Thư viện Kỹ thuật

  • spacer Lọc theo sản phẩm, chủ đề và kiểu của nội dung

    (0 Các sản phẩm)

    (84 Chủ đề)

    (0 Các ngành công nghiệp)

    (2 Kiểu)

Phát tiển và triển khai ứng dụng tiếp theo của bạn trên nền tảng đám mây IBM Bluemix.

1 - 100 của 134 kết quả | Tiếp theo Hiện tóm tắt | Ẩn tóm tắt Đăng ký cho kết quả tìm kiếm

Xem kết quả
Tiêu đề none Kiểu none Ngày down
Những vấn đề đặt ra về chất lượng phần mềm và các phương pháp được đề xuất
Aya Elgebeely đề cập đến tầm quan trọng của bốn phương pháp đảm bảo chất lượng quan trọng trong phát triển phần mềm.
Bài báo 07 11 2013
Giới thiệu Business Process Management System
Quy trình nghiệp vụ là tài sản cốt lõi của doanh nghiệp. Đứng trước xu thế toàn cầu hóa, các doanh nghiệp phải thích ứng nhanh trước những biến đổi của thị trường. Điều này đòi hỏi quy trình nghiệp vụ cũng phải thích ứng tốt trước những thay đổi này. Tuy nhiên,khoảng cách giữa nghiệp vụ và công nghệ thông tin lại không cho phép quy trình nghiệp vụ làm được điều đó. Bài viết này đề cập về một loại công cụ mới - hệ quản trị quy trình nghiệp vụ BPMS (Business Process Management System) - giúp giảm khoảng cách giữa nghiệp vụ và công nghệ thông tin, đồng thời giúp các hệ thống quy trình nghiệp vụ của doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng trước những yêu cầu đặt ra. Phần cuối của bài viết đưa ra nhận xét, đánh giá về một số BPMS đang có trên thị trường.
Bài báo 25 10 2013
Đánh giá các ngôn ngữ mô hình hóa quy trình nghiệp vụ và đề xuất việc sử dụng ngôn ngữ BPMN trong ngân hàng
Hiện nay, có rất nhiều ngôn ngữ mô hình hoá được nghiên cứu và sử dụng trong thực tế. Mỗi ngôn ngữ mô hình hoá có đặc điểm, vai trò và mục đích sử dụng khác nhau. Trong bài báo này chúng tôi nghiên cứu các ngôn ngữ mô hình hoá quy trình nghiệp vụ dựa trên các tiêu chí về mặt kiến tạo và hiểu các mô hình cùng mức độ ứng dụng như tính rõ ràng của ký hiệu, tính phân biệt, khả năng hiểu ký hiệu, biểu diễn trực quan, tính phức tạp đồ họa và mức độ phù hợp để mô hình hoá quy trình nghiệp vụ ngân hàng. Chúng tôi nghiên cứu sự khác nhau giữa các ngôn ngữ mô hình hoá tiêu biểu: EPCs, Petri Net, UML và BPMN với các tiêu chí trên. Kết quả đánh giá cho thấy, ngôn ngữ BPMN là phù hợp hơn cả với việc mô hình hoá các quy trình nghiệp vụ trong lĩnh vực ngân hàng.
Bài báo 24 10 2013
Sử dụng các tính năng mới của IBM Business Process Manager V8.5 để biểu diễn tốt hơn quy trình nghiệp vụ của bạn
Bài viết này mô tả các tính năng mới trong phiên bản IBM Business Process Manager V8.5. Phiên bản mới bao gồm việc cải tiến Process Portal (cổng thông tin quy trình) cho phép người dùng có được cái nhìn rõ ràng về quy trình nghiệp vụ của họ.
Bài báo 18 10 2013
Báo cáo tùy chỉnh sử dụng liên kết các mối quan hệ
Nếu bạn đã từng quen với các giải pháp Rational dành cho Collaborative Lifecycle Management (CLM), thì có hai ứng dụng dựa trên IBM Cognos Business Intelligence có thể giúp bạn tạo ra các báo cáo: IBM Rational Reporting cho Development Intelligence và IBM Rational Insight. Bài viết này sẽ đi chi tiết về cơ chế linh hoạt để sử dụng trong việc tạo ra các mẫu báo cáo dựa trên các liên kết mối quan hệ giữa các mục công việc
Bài báo 08 10 2013
Những kịch bản ghi lại các bước kiểm thử ứng dụng máy khách Android trong bộ IBM Rational Performance Tester
Cùng với sự phát triển của điện thoại thông minh, ngày càng nhiều những ứng dụng dựa trên nền tảng web cung cấp việc truy cập từ máy khách của thiết bị di động dù nó là một trình duyệt hay một ứng dụng gốc. Trong cả 2 trường hợp, những máy khách có thể sử dụng HTTP như một giao thức mạng mà theo lý thuyết chúng có thể kiểm chứng bằng việc sử dụng những công cụ kiểm tra lượng tải chính (main load-testing). Nhưng hầu hết những sản phẩm hiện tại có sẵn không được xây dựng chức năng để ghi lại việc kiểm tra ứng dụng máy khách trên thiết bị di động. Valerio Pengue giải thích việc sử dụng chương trình giả lập Android như thế nào để cài đặt một framework đơn giản ghi lại việc kiểm tra HTTP trên một ứng dụng Android bằng bộ IBM Rational Performance Tester (thử nghiệm hiệu năng Rational của IBM). Bài viết này dành cho những người dùng Rational Performance Tester từ mức trung bình đến nâng cao.
Bài báo 12 09 2013
Bảo mật ứng dụng di động
Với sự phát triển nhanh chóng của hệ sinh thái di động, ứng dụng bảo mật di động là một mối quan tâm lớn. Những thiết kế ứng dụng di động mới đòi hỏi những cách kiểm tra tốt nhất để đảm bảo dữ liệu được an toàn. Trong bài này, chúng ta khám phá ra nhiều khía cạnh khác nhau về bảo mật trong ứng dụng di động. Với những ví dụ thực tiễn, chúng ta sẽ nghiên cứu cách sử dụng IBM Security AppScan Standard với các trạm người dùng từ giả lập đến các thiết bị thật chạy Android và iOS.
Bài báo 23 08 2013
Biểu diễn trực quan và phân tích các chuỗi cung ứng
Chuỗi cung ứng không còn là dòng chảy của hàng hóa, vật tư nữa. Nó được biết nhiều về dòng chảy của thông tin như sự trao đổi của hàng hóa và tiền tệ. Với sự ra đời của Hệ thống hoạch định tài nguyên Doanh nghiệp (ERP), dữ liệu thường có sẵn, nhưng việc chuyển đổi hoặc biến đổi các dữ liệu đó thành những thông tin động là vai trò của phương pháp phân tích nghiệp vụ. Thông tin và các tính năng khai thác dễ hiểu hơn nhiều khi chúng được biểu diễn trực quan, so với làm việc với các con số. Bài viết này giúp cho các nhà phát triển biểu diễn trực quan và phân tích các chuỗi cung ứng dây chuyền.
Bài báo 31 07 2013
Khai phá dữ liệu dưới dạng văn bản tài liệu
Phân tích dự đoán, kinh doanh thông minh, và khai phá dữ liệu nói chung tất cả các nhu cầu lưu trữ và xử lý các cấu trúc dữ liệu phức tạp và thường rất khác nhau như thông tin được xử lý, phân tích, và tổng kết. Nó rất được coi trọng, đặc biệt là trong thông tin tài chính doanh nghiệp, mà đa số các dữ liệu xuất phát từ cơ sở dữ liệu quan hệ. Theo đó là một cấu trúc chặt chẽ và yêu cầu một phần lớn của việc chuẩn bị trước về mặt thiết kế lược đồ của bạn và các mô hình dữ liệu. Các thế hệ mới của NoSQL và cơ sở dữ liệu dựa trên văn bản (document-based databases) làm cho quá trình này đơn giản hơn bởi vì bạn có thể tạo và kết xuất thông tin theo một định dạng linh hoạt. Ngoài ra, bạn có thể làm việc dựa trên các phương pháp để trích xuất dữ liệu theo các định dạng cố định mà bạn cần. Trong bài viết này, tôi tìm hiểu làm thế nào để sử dụng cơ sở dữ liệu dựa trên văn bản cho việc phân tích và xử lý dữ liệu như là một phần của giải pháp tổng quan về cơ sở dữ liệu của bạn.
Bài báo 31 07 2013
Quản lý quy trình nghiệp vụ (Business Process Management - BPM)
Bài viết này đề cập tới một xu thế của việc ứng dụng các thành tựu công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây, những kết quả đã đạt được và tiềm năng to lớn đầy hứa hẹn của nó cùng những thách thức trong việc ứng dụng nó vào hoạt động kinh doanh. Đó chính là giải pháp công nghệ Quản lý quy trình kinh doanh (Business Process Management – BPM). Bài viết cũng cung cấp những vấn đề liên quan đến việc đào tạo BPM trên thế giới, hệ thống chứng chỉ BPM quốc tế và các cơ hội nghề nghiệp đối với lĩnh vực BPM trên thế giới, thông qua đó đưa ra suy nghĩ về việc đưa lĩnh vực đào tạo BPM vào chương trình đào tạo ngành Hệ thống Thông tin Kinh tế tại các trường đại học ở Việt nam.
Bài báo 30 05 2013
Xử lý lỗi khi nhúng SQL vào C/C++ trên các hệ thống IBM z/OS
Hướng dẫn này để phát hiện ra các lỗi SQL trong các ứng dụng C/C++ với SQL nhúng trên nền tảng z/OS bao gồm mã ví dụ mẫu để thực hiện việc kiểm tra lỗi đơn giản và một kỹ thuật tiên tiến hơn trong việc phân tích lỗi chuyên sâu. Tất cả tư liệu đều dựa trên và được thử nghiệm với Các phiên bản 8 đến 10 của IBM z/OS DB2 và V1R11 đến V1R13 của các trình biên dịch z/OS XL C/C++.
