IBM's online erklæring om personoplysninger

Denne erklæring træder i kraft fra og med 01. december 2020.

Den forrige version af denne erklæring findes her.

Beskyttelse af dine data er vigtig for IBM, og det er altafgørende for os, at du fortsat har tillid til os.

Denne erklæring redegør for IBM's og IBM's datterselskabers praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger på vores websteder, herunder hvilke typer oplysninger om webstedernes brugere der indsamles og spores, og hvordan oplysninger bruges, videregives  eller på anden måde behandles offline. Den beskriver også, hvordan cookies, web-beacons og andre teknologier kan blive brugt i vores IBM Cloud-serviceydelser og softwareprodukter. Henvisninger til IBM-websteder, -produkter og -serviceydelser i denne erklæring om praksis vedrørende personoplysninger omfatter applikationer (eller "apps"), programmer og udstyr.

IBM's praksis vedrørende online-personoplysninger supplerer IBM's praksis vedrørende personoplysninger.

 Denne erklæring gælder for IBM-websteder, der har link til denne erklæring, men ikke for de IBM-websteder, som har deres egen fortrolighedserklæring. Den gælder heller ikke i de tilfælde, hvor vi blot behandler information på vores kunders vegne til gavn for kunderne, f.eks. når vi fungerer som udbyder af web-hosting-ydelser.

Vi kan fra tid til anden supplere denne erklæring med flere oplysninger, der vedrører en bestemt interaktion, vi har med dig, f.eks. et transaktionsdokument eller en specifik fortrolighedserklæring, når du bestiller eller bruger en online-serviceydelse.

IBM's fortrolighedspraksis med hensyn til oplysninger, der indsamles via ibm.com, som beskrevet i denne erklæring om praksis vedrørende personoplysninger, er i overensstemmelse med APEC Cross Border Privacy Rules-systemet. APEC CBPR-systemet giver organisationer et grundlag, som sikrer beskyttelse af personoplysninger, der overføres blandt de lande, som deltager i APEC. Få flere oplysninger om APEC-systemet her (PDF, 89 KB).

Hvis du har spørgsmål eller klager i forbindelse med vores praksis vedrørende beskyttelse af personoplysninger, kan du kontakte os ved at bruge denne formular. Hvis du har uafklarede spørgsmål vedrørende fortrolighed eller brug af data, som vi ikke har besvaret tilfredsstillende, kan du (gratis) kontakte vores eksterne leverandør af tvistbilæggelse i USA her.

Indsamling af personoplysninger

Introduktion

Du kan vælge at give os personoplysninger direkte i en lang række situationer. Du kan f.eks. give os dit navn og dine kontaktoplysninger, så vi kan kommunikere med dig, bestille et produkt, behandle en ordre, oprette et abonnement eller en serviceydelse, eller så du kan handle med os, hvis du er leverandør eller Business Partner. Du giver os måske også oplysninger om dit kreditkort, når du køber noget fra os, eller du giver en beskrivelse af din uddannelse og arbejdserfaring i forbindelse med et ledigt job hos IBM, som du er interesseret i at søge. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger disse personoplysninger til anden fremtidig kontakt med dig, respekterer vi dette.

Registrering

Når du gerne vil modtage information, downloade publikationer, tilmelde dig et direkte eller virtuelt arrangement eller anmode om en prøveperiode, kan vi bede dig om at opgive dit navn og forretningskontaktoplysninger samt andre oplysninger i forbindelse med din anmodning. Vi bruger disse oplysninger i forbindelse med din anmodning og til at kommunikere med dig. Disse oplysninger kan i de fleste tilfælde også identificere dig, når du besøger vores websteder. Vi beholder dine oplysninger til eventuel fremtidig interaktion med dig. Du kan kontakte os ved at bruge denne formular, hvis du ikke længere ønsker, at vi bruger dine registreringsoplysninger.

Vi kan også bede dig registrere et IBM-id. I så fald skal du opgive dit navn, e-mailadresse, land og andre oplysninger, som er nødvendige til det formål, du skal registreres til. IBM-id'et fungerer også som entydig identifikation, når du besøger vores websteder, har en anmodning eller bestiller eller bruger et produkt eller en serviceydelse. Ved bestilling af de fleste serviceydelser og produkter kræver vi, at du har registreret et IBM-id. Registrering med IBM-id giver dig adgang til at tilpasse og kontrollere dine fortrolighedsindstillinger. Visse IBM-produkter og -serviceydelser kan kræve entydig registrering med specifikt henblik på levering af disse produkter eller serviceydelser. I så fald vil de registreringsoplysninger, du opgiver for et produkt eller en serviceydelse, kun blive brugt i forbindelse med leveringen af produktet eller serviceydelsen til dig.

