Thư viện Kỹ thuật

  • spacer Lọc theo sản phẩm, chủ đề và kiểu của nội dung

    (0 Các sản phẩm)

    (73 Chủ đề)

    (0 Các ngành công nghiệp)

    (2 Kiểu)

Phát tiển và triển khai ứng dụng tiếp theo của bạn trên nền tảng đám mây IBM Bluemix.

1 - 100 của 129 kết quả | Tiếp theo Hiện tóm tắt | Ẩn tóm tắt Đăng ký cho kết quả tìm kiếm

Xem kết quả
Tiêu đề none Kiểu none Ngày down
Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 3: Sức mạnh của các API HTML5
HTML5 phản ánh những thay đổi to lớn theo cách bạn đang kinh doanh trên web và trên đám mây. Đây là bài thứ ba trong loạt bài bốn phần được thiết kế để làm sáng tỏ những thay đổi trong HTML5, bắt đầu bằng các thẻ mới và tổ chức trang, đồng thời cung cấp các thông tin nâng cao về thiết kế trang web, việc tạo các mẫu biểu, việc sử dụng và giá trị của các API; cuối cùng bàn về các khả năng sáng tạo mà Canvas (Khung nền ảnh) cung cấp. Phần này giới thiệu các API HTML5, bằng cách sử dụng một trang mẫu để giải thích cho bạn ý nghĩa các hàm.
Bài báo 13 06 2013
Quản trị SOA bằng cách sử dụng WebSphere DataPower và WebSphere Service Registry and Repository, Phần 2: Tạo và thực thi bảng từ vựng chính sách tùy chỉnh
Phần 1 của loạt bài này đã giới thiệu khả năng trung gian thông báo mới mà WebSphere DataPower đã triển khai thực hiện trong phiên bản firmware 5.0.0. Phần 2 này sẽ giải thích cách mở rộng những khả năng này bằng cách cho phép sử dụng các bảng từ vựng chính sách tùy chỉnh để triển khai các mẫu xử lý ủy quyền (proxy) cụ thể chưa được đề cập trong các lĩnh vực chính sách dựng sẵn.
Bài báo 15 05 2013
Quản trị SOA bằng cách sử dụng WebSphere DataPower và WebSphere Service Registry and Repository, Phần 1: Tận dụng các khả năng của WS-MediationPolicy
Bài đầu tiên này sẽ trình bày cách tạo và sử dụng WS-MediationPolicy (Các dịch vụ web-Chính sách trung gian) mới để quản trị các dịch vụ Web trong WebSphere DataPower của IBM.
Bài báo 14 05 2013
Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 4: Các mẫu kiến trúc Quản lý dữ liệu chủ
Đọc về phép phân loại của Quản lý dữ liệu chủ doanh nghiệp (Enterprise Master Data Management) có liên quan đến các mẫu này.
Bài báo 10 05 2013
Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 3: Mẫu làm sạch dữ liệu
Áp dụng mẫu làm sạch dữ liệu trong một bối cảnh SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ). Đặc tả của mẫu này sẽ giúp bạn, như một kiến trúc ứng dụng và dữ liệu, đưa ra quyết định kiến trúc khi có đủ thông tin và cải thiện các hướng dẫn ra quyết định.
Bài báo 08 05 2013
Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 2: Mẫu hợp nhất dữ liệu
Đặc tả mẫu hợp nhất dữ liệu giúp các kiến trúc sư dữ liệu và ứng dụng thực hiện các quyết định kiến trúc có đủ thông tin và cải thiện các hướng dẫn ra quyết định. Hãy xem liệu bạn có thể áp dụng mẫu này trong bối cảnh SOA như thế nào.
Bài báo 06 05 2013
Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 1: Mẫu liên hợp dữ liệu
Mẫu liên hợp ảo hóa dữ liệu từ nhiều nguồn thông tin khác nhau. Mẫu này tạo ra một khung nhìn tích hợp vào thông tin phân tán mà không tạo ra sự dư thừa dữ liệu trong khi liên hợp cả thông tin có cấu trúc lẫn thông tin không có cấu trúc. Bài này mô tả sự liên hợp của thông tin (dữ liệu) có cấu trúc, tập trung vào bối cảnh SOA. Đặc tả của mẫu này sẽ giúp các kiến trúc sư dữ liệu và ứng dụng đưa ra quyết định có đủ thông tin về kiến trúc dữ liệu và viết tài liệu hướng dẫn ra quyết định.
Bài báo 26 04 2013
Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 2: Thiết lập các đầu vào
HTML5 phản ánh những thay đổi to lớn theo cách mà bây giờ bạn đang kinh doanh trên web và trong đám mây. Loạt bài này được thiết kế để làm sáng tỏ những thay đổi trong HTML5, bắt đầu bằng các thẻ mới và tổ chức trang và cung cấp thông tin cấp cao về thiết kế trang web, việc tạo các forms, việc sử dụng và giá trị của các API; và cuối cùng, các khả năng sáng tạo mà Canvas (Khung nền ảnh) cung cấp. Phần hai này giới thiệu khái niệm về các form control trong HTML5, đồng thời tiếp cận đến vai trò của JavaScript và CSS3.
Bài báo 22 04 2013
Chính sách SOA
Các tổ chức sử dụng chính sách để hướng dẫn các quyết định quan trọng cho cả hoạt động kinh doanh lẫn Công nghệ thông tin (CNTT). Nhiều khi, chính sách tác động trở lại và tạo ra hậu quả tiêu cực. Kiến trúc tham khảo chính sách SOA (SOA Policy Reference Architecture) cho thấy người thi hành có thể chủ động trong việc tạo ra và duy trì chính sách như thế nào, bao gồm khả năng để quản lý và tự động hóa chính sách đó. Bài này và phần đính kèm chi tiết hơn của nó cung cấp một framework để định nghĩa chính sách bắt đầu với các mục tiêu và hoạt động kinh doanh cụ thể và sau đó phân tích chúng thành các chính sách kinh doanh, các chính sách kiến trúc và các chính sách vận hành cần thiết để kiểm soát tốt tổ chức. Bài này sẽ đưa ra một ví dụ về sử dụng Kiến trúc tham khảo chính sách SOA để tạo ra sự phân tích chính sách nhằm hỗ trợ người đọc trong việc tìm hiểu các chi tiết.
Bài báo 18 04 2013
Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 1: Bắt đầu
HTML5 phản ánh những thay đổi to lớn theo cách mà bây giờ bạn kinh doanh trên web và trong đám mây. Đây là bài viết đầu tiên trong loạt bài bốn phần được thiết kế để tập trung vào những thay đổi trong HTML5, bắt đầu bằng các thẻ mới và tổ chức trang và cung cấp thông tin cấp cao về thiết kế trang web, tạo các biểu mẫu, sử dụng và giá trị của các API, và các khả năng sáng tạo mà Canvas (Khung nền ảnh) cung cấp.
Bài báo 05 04 2013
Sử dụng WebSphere Service Registry and Repository V8 và DataPower V5 để thực thi chính sách trung gian mức dịch vụ
Bài này giới thiệu cho bạn cách tạo ra một proxy web wevice trong WebSphere DataPower dùng cho một dịch vụ web được đăng ký và quản trị trong WebSphere Service Registry and Repository (Kho lưu trữ và Đăng ký dịch vụ WebSphere). Bài này cũng hướng dẫn bạn cách đính kèm một chính sách trung gian mức dịch vụ vào dịch vụ trong WebSphere Service Registry and Repository và sau đó thực thi chính sách đó trong DataPower.
Bài báo 03 04 2013
Xây dựng một ứng dụng web tuân thủ quy định
Bài này gợi ý tạo ra ba loại cho mỗi kiểu dữ liệu do tổ chức của bạn sở hữu, sau đó sử dụng các loại đó để xác định cách áp dụng bảo mật cho mỗi kiểu dữ liệu khi bạn thiết kế ứng dụng sẽ dùng dữ liệu đó. Phương pháp này được gọi là Regulatory Compliant Cloud Computing (RC3 – Điện toán đám mây tuân thủ quy định).
Bài báo 03 04 2013
Xây dựng chính sách chuyển đổi dự phòng đám mây
Độ tin cậy chủ động. Nhiều tổ chức vẫn sử dụng một cách phản ứng "đối phó" khi có lỗi thay vì chọn dùng các bước đi chủ động khôn khéo hơn: Tạo ra một chính sách chuyển đổi dự phòng đám mây với nhiều bài toán ứng dụng đặc trưng-đám mây, mỗi bài toán đều dự tính chi tiết các thành phần và nhiệm vụ. Tác giả bài này cung cấp một lộ trình để tạo một chính sách như vậy và minh họa những bài toán ứng dụng và các kịch bản chính sách về việc có thể thực hiện những hành động chủ động nào khi xảy ra các lỗi.
Bài báo 29 03 2013
Truy cập các dịch vụ HTTP và RESTful từ DB2: Giới thiệu các hàm REST được định nghĩa cho người dùng DB2
Càng ngày, Representational State Transfer (REST - Chuyển đổi trạng thái đại diện) càng trở thành một cách truyền thông ưa thích trong các môi trường kiến trúc hướng dịch vụ hiện nay. Có nhiều dịch vụ và các nguồn thông tin có thể được xử lý thông qua một URL và được truy cập bằng cách sử dụng HTTP. Mặt khác, vẫn còn có một lượng thông tin đáng kể đã lưu trong các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) -- như DB2. Các RDBMS hiện đại cung cấp các tính năng xử lý mạnh mẽ cho dữ liệu quan hệ (thông qua SQL) và cho dữ liệu XML (thông qua SQL/XML hay XQuery).