Bài báo 16 04 2013
Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 4: Tạo các ảnh với ICCT
Một gói phần mềm là một bộ sưu tập các tệp cài đặt phần mềm, các tệp cấu hình và siêu dữ liệu, có thể được triển khai trên một cá thể máy ảo. Trong bài này, các tác giả giới thiệu cách tạo ra các gói phần mềm cho các máy ảo (VM), tạo ra và thiết lập Image Construction and Composition Tool (ICCT - Công cụ tổng hợp và xây dựng ảnh phần mềm) của IBM trên SmartCloud và lấy ra, cập nhật các gói phần mềm. ICCT thực hiện các nhiệm vụ ghi chép và cung cấp một tiến trình từng bước một và một giao diện người dùng đồ họa để tạo ra các gói phần mềm một cách thuận tiện, tùy chỉnh các cá thể máy ảo và bắt giữ lại các ảnh. Loạt bài này trình bày cách sử dụng ICCT để tạo ra một gói phần mềm, sau đó đăng ký và duy trì nó trên IBM SmartCloud Enterprise.
Bài báo 05 04 2013
Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 3: Nhân bản và sửa đổi một tài sản để cung cấp tùy chỉnh
Một gói phần mềm là một bộ sưu tập các tệp cài đặt phần mềm, các tệp cấu hình và siêu dữ liệu, có thể được triển khai trên một cá thể máy ảo. Trong bài này, các tác giả giới thiệu cách tạo ra các gói phần mềm cho các máy ảo (VM), tạo ra và thiết lập Image Construction and Composition Tool (ICCT - Công cụ tổng hợp và xây dựng ảnh phần mềm) của IBM trên SmartCloud và lấy ra, cập nhật các gói phần mềm. ICCT thực hiện các nhiệm vụ ghi chép và cung cấp một tiến trình từng bước một và một giao diện người dùng đồ họa để tạo ra các gói phần mềm một cách thuận tiện, tùy chỉnh các cá thể máy ảo và bắt giữ lại các ảnh. Loạt bài này trình bày cách sử dụng ICCT để tạo ra một gói phần mềm, sau đó đăng ký và duy trì nó trên IBM SmartCloud Enterprise.
Bài báo 01 04 2013
Quản lý IBM SmartCloud Enterprise, Phần 2: Sử dụng và duy trì các gói phần mềm với ICCT
Một gói phần mềm là một bộ sưu tập các tệp cài đặt phần mềm, các tệp cấu hình và siêu dữ liệu, có thể được triển khai trên một cá thể máy ảo. Trong Phần 2, các tác giả giới thiệu cách tạo ra file ảnh (image) tùy chỉnh với gói phần mềm mà bạn đã tạo trong Phần 1. Image Construction and Composition Tool (ICCT - Công cụ Tổng hợp và Xây dựng ảnh) của IBM thực hiện các nhiệm vụ ghi chép và cung cấp một quy trình từng bước và một giao diện người dùng đồ họa để tạo ra các gói phần mềm một cách thuận tiện, tùy chỉnh các cá thể máy ảo và bắt giữ lại các ảnh. Loạt bài này trình bày cách sử dụng ICCT để tạo ra một gói phần mềm, sau đó đăng ký và duy trì nó trên IBM SmartCloud Enterprise.
Bài báo 25 03 2013
Tích hợp các ứng dụng Rational ALM với SAP Solution Manager
Các doanh nghiệp làm việc trong các môi trường SAP, cần thích ứng với nhu cầu thay đổi nhanh chóng, sẽ được hưởng lợi từ một nền tảng ALM mở, có thể mở rộng, dựa trên các tiêu chuẩn ngành. Với các công cụ có thể điều chỉnh quy mô các quy trình hiện có, làm giảm chi phí và sử dụng một cách tiếp cận dựa trên chất lượng, bạn sẽ đáp ứng hiệu quả các mục tiêu kinh doanh của mình. Hãy tìm hiểu xem làm thế nào và tại sao việc tích hợp SAP Solution Manager (Trình quản lý giải pháp của SAP) với các ứng dụng Rational ALM lại tối ưu hóa việc triển khai các dự án SAP và không-SAP.
Bài báo 04 03 2013
Tính toán lợi nhuận đầu tư vào phần mềm và hệ thống
Thuật ngữ "lợi nhuận đầu tư" (ROI) thường được sử dụng để mô tả lãi thu được từ các khoản đầu tư vào phần mềm và các hệ thống hoặc các khoản đầu tư kinh doanh khác. Để sắp xếp tốt hơn các khoản đầu tư phần mềm và các hệ thống, có nhiều loại câu trả lời ROI khác nhau cho các câu hỏi kinh doanh khác nhau như: Cho đến giờ chúng ta đã nhận được một khoản lợi nhuận đầu tư tốt hay không? Chúng ta có nên tiếp tục các khoản đầu tư vào dự án này không? Cái gì sẽ là tổng lợi nhuận đầu tư (total ROI) trong suốt cuộc đời hoạt động của phần mềm hoặc hệ thống? Bài này cung cấp các tính toán ROI khác nhau để trả lời những câu hỏi này.
Bài báo 25 02 2013
IBM PureSystems: Một trình đổi mới về cách phát triển, triển khai và quản lý các ứng dụng CNTT
PureSystems của IBM (IBM PureSystems) là sản phẩm đầu tiên thuộc thể loại hệ thống mới của IBM — một lớp mới của các hệ thống được gọi là "Các hệ thống tích hợp chuyên gia" (Expert Integrated Systems). Công nghệ này được thiết kế để dựng lên các tổ chức công nghệ thông tin (CNTT) và chạy chỉ trong vòng bốn giờ, cắt giảm nhiều tháng cần thiết để triển khai các ứng dụng mới. PureSystems của IBM kết hợp tính linh hoạt của một hệ thống đa năng, tính co giãn của đám mây và tính đơn giản của một thiết bị. Bài giới thiệu này giải thích thêm và mô tả các công cụ phát triển ứng dụng và giải pháp Rational cho Collaborative Lifecycle Management (CLM - Quản lý vòng đời cộng tác) bổ sung cho PureSystems của IBM như thế nào để mang đến một môi trường phát triển, thử nghiệm và sản xuất ứng dụng có tổ chức tốt.
Bài báo 07 02 2013
Tích hợp liên tục trong phương pháp phát triển linh hoạt (agile)
Bài viết này tìm hiểu phương pháp phát triển linh hoạt (agile development), tích hợp liên tục (continuous integration - CI), và phát triển theo hướng kiểm thử (test-driven development-TDD) được sử dụng trong phát triển phần mềm nhúng. Khi áp dụng các phương pháp này vào kiến trúc dự án thì đạt được hiệu quả chất lượng cao và tính linh hoạt.
Bài báo 14 01 2013
Sử dụng mô hình để thiết kế các quy trình nghiệp vụ và dịch vụ
Bạn sẽ nhận được một cái nhìn tổng quan về thiết kế quy trình nghiệp vụ và các dịch vụ, vai trò, các công cụ liên quan và các luồng công việc được dùng trong kiến trúc phần mềm. Tác giả nêu bật các lợi thế của việc tích hợp các phần và các dịch vụ trong một quy trình nghiệp vụ hay dịch vụ và đưa ra các ví dụ để trình bày những tác động mà các mô hình khác nhau mang theo các công cụ thường dùng để tạo ra các tạo phẩm có thể triển khai được. Tác giả cũng giải thích các kỹ thuật được sử dụng để đạt được các kết quả tốt, thậm chí từ các mô hình chưa hoàn chỉnh và tóm tắt các cách thực hành mô hình hóa SoaML để sử dụng khi lắp ráp các quy trình và các dịch vụ.
Bài báo 26 12 2012
Có gì mới trong bản Rational Software Architect 8.5 và phiên bản Design Manager v4 Beta
IBM Rational Software Architect phiên bản 8.5 hỗ trợ Spring, Hibernate, Struts2 và Java 7, ngoài ra giúp cho việc lựa chọn sử dụng dễ dàng hơn bằng cách cung cấp một tùy chọn nhập khẩu Visio. Phiên bản mới này cũng bao gồm bản 4 beta của ứng dụng Design Manager (Trình quản lý thiết kế), giới thiệu các tính năng giúp đơn giản hóa làm việc nhóm và tăng cường khả năng tái sử dụng. Steve Arnold mô tả những điều này và các điểm nổi bật khác của bản phát hành này.
Bài báo 21 12 2012
Làm tài liệu và tự động hoá các quy trình với Rational Method Composer và Jazz: Phần 1. Giá trị của các phương pháp trong thế giới phát triển phần mềm linh hoạt
Loạt bài này thảo luận về những đổi mới gần đây trong việc làm tài liệu hướng dẫn và thực thi các quy trình phát triển phần mềm. Trọng tâm là về tích hợp Rational Method Composer (Trình soạn phương pháp Rational) với các công cụ dựa trên Jazz. Bài đầu tiên trong loạt bài này bàn về tầm quan trọng của việc làm tài liệu về các phương pháp để thực thi và mở rộng quy mô phát triển phần mềm linh hoạt. Bài này cũng tóm tắt đề xuất có giá trị về một cách tiếp cận tích hợp - làm tài liệu về các phương pháp phát triển phần mềm bằng Rational Method Composer và tự động hoá thực thi các phương pháp đó bằng cách sử dụng Jazz. Các bài tiếp theo sẽ trình bày các kịch bản khác nhau để làm tài liệu và thực thi các phương pháp.
Bài báo 29 10 2012
Làm tài liệu và tự động hoá các quy trình với Rational Method Composer và Jazz: Phần 2. Chọn dùng các quy trình hiện có
Nhiều nhóm nhận thấy rất khó để một dự án được khởi đầu nhanh chóng, để các thành viên trong nhóm được định hướng đúng, để thiết lập và cấu hình công cụ, cũng như tận dụng lợi thế của các mẫu đã được chứng minh là thành công để làm các công việc của họ. Các nhóm khác được yêu cầu làm tài liệu về quy trình của họ vì lý do tuân thủ và chứng tỏ rằng họ làm theo đúng quy trình đó. Trong loạt bài gồm ba bài này, chúng tôi mô tả một cách để vượt qua những thách thức này bằng cách lấy một quy trình được định nghĩa trong Rational Method Composer (Trình soạn phương pháp Rational) và tự động hoá nó trong Rational Team Concert.