Besøg på websteder, IBM Cloud-serviceydelser og applikationer ("apps")

Vi kan også indsamle oplysninger, der vedrører din brug af vores websteder og IBM Cloud-serviceydelser og applikationer (eller "apps"), ved hjælp af forskellige teknologier. Når du besøger vores websteder eller bruger vores IBM Cloud-serviceydelser eller apps, kan vi f.eks. registrere visse oplysninger, som din browser eller enhed sender os, i en log. Det er f.eks. din IP-adresse (herunder oplysninger, der stammer fra din IP-adresse, såsom din geografiske placering), operativsystem, browser- eller enhedstype, -version og -sprog, adgangstidspunkt, besøgets varighed og de webstedsadresser, du har brugt for at komme til vores websted; og vi kan indsamle oplysninger om din brug af webstedet, herunder  crash logs og brugsstatistik, de sider du får vist på vores websteder, den tid du bruger på hvert websted og andre handlinger, du foretager dig under dit besøg på vores websted. Når du bruger vores websted uden et IBM-id og uden at logge på, indsamler vi stadig nogle af disse personoplysninger, for at webstederne kan fungere korrekt.

I forbindelse med mobilapps kan vi også indsamle oplysninger om placeringen af din enhed, såsom geografiske placeringsoplysninger eller dit unikke bruger-id.

Desuden indeholder nogle af vores softwareprodukter, IBM Cloud-serviceydelser og apps teknologier, som giver IBM mulighed for at indsamle visse oplysninger om brugen af vores produkter og serviceydelser. Derudover kan vi bruge teknologierne til at se, om du har åbnet en e-mail eller klikket på et link, der var i en e-mail. Der er flere oplysninger om de teknologier, vi bruger, under Cookies, web-beacons og anden teknologi nedenfor.

Markedsføringsoplysninger

De fleste af de oplysninger, vi indsamler om dig, kommer fra vores direkte interaktion med dig.

Fra tid til anden indsamler vi eventuelt også oplysninger, der vedrører dig indirekte, fra andre kilder, f.eks. leverandører af oversigter. I den forbindelse beder vi leverandørerne om at bekræfte, at tredjepart har indhentet oplysningerne på lovlig vis, og at vi har ret til at indhente og bruge oplysningerne.

Når du tilmelder dig et arrangement, kan vi indsamle yderligere oplysninger (online or offline) i forbindelse med tilrettelæggelsen af arrangementet og under et arrangement, f.eks. deltagelse i møder og undersøgelsesresultater. Arrangementer kan blive optaget, og der kan blive taget gruppebilleder. Vi forbeholder os ret til at bruge billeder til markedsføringsformål. Når du opgiver dine forretningskontaktoplysninger (f.eks. ved at udlevere et visitkort), kan vi bruge disse oplysninger til at kontakte dig.

Det kan være nødvendigt for os at kombinere de oplysninger, vi indsamler direkte eller indirekte, hvis vi skal have så korrekte og fuldstændige oplysninger som muligt og bedre kunne skræddersy vores kommunikation med dig.

Brug af personoplysninger

Afsnittene nedenfor beskriver nøjere, hvordan IBM kan bruge dine personoplysninger.

Opfyldelse af din transaktionsanmodning

Hvis du bestiller noget fra IBM, f.eks. et produkt eller en serviceydelse, et opkald eller noget markedsføringsmateriale, bruger vi de oplysninger, du opgiver, til at gennemføre bestillingen. Det kan være nødvendigt at videregive nogle af disse oplysninger til andre, for at de kan hjælpe os med at udføre din bestilling. Det kan f.eks. være IBM's Business Partnere, banker, speditører, postvæsenet eller statslige myndigheder f.eks. toldvæsenet. Det kan også være, at vi kontakter dig som led i vores kundetilfredshedsundersøgelser eller af markedsføringsmæssige årsager.

Individuel tilpasning af oplysningerne på IBM's websteder

Vi kan bruge de personoplysninger, vi indsamler om dig, til at tilpasse de oplysninger, du får vist på vores websteder. Det betyder, at du f.eks. får vist indhold, vi mener har din interesse, og at det bliver nemmere for dig at navigere på vores websteder. Vi kan også bruge disse oplysninger til at forbedre vores websteder.