Bài báo 20 03 2013
Căn bản về RESTful Web services
REST (Representational State Transfer) đã được chọn sử dụng rộng rãi thay cho Web service dựa trên SOAP và WSDL. Bằng chứng quan trọng của sự thay đổi này chính là việc các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ mạng 2.0 như Yahoo, Google và Facebook đã phản đối các giao thức dựa trên SOAP hoặc WSDL và ủng hộ phương thức hướng đến tài nguyên và dễ sử dụng đối với các dịch vụ của họ. Trong bài viết này, Alex Rodriguez sẽ giới thiệu với các bạn các nguyên lý cơ bản của REST.
Bài báo 07 03 2013
Phát triển một client Apache HttpClient trên Android dùng cho JAX-RS Web service
Tạo Web service JAX-RS sử dụng thư viện Apache HttpClient. Jersey, một công cụ tham khảo dùng cho JAX-RS giúp đơn giản hóa việc phát triển các web service RESTful trong môi trường Java. Android là một nền tảng di động phổ biến, bài này sẽ giới thiệu cho bạn cách tạo ra một trình client JAX-RS dùng cho Android. Bạn sẽ tạo ra một trình client sử dụng thư viện Apache HttpClient cho một web service JAX-RS.
Bài báo 06 03 2013
Xây dựng một ứng dụng mẫu để trình diễn sự tích hợp giữa WESB và WSRR V7
Bài này sẽ có ích cho các nhà phát triển, những người đang bắt đầu với WebSphere Enterprise Service Bus (WESB – Bus dịch vụ doanh nghiệp WebSphere) và WebSphere Service Registry and Repository (WSRR – Kho lưu trữ và Đăng ký dịch vụ WebSphere) và cung cấp một điểm tham khảo để xây dựng một giải pháp đơn giản bằng cách sử dụng WID để trình diễn sự tích hợp giữa các sản phẩm nói trên.
Bài báo 22 02 2013
Những lời khuyên và gợi ý khi làm việc với Web services: tránh các kiểu ẩn danh
Các kiểu XML ẩn danh đôi khi có thể gây ra các vấn đề trong Web services. Bài này giải thích các vấn đề này và mô tả cách để tránh chúng.
Bài báo 22 02 2013
Lợi thế của IBM cho các chuẩn kiến trúc SOA
Bài này mô tả kiến trúc tham khảo SOA đã được IBM phát triển và sử dụng như thế nào để giúp các khách hàng gia tăng tính linh hoạt trong kinh doanh cũng như tính linh hoạt trong Công nghệ thông tin (CNTT). Kiến trúc tham khảo SOA RA đang được sử dụng để giúp các tổ chức phát triển nhanh trong kinh doanh và đạt được tính linh hoạt trong CNTT thông qua việc tích hợp dịch vụ, đặc biệt phù hợp với các mục tiêu kinh doanh SOA duy nhất của họ. IBM cũng đang sử dụng một kiến trúc tham khảo SOA cùng với kiến trúc tham khảo Đám mây để giúp các tổ chức định nghĩa các giải pháp đám mây của họ.
Bài báo 31 01 2013
Các nguồn cung cấp nội dung RSS 2.0 (RSS feed)
RSS đã có nhiều thay đổi kể từ lần cuối cùng mà developerWorks sử dụng: Hai đặc tả mới đã được phát hành, RSS đã trở thành một trong những tiêu chuẩn XML thông dụng và ngày càng xuất hiện nhiều nguồn cung cấp và công cụ đọc tin RSS. RSS đã góp phần vào sự bùng nổ của các trang weblog và nó cũng đang trở thành một phần tiêu chuẩn của những trang web khác. Bài này tìm hiểu RSS 2.0, xem xét những phát triển mới về định dạng quan trọng này.
Bài báo 14 01 2013
Kiểu Cổng đa năng như USB dùng cho Enterprise Service Bus: Phần 3: Những lợi ích của các Cổng đa năng
Ở phần 1 của loạt bài này, bạn đã tìm hiểu về các chức năng cơ bản của các ESB (Enterprise Service Bus – Bus dịch vụ doanh nghiệp) hiện nay. Bạn cũng đã biết về một số khó khăn trong việc sử dụng các ESB hiện nay. Trong phần 2, bạn đã tìm hiểu khái niệm mới về kiểu các Cổng đa năng dùng cho ESB và cách thực hiện các Cổng đa năng. Các Cổng đa năng cung cấp giải pháp cho nhiều vấn đề mà những người dùng các ESB hiện nay đang trải nghiệm. Một Cổng đa năng hoạt động tương tự như cổng USB của máy tính, dùng để nối các thiết bị khác nhau với máy tính. Theo cách tương tự, có thể sử dụng một Cổng đa năng để kết nối bất kỳ ứng dụng nào với ESB và, một cách gián tiếp, với các ứng dụng khác. Các ứng dụng này có thể sử dụng các dạng dịch vụ khác nhau để trưng ra một số hoặc tất cả chức năng của chúng mà vẫn sử dụng một kiểu cổng duy nhất. Trong phần 3 này, bạn sẽ tìm hiểu về nhiều lợi ích của các Cổng đa năng.
Bài báo 28 12 2012
Kiểu Cổng đa năng như USB dùng cho Enterprise Service Bus: Phần 2: Khái niệm, quy trình và triển khai
Trong phần 1 của loạt bài này, bạn đã tìm hiểu về các chức năng cơ bản của các ESB (Enterprise Service Bus – Bus dịch vụ doanh nghiệp) hiện nay. Bạn cũng đã biết về một số khó khăn trong việc sử dụng các ESB hiện nay. Trong phần 2 này, bạn sẽ tìm hiểu khái niệm mới về các kiểu Cổng đa năng cho ESB và cách triển khai các Cổng đa năng. Các Cổng đa năng cung cấp giải pháp cho nhiều vấn đề mà những người dùng ESB hiện nay đang trải nghiệm. Một Cổng đa năng hoạt động tương tự như cổng USB của máy tính, nó giúp kết nối các loại thiết bị khác nhau để nối tới máy tính. Theo cách tương tự, có thể sử dụng một Cổng đa năng để kết nối bất kỳ ứng dụng nào với ESB và, một cách gián tiếp, với các ứng dụng khác. Các ứng dụng này có thể sử dụng các dạng dịch vụ khác nhau để trưng ra một số hoặc tất cả chức năng của chúng mà vẫn sử dụng một kiểu cổng duy nhất. Trong phần 3 sắp tới của loạt bài này bạn sẽ tìm hiểu về nhiều lợi ích của các Cổng đa năng.
Bài báo 27 12 2012
Kiểu Cổng đa năng như USB dùng cho Enterprise Service Bus: Phần 1: Vấn đề với các ESB hiện nay
Trong phần 1 của loạt bài này, trước hết bạn sẽ tìm hiểu về các chức năng cơ bản của Enterprise Service Buses (ESB - Bus dịch vụ doanh nghiệp) hiện nay. Trong phần 1 này, bạn cũng sẽ tìm hiểu một số khó khăn về sử dụng các ESB hiện nay. Trong các phần sau của loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu khái niệm mới về kiểu các Cổng đa năng (Universal Ports) cho ESB. Các Cổng đa năng cung cấp giải pháp cho nhiều vấn đề mà những người dùng ESB hiện nay đang trải nghiệm. Một Cổng đa năng hoạt động tương tự như cổng USB của máy tính, mà nó nối các loại thiết bị khác nhau để nối tới máy tính. Theo cách tương tự, có thể sử dụng một Cổng đa năng để kết nối bất kỳ ứng dụng nào với ESB và, một cách gián tiếp, với các ứng dụng khác. Các ứng dụng này có thể sử dụng các dạng dịch vụ khác nhau để trưng ra một số hoặc tất cả chức năng của chúng mà vẫn sử dụng một kiểu cổng duy nhất.
Bài báo 26 12 2012
Nắm vững lập trình hướng đối tượng nguyên mẫu
JavaScript, ngôn ngữ lập trình giao diện cấp thấp cho trang web, có ở khắp mọi nơi. Khi website dần trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày, JavaScript ngày càng trở nên phù hợp hơn. JavaScript là một ngôn ngữ thường bị hiểu lầm, bị xem là một thứ ngôn ngữ đồ chơi hay là "ngôn ngữ Java non nớt". Một trong những tính năng thường bị nói xấu là hệ thống đối tượng nguyên mẫu của nó. Mặc dù không thể phủ nhận rằng JavaScript có những khiếm khuyết, nhưng hệ thống đối tượng nguyên mẫu không phải là một trong những khuyết điểm đó. Trong bài này, hãy tìm hiểu về khả năng to lớn, tính dễ hiểu và tao nhã của lập trình hướng đối tượng nguyên mẫu của JavaScript.
Bài báo 21 12 2012
Kết nối tới đám mây, Phần 1: Sử dụng đám mây trong các ứng dụng
Hãy khám phá điện toán đám mây và các chào hàng từ các nhà cung cấp nền tảng đám mây chính: Amazon, Google, Microsoft và SalesForce.com. Trong bài viết đầu tiên của loạt bài gồm ba phần, hãy lấy một ví dụ của ứng dụng doanh nghiệp điển hình sử dụng hàng đợi JMS và xem xét những gì sẽ tham gia vào phần lai của cơ sở hạ tầng JMS này trong đám mây.
