Pregled IBM i Access ODBC pogonitelja

Sadrži općeniti opis ODBC-a i kako ga možete koristiti s IBM® i Access for Windows®.

IBM i Access ODBC pogonitelj je zbirka sučelja aplikativnog programiranja (API-a) za pristupanje informacijama baze podataka koristeći Structured Query Language (SQL). Korištenje IBM i Access ODBC pogonitelja dozvoljava aplikacijama da pristupaju različitim bazama podataka koristeći isti izvorni kod i da rukuju podacima u formatu koji im je najprikladniji. ODBC daje razvijaču aplikacije relativno jednostavan model za kreiranje prijenosnih aplikacija ili komponenata koje moraju raditi s višestrukim DBMS-ovima.

ODBC arhitektura uključuje aplikacije, upravitelja pogonitelja, ODBC pogonitelja i izvor podataka. IBM i Access sadrži i 32-bitni i 64-bitni ODBC pogonitelj. 64-bitni ODBC pogonitelj je automatski instaliran zajedno s 32-bitnim ODBC pogoniteljem prilikom izvođenja pod 64-bitnom verzijom Windows-a . ODBC aplikacije koje se izvode na 64-bitnim verzijama Windows-a će automatski koristiti odgovarajući ODBC pogonitelj, ovisno za koju bitnu verziju je aplikacija kompilirana. Na primjer, 64-bitni pogonitelj se može koristiti samo sa 64-bitnom aplikacijom.

Da bi aplikacija koristila ODBC morate postaviti izvor podataka. Možete upotrijebiti ODBC Administrator za postavljanje izvora podataka. Postoje dvije verzije ODBC Administratora, 32-bitna i 64-bitna, kojima se može pristupiti u IBM i Access for Windows folderu. Pri korištenju ODBC Administratora, imate opciju postavljanja različitih tipova izvora podataka: Korisnik, Sistem i izvor podataka Datoteke. Za više informacija o konfiguriranju izvora podataka, pogledajte Podršku za 64-bitni ODBC u IBM i Access for Windows Vodiču za korisnike.

ODBC komponente

Aplikacija. Obavlja obradu i poziva ODBC funkcije da izvode SQL naredbe.

Upravitelj pogonitelja. Obrađuje ODBC pozive funkcija i šalje zahtjeve pogonitelju.

Pogonitelj. Obrađuje ODBC pozive funkcija, šalje na izvođenje SQL zahtjeve na određeni izvor podataka i vraća rezultate aplikaciji.

Izvor podataka. Za upotrebu izvora podataka morate kreirati Ime izvora podataka (DSN). DSN sadržava informacije o pristupu DBMS-u. Možete navesti bilo koji od sljedećih DSN-ova:

Za više informacija o ODBC-u, uputite se na Microsoft® Web stranicu.