Support

Vi kan bruge dine personoplysninger til at understøtte de produkter eller serviceydelser, du køber hos os, f.eks. kan vi bruge dem til at give dig besked om en opdatering eller programrettelse til et produkt. Vi kan kombinere dine oplysninger med oplysninger fra tidligere kommunikation med dig, så vi kan give dig nogle bedre forslag i forbindelse med produktsupport.

Vi tilbyder også "Live Chat"-sessioner på vores websteder som en hjælp, når du navigerer gennem vores websteder eller fora, hvor man kan diskutere problemer og få forslag til løsninger. Vi bruger de personoplysninger, du giver under disse sessioner eller i disse fora, i overensstemmelse med denne praksis vedrørende personoplysninger.

Når vi yder teknisk support til dig, kan vi nogle gange ved et tilfælde få adgang til data, du har givet os, eller data, der befinder sig på dit system. Disse data kan indeholde oplysninger om dig, din organisations eller virksomheds medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere eller leverandører. Denne erklæring om IBM's praksis vedrørende personoplysninger gælder ikke vores adgang til eller håndtering af disse personoplysninger. Betingelserne for håndtering og behandling af sådanne data er dækket af de relevante vilkår for brug eller af en anden aftale mellem dig og IBM, f.eks. Terms of Use for Exchanging Diagnostic Data.

IBM Cloud-serviceydelser og applikationer ("apps")

Vi kan bruge oplysninger, vi har indsamlet om din brug af IBM Cloud-serviceydelser til at: generere statistik om brugen af vores softwareprodukter, vores IBM Cloud-serviceydelser og apps og deres effektivitet, forbedre og tilpasse din brug og oplevelse af vores produkter og serviceydelser, skræddersy vores interaktion med dig, informere vores kunder om den generelle brug af deres produkter og serviceydelser og forbedre og udvikle vores produkter og serviceydelser og skræddersy eller forbedre interaktionen med din enhed samt udarbejde opsummerende og anonymiserede rapporter.

Markedsføring

IBM kan bruge de personoplysninger, du giver IBM, og de personoplysninger, vi indirekte har indsamlet om dig, til markedsføringsformål, dvs. til at informere dig om arrangementer, produkter, serviceydelser og løsninger, som IBM sælger, og som kan supplere en eksisterende produktportefølje. Inden vi benytter oplysningerne, giver vi dig mulighed for at vælge, om vi må benytte dine personoplysninger på denne måde. Du kan når som helst vælge, at du ikke vil modtage markedsføringsmateriale fra IBM. Det kan du gøre ved at følge oplysningerne om afmelding i de e-mail, du modtager fra os, ved at fortælle os det, når vi kontakter dig, eller ved at kontakte os direkte (se afsnittet "Spørgsmål vedrørende personoplysninger og adgang" nedenfor).

Nogle af vores produkter eller arrangementer kan være markedsført eller sponsoreret af IBM og en tredjepart i fællesskab, f.eks. Business Partnere og løsningsleverandører, der bruger, videresælger eller supplerer IBM's produkter og serviceydelser. Ved produkter og arrangementer, der er markedsført i fællesskab, er det tydeligt anført, at der eksisterer et sådant partnerskab. Hvis du tilmelder dig et af disse produkter eller arrangementer, skal du være opmærksom på, at dine oplysninger også kan indsamles af og deles med en sådan tredjepart. Vi opfordrer dig til at sætte dig ind i disse tredjeparters praksis vedrørende personoplysninger og få en forståelse af, hvordan de vil håndtere oplysninger om dig.

Hvis du vælger at sende denne side som e-mail til en ven eller kollega, beder vi om deres navn og e-mailadresse. Vi sender automatisk en engangs-e-mail, hvor vi deler den side, du har angivet, men vi bruger ikke oplysningerne til andre formål.

Rekruttering

I forbindelse med en jobansøgning eller en jobforespørgsel, uanset om den er opslået på et IBM-websted eller andre steder, kan du videregive oplysninger om dig selv, f.eks. et CV. Vi benytter eventuelt disse oplysninger andre steder i IBM med det formål at håndtere din forespørgsel eller ansøgning om et job.