Bài báo 29 08 2012
Kết nối tới đám mây, Phần 3: Điều quản và bảo đảm an toàn cho đám mây
Trong phần ba và cũng là phần cuối cùng của loạt bài gồm ba phần về xây dựng ứng dụng đám mây lai, hãy xem xét việc điều quản và bảo đảm an toàn cho điện toán đám mây. Hãy xây dựng dựa trên ví dụ ứng dụng HybridCloud từ phần 2 bằng cách xem xét thêm các chính sách kiểm soát truy cập khi sử dụng dịch vụ hàng đợi đơn giản (Simple Queue Service -SQS) của Amazon. Hãy xem chi tiết cách ứng dụng HybridCloud xác thực chính nó tới dịch vụ điện toán đám mây và cách thêm lịch sử của hoạt động đăng nhập đến dịch vụ lưu trữ đơn giản (Simple Storage Service - S3) của Amazon. Cuối cùng, hãy xem cách Google Apps sử dụng OAuth và cách dịch vụ đám mây của Force.com yêu cầu làm sẵn kiểm tra để tránh các tấn công từ chối dịch vụ (Denial-of-Service -DoS) vô ý.
Bài báo 29 08 2012
Kết nối tới đám mây, Phần 2: Thực hiện mô hình đám mây lai
Đây là phần 2 của loạt bài viết gồm ba phần về kết nối đến đám mây. Để xác định giải pháp tốt nhất để tạo ra ứng dụng điện toán đám mây lai, phần 1 đã xem xét một số các sản phẩm chào hàng của các nhà cung cấp nền tảng điện toán đám mây chính. Trong bài viết này, phần 2 của loạt bài viết, bạn sẽ thực hiện ứng dụng điện toán đám mây lai, ứng dụng này kết hợp các thành phần ứng dụng cục bộ với điện toán đám mây. Ứng dụng này sử dụng hàng đợi JMS tại máy chủ cục bộ cũng như hàng đợi SQS trong đám mây, sau đó kết hợp hai hàng đợi trong ứng dụng lai.
Bài báo 29 08 2012
Các dịch vụ Web Java: Tìm hiểu về WS-Policy
WS-Policy (Chính sách các Dịch vụ Web) cung cấp một cấu trúc chung để cấu hình các tính năng và các tùy chọn áp dụng cho một dịch vụ web. Bạn đã thấy nó được sử dụng cho các cấu hình WS-Security (Bảo mật các Dịch vụ Web) trong loạt bài này và có lẽ ở nơi khác với các công nghệ mở rộng khác như WS-ReliableMessaging (Tạo thông báo tin cậy các Dịch vụ Web). Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc của các tài liệu WS-Policy và các cách mà bạn có thể đính kèm các chính sách vào các dịch vụ trong WSDL (Web Service Description Language - Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web), với các ví dụ về cấu hình-bảo mật đã thực hiện trên Apache Axis2, Metro và Apache CXF.
Bài báo 29 06 2012
Các dịch vụ Web Java: Hiểu và mô hình hóa WSDL 1.1
Vài năm sau khi phê duyệt Web Services Description Language 2.0 (WSDL – Ngôn ngữ mô tả các Dịch vụ Web phiên bản 2.0) như là một tiêu chuẩn của World Wide Web Consortium (W3C - Hiệp hội Mạng toàn cầu), WSDL 1.1 vẫn là dạng mẫu về mô tả dịch vụ web được sử dụng rộng rãi nhất. Dù có tính phổ biến, WSDL 1.1 vẫn có một số vấn đề, như có nhiều lược đồ đang sử dụng và nhiều thay đổi về cách các chồng/ngăn xếp (stack) các dịch vụ web xử lý các tài liệu WSDL. Trong bài này, bạn sẽ tìm hiểu cách cấu trúc các mô tả dịch vụ WSDL 1.1. Bạn cũng sẽ thấy cấu trúc cơ bản của một công cụ Java để xác minh các tài liệu WSDL và chuyển đổi chúng thành một dạng mẫu theo "các cách thực hành tốt nhất".
Bài báo 29 06 2012
Các dịch vụ Web Java: Tình trạng bảo mật dịch vụ web
WS-Security và các tiêu chuẩn có liên quan cung cấp một dải rộng các tùy chọn về bảo mật dịch vụ web. Trong dải rộng này, các chồng/ngăn xếp (stack) các dịch vụ web chỉ tự kiểm tra một số lượng hạn chế các cấu hình bảo mật và thậm chí còn ít cấu hình hơn về tính tương thích. Hãy tìm hiểu những gì ngành công nghiệp phần mềm đã thực hiện để thúc đẩy tính tương thích giữa các chồng/ngăn xếp các dịch vụ web và xem một so sánh tóm tắt về ba chồng/ngăn xếp Java nguồn mở xử lý bảo mật như thế nào.
Bài báo 29 06 2012
Các quy tắc cơ bản của HTML5, Phần 4: Chi tiết cuối cùng
HTML5 phản ánh những thay đổi to lớn theo cách bây giờ bạn đang kinh doanh trên web và trong đám mây. Bài viết này, là bài thứ tư trong một loạt bài bốn phần được thiết kế để tập trung vào những thay đổi trong HTML5, giới thiệu phần tử Canvas (Khung nền ảnh) của HTML5, bằng cách sử dụng một số ví dụ để giải thích các hàm.
Bài báo 17 11 2011
Tạo các trang Web hiện đại bằng cách sử dụng HTML5 và CSS3
Kể từ khi Mạng toàn cầu (World Wide Web) xuất hiện vào đầu những năm 1990, HTML đã phát triển để trở thành một ngôn ngữ đánh dấu tương đối mạnh mẽ, có thể được sử dụng để tạo các trang Web và các ứng dụng trực quan tuyệt đẹp và tương tác, trong khi vẫn nhận được tài trợ của các đối tác gần gũi của nó JavaScript và CSS. Hướng dẫn này là một giới thiệu năng động về HTML5 và CSS3. Nó cung cấp thông tin về chức năng và cú pháp cho nhiều phần tử mới và các API mà HTML5 phải cung cấp, cũng như các bộ chọn mới, các hiệu ứng, và các tính năng mà CSS3 mang đến cho bảng. Cuối cùng, nó sẽ cho bạn thấy cách phát triển một trang Web mẫu sử dụng nhiều các tính năng mới này. Khi hoàn thành hướng dẫn này, bạn sẽ sẵn sàng để xây dựng các trang Web hoặc các ứng dụng riêng của mình được vận hành bằng HTML5 và CSS3.
Bài học 15 11 2011
Lập trình với XML cho DB2, Phần 4: Tích hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau trong ứng dụng DB2 dựa trên web của bạn
Hãy thực hiện các bước để tạo một ví dụ ứng dụng DB2 sử dụng mô hình XML để tích hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau. Hãy tìm hiểu cách để trưng ra các thủ tục lưu sẵn trong cơ sở dữ liệu của bạn thành các dịch vụ web để có thể truy cập chúng thông qua các cuộc gọi SOAP.
Bài báo 19 08 2011
Lập trình với XML cho DB2, Phần 3: Lập trình với XML ở phía khách
Hãy tìm hiểu cách để mở rộng mô hình XML nhằm tạo ra các trình khách đầy đủ (rich client) bằng cách sử dụng dữ liệu XML được chuyển đến từ máy chủ ứng dụng của bạn. Hãy khám phá cách sử dụng HTML động (DHTML) để biểu diễn XML, XPath để dẫn hướng trong XML và mô hình đối tượng tài liệu (DOM) để sửa đổi và tuần tự hóa XML trở lại máy chủ ứng dụng.
Bài báo 10 08 2011
Lập trình với XML cho DB2, Phần 2: Phát huy sự hỗ trợ của cơ sở dữ liệu cho XML trong kiến trúc ứng dụng của bạn
Hãy tìm hiểu cách môi trường lưu trữ và truy vấn XML mới của DB2 phiên bản 9 cho các hệ điều hành Linux, UNIX và Windows làm việc trong mô hình dữ liệu XML được mô tả trong phần 1 của loạt bài này. Phần 2 tập trung vào cách làm thế nào để khai thác sự hỗ trợ đã cải tiến của cơ sở dữ liệu cho XML trong kiến trúc ứng dụng của bạn
Bài báo 11 07 2011
Bắt đầu Media Extender với WebSphere Process Server, Phần 2: Các tính năng mới: Có gì mới trong phiên bản Media Extender 7.0
Loạt bài này mô tả các tính năng mới và nâng cao trong Media Extender (Bộ mở rộng truyền thông) cho WebSphere Process Server 7.0 (phiên bản Máy chủ qui trình WebSphere 7.0), bao gồm cả sự phát triển của Hub truyền thông (Media Hub), cải tiến MxEndpointLookup và MxRules hỗ trợ ASD và siêu dữ liệu truyền thông cụ thể của người dùng.
Bài báo 28 05 2011
Bắt đầu Media Extender với WebSphere Process Server, Phần 1: Tổng quan: Khái niệm và cách sử dụng cơ bản
Bộ mở rộng môi trường truyền thông với Máy chủ qui trình WebSphere (Media Extender for WebSphere Process Server) (gọi tắt là Media Extender) được xây dựng trên SOA (Services Oriented Architecture-Kiến trúc hướng dịch vụ) và có thể tạo ra sự linh hoạt về nghiệp vụ cho ngành công nghiệp môi trường truyền thông. Bài viết này đưa ra giới thiệu cơ bản về Media Extender và mô tả cách sử dụng thành phần do sản phẩm cung cấp để thiết lập phương tiện trợ giúp mọi người trong ngành công nghiệp môi trường truyền thông quản lý nội dung truyền thông động và tự động.
Bài báo 28 05 2011
Ajax và XML: Ajax với trò chuyện trực tuyến
Hãy tìm hiểu để xây dựng một hệ thống trò chuyện trực tuyến (chat) trong ứng dụng Web của bạn với JavaScript không đồng bộ + XML (Ajax) và PHP. Các khách hàng của bạn có thể trò chuyện với bạn và với nhau về nội dung của trang web mà không cần phải tải về hay cài đặt bất kỳ phần mềm truyền tin nhanh chuyên dùng nào.