Bài báo 29 10 2012
Phát triển các ứng dụng đám mây với các công cụ Rational
Điện toán đám mây có thể hứa hẹn sự tập trung, tiêu chuẩn hóa và tự động hóa – việc triển khai đám mây thực sự đưa việc phát triển ứng dụng, kinh doanh và các hoạt động hệ thống đến gần nhau hơn để tối đa hóa hiệu quả, các nhà phát triển phần mềm cần hiểu rõ hơn về quy trình nghiệp vụ và các hoạt động hệ thống. Để đạt được những triển vọng này của điện toán đám mây, một nhà phát triển phải nghĩ theo cách rộng lớn hơn. Trong bài này, các tác giả vẽ một bức tranh rộng lớn về cách mở rộng phạm vi xử lý của nhà phát triển bằng cách sử dụng các công cụ quản lý vòng đời ứng dụng có sẵn từ Rational. Các tác giả cung cấp các kịch bản và một tổng quan về các công cụ và các tạo phẩm mà nhà phát triển cần có để đạt được mục tiêu của mình. Cuối cùng, các tác giả trình bày cách sử dụng các công cụ Rational của IBM và SmartCloud Enterprise (đám mây thông minh cho Doanh nghiệp) trong một kịch bản phát triển từ đầu đến cuối.
Bài báo 20 09 2012
Thiết kế và triển khai thực hiện các dịch vụ web RESTful với Rational Software Architect
Việc mô hình hóa các dịch vụ web RESTful (thuần REST) là một trong những khả năng mới nhất trong Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational). Trong quá trình giải thích các tính năng mô hình hóa REST, tác giả chỉ cho bạn cách thiết kế và triển khai một dịch vụ RESTful Bookmark (Đánh dấu trang RESTful) theo một mô hình UML (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất), như là một ví dụ. Bạn có thể sử dụng tính năng mới này và kiến thức vừa mới học được để tạo ra các mô hình giải thích các mô hình dịch vụ web của bạn trước và trong quá trình phát triển. Mô hình về cách tiếp cận mô hình này làm cho việc giải thích dự án của bạn cho những người khác trở nên dễ dàng và rõ ràng hơn nhiều. Nó cũng có thể trở thành một phần của tài liệu người dùng.
Bài báo 03 08 2012
Phát triển các ứng dụng Web AJAX với IBM Rational Application Developer và Dojo
Bài này mô tả cách phát triển các ứng dụng web AJAX với IDE của IBM Rational Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational của IBM), khi sử dụng các thư viện Dojo được phân phối cùng với IBM WebSphere Application Server Feature Pack 2.0 (Gói tính năng của Máy chủ ứng dụng WebSphere 2.0 của IBM). Bài này cũng cung cấp một ví dụ thực hành, có sử dụng tiện ích (widget) Tree của Dojo.
Bài báo 02 08 2012
Cách triển khai các ứng dụng đám mây vào IBM Workload Deployer
Thiết bị IBM Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc của IBM) cung cấp một môi trường đám mây quản lý dễ dàng và có khả năng tùy chỉnh để triển khai ứng dụng, có cung cấp tài nguyên theo yêu cầu. Phiên bản 8.0 của Rational Application Developer cho WebSphere hỗ trợ chức năng Workload Deployer dưới dạng các công cụ để phát triển các ứng dụng và triển khai chúng vào thiết bị đó. Bài này trình bày chức năng phổ biến trong thiết bị Workload Deployer mới để xây dựng và triển khai một ứng dụng đám mây đơn giản từ đầu đến cuối.
Bài báo 02 08 2012
Sử dụng các tính năng cốt lõi của mạng viễn thông để phát triển các ứng dụng web: Phần 1. Phương thức các dịch vụ Web
Theo truyền thống, việc xây dựng các ứng dụng viễn thông đã bao hàm việc đối phó với những khó khăn rắc rối của mạng viễn thông và việc có kỹ năng kỹ thuật về các giao thức viễn thông, chẳng hạn như SMPP, MLP và Parlay. Bài này mô tả cách một nhà phát triển ứng dụng của bên thứ ba có thể xây dựng các ứng dụng web bằng cách sử dụng các tính năng viễn thông cốt lõi có sẵn trong mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Nó cũng giải thích các cách tiếp cận khác, như cách sử dụng các khả năng REST và các dịch vụ web có trong IBM WebSphere Telecom Web Services Server (TWSS - Máy chủ các dịch vụ Web viễn thông WebSphere của IBM) để xây dựng các ứng dụng viễn thông một cách dễ dàng.
Bài báo 12 07 2012
Sử dụng các tính năng cốt lõi của mạng viễn thông để phát triển các ứng dụng web: Phần 2: Sử dụng các API kiểu REST
Theo truyền thống, việc xây dựng các ứng dụng viễn thông đã bao hàm việc đối phó với những khó khăn rắc rối của mạng viễn thông và có kỹ năng kỹ thuật về các giao thức viễn thông, chẳng hạn như SMPP, MLP và Parlay. Bài viết hai phần này mô tả cách một nhà phát triển ứng dụng của bên thứ ba có thể xây dựng các dịch vụ giá trị gia tăng nhằm tận dụng các tính năng viễn thông cốt lõi có sẵn trong mạng của nhà cung cấp dịch vụ. Bài này, Phần 2, thảo luận các cách khác nhau để phát triển các ứng dụng viễn thông một cách dễ dàng khi sử dụng các API kiểu REST do IBM WebSphere Telecom Web Services Server (TWSS) trưng ra.
Bài báo 12 07 2012
Phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng Java nhanh hơn với máy chủ nhẹ miễn phí này
IBM WebSphere Application Server Community Edition (Ấn bản cộng đồng Máy chủ ứng dụng WebSphere của IBM) là một máy chủ nhẹ, miễn phí mà bạn có thể sử dụng để nhanh chóng phát triển và gỡ lỗi các ứng dụng Java trong Rational Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational). Nếu bạn sử dụng máy chủ ấn bản cộng đồng và bộ chuyển đổi của nó, cuối cùng bạn có thể di trú các ứng dụng của bạn đến một WebSphere Application Server (Máy chủ ứng dụng WebSphere) trong một môi trường sản xuất để tận dụng tính sẵn sàng cao và các tính năng mạnh mẽ sau này. Bài này tập trung vào cách sử dụng WebSphere Application Server Community Edition 3.0 với Rational Application Developer 8.0.3.
Bài báo 09 07 2012
Chuyển đổi các ứng dụng một bên thuê thành các ứng dụng nhiều bên thuê
Các tác giả chia sẻ các kinh nghiệm thu được từ công việc chuyển đổi ứng dụng SOA một bên thuê thành các giải pháp điện toán đám mây nhiều bên thuê của họ; các hướng dẫn thực hành tốt nhất được đóng gói thành bảy lời khuyên quan trọng.
Bài báo 29 06 2012
Cài đặt và cấu hình DB2 trên UNIX để hỗ trợ quản lý cấu hình và thay đổi
Bạn có thể sử dụng một số hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) với IBM Rational ClearQuest phiên bản 7.1.2 và cao hơn, bao gồm cả Oracle, Microsoft SQL Server, Microsoft Access và IBM DB2. Không giống như các hệ thống khác, DB2 được đóng gói cùng với Rational ClearQuest. Có thể thấy rõ lợi ích của việc sử dụng DB2 làm một cơ sở dữ liệu tầng sau trong các chi phí mà bạn tiết kiệm được, nhưng việc cài đặt và cấu hình nó có thể sẽ khó khăn đặc biệt là khi bạn không hiểu rõ DB2. Trong bài này, chúng tôi đưa ra các hướng dẫn để giúp bạn cài đặt và cấu hình DB2 trên hệ điều hành UNIX để sử dụng làm một cơ sở dữ liệu tầng sau với Rational ClearQuest.
Bài báo 29 06 2012
Một hướng dẫn về mã Assembly nội dòng cho C và C++
Đầu tiên, các tác giả mô tả cú pháp sử dụng cơ bản để mã Assembly nội dòng (inline asm) được nhúng vào các chương trình C và C++. Sau đó, các tác giả giải thích các khái niệm trung gian, như các chế độ đánh địa chỉ, danh sách các vùng ghi đè (clobbers) và các đoạn phân nhánh, cũng như nhiều chủ đề nâng cao hơn, như các vùng ghi đè bộ nhớ, thuộc tính volatile (dễ thay đổi) và các khóa sẽ được thảo luận dành cho những người muốn sử dụng mã Asembly nội dòng trong các ứng dụng đa luồng. (ND: Mã asm nội dòng là một tính năng của một số trình biên dịch cho phép mã mức thấp viết bằng Assembly được nhúng vào ngôn ngữ bậc cao như C).
Bài báo 06 06 2012
Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 5: Phát triển các mẫu ứng dụng ảo cho Workload Deployer của IBM với Rational Application Developer
Phần 5 của loạt bài này cho thấy cách kết hợp các tính năng phát triển phần mềm của IBM Rational Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational của IBM) với các khả năng lắp ráp mẫu ứng dụng ảo của IBM Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc của IBM) để phát triển các ứng dụng đám mây. Với Workload Deployer, bạn có thể lắp ráp các mẫu ứng dụng ảo gồm các ứng dụng doanh nghiệp EE của Java, các ứng dụng Web, các ứng dụng OSGi và các kiểu các thành phần khác. Tuy nhiên, là một nhà phát triển ứng dụng, điều chủ yếu là bạn cần làm nhiều nhất với mã nguồn của các thành phần của các mẫu. Các tính năng tích hợp mới nhất của Rational Application Developer và Workload Deployer sẽ giúp bạn phát triển các mẫu ứng dụng ảo từ mã nguồn trở lên.
Bài học 05 06 2012
Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 4: Đưa các ứng dụng của bạn lên đám mây bằng Công cụ Advanced Middleware Configuration
Phần 4 của loạt bài này xác định các ứng dụng mà bạn có thể di trú vào IBM PureApplication System (Hệ thống PureApplication của IBM) và cách sử dụng công cụ AMC (Advanced Middleware Configuration - Cấu hình phần mềm trung gian cao cấp) và IBM Workload Deployer (Bộ triển khai tải làm việc của IBM) để di trú các ứng dụng và triển khai các cá thể mới của chúng vào trong đám mây.
