehetővé teszi, hogy a felhasználó beállítson egy portszámot vagy porttartományt TCP-hez vagy Felhasználói adatcsomag protokollhoz (UDP), hogy azok csak adott profil számára legyenek elérhetők. Az IPv6 és az IPv4 port korlátozásai nem egyeznek meg.
Portok A TCP és az UDP külön portterületet használ, mindegyikben 1 és 65535 közötti portszámokkal. IPv6 esetén a portok ugyanúgy működnek, mint IPv4 esetén. Mivel ezek egy új címcsaládhoz tartoznak, most már négy különböző portterület van. Például két 80-as TCP portterület van, amihez egy alkalmazást kötni lehet; az AF_INET és az AF_INET6.
Magán és nyilvános címek Minden IPv4 cím nyilvános, három címtartomány kivételével, amelyeket az IETF RFC 1918 magánként jelölt ki: 10.*.*.* (10/8), 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (172.16/12) és 192.168.*.* (192.168/16). A magán címtartományokat általában szervezeten belül használják. A magán címeket nem lehet továbbítani az Interneten. Az IPv6 protokollban is van ehhez hasonló fogalom, de fontos különbségekkel.

A címek nyilvánosak vagy ideiglenesek lehetnek, amit előzőleg névtelennek neveztek. Lásd: 3041-es RFC. Az IPv4 magán címektől eltérően az ideiglenes címek globálisan továbbíthatók. A címek célja is különböző: az IPv6 ideiglenes címek célja a kliens azonosságának elrejtése, amikor az kommunikációt kezdeményez (magánszféra védelme). Az ideiglenes címek élettartama korlátozott, és nem tartalmaznak olyan csatoló azonosítót, ami egy csatoló (MAC) címe. Általában nem lehet megkülönböztetni őket a nyilvános címektől.

Az IPv6 korlátozott címhatókört használ saját tervezett hatókör kijelöléseivel (lásd: cím hatókör).

Protokolltábla Az ?rch4xsym.dita#rch4xsym/ibmdirnav?>ban egy konfigurálható tábla, ami a protokollnevekhez protokollszámokat társít; például: UDP, 17. A rendszert néhány bejegyzéssel szállítják: IP, TCP, UDP, ICMP. Ez a tábla változtatás nélkül használható IPv6 protokollal.
Szolgáltatási minőség (QoS) A szolgáltatási minőség lehetővé teszi, hogy csomagprioritást és sávszélességet kérjen a TCP/IP alkalmazások számára. Jelenleg a QoS IBM i megvalósítása nem támogatja az IPv6 protokollt.
Újraszámozás Az újraszámozás kézi újrakonfigurálással történik, a DHCP lehetséges kivételeivel. Egy telephely vagy szervezet esetében az újraszámozás általában bonyolult és fáradságos művelet, ami lehetőség szerint elkerülendő. Az újraszámozás az IPv6 fontos architekturális eleme, ami nagyrészt automatikusan történik, különösen a /48 előtagon belül.
Útvonal Logikailag IP címek egy halmazának (tartalmazhat egyetlen címet is) leképezése egy fizikai csatolóra és egyetlen következő állomás IP címére. Azokat az IP csomagokat, amelyeknek a célcíme szerepel a halmazban, a rendszer a következő állomásra továbbítja a vonalon keresztül. Az IPv4 útvonalak egy IPv4 csatolóhoz, tehát egy IPv4 címhez vannak társítva.

Az alapértelmezett útvonal a *DFTROUTE.

A fogalom ugyanaz, mint IPv4 esetén. Egy fontos különbség: az IPv6 útvonalak egy fizikai csatolóhoz (egy összeköttetéshez, pl. ETH03) vannak társítva (kötve), és nem egy csatolóhoz. Az egyik ok, amiért az útvonal egy fizikai csatolóhoz van társítva az, hogy a forráscím kiválasztása másképpen működik IPv6 és IPv4 esetében. Lásd: Forráscím kiválasztás.

Útválasztási információs protokoll (RIP) Az RIP egy útválasztási protokoll, amit a routed démon támogat. Az RIP jelenleg nem támogatja az IPv6 protokollt.
Szolgáltatások tábla

Az IBM i rendszeren egy konfigurálható tábla, ami a szolgáltatásneveket egy porthoz és egy protokollhoz társítja; például szolgáltatásnév: FTP, port: 21, TCP és Felhasználói adatcsomag protokoll (UDP).