Bài báo 25 05 2011
Ajax và XML: Ajax với các biểu mẫu
Thêm các biểu mẫu HTML của bạn với các cuộc gọi lại JavaScript không đồng bộ + XML (Ajax) tới máy chủ là một cách thiết thực để thêm chức năng Web 2.0 vào ứng dụng của bạn. Hãy khám phá nhiều kỹ thuật để thêm mã Ajax và nâng cao trải nghiệm người dùng với các ứng dụng PHP.
Bài báo 25 05 2011
Cải thiện hiệu năng của các ứng dụng Web 2.0
Với sự xuất hiện và phổ biến của các ứng dụng Web 2.0, cách con người sử dụng Internet đã dần thay đổi. Các ứng dụng Web 2.0 hiện nay có rất nhiều khía cạnh tiêu biểu, bao gồm việc có một trình khách phong phú, một kích thước trang lớn, rất nhiều mục nhỏ trên một trang, quá nhiều mã JavaScript, v.v... Hầu hết các khía cạnh này, với công nghệ trình duyệt hiện nay, có thể gây ra các vấn đề về hiệu năng phía trình duyệt, nhất là trong các tình huống mạng đường dài. Bài viết này phân tích các sự kiện chủ yếu của các ứng dụng Web 2.0 điển hình và mô tả cách chúng sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu năng về phía trình duyệt như thế nào. Nó cũng xem xét phần rất quan trọng của hiệu năng bên trình duyệt -- nhớ sẵn (cache) ở phía trình duyệt.
Bài báo 28 01 2011
Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 3: Tạo ra các tiểu trình OpenSocial dùng cho pureXML
Với công nghệ Web 2.0 của các tiểu trình (gadget) OpenSocial, các nhà phát triển có thể dễ dàng gồm thêm các ứng dụng của họ vào các địa chỉ Web phổ biến, chẳng hạn như iGoogle, MySpace, Hi5, LinkedIn, và các địa chỉ khác. Trong bài này, hãy khảo sát các tiểu trình OpenSocial thông qua việc xây dựng thực hành một ứng dụng tận dụng các khả năng pureXML của DB2. Bài viết này là phần cuối cùng trong loạt bài ba phần, nó minh họa cách xây dựng một ứng dụng pureXML có giao diện người sử dụng là một tiểu trình mà bạn có thể triển khai trong bất kỳ địa chỉ Web tương thích với OpenSocial nào. Hãy làm theo các bước trong bài này để xây dựng một giao diện người sử dụng mà lưu trữ và lấy ra dữ liệu JSON đã mô tả trong bài viết đầu tiên thông qua Các Dịch vụ Phổ dụng JSON đã tạo ra trong bài thứ hai.
Bài báo 22 01 2011
Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 4: Các dịch vụ Web-An ninh
Có một vài (nếu có) hệ thống mức doanh nghiệp không đòi hỏi một hình thức bảo mật này hay khác. Trong các dịch vụ Web, quá trình này phức tạp hơn trong các lĩnh vực hoạt động khác do bản chất xuyên quốc gia, phân tán của các dịch vụ Web. Hướng dẫn này, Phần 4 của loạt bài Hiểu biết về các đặc tả của các dịch vụ Web, giải thích các khái niệm đằng sau Các dịch vụ Web-An ninh (WS-Security) và các tiêu chuẩn liên quan như Chữ ký XML (XML Signature), kết hợp để làm cho an ninh trong thế giới các dịch vụ Web không chỉ có khả năng, mà là thực tế.
Bài học 10 11 2010
Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 5: Các dịch vụ Web-Chính sách
Các dịch vụ Web có thể hỗn loạn khi thiếu một định nghĩa rõ ràng về cách sử dụng chúng. Hướng dẫn này, Phần 5 của loạt bài Hiểu biết về các dịch vụ Web, giải thích các khái niệm đằng sau Các dịch vụ Web-Chính sách (WS-Policy) và các tiêu chuẩn liên quan, chẳng hạn như Các dịch vụ Web-Chính sách An ninh (WS-SecurityPolicy), cung cấp một phương tiện để xác định các cấu hình có khả năng của một dịch vụ Web và cũng để thực thi an ninh và xác thực.
Bài học 10 11 2010
Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 3: Giao diện khám phá và mô tả thống nhất (UDDI)
Học các khái niệm cơ bản về Giao diện khám phá và mô tả thống nhất (UDDI) và cách truy cập nó bằng cách sử dụng ứng dụng Java, trong phần 3 của loạt bài hướng dẫn này trên các đặc tả dịch vụ Web chính.
Bài học 10 10 2010
Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 2: WSDL (Ngôn ngữ mô tả các dịch vụ Web)
Trong phần hai trong loạt bài này về các đặc tả các dịch vụ Web chủ yếu bạn sẽ học về WSDL (Ngôn ngữ mô tả các dịch vụ Web) và cách mô tả dịch vụ Web sao cho những người khác có thể dễ dàng tạo các ứng dụng khách để truy cập dịch vụ từ ngôn ngữ lập trình và nền tảng bất kỳ
Bài học 09 10 2010
Hiểu biết về Đặc tả các dịch vụ Web, Phần 1: SOAP
Trong phần đầu tiên trong loạt bài này về các đặc tả các dịch vụ Web chủ yếu bạn sẽ nhận được các khái niệm cơ bản về các dịch vụ Web và SOAP và học cách xây dựng máy chủ và ứng dụng khách SOAP.
Bài học 08 10 2010
Vai trò mới của XML trong việc hợp nhất dữ liệu đám mây
Học cách làm thế nào để thúc đẩy dịch vụ Web XML nhằm tích hợp dữ liệu đám mây với các ứng dụng của doanh nghiệp, và tạo các ứng dụng mẫu sử dụng giao diện lập trình ứng dụng các dịch vụ Web Salesforce với giao diện lập trình ứng dụng Java cho dịch vụ Web XML (JAX-WS).
Bài báo 29 01 2010
WebSphere DataPower và DB2 pureXML, Phần 1: Xác thực lược đồ và nội dung XML thông qua sử dụng WebSphere DataPower và DB2 pureXML
Hiểu cách DB2 IBM pureXML và IBM WebSphere DataPower SOA Appliance có thể bổ sung lẫn nhau để thực hiện các ứng dụng mạnh, và cung cấp truy cập linh hoạt và nhanh chóng đến các tài liệu XML được xác thực. WebSphere DataPower Appliance thực hiện việc xác thực XML, và cơ sở dữ liệu DB2 pureXML quản lý kho lưu trữ, lập chỉ mục, và các truy vấn XML.
Bài báo 08 01 2010
Thiết kế và phát triển các dịch vụ Web JAX-WS 2.0
Việc sử dụng công nghệ Java API dùng cho các dịch vụ Web XML (JAX-WS) để thiết kế và phát triển các dịch vụ Web thu được nhiều lợi ích, gồm cả việc đơn giản hoá việc xây dựng các dịch vụ Web và máy khách dịch vụ Web trong Java, dễ dàng phát triển và triển khai các dịch vụ Web, và tăng tốc độ phát triển các dịch vụ Web. Hướng dẫn này dẫn dắt bạn qua các cách làm mọi thứ và nhiều hơn nữa bằng cách phát triển một ứng dụng mẫu xử lý đơn hàng (sample order-processing application), bộc lộ ra chức năng của nó như các dịch vụ Web. Sau khi xong hướng dẫn này, bạn sẽ có khả năng áp dụng các khái niệm và kiến thức vừa được tiếp thu để phát triển các dịch vụ Web cho ứng dụng của bạn bằng cách sử dụng công nghệ JAX-WS.
Bài báo 18 12 2009
Các dịch vụ Web Java: Sử dụng độ chi tiết của WS-Security
WS-Security (An ninh dịch vụ Web) cho các dịch vụ Web SOAP không nhất thiết phải là một đề xuất hoặc tất cả hoặc không gì cả. Bằng cách cấu hình WS-Security tại mức hoạt động hoặc mức thông báo, bạn có thể áp dụng một mức độ bảo vệ thích hợp cho mọi trao đổi, giảm hoặc loại bỏ chi phí WS-Security cho các hoạt động không cần bảo vệ đầy đủ. Dennis Sosnoski tiếp tục loạt bài các dịch vụ Web Java của mình bằng việc xem xét WS-Security chi tiết mịn hơn trong Web Services Description Language (WSDL-Ngôn ngữ mô tả dịch vụ Web) sử dụng Axis2 và Rampart của Apache.
Bài báo 11 12 2009
Các dịch vụ Web Java: Cơ sở về WS-Security của Axis2
Tìm hiểu cách bổ sung thêm mô đun an ninh Rampart cho Apache Axis2 và bắt đầu sử dụng các tính năng WS-Security (an ninh dịch vụ Web) trong các dịch vụ Web của bạn. Dennis Sosnoski tiếp tục loạt bài Dịch vụ Web Java của mình với việc xem xét việc sử dụng WS-Security và sử dụng WS-SecurityPolicy (chính sách an ninh dịch vụ Web) trong Axis2, bắt đầu với UsernameToken (thẻ bài tên người dùng) như là một bước đầu tiên đơn giản. Một số bài viết tiếp theo sẽ đưa bạn đi tiếp với WS-Security và WS-SecurityPolicy, khi được Axis2 và Rampart thực hiện.