Overvågning eller optagelse af opkald, chat eller anden form for kommunikation

I forbindelse med visse onlinetransaktioner ringer du til os, eller vi ringer til dig. De kan også involvere onlinechat. Du skal være opmærksom på, at det er almindelig praksis i IBM at overvåge og i visse tilfælde optage en sådan kommunikation. Det sker af uddannelsesmæssige årsager, for at kontrollere kvaliteten af vores service over for kunderne eller for at kunne bevise en bestemt transaktion eller kommunikation.

Brug af oplysninger i det sociale IT-miljø

IBM stiller på nogle af vores websteder sociale IT-værktøjer til rådighed, som gør det muligt for de medlemmer, der er registreret som brugere af værktøjerne, at dele oplysninger og at samarbejde online. Værktøjerne omfatter fora, wikier, blogge og andre sociale medieplatforme.

Når du downloader og bruger disse applikationer eller registrerer dig som bruger af disse sociale IT-værktøjer, bliver du bedt om at opgive visse personoplysninger. Registreringsoplysninger er underlagt og beskyttet i overensstemmelse med denne praksis vedrørende personoplysninger, undtagen de oplysninger, der automatisk bliver gjort tilgængelige for andre deltagere som en del af din profil. Disse applikationer og værktøjer kan også omfatte yderligere fortrolighedserklæringer med særlige oplysninger om indsamlings- og håndteringspraksis. Du bør læse disse yderligere erklæringer for at forstå, hvad værktøjerne og applikationerne gør.

Alt andet indhold, som du lægger ud, f.eks. billeder, oplysninger, meningstilkendegivelser eller andre typer personoplysninger, som du stiller til rådighed for andre deltagere på disse sociale platforme eller applikationer, er ikke omfattet af denne praksis vedrørende personoplysninger. Den form for indhold er i stedet underlagt de vilkår for brug, der gælder for disse applikationer og platforme, og eventuelle andre retningslinjer og oplysninger vedrørende beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med brugen af dem og i forbindelse med den proces, du bruger, når du fjerner indhold fra sådanne værktøjer eller får hjælp til at fjerne indhold. Læs disse, så du får en god forståelse af de rettigheder og forpligtelser, som du, IBM og andre parter har i forbindelse med et sådant indhold. Du skal være opmærksom på, at indhold, som du lægger ud på disse sociale IT-platforme, kan gøres tilgængeligt for andre både inden for og uden for IBM.

Beskyttelse af IBM's og andres rettigheder og ejendom

Vi kan også bruge dine personoplysninger eller dele dem med andre for at beskytte IBM's, IBM's Business Partneres, vores leverandørers, kunders eller andres rettigheder eller ejendom, når vi har berettiget grundlag for at antage, at sådanne rettigheder eller sådan ejendom er blevet eller kan blive påvirket. Derudover forbeholder vi os ret til at videregive dine personoplysninger i henhold til lovgivningen, eller når vi mener, at videregivelsen er nødvendig for at beskytte vores eller andres rettigheder, for at opfylde lovgivningen eller efterleve retsafgørelser.

Oplysninger til Business Partnere

Hvis du repræsenterer en IBM Business Partner, kan du besøge IBM-websteder, der især henvender sig til IBM's Business Partnere. Vi bruger evt. de oplysninger, du angiver på webstedet, til at administrere og udvikle vores forretningsforhold til dig, den Business Partner, du repræsenterer, og IBM's Business Partnere generelt. Det kan f.eks. betyde, at vi bruger dine oplysninger til at sende dig informationer om IBM Business Partner-programmer. Det kan også omfatte videregivelse af oplysninger til andre Business Partnere (dog under hensyntagen til eventuelle krav om fortrolighed, der måtte findes) eller IBM-kunder eller mulige IBM-kunder. Det kan også være, at vi af markedsføringsmæssige årsager eller som led i vores kundetilfredshedsundersøgelser kontakter dig i forbindelse med en bestemt transaktion eller et bestemt program.

Oplysninger til leverandører

Hvis du repræsenterer en IBM-leverandør, kan du besøge IBM-websteder, der især henvender sig til IBM-leverandører. Vi bruger eventuelt de oplysninger, du angiver på disse websteder, til at kontakte dig i forbindelse med en transaktion. Det kan f.eks. være, at vi deler oplysninger med andre IBM-afdelinger, med IBM Business Partnere, kunder, speditører, banker, postvæsenet eller statslige myndigheder, der er involveret i ordregennemførelsen. Vi kan evt. også bruge oplysningerne til at administrere og udvikle forretningsforholdet til dig, den leverandør, du repræsenterer og/eller andre IBM-leverandører generelt.