Bài báo 05 06 2012
Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 3: Chọn một tùy chọn cơ sở dữ liệu
Phần 3 của loạt bài này giới thiệu các định dạng cơ sở dữ liệu DB2 của IBM đã tích hợp có sẵn trong Hệ thống PureApplication của IBM. Phần này mô tả các dạng khác nhau của DB2 có trong Hệ thống PureApplication, giúp bạn quyết định lựa chọn dạng nào trong các tình huống khác nhau và trình bày một số các cách thực hành tốt nhất được khuyên dùng khi sử dụng DB2 bên trong Hệ thống PureApplication.
Bài báo 05 06 2012
Chuẩn bị đưa lên Hệ thống PureApplication của IBM, Phần 2: Ứng dụng của bạn đã sẵn sàng để trở thành ảo chưa?
Phần 2 của loạt bài này xem xét cách làm thế nào để có thể quyết định tùy chọn triển khai nào phù hợp nhất với ứng dụng cụ thể của bạn.
Bài báo 05 06 2012
Nâng cao chất lượng dự án với Rational Team Concert 3.0 và ODC: Nâng cao chất lượng dự án với Rational Team Concert 3.0 và ODC:
Việc sử dụng Phân loại lỗi trực giao (ODC) cho các phân tích trong suốt chu kỳ phát triển phần mềm mang lại cho nhóm phát triển một cái nhìn sâu hơn vào các xu hướng lỗi và công việc tồn đọng lỗi. Bộ các chức năng phân tích của ODC có thể làm phong phú thêm hầu hết tất cả các quá trình phát triển phần mềm. Bài này, bài đầu tiên trong loạt bài hai phần này, cho thấy cách mở rộng Phiên bản 3.0 Rational Team Concert (Phối hợp nhóm Rational) của IBM để hỗ trợ thu thập dữ liệu lỗi hệ thống của ODC.
Bài báo 26 04 2012
Một hướng dẫn thiết thực để phát triển kiến trúc doanh nghiệp
Để phát triển một kiến trúc doanh nghiệp (EA) có ích, điều quan trọng trước tiên là cần hiểu được các câu hỏi mà bạn muốn trả lời với kiến trúc của bạn. Sau đó, dựa trên các câu hỏi này, bạn có thể phát triển một cách tiếp cận và xác định các mô hình mà bạn cần. Cuối cùng, bạn có thể thực hiện phân tích định lượng và định tính trên kiến trúc của bạn hoặc để xem có thể cải thiện nghiệp vụ ở đâu hoặc để xác định các thay đổi hoặc cải tiến cần thiết với kiến trúc đó. Bài này đưa ra một bản tóm tắt của một chương trình kiến trúc doanh nghiệp và các quy trình của nó.
Bài báo 14 02 2012
Định nghĩa các kiến trúc ứng dụng với Rational Software Architect, Phần 2: Cải tiến kiến trúc theo cách lặp
Loạt bài này trình bày các kỹ thuật để tạo các mô hình xác định và truyền tải kiến trúc của các hệ thống phần mềm chuyên sâu. Nó minh họa việc xây dựng kiến trúc phần mềm cho một công ty hư cấu, Yummy Inc. Khi sử dụng một cách tiếp cận lặp, bài này mô tả các hoạt động kiến trúc quan trọng cần thiết để xác định một hệ thống phần mềm chuyên sâu bằng Rational Software Architect (RSA) của IBM. Phần 1 của loạt bài này đã giải thích cách tạo tầm nhìn cho kiến trúc này trong giai đoạn đầu của dự án của bạn. Trong phần 2, chúng ta mô tả kiến trúc được cải tiến theo cách lặp bằng cách sử dụng Rational Software Architect. Cả hai bài đều giả định rằng các độc giả đã quen thuộc với các phương pháp luận dựa trên việc phát triển lặp.
Bài báo 10 02 2012
Thiết kế bảo mật cho ứng dụng di động và máy tính để bàn Web 2.0
Hầu hết các cuộc tấn công cố ý đều được nhằm vào các ứng dụng web. Các cuộc tấn công này tập trung vào các lỗ hổng phổ biến nhất, gồm cross-site scripting (tạo kịch bản lệnh giữa các trang web), SQL injection (chèn lệnh SQL), giả mạo tham số, đầu độc cookie và rò rỉ thông tin. Các hàng rào phòng thủ vòng ngoài truyền thống, như các tường lửa và các hệ thống phát hiện xâm nhập, sẽ không ngăn chặn được kiểu tấn công này, bởi vì các kiểu tấn công này khai thác các lỗ hổng chương trình. Bài này mô tả các lỗ hổng phổ biến nhất và các biện pháp đối phó có thể và giải thích giá trị của việc quét bảo mật tự động hóa trong quá trình phát triển để tạo ra các ứng dụng an toàn.
Bài báo 10 02 2012
Gỡ lỗi và khắc phục sự cố các ứng dụng JavaServer Faces bằng cách sử dụng JSFTrace trong Rational Application Developer
JSFTrace giúp các nhà phát triển hiểu biết tốt hơn về cách công nghệ JavaServer Faces làm việc như thế nào và cách gỡ lỗi các ứng dụng JSF của họ nhanh hơn và hiệu quả hơn. Bài viết này mô tả các tính năng của JSFTrace được đưa vào sản phẩm Rational Application Developer của IBM phiên bản 7.5.4 và mô tả cách định cấu hình và sử dụng nó để xử lý sự cố.
Bài báo 02 02 2012
Thử nghiệm tự động các ứng dụng dựa trên thiết bị đầu cuối với Rational Functional Tester
Nhiều ứng dụng phần mềm, hỗ trợ nhiều nền tảng, cung cấp giao diện bàn điều khiển. Một kỹ sư đảm bảo chất lượng hoặc người thử nghiệm phần mềm luôn cần sử dụng bàn điều khiển bằng cách gõ trên bàn phím của trình mô phỏng đầu cuối. Mở rộng của IBM Rational Functional Tester cho các ứng dụng dựa trên thiết bị đầu cuối (IBM Rational Functional Tester Extension for Terminal-based Applications) sẽ giúp bạn tạo ra các kịch bản lệnh thử nghiệm để tự động hóa các trường hợp thử nghiệm về ứng dụng máy tính chủ. Bài này giải thích cách sử dụng công cụ này, vì vậy bạn có thể thực hiện thử nghiệm ứng dụng dựa trên thiết bị đầu cuối vừa dễ hơn lại vừa tự động nữa.
Bài báo 17 01 2012
Tạo sơ đồ tô pô triển khai bằng sản phẩm Rational Software Architect của IBM
Bài viết này sẽ cho thấy cách sử dụng Rational Software Architect của IBM để tạo ra sơ đồ tô pô triển khai. Sau khi hoàn thành bài tập này, bạn sẽ có thể mô hình hóa việc triển khai vật lý một ứng dụng web Java mức doanh nghiệp (JEE) hoặc ứng dụng web .NET của Microsoft.
Bài báo 16 01 2012
Tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với BIRT và Rational Team Concert, Phần 1: Các báo cáo cơ bản
IBM Rational Team Concert có thể giúp các nhóm làm việc phần mềm lưu trữ và tổ chức một khối lượng thông tin to lớn, bao gồm các kế hoạch và các nhiệm vụ công tác, các việc xây dựng và các việc thử nghiệm phần mềm và các tệp mã nguồn và các tệp khác. Bài viết này trình bày cách hiển thị trực quan thông tin đó với các báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng Rational Team Concert với BIRT (Eclipse Business Information and Reporting Tools – Các công cụ tạo báo cáo và thông tin nghiệp vụ của Eclipse).
Bài báo 12 01 2012
Tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với BIRT và Rational Team Concert, Phần 3: Các kỹ thuật tạo báo cáo nâng cao
IBM Rational Team Concert có thể giúp các nhóm phát triển phần mềm lưu trữ và tổ chức một khối lượng thông tin to lớn, bao gồm các kế hoạch và các nhiệm vụ công tác, các việc xây dựng và các việc thử nghiệm phần mềm và các tệp mã nguồn và các tệp khác. Bài viết này trình bày cách hiển thị trực quan các thông tin đó với các báo cáo tùy chỉnh bằng cách sử dụng Rational Team Concert với BIRT (Business Information and Reporting Tools – Các công cụ tạo báo cáo và thông tin nghiệp vụ) của Eclipse. Bài viết này xây dựng trên hai bài viết trước của loạt bài này cho thấy cách lấy ra thông tin phức tạp từ kho lưu trữ như thế nào.
Bài báo 12 01 2012
Tạo các báo cáo tuỳ chỉnh với BIRT và Rational Team Concert, Phần 2: Các báo cáo phức tạp và các tập dữ liệu lồng nhau
Loạt bài viết ba phần này giải thích cách bạn có thể hiển thị trực quan thông tin trong IBM Rational Team Concert bằng cách thiết kế báo cáo với BIRT (Eclipse Business Information and Reporting Tools – Các công cụ tạo báo cáo và thông tin nghiệp vụ của Eclipse). Bài viết này, bài thứ hai trong loạt bài này, cho thấy cách thực hiện xử lý nâng cao hơn các thông tin từ kho lưu trữ như thế nào.
Bài báo 12 01 2012
Sử dụng Rational Team Concert với dự án lớp kỹ thuật phần mềm, Phần 1: Giới thiệu về làm việc với các tính năng nhóm và mục công việc
Các nhóm phát triển phần mềm phải thực hiện các hoạt động như phân chia một dự án phát triển thành các nhiệm vụ quản lý, tạo và thay đổi mã nguồn, giao tiếp với các nhà phát triển đồng nghiệp và quản lý các nhóm. Phần mềm quản lý dự án cộng tác IBM Rational Team Concert hỗ trợ cho nhiều hoạt động kỹ thuật này và do đó có thể hình thành nền tảng cơ sở của các dự án phát triển phần mềm. Hướng dẫn hai phần này mô tả một số khái niệm chính về Rational Team Concert, ví dụ như các mục công việc, các nhóm, kiểm soát nguồn và các kế hoạch lặp lại và làm thế nào để có thể sử dụng các khái niệm này trong việc phát triển một dự án phần mềm nhỏ khi sử dụng một quá trình linh hoạt trong việc thiết lập một lớp.