Bài báo 04 12 2009
Xây dựng một ứng dụng pureXML và JSON, Phần 2: Tạo ra các dịch vụ phổ dụng dùng cho pureXML để đưa ra JSON
Các Dịch vụ Phổ dụng pureXML dùng cho JSON (viết tắt là Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trong bài này) là một tập hợp các phép toán cơ sở dữ liệu, gồm chèn, cập nhật, xóa, và truy vấn, được đưa ra như là các dịch vụ Web. Các dịch vụ này cho phép một ứng dụng duy trì lâu bền JSON trong pureXML và truy vấn nó một cách dễ dàng thông qua HTTP với Máy chủ Ứng dụng WebSphere. Hãy bắt đầu với việc lập cấu hình và kiểm thử Các Dịch vụ Phổ dụng JSON trong bài viết này.
Bài báo 10 11 2009
Xây dựng giải pháp eForms thông minh dựa trên DB2 pureXML, Lotus Form và dịch vụ Web
Xử lý biểu mẫu là một trong những nhiệm vụ chủ yếu hàng ngày tại nhiều doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Quy trình dựa trên các biểu mẫu in giấy gây tốn phí tài nguyên, tốn thời gian và thường dẫn đến dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ. Bài viết này mô tả cách làm thế nào để bạn có thể xây dựng một giải pháp điện tử hiệu quả cho việc thu thập, đệ trình và quản lý dữ liệu từ biểu mẫu. Bài viết hướng dẫn bạn thông qua ba bước để xây dựng một giải pháp thu thập dữ liệu biểu mẫu điện tử XML có hiệu quả với Lotus® Forms để thu thập dữ liệu, DB2® pureXML® để lưu trữ và truy vấn dữ liệu và sự kết nối giữa hai sản phẩm đó thông qua một dịch vụ web đơn giản mà bạn có thể tạo ra với Data Studio Developer. Trong ba bước, bạn có thể có một ứng dụng biểu mẫu điện tử sẵn sàng hoạt động, nó có thể là cơ sở để thu thập và quản lý dữ liệu một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác.
Bài báo 06 11 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 2: Đơn giản hóa việc truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng các đối tượng dữ liệu dịch vụ (Service Data Objects)
Tận dụng các đối tượng dữ liệu dịch vụ (SDO) để làm đơn giản hóa việc truy cập và biểu diễn dữ liệu trong phần mềm hướng dịch vụ của bạn. Các SDO thay thế các mô hình truy cập dữ liệu đa dạng bằng sự trừu tượng hóa thống nhất để tạo ra, lấy ra, cập nhật và xóa dữ liệu nghiệp vụ mà các triển khai thực hiện dịch vụ sẽ sử dụng. Đây là bài viết thứ hai trong loạt bài viết của chúng tôi về mô hình lập trình dành cho Kiến trúc Hướng-Dịch vụ (SOA) của IBM® (SOA).
Bài báo 06 11 2009
Phát triển và thực thi các quy trình nghiệp vụ WS-BPEL V2.0 bằng cách sử dụng trình cắm thêm BPEL Eclipse
BPEL V2.0 là một ngôn ngữ mạnh dùng để trợ giúp phát triển các ứng dụng phức tạp, lớn, gồm nhiều thành phần và dịch vụ Web khác. BPEL cho phép bạn mô tả luồng công việc dài bằng cách sử dụng trình soạn thảo đồ họa để biểu thị luồng công việc trên các biểu đồ thân thiện với con người. Bài viết này mô tả cách kết hợp các trình cắm thêm BPEL Eclipse để phát triển các quy trình và ODE Apache cho việc thực hiện của chúng.
Bài báo 23 10 2009
Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 4: Quản lý các hệ thống doanh nghiệp với quy mô có thể biến đổi.
Khám phá các phương pháp được sử dụng để quản lý các tài nguyên của doanh nghiệp, bao gồm các kho lưu trữ, các điểm nút tính toán, thiết bị chuyển mạch, và dữ liệu và các dịch vụ mà cơ sở hạ tầng này cung cấp.
Bài báo 16 10 2009
Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 6: Tự động kiểm thử (Automated testing)
Khám phá một vài mối đe dọa máy chủ Web chung cũng như các công cụ và kỹ thuật mà bạn có thể sử dụng để xác định và triệt tiêu chúng.
Bài báo 16 10 2009
Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 5: Phân phối nội dung và thiết kế mạng phân tán
Khám phá những phương pháp để phân phối nội dung và sự phân tán của đa phương tiện dựa trên Web trong thế giới Web 2.0.
Bài báo 16 10 2009
Điện toán đám mây cho doanh nghiệp: Phần 2: WebSphere sMash và DB2 Express-C trên đám mây công khai Amazon EC2
Phần 1 của loạt bài này đã thảo luận tổng quan về điện toán đám mây, bao gồm các lớp khác nhau và các kiểu đám mây khác nhau, cùng với các lợi ích và mặt trái của nó, và đã giải thích tại sao việc chuyển đổi này quan trọng đối với các nhà phát triển kinh doanh. Bài viết này tập trung vào đám mây công khai và làm cách nào bạn có thể sử dụng IBM WebSphere sMash và IBM DB2 Express-C để phân phát các ứng dụng web đặt trên kiến trúc đám mây công khai EC2.
Bài báo 13 10 2009
Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 2: Phát hiện, phòng tránh, và loại trừ các tắc nghẽn hệ thống
Các hệ thống luôn luôn có những giới hạn về tài nguyên. Thuật ngữ "nút cổ chai" dùng để miêu tả khi một hệ thống xảy ra sự mất cân bằng về tài nguyên và nó làm tốc độ xử lý ở một số giai đoạn bị chậm khiến cho việc sử dụng tài nguyên không được hợp lý. Theo lý thuyết, một hệ thống có thể mở rộng được và có khả năng cân băng tài nguyên tốt, sẽ không bao giờ bị hiện tượng tắc nghẽn và lãng phí tài nguyên. Việc tìm ra các công cụ và phương pháp để phát hiện, loại trừ và tránh các tắc nghẽn hệ thống sẽ giúp bạn có thể cung cấp một hệ thống có hiệu suất cao nhất và với chi phí thấp nhất cho những ứng dụng và người sử dụng.
Bài báo 13 10 2009
Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 1: Xây dựng một kiến trúc cơ sở hạ tầng tin cậy giá rẻ
Việc xây dựng một kiến trúc tin cậy không phải tốn quá nhiều. Các bước đơn giản và một chút tìm kiếm các sản phẩm giá hời có thể giải phóng sự căng thẳng về ngân sách của bạn.
Bài báo 13 10 2009
Căn bản về kiến trúc cơ sở hạ tầng, Phần 3: Các phương pháp thiết kế hệ thống dành cho quy mô có thể thay đổi
Trong một thế giới lý tưởng, tất cả các hệ thống đều có thể mở rộng quy mô tuyến tính cho tất cả các nguồn tài nguyên với chi phí tuyến tính, nhưng đây là trường hợp hiếm khi xẩy ra. Chi phí này không chỉ bảo gồm chi phí vốn phí tổn mà còn là chi phí dự trữ dành cho sự làm mát, năng lượng, không gian đặt hệ thống, và các yêu cầu quản lý. Các nhà thiết kế hệ thống và các kỹ sư giải pháp phải đưa ra kế hoạch ban đầu cho các quy mô với mức chi phí thấp nhất, tạo ra sự cân bằng giữa các yếu tố khác nhau trong tương lai xa, và cung cấp phần lớn quy mô tuyến tính với mức tăng trưởng vừa phải trong chi phí điều hành và vốn cơ bản. Việc chọn ra một chiến lược thay đổi qui mô đúng đắn từ những mô hình đơn giản như máy chủ/máy khách đến mô hình nhóm điện toán lưới, điện toán đám mây và các dịch vụ internet nói chung mang tính chất quyết định. Bài viết này trang bị cho các nhà thiết kế hệ thống và các kiến trúc sư giải pháp những phương pháp dẫn tới thành công.
Bài báo 09 10 2009
Lập mô hình với Java: Một cuốn sách bài tập về UML, Phần 4
Granville Miller mở lại cuốn sách bài tập UML để thảo luận sâu về một trong những thành phần cơ bản của sơ đồ ca sử dụng: tác nhân. Tác nhân không chỉ là căn bản trong mô hình hóa UML, nó cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra các ứng dụng Java và thậm chí có thể gợi ý các mẫu trong thiết kế ứng dụng J2EE. Hãy theo bước Granville sử dụng các sơ đồ tuần tự và sơ đồ lớp để giải thích vai trò của tác nhân trong việc lập sơ đồ ca sử dụng và phát triển ứng dụng Java.
Bài báo 26 09 2009
Các dịch vụ Web Java: JAXB và JAX-WS trong Axis2
Apache Axis2 hỗ trợ một loạt các công nghệ liên kết dữ liệu, bao gồm tiêu chuẩn Java chính thức JAXB 2.x. Axis2 cũng hỗ trợ tiêu chuẩn Java cho cấu hình dịch vụ Web, JAX-WS 2.x, như là một sự thay thế cho kỹ thuật cấu hình tùy chỉnh riêng của nó. Dennis Sosnoski tiếp tục loạt bài Các dịch vụ Web Java của mình bằng cách giải thích bạn có thể sử dụng mỗi tiêu chuẩn Java này với Axis2 như thế nào và thảo luận về một số hạn chế về sự hỗ trợ hiện tại của Axis2 cho chúng.
