IBM Pensionsfond

IBM Pensionsfond har til formål at yde alderspension, herunder opsat pension og tidlig pension, invalidepension og ægtefællepension til dens medlemmer og pension til medlemmernes efterlevende børn efter reglerne i Pensionsregulativ. Fonden er en selvejende institution undergivet Lov om Firmapensionskasser.

IBM Pensionsfond blev pr. 1. juli 1994 lukket for tilgang, dog kan der ved dødsfald af aktive og pensionerede medlemmer af IBM Pensionsfond ske tilgang af ægtefælle- eller børnepensionister.

Der afholdes ordinært medlemsmøde en gang årligt inden fire måneder efter udløbet af hvert regnskabsår.

På det ordinære medlemsmøde aflægger bestyrelsen beretning om Pensionsfondens drift i det forløbne år og forelægger det reviderede og af bestyrelsen underskrevne årsregnskab til godkendelse.

Spørgsmål vedr. fonden kan stiles til e-mail
pension@dk.ibm.com.

pensionfond