A szolgáltatások táblában sok közismert szolgáltatás van felsorolva. Sok alkalmazás ezt a táblát használja a használandó port meghatározásához.

A táblán nem történt módosítás az IPv6 protokollhoz.
Egyszerű hálózatkezelési protokoll (SNMP) Az SNMP protokollt rendszerkezelésre használják. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Sockets API Az alkalmazások ezeken az alkalmazás programozási felületeken keresztül használják a TCP/IP protokollt. Az IPv6 protokollt nem igénylő alkalmazásokra nincs hatással a socket módosítása, hogy támogassa az IPv6 protokollt. Az IPv6 kibővíti a socketek lehetőségeit, így az alkalmazások az IPv6 protokollt egy új címcsaláddal (AF_INET6) használhatják.

A bővítéseket úgy tervezték, hogy a meglévő IPv4 alkalmazásokra semmiféle hatással ne legyenek az API módosításai. IPv4 és az IPv6 forgalmat párhuzamosan támogató, vagy csak IPv6 protokollt támogató alkalmazásokat könnyen lehet írni IPv4 protokollra leképezett IPv6 címek használatával, amelyek formátuma ::ffff:a.b.c.d, ahol a.b.c.d a kliens IPv4 címe.

Az új alkalmazás programozási felületek támogatják az IPv6 címek átalakítását szövegesről bináris formátumra, és fordítva.

Az IPv6 socket bővítéseiről további információkat az AF_INET6 címcsalád használata című részben talál.

Forráscím kiválasztás Egy alkalmazás kioszthat egy forrás IP címet (általában a bind() socket használatával). Ha az INADDR_ANY-hez köt, akkor a forrás IP kiválasztása az útvonal alapján történik. Az IPv4 protokollhoz hasonlóan egy alkalmazás kioszthat egy forrás IPv6 címet a bind() használatával. Az IPv4 protokollhoz hasonlóan engedélyezni lehet, hogy a rendszer válasszon ki egy IPv6 forráscímet az in6addr_any használatával. Mivel azonban az IPv6 vonalaknak több IPv6 címe van, a forrás IP kiválasztásának belső eljárása különbözik.
Indítás és leállítás Az IPv4 indításához és leállításához használja az STRTCP vagy az ENDTCP parancsokat. Az IPv4 mindig elindításra kerül, amikor futtatja a STRTCP parancsot a TCP/IP elindítására. Az IPv6 indításához és leállításához használja az STRTCP vagy az ENDTCP parancsok STRIP6 paraméterét. Elképzelhető, hogy az IPv6 nem kerül elindításra amikor a TCP/IP el van indítva. Az IPv6 később függetlenül indítható.

Azok az IPv6 csatolók, amelyeknek az AUTOSTART paramétere *YES (alapértelmezés) értékre van állítva, automatikusan elindulnak. Az IPv6 nem használható és nem állítható be IPv4 nélkül. Az IPv6 loopback csatoló, a ::1, automatikusan meghatározásra és aktiválásra kerül az IPv6 elindításakor.

Telnet A Telnet lehetővé teszi, hogy egy távoli számítógépet úgy használjon, mintha közvetlenül csatlakozna hozzá. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Útvonal nyomkövetés Az útvonal nyomkövetés alapszintű TCP/IP eszköz, ami meghatározza az útvonalat. Elérhető az ?rch4xsym.dita#rch4xsym/ibmdirnav?> és a karakteres felület használatával. IPv6 esetén ugyanez a támogatás.
Szállítási rétegek TCP, UDP, RAW. Ugyanezek a szállítások léteznek IPv6 esetén.
Nem megadott cím Nincs definiálva. A socket programok a 0.0.0.0 címet használják INADDR_ANY-ként. Definíció szerint ::/128 (128 darab 0 bit). Forrás IP-ként használt néhány szomszéd feltérképezési csomagban és több más környezetben, például socketeknél. A socket programok a ::/128 címet használják in6addr_any-ként.
Virtuális magánhálózat (VPN) A virtuális magánhálózat (IPsec használatával) lehetővé teszi egy biztonságos magánhálózat létrehozását egy meglévő nyilvános hálózat fölött.

IPv6 esetén ugyanez a támogatás. Részleteket lásd: Virtuális magánhálózat.