Bài báo 15 09 2009
Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 3:: Định cấu hình cho HTTPS
Phần 1 và Phần 2 của loạt bài hướng dẫn gồm ba phần này hướng dẫn cho bạn cách để phát triển dịch vụ web và trình khách dịch vụ web, cách định cấu hình xác thực cơ sở HTTP. Trong bài viết cuối cùng của loạt bài này, bạn tạo ra một chứng chỉ tự ký (self-signed certificate), kho chìa khóa, kho ủy thác (trust store), và định cấu hình cho giao thức Secure Sockets Layer (SSL) bằng cách sử dụng bàn điều khiển quản trị WebSphere ® của IBM®. Sau đó, bạn định cấu hình HTTPS cho các dịch vụ web và các trình khách dịch vụ Web của bạn và kiểm thử các dịch vụ web qua HTTPS của cả hai loại: trình khách Java ™ Platform, Enterprise Edition (Java EE) và trình khách Java độc lập.
Bài học 11 09 2009
Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 3: Sử dụng các tài sản và các mẫu trong thiết kế của bạn
Tìm hiểu cách làm thế nào để tạo ra thiết kế dịch vụ của service-oriented architecture (SOA - kiến trúc hướng-dịch vụ) khi sử dụng IBM Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM), các tài sản có thể dùng lại và Đặc tả kỹ thuật của tài sản có thể dùng lại (Reusable Asset Specification-RAS) và các mẫu và mẫu thiết kế phức hợp của bộ tứ (Gang of Four-GoF). Tìm hiểu cách làm thế nào để truy tìm nguồn gốc các quyết định thiết kế đến các yêu cầu trong IBM Rational RequisitePro. Tìm hiểu cách làm thế nào để xuất bản các báo cáo về mô hình thiết kế dịch vụ của bạn.
Bài học 28 08 2009
Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 2: Định cấu hình cho xác thực cơ sở HTTP
Phần 1 của loạt bài hướng dẫn này đã hướng dẫn bạn từng bước xây dựng một dịch vụ web cho một ứng dụng máy tính cầm tay đơn giản. Bạn đã tạo ra các dịch vụ web và kiểm thử hai loại hình trình khách dịch vụ Web khác nhau - trình khách Java™ Platform, Enterprise Edition (Java EE) và trình khách Java độc lập - và xử lý các trường hợp ngoại lệ do người dùng định nghĩa trong các dịch vụ web. Bài thứ hai này của loạt bài gồm ba phần chỉ cho bạn cách định cấu hình xác thực cơ sở HTTP cho các dịch vụ web của bạn và trình khách dịch vụ web và giám sát các thông tin xác thực cơ sở HTTP bằng cách sử dụng trình giám sát TCP/IP.
Bài học 28 08 2009
Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 1:: Xây dựng dịch vụ web và dịch vụ web phía khách
Bạn hãy xây dựng dịch vụ web an toàn với bảo đảm an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng IBM® Rational® Application Developer V7 và IBM WebSphere® Application Server V6.1. Hãy học theo loạt bài gồm ba phần này để nhận được các chỉ dẫn từng bước về cách thức phát triển các dịch vụ web và trình khách, định cấu hình xác thực cơ sở HTTP và định cấu hình HTTP trên SSL (HTTPS). Phần một của loạt bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cho bạn cách xây dựng một dịch vụ web cho một ứng dụng máy tính cầm tay đơn giản. Bạn tạo ra và kiểm thử hai kiểu trình dịch vụ web cho máy khách khác nhau: trình khách Java ™Platform, Enterprise Edition (Java EE) và trình khách Java độc lập. Bạn cũng xử lý các trường hợp ngoại lệ do người dùng định nghĩa trong các dịch vụ web.
Bài học 28 08 2009
Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 4: Tạo và thử nghiệm các dịch vụ Web từ các mô hình UML
Hướng dẫn này, Phần 4 của một loạt bài viết, sẽ thảo luận làm thế nào để chuyển dịch một thiết kế theo chiều thuận từ UML thành WSDL và Java -- các tạo phẩm (artifacts) mà bạn có thể chạy và thử nghiệm. Một đặc tính quan trọng của Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational) mà bạn sẽ sử dụng trong hướng dẫn này là khả năng tự động chuyển đổi giữa các mô hình. Bạn sẽ thảo luận về đặc tính này và cho thấy cách tiếp cận này có thể trợ giúp bạn như thế nào khi xem xét để chuyển bản thiết kế vừa qua thành việc triển khai thực hiện giải pháp.
Bài học 28 08 2009
Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 1: Khởi đầu bằng các yêu cầu, quy trình và mô hình hóa
Trong hướng dẫn này, Phần 1 của một loạt bài viết, bạn sẽ tìm hiểu về mối quan hệ giữa một bộ các công cụ trong IBM Rational Software Development Platform (Nền tảng phát triển phần mềm Rational của IBM) mà bạn sẽ sử dụng khi bạn thiết kế một dịch vụ dựa trên - SOA bằng cách sử dụng MDD. Bạn sẽ thấy làm thế nào để truy cập vào các yêu cầu từ nhiều nguồn khác nhau, sử dụng một quá trình phát triển phần mềm có tùy chỉnh và sau đó bắt đầu mô hình hóa một thiết kế cho các dịch vụ cần thiết. Các công cụ được sử dụng bao gồm IBM Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM), IBM Rational Software Modeler (Trình mô hình hóa phần mềm Rational của IBM), IBM WebShpere Business Modeler (Trình mô hình hóa nghiệp vụ WebShpere của IBM), IBM Rational RequisitePro và phương pháp luận của IBM Rational Unified Process (RUP-Quy trình thống nhất Rational của IBM).
Bài học 07 08 2009
Tạo các ứng dụng dịch vụ Web độc lập bằng Eclipse và Java SE 6, Phần 1: Ứng dụng trình chủ dịch vụ Web
Sử dụng Eclipse Integrated Development Environment (IDE-Môi trường phát triển tích hợp Eclipse) và Java Platform, Standard Edition 6 (Java SE-Ấn bản tiêu chuẩn, Nền tảng Java) để tạo ra một ứng dụng Web độc lập có thể chạy từ bàn điều khiển. Trong hướng dẫn này, phần đầu tiên của loạt bài viết, bắt đầu bằng cách làm quen với IDE của Eclipse. Định cấu hình môi trường; tạo các dự án, các gói và các lớp; sau đó chạy ứng dụng từ dòng lệnh.
Bài học 07 08 2009
Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 2: Thiết kế các dịch vụ với lược tả UML của các dịch vụ phần mềm
Tìm hiểu cách làm thế nào để thiết kế kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) khi sử dụng IBM Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM). Cách tiếp cận model-driven development ( MDD - phát triển dựa theo mô hình) này được dựa vào Unified Modeling Language (UML - Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất) và lược tả UML 2.0 của các dịch vụ phần mềm.
Bài học 07 08 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 10: Các vai trò của người sử dụng SOA
Một trong những lợi thế của việc sử dụng Service-Oriented Architecture (SOA- Kiến trúc hướng dịch vụ ) là các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) sắp xếp theo hoạt động nghiệp vụ mà chúng phục vụ. Điều này có ảnh hưởng đến những người đang phát triển và vận hành các hệ thống CNTT ấy về cả các nhiệm vụ mà họ phải làm lẫn các kiến thức và các kỹ năng mà họ cần phải có. Bài viết này dẫn bạn từng bước đi qua một kịch bản tích hợp đơn giản để minh họa cách làm thế nào để nhóm phát triển tạo ra và chạy một giải pháp hướng dịch vụ. Nó dùng các vai trò của người sử dụng để mô tả các kỹ năng và các trách nhiệm của những người có liên quan và nó hướng đến các nhà lãnh đạo kỹ thuật, giúp bạn hiểu cách làm thế nào để tổ chức công việc kết hợp với sự phát triển của giải pháp hướng dịch vụ.
Bài báo 31 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 7: Bảo đảm an ninh các ứng dụng hướng dịch vụ
Việc bảo đảm an ninh các ứng dụng trong một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) là một thách thức, bởi vì việc ghép lỏng (loose coupling), là đặc trưng của SOA, có thể bộc lộ ra các điểm yếu của các triển khai thực hiện bảo đảm an ninh hiện có. Các giải pháp sau đây bao gồm các mô hình tin cậy được định nghĩa đúng đắn, dựa trên các dạng kiểm chứng chấp nhận được cũng như sự tin tưởng vào các chính sách an ninh các dịch vụ web và các thông lệ thực hành tốt nhất về kỹ thuật bảo mật.
Bài báo 31 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 11: SOA và môi trường phần mềm trên máy tính lớn
Service-Oriented Architecture (SOA- Kiến trúc hướng dịch vụ) là một khái niệm tiến hóa áp dụng được cho cả các hệ thống phần mềm mới và hệ thống đang có. Tuy nhiên, cách tốt nhất để áp dụng SOA cho một hệ thống phần mềm hiện có có thể không được rõ ràng. Hãy tìm ra một số cách tiếp cận và làm thế nào để các cách tiếp cận này có thể đem lại lợi ích cho việc kinh doanh của bạn.
Bài báo 31 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 2: Các mẫu quy trình
Học về tập các mẫu quy trình nghiệp vụ phù hợp với SOA dùng kiến trúc phân rã được mô tả ở Phần 1. Mỗi mẫu thuộc về một lớp của khung làm việc phân rã. Có các mẫu cho các quy trình tiêu thụ, chạy dài, activity (hành động) con người và chạy ngắn. Trong loạt bài này, học về một kỹ thuật phân rã có thể giúp bạn xác định quy trình nghiệp vụ phù hợp với một kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture viết tắt là SOA).
Bài báo 17 07 2009
Mô hình hóa hướng quy trình cho SOA, Phần 1: Một kỹ thuật phân rã quy trình
Trong loạt bài này, học về một kỹ thuật phân rã mới có thể giúp bạn xác định các quy trình nghiệp vụ phù hợp với một kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture SOA). Bài đầu tiên này đi về phân rã một quy trình nghiệp vụ thành các lớp khác nhau của việc gán trách nhiệm - đối lập với các mức chi tiết khác nhau - và cũng xem xét vai trò của các bộ điều khiển quy trình cũng như làm cách nào các dịch vụ được xác định bởi chúng cần ở đâu.