Børn

Medmindre andet er angivet, er vores websteder, produkter og serviceydelser ikke beregnet til børn under 16 år.

Opbevaring

IBM opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde formålet med behandlingen af oplysningerne, eller af andre gyldige grunde (f.eks. for at vi kan opfylde vores juridiske forpligtelser, løse stridigheder og håndhæve vores aftaler).

Vi opbevarer dine registreringsoplysninger, så længe din konto eller dit IBM-id er aktivt, eller så længe vi skal bruge dem for at kunne levere serviceydelser til dig. Du kan kontakte os ved at bruge denne formular, hvis du ikke længere ønsker, at vi bruger registreringsoplysningerne til at levere serviceydelser til dig. I tilknytning til IBM Cloud-serviceydelser, som du er autoriseret til at bruge af den IBM-kunde, som har kontrakten på denne serviceydelse med IBM, kan dine registreringsoplysninger blive opbevaret for at opfylde visse krav, som denne IBM-kunde stiller.

Cookies, web-beacons og anden teknologi

Som nævnt ovenfor indsamler vi oplysninger fra dine besøg på vores websteder og din brug af vores IBM Cloud-serviceydelser. Oplysningerne kan hjælpe os med at indsamle statistik over brug og effektivitet, tilpasse de oplysninger til dig, du får vist, skræddersy vores kommunikation med dig og til at forbedre vores produkter og serviceydelser. Det gør vi ved brug af forskellige teknologier, herunder scripts, emneord, Local Shared Objects (Flash-cookies), Local Storage-beacons (HTML5) og "cookies".

Hvad er cookies, og hvorfor bruges de

En cookie er en samling data, som et websted sender til din browser, der gemmer disse data på din computer i form af et anonymt mærke, der identificerer computeren. Cookies bruges ofte kun til at måle et websteds brug (såsom antal besøgende og besøgenes varighed) og effektivitet (såsom emner, de besøgende er mest interesseret i) og til at lette navigeringen på webstedet eller brugen af webstedet som sådan, men de er ikke forbundet med nogen personoplysninger. De bruges dog også af og til til at tilpasse de oplysninger, der vises til en i forvejen kendt besøgende på et websted, fordi de forbindes med profiloplysninger eller brugerindstillinger. Med tiden giver disse oplysninger værdifuld viden, som kan bruges til at forbedre brugeroplevelsen.

Når tredjeparter præsenterer deres produkter/services på et IBM-websted, kan IBM producere aggregerede anonymiserede oplysninger og dele disse oplysninger med dem, så de kan få indsigt i, hvor mange brugere der har interageret med eller vist interesse i deres produkter/services.

Cookies kategoriseres typisk som "sessions"-cookies eller "vedvarende" (persistent) cookies. Sessions-cookies hjælper dig med at navigere mere effektivt på webstedet, holder styr  på din "rute" fra side til side, så du ikke bliver bedt om oplysninger, du allerede har afgivet ved det aktuelle besøg, eller oplysninger, der er nødvendige for at kunne færdiggøre en transaktion. Sessions-cookies gemmes i den midlertidige hukommelse og slettes, når internetbrowseren lukkes. Vedvarende cookies gemmer derimod brugerens præferencer under det aktuelle og efterfølgende besøg. De lagres på enhedens harddisk og virker stadig, når du åbner din browser igen. Vi bruger vedvarende cookies til f.eks. at registrere dit valg af sprog og land.

Sådan angives fortrolighedspræferencer vedrørende brugen af cookies

Når du besøger vores websteder eller online-serviceydelser, har du sommetider mulighed for at indstille dine præferencer vedrørende cookies eller anden lignende teknologi ved at bruge de valgmuligheder og værktøjer, som din internetbrowser eller IBM stiller til din rådighed. Hvis IBM har implementeret et cookie-styringsværktøj, bliver det vist ved dit første besøg på vores websted. Ved at klikke på 'cookie-indstillinger' i bunden af billedet på et IBM-websted kan du til enhver tid vælge og ændre de typer cookies, som du ønsker, at vores websteder og IBM Cloud-serviceydelser skal bruge. Du kan angive din indstilling for nødvendige cookies, nødvendige cookies og funktionalitets-cookies eller funktionalitets- og tilpasnings-cookies. Her kan du også få flere oplysninger om de typer af cookies, der anvendes. Brug af cookie-indstillinger sletter ikke cookies, der allerede er på dit udstyr. Du kan slette cookies, der allerede er på dit udstyr, via indstillingerne i din internetbrowser.