Bài báo 05 01 2012
Sử dụng Rational Team Concert với dự án lớp kỹ thuật phần mềm, Phần 2: Giới thiệu các kế hoạch lặp lại và kiểm soát nguồn Jazz
Các nhóm phát triển phần mềm phải thực hiện các hoạt động như phân chia một dự án phát triển thành các nhiệm vụ quản lý, tạo và thay đổi mã nguồn, giao tiếp với các nhà phát triển đồng nghiệp, và quản lý các nhóm. Phần mềm quản lý dự án cộng tác IBM Rational Team Concert hỗ trợ nhiều cho các hoạt động kỹ thuật này và do đó có thể tạo thành nền tảng cơ sở của các dự án phát triển phần mềm. Hướng dẫn hai phần này mô tả một số các khái niệm chính về Rational Team Concert, chẳng hạn như các mục công việc, các nhóm, kiểm soát nguồn, các kế hoạch lặp lại và làm thế nào có thể sử dụng các khái niệm này trong việc phát triển một dự án phần mềm nhỏ khi sử dụng một quá trình linh hoạt trong việc thiết lập một lớp.
Bài báo 05 01 2012
Lược tả các ứng dụng Java khi sử dụng Rational Application Developer của IBM
Hướng dẫn này đưa ra cho bạn lời khuyên về cách sử dụng Rational Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational) của IBM để lược tả các ứng dụng Java của bạn. Đến cuối bài viết này, hướng dẫn này trước tiên sẽ cung cấp nền tảng liên quan đến chức năng tác nhân lược tả Java Virtual Machine Tool Interface (JVMTI-Giao diện công cụ máy ảo của Java) của Eclipse Test and Performance Tools Project (TPTP-Dự án công cụ hiệu năng và thử nghiệm Eclipse).
Bài học 20 09 2011
Thêm các quy tắc riêng của bạn vào Rational Software Analyzer
Rational Software Analyzer (Nhà phân tích phần mềm) của IBM là một khung phân tích tĩnh cho phép phát hiện các vấn đề tiềm ẩn trong mã nguồn. Nó có thể phát hiện một loạt các vấn đề, từ các vấn đề về phong cách mã hóa đến các chỗ rò tài nguyên và thiếu tiềm năng về các liên quan đến con trỏ rỗng (null). Mặc dù phần mềm này khắc họa nhiều quy tắc khác nhau, cũng không thể trình bày hết các yêu cầu phân tích tĩnh của mọi người. Nhưng nhờ viết các quy tắc tùy chỉnh cho Rational Software Analyzer, các nhà phát triển có thể nắm được hầu hết các vấn đề mà công cụ này chưa có. Vì nó là một khung công tác, nên để chỉnh sửa và mở rộng nó cho các yêu cầu miền cụ thể là rất đơn giản. Bài viết này đưa bạn qua quá trình tạo một quy tắc có ích và trình bày cách làm cho nó tốt hơn.
Bài báo 20 09 2011
Sử dụng lại các kịch bản lệnh của Rational Functional Tester trên các ứng dụng đã cập nhật và tránh các lỗi
Một mối quan tâm chính của bạn khi sử dụng một công cụ thử nghiệm tự động hóa là bảo trì và sử dụng lại liên tục. Là các nhà phát triển liên tục cải thiện và nâng cấp các ứng dụng đang thử nghiệm, bạn cần một cách để thử nghiệm các bản nâng cấp với các kịch bản lệnh đã lưu mà không mất thời gian thay đổi kịch bản lệnh. Khả năng này là một yếu tố ngày càng quan trọng trong việc tự động hoá các dự án thử nghiệm. Bài viết này chỉ ra cách sử dụng Rational Functional Tester (Trình thử nghiệm chức năng Rational) của IBM và một siêu lớp của trình trợ giúp người dùng để thay đổi trọng số đặc tính-đối tượng ở một nơi khi ứng dụng thử nghiệm của bạn đã thay đổi. Mặc dù bạn đã tạo ra một sự thay đổi chỉ ở một nơi thôi, bạn vẫn có thể áp dụng sự thay đổi đó vào các đặc tả trọng số đặc tính-đối tượng trong suốt kịch bản lệnh thử nghiệm, nhằm tiết kiệm thời gian và tránh thất bại.
Bài báo 18 08 2011
Sử dụng JAVA API trong Rational Functional Tester của IBM để cập nhật các ánh xạ đối tượng
Bài viết này cung cấp một cuộc thảo luận chi tiết về cách bạn có thể sử dụng Java API của Rational Functional Tester của IBM để sửa đổi các định nghĩa các ánh xạ đối tượng (Object Maps) và đối tượng giao diện đồ họa người dùng (GUI) đã lưu trong chúng. Rational Functional Tester có một giao diện trực quan qua đó bạn có thể xem, thêm, cập nhật và xóa các đặc tính của các MappedTestObject (Các đối tượng thử nghiệm được ánh xạ) trong một Object Map (Ánh xạ đối tượng). Nó cũng có một API trưng ra để thực hiện các hoạt động này mà không cần sử dụng một giao diện đồ họa.
Bài báo 18 08 2011
Mở rộng Rational Functional Tester với các công cụ mã nguồn mở: Phần 1: Sử dụng SquirreL SQL để Thử nghiệm cơ sở dữ liệu
Kịch bản tiêu biểu để thử nghiệm phía cơ sở dữ liệu ứng dụng của bạn là thực hiện một số hoạt động chèn hoặc xóa bên trong ứng dụng của bạn và sau đó kiểm tra xem cơ sở dữ liệu đã được cập nhật đúng chưa. Vì Rational Functional Tester của IBM không cung cấp một phương tiện nguyên gốc để làm việc với các cơ sở dữ liệu, nên SquirreL SQL là một công cụ tuyệt vời để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm cơ sở dữ liệu của bạn. Đây là một công cụ mã nguồn mở viết bằng Java, làm cho nó trở thành một ứng cử viên lý tưởng cho các khả năng tự động ghi và chạy lại của Rational Functional Tester. Phần 1 của bài viết này chỉ cho bạn cách thiết lập Rational Functional Tester và Phần 2 sẽ giúp bạn tạo các kịch bản lệnh.
Bài báo 28 06 2011
Các lợi ích cho các nhà phát triển khi sử dụng Rational Functional Tester
Vậy là bạn đã thực hiện một số thay đổi và đã chuyển dịch một số lớp xung quanh và bạn chắc chắn rằng mình đã không phá hỏng bất cứ điều gì. Nếu bạn đã ghi lại các trường hợp thử nghiệm (test case) của mình bằng Rational Functional Tester của IBM, bạn có thể chạy lại toàn bộ tập các bài thử nghiệm hồi quy chỉ mất một phần nhỏ thời gian so với thời gian bình thường cần dùng.
Bài báo 28 06 2011
Mở rộng Rational Functional Tester với các công cụ mã nguồn mở: Phần 2: Tự động hóa thử nghiệm cơ sở dữ liệu
Kịch bản tiêu biểu để thử nghiệm phía cơ sở dữ liệu ứng dụng của bạn là để thực hiện một số hoạt động chèn hoặc xóa bên trong ứng dụng của bạn và sau đó kiểm tra xem cơ sở dữ liệu đã được cập nhật đúng chưa. Vì Rational Functional Tester của IBM không cung cấp một phương tiện nguyên gốc để làm việc với các cơ sở dữ liệu, nên SquirreL SQL là một công cụ tuyệt vời để đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm cơ sở dữ liệu của bạn. Đây là một công cụ mã nguồn mở viết bằng Java, làm cho nó trở thành một ứng cử viên lý tưởng cho các khả năng tự động ghi và chạy lại của Rational Functional Tester. Phần 1 của bài viết này đã chỉ cho bạn cách thiết lập Rational Functional Tester và phần này sẽ giúp bạn tạo và đóng gói kịch bản lệnh.
Bài báo 28 06 2011
Làm thế nào để cải thiện hiệu năng của các chương trình gọi các hàm toán học
Bài viết này giới thiệu các thư viện toán học hiệu năng cao MASS của IBM và giải thích cách hưởng lợi từ chúng - mà không cần thay đổi chương trình mã nguồn – nhờ sử dụng khả năng véc tơ hóa tự động của các trình biên dịch XL C/C++ và XL Fortran của IBM. Sau khi giới thiệu khái niệm về vector hóa tự động và các tùy chọn trình biên dịch có liên quan, một trường hợp nghiên cứu của một chương trình biến đổi Phu ri ê rời rạc được đưa ra làm một ví dụ thực tế về véc tơ hóa tự động. Các kết quả tính giờ chứng tỏ rằng nhờ các trình biên dịch trong chương trình ví dụ có thể đạt được việc tăng tốc lên đến 8,94 lần, thông qua cuộc gọi MASS tự động bằng việc véc tơ hóa tự động.
Bài báo 28 05 2011
Tăng năng suất bằng cách sử dụng Rational Application Developer với phần mềm Rational khác
Rational Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational) tích hợp với các sản phẩm ngang qua danh mục đầu tư Rational và cung cấp sự hỗ trợ phần mở rộng của bên thứ ba. Loạt bài hai phần này đưa ra một tổng quan về kết hợp Rational Application Developer với Rational Team Concert (Phối hợp nhóm công tác Rational) của IBM và công nghệ Jazz của IBM, Rational> Asset Manager (Trình quản lý tài sản Rational) của IBM, Rational RequisitePro của IBM và Rational ClearQuest của IBM. Các tác giả thảo luận về cài đặt, cấu hình, các yêu cầu, các trường hợp sử dụng và các hạn chế. Bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để bạn có thể áp dụng các tích hợp này trong quá trình phát triển phần mềm trong môi trường Rational Application Developer, từ việc quản lý các yêu cầu và truy vết, đến việc triển khai thực hiện và bảo trì, đến việc quản trị với các tài sản có thể dùng lại được.