Bài báo 10 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 9: Tích hợp các quy tắc với SOA
Bài viết này xem xét lại cách làm thế nào để tích hợp các quy tắc nghiệp vụ với Service-Oriented Architecture (SOA- Kiến trúc hướng dịch vụ) của IBM như là một kiểu thành phần nhằm mang lại các lợi thế về sự nhanh nhẹn kinh doanh và các mô hình thực thi thay thế để bổ sung các đặc tính của các kiểu thành phần khác. Bạn sẽ tìm hiểu về ba loại quy tắc chung -- các quy tắc tuần tự, các quy tắc tương quan sự kiện và các quy tắc suy diễn.
Bài báo 10 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 8: Các dịch vụ Web dựa vào con người
Sự tham gia của con người vào trong cấu thành dịch vụ là một khía cạnh tương đối mới của kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture - SOA), nó mở rộng các cách thức mà phần mềm có thể mô hình hóa cách con người làm việc và tương tác trong một công việc kinh doanh như thế nào. Bài viết này mô tả các chức năng được cung cấp bởi Trình quản lý nhiệm vụ của con người (Human Task Manager) của IBM WebSphere Process Server (Máy chủ qui trình WebSphere của IBM) và việc sử dụng chúng trong một cổng web (portal).
Bài báo 10 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 6: Mô hình thành phần tiến hoá
Một mô hình lập trình dựa trên thành phần, trung lập với ngôn ngữ dành cho kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) tạo điều kiện cho việc triển khai thực hiện các dịch vụ web và lắp ráp chúng thành các giải pháp. Mô hình lập trình này cho phép các lập trình viên không chuyên sử dụng các tài sản công nghệ thông tin (CNTT) hiện có mà không cần phải thành thạo các công nghệ phức tạp. Nó đáp ứng các nhu cầu của các nhà thiết kế giải pháp và các nhà phân tích nghiệp vụ, cung cấp một mức độ trừu tượng hóa cao hơn, che giấu sự khác biệt giữa các công nghệ thực thi, nhưng vẫn cho phép hoàn thành trách nhiệm về nghiệp vụ.
Bài báo 10 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 5: Các giao diện người dùng hướng-dịch vụ
Một mô hình lập trình hướng dịch vụ có thể làm đơn giản hóa việc phát triển các tương tác con người-chương trình máy tính bằng cách trừu tượng hóa các giao diện, tiêu chuẩn hóa các thông điệp và kết hợp các nguồn thông tin độc lập ở tầng trình bày (presentation layer) dưới sự kiểm soát của một người dùng hoặc người quản trị. Bài viết thứ năm này trong loạt bài viết về mô hình lập trình SOA của IBM trình bày các dịch vụ trực diện người dùng (user facing) cũng như các dịch vụ được người dùng cung cấp thông qua Trình quản lý tác vụ do con người thực hiện (Human Task Manager). Các bài viết trước đây trong loạt bài viết này đã giới thiệu một cách truy cập dữ liệu trung lập về ngôn ngữ và mô hình lập trình các dịch vụ web dựa trên các khái niệm của kiến trúc hướng-dịch vụ (SOA).
Bài báo 10 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 4: Giới thiệu về Kênh Dịch vụ Doanh nghiệp của IBM
Mẫu kiến trúc của Kênh Dịch vụ Doanh nghiệp (ESB) hỗ trợ công nghệ ảo hóa và quản lý các tương tác dịch vụ trong một kiến trúc hướng dịch vụ (SOA). Nó cho phép các tương tác giữa các bên cung cấp dịch vụ và bên yêu cầu dịch vụ và có thể được triển khai thực hiện bằng cách sử dụng nhiều loại công nghệ phần mềm trung gian và các mô hình lập trình. Nó mở rộng các khái niệm mô hình lập trình SOA đã được giới thiệu trong các bài viết trước của loạt bài này.
Bài báo 10 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 3: Dàn dựng qui trình xử lý và các máy trạng thái nghiệp vụ
Một cách tiếp cận để cấu tạo dịch vụ là định nghĩa các dịch vụ như là các qui trình nghiệp vụ, sử dụng Ngôn ngữ Thi hành Qui trình nghiệp vụ (BPEL) hoặc biểu diễn chúng như là các máy trạng thái nghiệp vụ. Mã lệnh tuyến chính hòa phối các lời gọi của một loạt các dịch vụ như vậy chạy trong một thùng chứa đặc biệt được gọi là một máy dàn dựng qui trình (process choreography engine). Các chức năng do thùng chứa cung cấp cho phép thi hành các quá trình xử lý chạy trong thời gian dài, thậm chí có thể mở rộng vượt ra ngoài ranh giới của doanh nghiệp, tiếp tục tồn tại qua nhiều lần tạm ngừng có định trước và không định trước và tạo điều kiện thuận lợi để cộng tác doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B).
Bài báo 10 07 2009
Mô hình hóa SOA: Phần 2. Đặc tả dịch vụ
Trong bài viết thứ hai của loạt năm bài này chúng ta tiếp tục xác định giải pháp SOA bằng mô hình đặc tả chi tiết cho mỗi dịch vụ. Những đặc tả này sẽ xác định rõ các hợp đồng giữa những khách hàng và những nhà sản xuất dịch vụ. Những hợp đồng này bao gồm các giao diện được yêu cầu và được cung cấp, những vai trò mà giao diện đóng trong những đặc tả dịch vụ cũng như các quy tắc hoặc giao thức để những vai trò đó tương tác với nhau.
Bài báo 06 07 2009
Mô hình hóa SOA: Phần 5. Cài đặt dịch vụ
Trong bốn bài viết trước đây về vấn đề này, chúng tôi đã giới thiệu cách tạo ra một mô hình thiết kế tùy chọn công nghệ của một giải pháp nhiều dịch vụ. Trong bài viết cuối cùng này, chúng tôi hướng dẫn cách tạo ra một cài đặt hiện thời phù hợp với những quyết định về kiến trúc và thiết kế được đề cập trong mô hình những dịch vụ. Chúng tôi sẽ tạo ra cài đặt dựa trên nền tảng bằng cách khai thác cả hai mô hình định hướng phát triển và công cụ chuyển đổi IBM Rational Software Architect UML-to-SOA để tạo ra một dịch vụ Web từ mô hình SOA.
Bài báo 06 07 2009
Mô hình hóa SOA: Phần 4. Các thành phần tạo lên dịch vụ
Đây là bài viết thứ tư trong loạt năm bài viết về cách thức tập hợp và kết nối các nhà cung cấp dịch vụ đã được mô hình hóa trong "Phần 3. Thực hiện dịch vụ" và dàn dựng các tương tác để cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh cho các yêu cầu nghiệp vụ. Nó cũng chỉ ra cách những ứng viên tham gia dịch vụ này hoàn thành các yêu cầu nghiệp vụ đầu tiên.
Bài báo 06 07 2009
Mô hình hóa SOA: Phần 3. Thực hiện dịch vụ
Bài viết thứ ba của loạt bài viết năm phần này giải thích các dịch vụ Web nền tảng SOA được cài đặt như thế nào. Quá trình cài đặt dịch vụ bắt đầu bằng việc quyết định thành phần nào sẽ cung cấp dịch vụ nào. Sau khi các quyết định đó đã được đưa ra, bạn có thể mô hình hoá cách thức mỗi chức năng dịch vụ được cài đặt và các chức năng yêu cầu thực sự được sử dụng như thế nào. Sau đó, bạn có thể sử dụng tính năng chuyển đổi UML-to-SOA có sẵn trong IBM Rational Software Architect để tạo một dịch vụ Web mà có thể được sử dụng trong IBM WebSphere Integration Developer để cài đặt, kiểm tra, và triển khai giải pháp hoàn thiện đó.
Bài báo 06 07 2009
Điện toán đám mây với Web Amazon Services, Phần 5: Xử lý dữ liệu trong đám mây với SimpleDB
Tìm hiểu những khái niệm cơ bản về Amazon SimpleDB (SDB) và khám phá một số chức năng được cung cấp bởi boto, một thư viện mã nguồn mở Python để tương tác với SDB. Trong loạt bài “Điện toán mây với Web Amazon Services” này, tìm hiểu về điện toán đám mây sử dụng dịch vụ Web Amazon. Khám phá cách các dịch vụ cung cấp một sự thay thế hấp dẫn cho việc kiến trúc và xây dựng các ứng dụng đáng tin cậy với khả năng mở rộng. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các khái niệm cơ bản và tham khảo một số các hàm được cung cấp bởi boto.
Bài báo 05 07 2009
Mô hình lập trình SOA để triển khai thực hiện các dịch vụ Web, Phần 1: Giới thiệu về mô hình lập trình SOA của IBM
Mô hình lập trình IBM(R) với Kiến trúc Hướng-Dịch vụ (Service-Oriented Architecture - SOA) cho phép các lập trình viên không chuyên tạo ra và tái sử dụng các tài sản công nghệ thông tin (CNTT) mà không cần thông thạo các kỹ năng CNTT. Mô hình bao gồm các kiểu thành phần, kết nối giữa chúng, các bản mẫu, các bộ tiếp hợp ứng dụng, biểu diễn dữ liệu đồng dạng và kênh dịch vụ doanh nghiệp (Enterprise Service Bus - ESB). Đây là bài viết đầu tiên trong một loạt các bài viết về mô hình lập trình SOA của IBM và những điều cần thiết để lựa chọn, phát triển, triển khai và tiến cử các phần tử của mô hình lập trình. Các nội dung được trình bày ở đây có tính đến các nhà phát triển tìm hiểu mô hình này với các trình độ kỹ năng và các vai trò khác nhau.