Selvom IBM's websteder for nuværende ikke genkender automatiserede browsersignaler vedrørende sporingsmekanismer, f.eks. "do not track"-instruktioner, kan du generelt tilkendegive dine præferencer for personoplysninger i forbindelse med brug af de fleste cookies og lignende teknologier via internetbrowseren. Se under afsnittet "Funktioner" (eller tilsvarende) i netop din browser for at få oplysninger om, hvordan du håndterer cookies. I de fleste tilfælde kan du sætte din browser op, så du får besked, når du modtager en cookie. Du har altså mulighed for at vælge, om du vil acceptere den. Du kan også indstille din browser til at afvise cookies. Cookies i vores softwareprodukter kan slås fra i selve produktet. Vi anbefaler, at du lader cookies være aktive, fordi de giver dig mulighed for at benytte nogle af funktionerne på vores websteder eller funktioner i vores softwareprodukter og IBM Cloud-serviceydelser. Hvis du blokerer for cookies, slår dem fra eller på anden måde afviser vores cookies, vil nogle websider ikke blive vist korrekt, og du kan f.eks. ikke lægge varer i din indkøbsvogn, fortsætte til kassen eller bruge webstedsfunktioner eller IBM Cloud-serviceydelser, der kræver, at du logger på.

Web-beacons eller anden teknologi

Nogle af IBM's websteder, IBM Cloud-serviceydelser og softwareprodukter bruger også web-beacon-teknologi eller anden teknologi, der hjælper med at tilpasse webstederne, så du får en bedre service. Disse teknologier anvendes på flere sider på IBM's websteder. Når du besøger disse sider, bliver der genereret en ikke-identificérbar besked om besøget. Beskeden bliver behandlet af os eller af en af vores leverandører. Disse web-beacons arbejder normalt sammen med cookies. Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger fra cookies bliver kædet sammen med dit besøg på disse sider eller med brugen af disse produkter, kan du indstille din browser til at afvise cookies eller slå cookies fra i selve produktet. Hvis du vælger cookies fra, kan web-beacon-teknologien og andre teknologier stadig spore besøg på disse sider, men de knyttes ikke til andre oplysninger, der gemmes i cookies.

Du kan få flere oplysninger om de cookie-teknologier, der anvendes i vores IBM Cloud-serviceydelser og softwareprodukter, herunder hvordan de slås fra, i brugervejledningen til det enkelte softwareprodukt eller den enkelte IBM Cloud-serviceydelse, du bruger.

IBM bruger Local Shared Objects, f.eks. Flash-cookies, og Local Storage, f.eks. HTML5, til at gemme oplysninger om indhold og præferencer. Tredjeparter, som vi har indgået partnerskab med for at stille bestemte funktioner til rådighed på vores websted eller for at vise IBM-annoncer på andres websteder baseret på din browsingaktivitet, anvender også Flash-cookies eller HTML5 til at indsamle og lagre oplysninger. De forskellige browsere har muligvis deres egne styringsværktøjer til at fjerne HTML5 med. Du kan læse mere om håndtering af Flash-cookies ved at klikke her.

Vi kan også inkludere web-beacons i markedsførings-e-mail eller i vores nyhedsbreve for at se, om meddelelserne bliver åbnet, og om der bliver klikket på de link, der er i mailen eller nyhedsbrevet.

Nogle af vores Business Partnere indsætter web-beacons og cookies på vores websted. Derudover kan knapper i sociale medier fra tredjepart registrere visse informationer, f.eks. IP-adresse, browsertype, sprog, adgangstidspunkt og henvisende webstedsadresser. Hvis du er logget på sådanne sociale mediewebsteder, kan de også linke de indsamlede oplysninger til dine profiloplysninger på webstedet. Vi har ikke kontrol over disse sporingsteknologier fra tredjepart. Bemærk, at domænet "s81c.com", som bruges  til at levere statisk indhold på nogle af vores websteder, administreres af IBM og ikke af en tredjepart.