Bài báo 25 05 2011
Định nghĩa các kiến trúc ứng dụng với Rational Software Architect, Phần 1: Phác thảo kiến trúc
Loạt bài này trình bày các kỹ thuật để tạo các mô hình xác định và truyền tải kiến trúc của các hệ thống phần mềm chuyên sâu. Nó minh họa việc xây dựng kiến trúc Cung cấp dịch vụ ăn uống trực tuyến cho một công ty hư cấu, Yummy Inc. Khi sử dụng một cách tiếp cận lặp, bài này mô tả các hoạt động kiến trúc quan trọng cần thiết để xác định một hệ thống phần mềm chuyên sâu bằng Rational Software Architect (RSA) của IBM. Trong phần 1 của loạt bài, chúng ta tập trung vào các nhiệm vụ điển hình để vạch ra kiến trúc và điều chỉnh tầm nhìn kỹ thuật cho các nhu cầu phát triển. Phần 2 sẽ mô tả cách cải tiến kiến trúc theo cách lặp bằng cách sử dụng RSA. Cả hai bài đều giả định rằng các độc giả đã quen thuộc với các phương pháp luận dựa trên việc phát triển lặp.
Bài báo 10 02 2011
Sử dụng InfoSphere Data Architect để định nghĩa và thi hành các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng dữ liệu
Xem xét các tính năng của IBM InfoSphere Data Architect (IDA-Kiến trúc sư dữ liệu InfoSphere của IBM), cho phép người dùng định nghĩa và thực hiện các tiêu chuẩn đặt tên đối tượng và sau đó chứng tỏ bằng một ví dụ trong thế giới thực.
Bài báo 07 10 2010
Mở rộng InfoSphere Data Architect của IBM để đáp ứng các yêu cầu mô hình hóa và tích hợp dữ liệu cụ thể của bạn, Phần 2: Xây dựng các báo cáo tùy chỉnh và các quy tắc xác nhận hợp lệ với IDA
IBM InfoSphere Data Architect (IDA- Kiến trúc sư dữ liệu InfoSphere của IBM) (trước đây là Rational Data Architect - Kiến trúc sư dữ liệu Rational) đang có xu hướng là một công cụ toàn diện để giúp các tổ chức đẩy mạnh hiểu biết thấu đáo về kiến trúc thông tin doanh nghiệp của họ. Khi càng có nhiều người sử dụng IDA, thì càng có thêm nhu cầu muốn mở rộng IDA để đáp ứng các yêu cầu mô hình hóa và tích hợp dữ liệu duy nhất của họ. Loạt bài hai phần này cho bạn thấy cách mở rộng các mô hình, khung nhìn các đặc tính, các báo cáo mô hình và các quy tắc xác nhận hợp lệ của IDA. Trong bài này, hãy tìm hiểu cách tạo các báo cáo tùy chỉnh và cách thêm các quy tắc xác nhận hợp lệ riêng của bạn cho các mô hình IDA.
Bài báo 07 10 2010
Căn bản UML: Sơ đồ lớp
Từ Edge Rational: là ví dụ quan trọng nhất về kiểu sơ đồ cấu trúc mới trong UML 2, sơ đồ lớp có thể được các nhà phân tích, các nhà tạo mô hình nghiệp vụ, các nhà phát triển phần mềm và các nhà kiểm thử sử dụng trong suốt chu trình phát triển phần mềm. Bài viết này cung cấp một giới thiệu đầy đủ về sơ đồ đó.
Bài báo 26 03 2010
Căn bản UML: Sơ đồ thành phần
Từ Edge Rational: Bài viết này giới thiệu sơ đồ thành phần, một sơ đồ cấu trúc trong các đặc tả kỹ thuật mới của Ngôn ngữ mô hình hoá thông nhất (Unified Modeling Language), phiên bản 2.0
Bài báo 26 03 2010
Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Có gì mới trong Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5
Bài viết này là bài viết đầu tiên trong loạt năm bài viết. Nó cung cấp cái nhìn tổng quan về những đặc trưng mới của Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5. Bởi vì phần tổng quan này liên quan đến những cải tiến đã thực hiện từ những phiên bản trước đó, nên những kiến thức về Rational Application Developer phiên bản 7.0 rất có ích, mặc dù điều đó là không bắt buộc.
Bài báo 15 01 2010
Kỹ thuật đảo ngược các biểu đồ UML sử dụng IBM Rational Software Architect (Kiến trúc phần mềm Rational của IBM), phiên bản 7.5
Trong IBM Rational Software Architect (Kiến trúc phần mềm Rational của IBM), phiên bản 7.5, bạn có thể dịch ngược mã để phân tích một dự án Java bằng cách tạo ra các cây thừa kế chứa đựng các chi tiết các lớp và các mối quan hệ giữa chúng như các biểu đồ Unified Modeling Language (UML - Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất). Bài viết này giải thích các bước sử dụng kỹ nghệ đảo ngược trong một dự án Java nhỏ.
Bài báo 15 01 2010
Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Phần 5. Công cụ hỗ trợ cho các sự kiện và các tham số trả về công khai của các ứng dụng cổng thông tin và chuẩn portlet
Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn từng bước để tạo ra một mẫu ứng dụng portlet JSR 286 cơ bản bằng cách sử dụng công cụ làm Portal trong IBM Rational Application Developer phiên bản 7.5. Trong quá trình hướng dẫn, bài báo giải thích cách thức Portal Toolkit tiến hành để hỗ trợ khả năng tạo mẫu nói trên. Các hướng dẫn chi tiết cho biết làm thế nào để kích hoạt các sự kiện và các tham số trả về công khai bằng cách sử dụng một trình thủ thuật và trình soạn thảo trực quan đặc tả triển khai portlet nâng cao.
Bài báo 15 01 2010
Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Phần 4. Tổ hợp trang tĩnh
Để tổ hợp trang tĩnh, bạn có thể tạo các trang cổng thông tin từ các sơ đồ bố trí hoặc các mẫu HTML tĩnh trong dự án IBM WebSphere Portal phiên bản 6.1. Bài viết này hướng dẫn bạn từng bước thực hiện quá trình tạo, thiết kết, tùy chỉnh và tổ hợp từ các sơ đồ bố trí bố trí tĩnh sử dụng IBM Rational Application Developer phiên bản 7.5, đây là môi trường chạy máy chủ cổng thông tin. Bạn không cần thiết phải biết nhiều về cơ sở các API cổng thông tin để tiến hành theo các bước trong bài viết này.
Bài báo 15 01 2010
Bộ tạo cổng thông tin Rational Application Developer của IBM Phiên bản 7.5: Phần 3. Hỗ trợ lập trình cổng thông tin và chuẩn portlet trên Web 2.0 dành cho IBM WebSphere Portal phiên bản V6.1
Bài viết này trình bày về hỗ trợ tạo Web 2.0 được giới thiệu trong bộ công cụ Application Developer phiên bản V7.5 dành cho các ứng dụng cổng thông tin và chuẩn portlet chạy trên IBM WebSphere Portal phiên bản V6.1 và cao hơn. Để giúp bạn hiểu rõ hơn về hỗ trợ công công cụ này, tác giả bài viết cũng sẽ thảo luận về khái niệm cơ bản và lợi thế của các công nghệ dựa trên Web 2.0.
Bài báo 15 01 2010
Môn người máy (robotics) để vui và lợi
Từ Rational Edge: đọc cách bắt đầu trong lập trình môn người máy, bạn thích dạy các khái niệm cơ sở cho sinh viên hoặc cho chính con cái bạn, hay chỉ đơn giản là phát triển một vài kỹ năng vì lợi ích của chính bạn.
Bài báo 08 01 2010
Di chuyển sang Rational Systems Developer, Phần 1: Các Mô hình Rational Rose
IBM Rational Systems Developer (Nhà Phát triển Các hệ thống Rational IBM) cung cấp một môi trường dựa trên Eclipse dễ sử dụng để mô hình hoá và thiết kế các hệ thống của bạn. Hãy học cách di trú thành công các mô hình IBM Rational Rose hiện hành của bạn sang Rational Systems Developer. Hướng dẫn này sử dụng mô hình Rose mẫu do Rational Systems Developer cung cấp để chỉ cho bạn cách di trú các mô hình UML hiện hành của bạn được tạo trong Rational Rose sang môi trường mới là Rational Systems Developer dựa trên Eclipse.
Bài báo 08 01 2010
Di chuyển sang Rational Systems Developer, Phần 2: Các mô hình Rational Rose XDE
Rational Systems Developer (Nhà phát triển các hệ thống Rational) cung cấp một môi trường dựa trên Eclipse dễ sử dụng để mô hình hóa và thiết kế hệ thống của bạn. Hãy tìm hiểu cách di chuyển thành công các mô hình Rational Rose XDE hiện có của bạn sang Rational Systems Developer. Hướng dẫn này sử dụng mô hình XDE mẫu được cung cấp với Rational Systems Developer để cho bạn thấy cách di chuyển các mô hình UML hiện có của bạn được tạo ra trong Rational Rose XDE vào môi trường Rational Systems Developer dựa trên Eclipse mới.
Bài học 18 12 2009
Chọn một khung công tác tự động hóa thử nghiệm
Một khung công tác tự động hóa thử nghiệm là một tập hợp các giả định, các khái niệm và các thực hành cung cấp sự hỗ trợ để thử nghiệm phần mềm tự động. Bài viết này mô tả và biểu thị năm khung công tác cơ bản.
Bài báo 11 12 2009
Căn bản UML: Làm quen với UML - Unified Modeling Language
Từ Góc Rational (The Rational Edge): Giới thiệu này về Unified Modeling Language hay UML (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất) cung cấp một tổng quan về các sơ đồ quan trọng nhất được sử dụng trong việc mô hình hóa trực quan của các chương trình máy tính. Bài viết này là lý tưởng cho những người có ít kiến thức về các khái niệm UML, bao gồm cả các nhà quản lý cũng như những người mới bắt đầu.