Bài báo 05 07 2009
Mô hình hóa hướng quy trình cho SOA, Phần 3: Mô hình hóa ca sử dụng
Học cách làm thế nào các nhà phân tích nghiệp vụ và kiến trúc sư có thể xác định các ca sử dụng phù hợp với kiến trúc hướng dịch vụ (Service-Oriented Architecture - SOA). Bài này mô tả một kỹ thuật mô hình hóa ca sử dụng dựa trên kỹ thuật mô hình hóa xử lý đã được mô tả ở phần 1. Trong loạt bài này, việc học về một kỹ thuật phân rã quy trình nghiệp vụ mới có thể giúp bạn xác định các quy trình nghiệp vụ phù hợp với kiến trúc hướng dịch vụ (SOA).
Bài báo 12 06 2009
Mô hình Kiến trúc Hướng Dịch vụ với Kiến trúc sư Phần mềm Rational: Phần 4. Các mô hình tình huống sử dụng
Hướng dẫn thứ tư trong loại bài này trình bày mô hình tình huống sử dụng. Nó vẫn tiếp tục sử dụng nghiên cứu tình huống cụ thể của một công ty cho thuê DVD trực tuyến tưởng tượng đã giới thiệu trong ba phần trước và bạn sẽ sử dụng bản Kiến trúc sư Phần mềm Rational của IBM để tạo ra mô hình tình huống sử dụng dựa vào việc nghiên cứu tình huống cụ thể đó.
Bài học 21 05 2009
Tổng quan về công cụ XML .NET DB2 được cung cấp trong DB2 phiên bản 9.5
Các công cụ cơ sở dữ liệu IBM cho Visual Studio 2005 của Microsoft giới thiệu một tập hợp mới các đặc tính hướng dịch vụ Web, phô bày các chức năng pureXML DB2 mới nhất. Phiên bản mới cung cấp các phương tiện để làm tăng đáng kể năng xuất lao động của người phát triển. Các trình cộng thêm vào (Add-in) cơ sở dữ liệu IBM mới cho Visual Studio 2005 đưa ra một số đặc tính để làm việc với pureXML dễ dàng hơn. Các đặc tính này bắt đầu từ việc tạo các dịch vụ Web từ các lược đồ XML có chú giải, tới các so sánh XSR, cho đến việc hỗ trợ XSR XSLT. Bài này đưa ra một tổng quan chi tiết và hướng dẫn cách dùng các công cụ XML IBM cho DB2 phiên bản 9.5.
Bài báo 20 05 2009
Tích hợp giữa XML Forms Generator và Data Studio, Phần 1: Bắt đầu tích hợp bằng cách tạo ra một ứng dụng
XML Forms Generator (XFG) cung cấp cách bắt đầu làm việc cho phát triển biểu mẫu. Nó có thể nhanh chóng và tự động cung cấp các biểu mẫu có giá trị và có chức năng chứa XForms được nhúng vào tài liệu XML trong đó. Đầu vào cho các Form tổng quát có thể là dữ liệu dạng XML thay vì sử dụng sơ đồ XML hay tài liệu dạng WSD. Data Web Services (dịch vụ Web dữ liệu), dựa trên nền các tập lệnh SQL và Thủ tục lưu, là cơ sở dữ liệu liên quan của ứng dụng Dịch vụ Web (Web Services) truyền thống. IBM Data Studio là công cụ bên phía máy khách để sinh ra dịch vụ Web dữ liệu với sự trợ giúp trực tiếp bằng cách kết nối tới cơ sở dữ liệu. Sự tích hợp giữa XFG và Data Studio làm cho có thể sinh ra XForms/XHTMLs từ dịch vụ Web dữ liệu thông qua Data Studio. Sự kết hợp này cung cấp lợi ích như là việc tham gia vào phát triển của các trang UI và dữ liệu truy cập ngẫu nhiên, giảm thời gian tải của phát triển UI từ dịch vụ Web dữ liệu, dễ dàng làm việc phát triển pureXML UI với sự hỗ trợ đầy đủ của sự phân cấp chuẩn hợp lệ, ...
Bài báo 20 05 2009
Tìm hiểu UDDI
Dự án Universal Description, Discovery, and Integration (UDDI) tiếp tục làm giàu thêm bộ công cụ có sẵn cho các doanh nghiệp để mô hình hóa và cụ thể hóa các dịch vụ web được đăng ký với UDDI. Bài viết này sẽ giới thiệu về UDDI và vai trò của nó trong sự phát triển các dịch vụ Web. Bạn sẽ biết được cách UDDI làm việc cũng như khám phá những đặc tính mới cho các đặc tả kỹ thuật UDDI.
Bài báo 20 05 2009
Các dịch vụ Web dữ liệu: Xây dựng các dịch vụ Web, cách thức mới để truy cập vào máy chủ dữ liệu IBM
IBM Data Studio là một nền tảng công cụ thống nhất bao gồm toàn bộ các tính năng để phát triển, quản trị, và quản lý các máy chủ cơ sở dữ liệu của chúng ta. Môi trường phát triển IDE của Data Studio gói trong một số tính năng để hỗ trợ trong tất cả các dữ liệu của chúng ta có liên quan đến nhu cầu phát triển. Một thành phần của sản phẩm này là khả năng để tạo ra truy cập dựa trên dịch vụ web tới cơ sở dữ liệu của chúng ta.
Bài báo 20 05 2009
Tạo ra các dịch vụ WEB dành cho DB2 9 pureXML
Các dịch vụ WEB là các khối xây dựng quan trọng để đạt được kiến trúc theo hướng dịch vụ. Khi có thêm nhiều ứng dụng chuyển hướng tới kiến trúc theo hướng dịch vụ, thông thường là cần phải đưa ra các chức năng ứng dụng như các dịch vụ WEB. Mục đích của bài viết này là để trình bày làm như thế nào để bạn có thể dễ dàng tạo ra các dịch vụ WEB bằng cách sử dụng một lớp Java đơn giản để chèn và lấy các dữ liệu XML, nhập vào và từ DB2 9 bằng cách sử dụng tính năng pureXML. Sau khi các dịch vụ WEB được tạo ra và ứng dụng triển khai trên WebSphere Server, bạn có thể kiểm tra nó bằng cách sử dụng hoặc công cụ được xây dựng sẵn trong Web services Explorer của Rational Application Developer (RAD) hoặc XForms như là một khách hàng của dịch vụ WEB. Các dịch vụ tương tự có thể được sử dụng bởi bất kỳ khách hàng dịch vụ WEB mà có thể thực hiện SOAP qua các lời gọi dịch vụ WEB HTTP.
Bài báo 20 05 2009
Mô hình Kiến trúc Hướng- Dịch vụ với Kiến trúc sư phần mềm Rational: Tạo mô hình của hệ thống bên ngoài
Hướng dẫn thứ ba trong loại bài này trình bày cách làm thế nào để bạn có thể sử dụng mô hình các hệ thống bên ngoài như là một phần trong đoạn đường từ dưới lên của cách tiếp cận “gặp ở giữa chừng” (meet-in-the-middle). Bạn sẽ sử dụng bản Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM để tạo ra mô hình các hệ thống bên ngoài dựa vào việc nghiên cứu tình huống được sử dụng trong lọat bài này.
Bài học 20 05 2009
Sử dụng XSLT trong IBM Data Studio Developer để chuyển đổi các thông điệp dịch vụ Web dữ liệu (Data Web Services)
Áp dụng các phép biến đổi XSL cho các thông điệp vào và ra của các dịch vụ Web dữ liệu để phù hợp với đa dạng khách hàng.
Bài học 20 05 2009
Mô hình kiến trúc hướng dịch vụ với Kiến trúc sư phần mềm Rational: Nghiên cứu tình huống, các công cụ và khung nhìn nghiệp vụ
Hướng dẫn này giới thiệu các khái niệm và các công cụ liên quan đến mô hình hóa kiến trúc hướng dịch vụ (SOA) bằng cách sử dụng Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM. Trong loạt bài này, bạn sẽ tìm hiểu cách Kiến trúc sư phần mềm Rational, cùng với Bộ tạo mô hình nghiệp vụ WebSphere (WebSphere Business Modeler) của IBM hỗ trợ cách tiếp cận phát triển dựa vào-mô hình (MDD) theo đặc tả kỹ thuật SOA như thế nào. Hướng dẫn này dẫn dắt bạn tìm hiểu các khái niệm bằng cách nghiên cứu một tình huống của một công ty cho thuê DVD trực tuyến tưởng tượng.
Bài học 20 05 2009
Phát triển ứng dụng dựa trên tài nguyên mã mở
Những nhà phát triển ứng dụng Web đang tận hưởng thời kỳ hưng thịnh. Sau thời kỳ viết mã ứng dụng tập trung trên server, các nhà phát triển bây giờ viết mã ứng dụng trên cả hai phía, server và client. Thế hệ các công cụ và khung ứng dụng mới nhất tự động hóa và đơn giản hóa sự vất vả cực nhọc của việc xây dựng, triển khai và duy trì một ứng dụng Web. Có rất nhiều các công cụ có sẵn và chúng đa phần là mã nguồn mở. Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quát các ứng dụng mã mở miễn phí cho các nhà phát triển để phát triển các ứng dụng Web.
Bài học 20 05 2009

1 - 100 của 129 kết quả | Tiếp theo Hiện tóm tắt | Ẩn tóm tắt Đăng ký cho kết quả tìm kiếm