Onlineannoncering

IBM lægger ikke onlineannoncering fra tredjepart ud på vores websteder, men vi reklamerer for vores produkter og serviceydelser på andres websteder. Vi beder dig gøre dig bekendt med disse webstedsoperatørers og netværksannoncørers praksis vedrørende personoplysninger, så du forstår deres praksis i forbindelse med annoncering, herunder hvilken type oplysninger de indsamler om din internetbrug.

Nogle af de annoncenetværk, vi bruger, er eventuelt medlem af NAI (Network Advertising Initiative) eller EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance). Enkeltpersoner kan fravælge målrettet annoncering fra annoncenetværk, der er medlem af NAI eller EDAA, ved at bruge værktøjer, der stilles til rådighed ved besøg på følgende websteder:

  • DAA (Digital Advertising Alliance)
  • NAI (Network Advertising Initiative)
  • EDAA (European Interactive Digital Advertising Alliance)

Vi har også indgået aftaler med visse tredjeparter om administration af dele af vores annoncering på andre websteder. Disse tredjeparter kan bruge cookies og web-beacons til indsamling af oplysninger (f.eks. din IP-adresse) om dine aktiviteter på IBM's og andres websteder, så du kan få målrettede IBM-annoncer på basis af dine interesser:

  • I USA og Canada er IBM-annoncer, som er målrettet brugeren, markeret med AdChoices-ikonen, da IBM deltager i det selvregulerende program Digital Advertising Alliance, som omhandler onlineadfærd i forbindelse med annoncering (se youradchoices.com og youradchoices.ca). Du kan klikke på ikonen i selve annoncen, hvis du vil ændre på dine indstillinger.
  • Hvis du ikke ønsker, at disse oplysninger anvendes til at give dig målrettede annoncer, kan du fravælge det ved at klikke her.

Bemærk venligst, at du ikke dermed fravælger annoncer, der ikke er målrettede. Du får fortsat generelle, ikke-målrettede annoncer.

Link til ikke-IBM-websteder og tredjepartsapplikationer

Vi kan give dig mulighed for at interagere med andre websteder, hvor du eventuelt har en konto, f.eks. Facebook eller andre sociale medier, eller deltage i fællesskaber på sådanne websteder, ved at tilbyde link eller indlejre tredjepartsapplikationer, som du kan bruge til at logge på, publicere indhold eller deltage i fællesskaber fra vores websteder.

Vi kan også tilbyde at give dig generelle link til ikke-IBM-websteder.

Din brug af disse links og applikationer er underlagt tredjeparters praksis for beskyttelse af personoplysninger, og du skal læse tredjeparts praksis for beskyttelse af personoplysninger på deres websteder, før du bruger linkene eller applikationerne. IBM er ikke ansvarlig for sådanne websteders praksis vedrørende personoplysninger eller for indholdet på disse websteder.

Besked om ændringer

Vi kan opdatere denne praksis vedrørende personoplysninger fra tid til anden, så den afspejler ændringer i vores praksis vedrørende datastyring. Den reviderede erklæring om IBM's praksis vedrørende personoplysninger offentliggøres her med en opdateret revisionsdato. Vi anbefaler, at du jævnligt vender tilbage for at se, om der er ændringer eller opdateringer. Hvis der bliver foretaget betydende ændringer i denne erklæring om IBM's praksis vedrørende personoplysninger, bliver det annonceret øverst på denne side de følgende 30 dage. Ved at fortsætte med at bruge vores websteder, efter en sådan revision er trådt i kraft, antages det, at du har læst og forstår ændringerne.

Spørgsmål om fortrolighed og adgang

Hvis du har spørgsmål til denne praksis vedrørende personoplysninger eller IBM's behandling af dine oplysninger, kan du kontakte os ved at indsende denne formular.

Du kan også kontakte os på:

IBM's Chief Privacy Office
1 North Castle Drive
Armonk, NY 10504
U.S.A.

I visse tilfælde kan du få vist, ændre i eller slette dine personoplysninger online. Hvis du ikke har adgang til dine oplysninger online, og du gerne vil have en kopi af nogle af de oplysninger, du har videregivet til IBM, eller hvis du bliver opmærksom på, at oplysningerne er forkerte, og du gerne vil have os til at rette dem, skal du kontakte os. Få flere oplysninger om dine rettigheder her.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage markedsførings-e-mails fra IBM, bedes du opdatere dine indstillinger her. Har du abonnement, beder vi dig følge den vejledning, der findes nederst i hver e-mail.