Bài báo 11 12 2009
DB2 và Rational: Làm việc cùng nhau, Phần 2: Phát triển DB2 trình độ trung cấp với Rational Application Developer
Các trình cắm thêm của IBM DB2 Universal Database (UDB – Cơ sở dữ liệu đa năng DB2) cho Rational Application Developer (Nhà phát triển ứng dụng Rational) cung cấp cho các nhà phát triển khả năng kết nối và thay đổi cơ sở dữ liệu DB2. Tìm hiểu cách các phối cảnh Rational Application Development (Phát triển ứng dụng Rational), các khung nhìn và các trình thủ thuật hỗ trợ trong việc tạo, sửa đổi và chạy các chức năng do người sử dụng định nghĩa của DB2 (UDFs). Ngoài ra, hãy xem cách tạo, thực thi và chỉnh sửa các khung nhìn DB2 và các kịch bản lệnh DDL trong phối cảnh dữ liệu.
Bài học 06 11 2009
Biểu đồ ngữ cảnh hoạt động
Trong nhiều năm, các kiến trúc sư và các nhà phân tích ứng dụng đã sử dụng biểu đồ ngữ cảnh hệ thống (System Context Diagram - SCD) như một công cụ mạnh để chia sẻ khung nhìn mức cao của một hệ thống. SCD cung cấp chỉ một khung nhìn chức năng của hệ thống, một khung nhìn mà sau này dẫn đến mô hình ca sử dụng. Để xác định toàn bộ hệ thống theo sự phát triển, các yêu cầu không chức năng phải được tính đến. Các NFR tạo một khung nhìn khác về ngữ cảnh của hệ thống: biểu đồ ngữ cảnh hoạt động, sau đó chuyển tiếp tới mô hình hoạt động. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu về một kỹ thuật để bổ sung SCD với một biểu đồ ngữ cảnh hoạt động hướng không chức năng.
Bài báo 06 11 2009
Mô hình hoá triển khai trong Rational Software Architect phiên bản 7.5: Phần 1: Giải phẫu một mô hình cấu trúc liên kết
Phiên bản 7.5 của IBM Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM) chứa một tính năng mô hình hóa phát triển mạnh, để mô hình hóa các hệ thống công nghệ thông tin và các mối quan hệ phức tạp của chúng một cách trực quan. Loạt bài này mổ xẻ mô hình cấu trúc liên kết, trái tim của đặc tính này. Mô hình cấu trúc liên kết này mô tả các khái niệm trừu tượng logic (hoặc định nghĩa cụ thể) của các phần tử cơ bản (building blocks) của bất kỳ hệ thống công nghệ thông tin nào. Chúng cũng cho phép bạn thể hiện các dạng quan hệ khác nhau giữa các phần tử hệ thống đó. Các khái niệm cơ sở của mô hình cấu trúc liên kết (gồm các nguyên tắc cơ sở của cấu trúc liên kết, các đơn vị, yêu cầu, và các khả năng, cùng với các mối quan hệ như sự phụ thuộc (dependancy), hosting (chủ cung cấp máy và dịch vụ web), và các bộ phận) được thảo luận trong phần này của loạt bài. Bài viết này cũng thảo luận về cách kết hợp một kiến thức miền cho các kiểu trong mô hình để thể hiện mô hình cấu trúc liên kết.
Bài báo 06 11 2009
Lập kế hoạch kiểm thử bằng cách sử dụng bộ phần mềm IBM Rational Quality Manager
Bộ phần mềm IBM Rational Quality Manager (Nhà Quản lý Chất lượng Rational của IBM) được thiết kế để giúp các nhóm cộng tác với nhau bằng cách đồng bộ hóa nhóm làm việc thông qua vòng đời và tự động hoá các hoạt động có cường độ lao động cao. Dùng nó, các nhóm làm việc cũng có thể quản lý tốt hơn các dự án của họ bằng cách cung cấp độ đo thời gian và tin cậy. Rational Quality Manager được xây dựng trên nền Jazz. Bài này khảo sát quy trình lập kế hoạch kiểm thử, và xem xét cách Rational Quality Manager hỗ trợ quá trình đó.
Bài báo 06 11 2009
Tạo các thành phần JavaServer tuỳ chỉnh trong phiên bản 7.5 của IBM Rational Application Developer
Bài này giải thích cách bạn có thể sử dụng IBM Rational Application Developer V7.5 (Nhà phát triển Ứng dụng Rational V7.5) để tạo ra các thành phần máy chủ JavaServer Faces (JSF).
Bài báo 06 11 2009
Viết tư liệu kiến trúc phần mềm, Phần 1: Kiến trúc phần mềm là gì, và tại sao việc viết tư liệu nó lại là quan trọng
Kiến trúc phần mềm đã ngày càng trở nên quan trọng đối với việc phát triển các hệ thống thời gian thực phức tạp. Trong loạt bài mới này, hãy tìm hiểu lý do và cách bạn phải làm thế nào để viết tư liệu kiến trúc phần mềm. Bạn sẽ tìm hiểu về năm quan điểm hay khía cạnh khác nhau mà bạn phải viết tư liệu đối với bất kỳ dự án phát triển phần mềm cỡ từ trung bình đến lớn. Bài đầu tiên này trong loạt bài viết giới thiệu kiến trúc phần mềm và tầm quan trọng của việc viết tư liệu. Bạn cũng sẽ nhận được một tổng quan về các quan điểm kiến trúc có trong các bài viết sắp tới.
Bài báo 30 10 2009
Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 9
Trong phần đăng cuối cùng của loạt bài này, hãy tìm hiểu một cách tiếp cận nhanh có thể giúp cho các công ty được hưởng các lợi ích của SOA như thế nào. Trong nền kinh tế hiện tại của chúng ta, các tổ chức đang phân tích kỹ lưỡng về dự án nào mà họ sẽ thực hiện còn dự án nào thì không. Danh tiếng của SOA đang có giá, cả về thời gian lẫn cả về tiền bạc, cũng không giúp gì trong việc khởi đầu các dự án mới. Trong bài này, hãy nghiên cứu cách các công ty có thể nhanh chóng bắt đầu được hưởng các lợi ích từ SOA bằng cách sử dụng tiếp cận nhanh.
Bài báo 30 10 2009
Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 8
Trong phần đăng gần nhất của loạt bài này, tìm hiểu cách cải thiện chất lượng của quy trình nhanh của bạn với mô hình hóa. Mô hình hóa có nhiều thuận lợi trong quy trình phát triển. Trong bài viết này, hãy tìm ra một số quan niệm sai lầm về mô hình hóa nhanh, tìm hiểu các đặc tính của các mô hình nhanh có ích và tìm hiểu cách lựa chọn mô hình để khớp nhất với dự án của bạn.
Bài báo 30 10 2009
Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 7
Trong phần đăng mới nhất của loạt bài viết này, hãy tìm hiểu về đánh giá nỗ lực làm việc trong một môi trường nhanh. Do bản chất của sự phát triển phần mềm, đánh giá nỗ lực làm việc luôn khó khăn và thường không chính xác. Trong bài viết này, hãy khám phá một số phương thức hữu dụng có thể giúp đánh giá nỗ lực làm việc cho các dự án nhanh của bạn.
Bài báo 30 10 2009
Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 6
Trong Phần 6 của loạt bài này, hãy tìm hiểu về việc mua các dịch vụ phát triển phần mềm theo quan điểm của khách hàng. Trong khi có rất nhiều thông tin cho các nhóm phát triển về việc sử dụng các phương thức nhanh, không nhiều tài liệu về quan điểm của khách hàng khi mua các dịch vụ phát triển phần mềm. Hãy tìm hiểu các động cơ của khách hàng, hành vi và các mô hình định giá của một dự án có ảnh hưởng lớn đến sự thành công hiện tại và tương lai của một dự án phát triển như thế nào.
Bài báo 30 10 2009
Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 5
Trong phần 5 của loạt bài này, tìm hiểu xem các câu chuyện của người dùng và Scrum có thể giúp bạn nhanh chóng phát triển một ứng dụng Web như thế nào. Đi xuyên qua một trường hợp nghiên cứu thực và xem các câu chuyện của người dùng, cuộc thảo luận và sự ưu tiên có thể dẫn tới các phiên bản beta nhanh chóng như thế nào. Thấy cách những phản hồi từ người thử nghiệm và người dùng có thể được tích hợp lặp vào trong sản phẩm của bạn trong các lần chạy nước rút.
Bài báo 30 10 2009
Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 4
Trong Phần 4 của loạt bài này, hãy tìm hiểu về cách xác định yêu cầu trong một môi trường nhanh. Trong tất cả các dự án phát triển phần mềm, mọi thứ đều dựa vào các yêu cầu. Vì sự phát triển nhanh nhấn mạnh việc nói chuyện trực tiếp hơn các tài liệu văn bản và đón nhận các thay đổi vào cuối thời kỳ phát triển, các phương thức truyền thống với các yêu cầu bằng văn bản có thể không thích hợp. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu các yêu cầu về nhanh và những câu chuyện của người sử dụng giúp mô tả chúng.
Bài báo 30 10 2009
Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 3
Trong phần 3 của loạt bài này, tìm hiểu về vai trò của các bên liên quan trong một quy trình nhanh. Bài viết này thảo luận về các loại vai trò truyền thống khác nhau, cũng như các loại vai trò trong các quy trình nhanh về lập trình cường độ cao và Scrum.
Bài báo 30 10 2009
Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 2
Trong Phần 2 của loạt bài này, hãy tìm hiểu cách các quy trình nhanh được sử dụng trong các loại công ty khác nhau, trong các dự án nhỏ và lớn và sự phát triển nhanh có thể ảnh hưởng đến kinh nghiệm của khách hàng như thế nào.
Bài báo 30 10 2009
Bản tuyên ngôn kiến trúc: Chấp nhận phát triển nhanh, Phần 1
Mikko Kontio trở lại với mục bài tuyên ngôn kiến trúc của ông. Hãy tìm hiểu cách một tổ chức có thể dịch chuyển theo hướng sử dụng các quy trình nhanh và về các vấn đề có liên quan đến tạo nên sự thay đổi. Trong bài viết đầu tiên về chủ đề này, hãy khám phá các quy trình nhanh là gì, các lợi ích của việc sử dụng chúng và các yêu cầu đặt ra cho tổ chức triển khai thực hiện chúng. Tháng tới, Phần 2 sẽ thảo luận về sử dụng các quy trình nhanh trong các loại các công ty khác nhau, bao gồm cũ và mới và cách các dự án nhỏ và lớn tác động đến kinh nghiệm của khách hàng và của người bán
Bài báo 30 10 2009
Viết tư liệu kiến trúc phần mềm, Phần 3: Phát triển tổng quan kiến trúc
Trong loạt bài này, hãy học cách và lý do người ta viết tư liệu về kiến trúc phần mềm. Bài viết này giải thích cách phát triển và viết tư liệu kiến trúc tổng quan cấp cao cho hệ thống hoặc ứng dụng của bạn. Tổng quan kiến trúc, với ba khung nhìn chính của nó, đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nền móng cho doanh nghiệp, ứng dụng, và kiến trúc các hệ thống của bạn.
