Få mere at vide om, hvordan IBM tilpasser sin kommunikation med dig

IBM tilpasser sin kommunikation med dig

I lighed med andre virksomheder vil IBM i forretningsforløbet regelmæssigt indsamle eller modtage kontaktoplysninger fra enkeltpersoner. Kontaktoplysninger vil typisk være oplysninger, der findes på et visitkort. IBM bruger disse kontaktoplysninger til reelle forretningsformål - f.eks. til at kontakte dig eller kommunikere med dig, efterkomme anmodninger, understøtte IBM's produkter eller services, fakturere kunder, markedsføre og sælge IBM's produkter og services og tilpasse oplevelsen med IBM.

IBM kan også indhente kontaktoplysninger fra tredjeparter, f.eks. leverandører af oversigter. Hvor det er muligt, vil vi bede tredjeparter bekræfte, at de har indhentet oplysningerne på lovlig vis, og at de har ret til at overdrage dem til os til det tilsigtede formål.

IBM kan supplere de kontaktoplysninger, vi har, med andre forretningsrelevante, personlige oplysninger, som vi modtager direkte fra dig, fra din virksomhed, eller som er gjort offentligt tilgængelige. Eksempler på denne type forretningsrelevante, personlige oplysninger er forretningsrelaterede blogs, forretningsrelaterede publikationer, jobrolle(r) og opnåede certificeringer. Vi bruger disse oplysninger til at hjælpe os med at tilpasse vores kommunikation med dig.

IBM er en global virksomhed med forretningsprocesser, ledelsesstrukturer og tekniske systemer i flere lande. Vi kan derfor videregive disse kontaktoplysninger og forretningsrelevante, personlige oplysninger inden for IBM og overføre dem til lande rundt omkring i verden, hvor vi har forretningsaktiviteter, i forbindelse med de anvendelsesmåder, der er identificeret ovenfor (herunder lande, hvis love om databeskyttelse muligvis ikke er så restriktive som i Danmark). Når IBM bruger dine personoplysninger, vil vi beskytte dem i overensstemmelse med IBM’s politikker.

Hvis du har spørgsmål til denne praksis, eller hvis du ønsker at få en kopi af de forretningsmæssige personoplysninger, vi ligger inde med om dig, eller hvis du bliver opmærksom på, at oplysningerne er forkerte og ønsker, at vi retter dem, beder vi dig kontakte os.