IBM Print

Nguồn RSS của developerWorks

developerWorks cung cấp hai kiểu nguồn tin (feed) - RSS và Atom - cho bạn sự mềm dẻo để chọn lựa định dạng mà bạn muốn. Hãy tự tạo lấy nguồn tin của bạn, nó chỉ có thông tin mà bạn quan tâm. Làm theo các bước sau đây và sau đó nhấn nút Submit ở cuối trang.

Bước 1: Chọn Vùng

Chọn công nghệ và vùng sản phẩm mà bạn muốn nhận RSS.

Bạn có thể tạo Feed với tất cả chủ đề, hoặc chọn tối đa sáu chủ đề công nghệ riêng lẻ hay các dòng công nghệ của IBM.

hoặc

Bước 1: Chọn Vùng

Bước 2: Chọn Kiểu

Tiếp theo, chọn kiểu thông tin mà bạn muốn nhận.

Bạn có thể tạo Feed với tất cả nội dung, hoặc chọn tối đa hai loại nội dung riêng lẻ.

hoặc

Bước 2: Chọn Kiểu

Bước 3: Đặt giới hạn (tùy chọn)

Tiếp theo, chọn kiểu thông tin mà bạn muốn nhận.


Công bố sau:

Bước 4: Nhận nguồn (feed) của bạn

Vui lòng chọn RSS Feed hay ATOM Feed.

Chọn kiểu nguồn (feed)