Bài báo 30 10 2009
Viết tư liệu kiến trúc phần mềm, Phần 2: Phát triển ngữ cảnh hệ thống
Trong loạt bài này, hãy tìm hiểu lý do và cách bạn sẽ viết tư liệu kiến trúc phần mềm. Bài viết thứ hai này cung cấp hướng dẫn để viết tư liệu thông tin ngữ cảnh hệ thống của bạn. Ngữ cảnh hệ thống là tạo tác kiến trúc đầu tiên mà bạn phải nắm bắt. Hãy tìm hiểu cách sử dụng một sơ đồ ngữ cảnh hệ thống và các luồng thông tin để phát triển và viết tư liệu ngữ cảnh hệ thống đối với hệ thống hoặc kiến trúc phần mềm của ứng dụng của bạn.
Bài báo 30 10 2009
Có gì mới trong Rational Application Developer (RAD) phiên bản 7.5
Bài viết này cungc ấp một cái nhìn tổng quan về các tính năng mới của IBM RAD phiên bản 7.5. Đây là bản kế vị của phiên bản 7.0; vì thế, có sự quen thuộc cơ bản về phiên bản 7.0 (hoặc phiên bản 6.0) sẽ có ích.
Bài báo 16 10 2009
Có gì mới trong Rational Quality Manager phiên bản 1.0.1
IBM Rational Quality Manager là một môi trường quản lý đánh giá tập trung, dựa trên nền Web. Nó cung cấp một giải pháp cộng tác và có thể tùy biến để lập kế hoạch kiểm định, điều khiển luồng công việc, theo dõi, và lập báo cáo và có thể định lượng các quyết định và chuyển giao của dự án sẽ có ảnh hưởng thế nào và phù hợp ra sao với các mục tiêu nghiệp vụ.
Bài báo 13 10 2009
Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 2: Sử dụng đồng thời Java và PHP
Xây dựng một giao diện Facebook cho một công ty môi giới chứng khoán đang hoạt động, cho phép quản lý trực tuyến danh mục đầu tư. Tìm hiểu một cách tiếp cận để phân chia chức năng của một ứng dụng giữa các thành phần PHP và Java, và sử dụng khung công tác Spring để áp dụng một kiến trúc MVC tiêu chuẩn đối với mã Java. Phần 2 của loạt hướng dẫn này bao gồm các chi tiết liên quan đến việc phát triển ứng dụng Facebook mà bạn đã bắt đầu trong Phần 1.
Bài học 11 09 2009
Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 3:: Định cấu hình cho HTTPS
Phần 1 và Phần 2 của loạt bài hướng dẫn gồm ba phần này hướng dẫn cho bạn cách để phát triển dịch vụ web và trình khách dịch vụ web, cách định cấu hình xác thực cơ sở HTTP. Trong bài viết cuối cùng của loạt bài này, bạn tạo ra một chứng chỉ tự ký (self-signed certificate), kho chìa khóa, kho ủy thác (trust store), và định cấu hình cho giao thức Secure Sockets Layer (SSL) bằng cách sử dụng bàn điều khiển quản trị WebSphere ® của IBM®. Sau đó, bạn định cấu hình HTTPS cho các dịch vụ web và các trình khách dịch vụ Web của bạn và kiểm thử các dịch vụ web qua HTTPS của cả hai loại: trình khách Java ™ Platform, Enterprise Edition (Java EE) và trình khách Java độc lập.
Bài học 11 09 2009
Làm chủ việc phát triển ứng dụng Facebook bằng PHP, IBM Rational Application Developer, IBM WebSphere Application Server và DB2, Phần 3: Hoàn thành ứng dụng trình diễn môi giới chứng khoán Facebook
Đây là phần cuối cùng trong loạt bài hướng dẫn ba phần về phát triển một ứng dụng Facebook đầy đủ chức năng trong các ngôn ngữ PHP và Java để cung cấp một giao diện Facebook cho một ứng dụng buôn bán môi giới cổ phiếu hiện có. Trong hướng dẫn này bạn sử dụng tất cả các công cụ mà bạn đã cài đặt và các thành phần bạn đã phát triển trong hai phần đầu của loạt bài này để thực hiện các chi tiết của ứng dụng Facebook.
Bài báo 11 09 2009
Thiết kế các dịch vụ SOA với Rational Software Architect, Phần 3: Sử dụng các tài sản và các mẫu trong thiết kế của bạn
Tìm hiểu cách làm thế nào để tạo ra thiết kế dịch vụ của service-oriented architecture (SOA - kiến trúc hướng-dịch vụ) khi sử dụng IBM Rational Software Architect (Kiến trúc sư phần mềm Rational của IBM), các tài sản có thể dùng lại và Đặc tả kỹ thuật của tài sản có thể dùng lại (Reusable Asset Specification-RAS) và các mẫu và mẫu thiết kế phức hợp của bộ tứ (Gang of Four-GoF). Tìm hiểu cách làm thế nào để truy tìm nguồn gốc các quyết định thiết kế đến các yêu cầu trong IBM Rational RequisitePro. Tìm hiểu cách làm thế nào để xuất bản các báo cáo về mô hình thiết kế dịch vụ của bạn.
Bài học 28 08 2009
Căn bản UML: Sơ đồ trình tự của UML
Từ loạt bài viết The Rational Edge, UML căn bản, trên các biểu đồ cần thiết trong Unified Modeling Language (Mô hình hoá ngôn ngữ thống nhất), bài viết này đưa ra giới thiệu chi tiết đối với một biểu đồ trình tự. Nó cũng giới thiệu một vài thành phần chú thích mới trong đặc tả UML 2.0 gần đây.
Bài báo 28 08 2009
Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 2: Định cấu hình cho xác thực cơ sở HTTP
Phần 1 của loạt bài hướng dẫn này đã hướng dẫn bạn từng bước xây dựng một dịch vụ web cho một ứng dụng máy tính cầm tay đơn giản. Bạn đã tạo ra các dịch vụ web và kiểm thử hai loại hình trình khách dịch vụ Web khác nhau - trình khách Java™ Platform, Enterprise Edition (Java EE) và trình khách Java độc lập - và xử lý các trường hợp ngoại lệ do người dùng định nghĩa trong các dịch vụ web. Bài thứ hai này của loạt bài gồm ba phần chỉ cho bạn cách định cấu hình xác thực cơ sở HTTP cho các dịch vụ web của bạn và trình khách dịch vụ web và giám sát các thông tin xác thực cơ sở HTTP bằng cách sử dụng trình giám sát TCP/IP.
Bài học 28 08 2009
Xây dựng các dịch vụ web với an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng Rational Application Developer V7, Phần 1:: Xây dựng dịch vụ web và dịch vụ web phía khách
Bạn hãy xây dựng dịch vụ web an toàn với bảo đảm an ninh ở mức chuyển tải bằng cách sử dụng IBM® Rational® Application Developer V7 và IBM WebSphere® Application Server V6.1. Hãy học theo loạt bài gồm ba phần này để nhận được các chỉ dẫn từng bước về cách thức phát triển các dịch vụ web và trình khách, định cấu hình xác thực cơ sở HTTP và định cấu hình HTTP trên SSL (HTTPS). Phần một của loạt bài hướng dẫn này sẽ hướng dẫn cho bạn cách xây dựng một dịch vụ web cho một ứng dụng máy tính cầm tay đơn giản. Bạn tạo ra và kiểm thử hai kiểu trình dịch vụ web cho máy khách khác nhau: trình khách Java ™Platform, Enterprise Edition (Java EE) và trình khách Java độc lập. Bạn cũng xử lý các trường hợp ngoại lệ do người dùng định nghĩa trong các dịch vụ web.
Bài học 28 08 2009
Xây dựng một ứng dụng web mà không phải viết bất kỳ dòng mã nào, Phần 2
Bạn hãy tìm hiểu cách sử dụng Rational® Application Developer để xây dựng một ứng dụng web bằng cách sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu DB2® và xuất bản trang web của bạn lên WebSphere® Application Server mà không phải viết một dòng mã nào. Trong hướng dẫn này, các phần mềm trung gian (middleware) của IBM thực hiện của tất cả các công việc khó khăn để bạn có thể tập trung vào lôgic nghiệp vụ của riêng bạn. Phần 1 chỉ dẫn cho bạn cách cài đặt, thiết lập và định cấu hình cho các phiên bản dùng thử của Rational® Application Developer dành cho WebSphere® Software, DB2® Enterprise V9.0, và WebSphere Application Server V6.1. Phần 2 chỉ cho bạn cách xây dựng một ứng dụng.
Bài học 28 08 2009
Tạo các ứng dụng bảo mật Java một cách hiệu quả, Phần 2
Đây là phần thứ hai trong loạt bài hướng dẫn gồm hai phần viết về việc tạo ra các ứng dụng Web bảo mật dựa trên Java sử Rational Application Developer, Data Studio và Rational AppScan. Trong Phần 1, bạn đã phát triển ứng dụng Web Java với Rational Application Developer, và sau đó mới triển khai ứng dụng trên WebSphere Application Server với Java Server Pages (JSP). Bài hướng dẫn này chỉ cho bạn biết cách quét ứng dụng Wealth được tạo trong Phần 1 có sử dụng Rational AppScan để tìm và sửa tất các khiếm khuyết bảo mật Web đã biết. Bài này cũng chỉ cho bạn biết cách quét lại ứng dụng của bạn và tạo ra các báo cáo.
Bài học 28 08 2009

1 - 100 của 134 kết quả | Tiếp theo Hiện tóm tắt | Ẩn tóm tắt Đăng ký cho kết quả tìm kiếm