Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 5, Phát triển các tính năng giao diện người dùng trực quan mới trong HTML 5

Thêm Canvas, CSS3, và nhiều phần tử ngữ nghĩa hơn nữa cho các ứng dụng Web di động

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 06 2011

HTML 5 đi kèm với rất nhiều tính năng mới cho các ứng dụng Web di động, bao gồm cả những tính năng hình ảnh thường tạo ra tác động nhất. Canvas (Khung nền ảnh) dễ gây chú ý nhất trong các khả năng giao diện người dùng mới, cung cấp đầy đủ đồ họa 2-D trong trình duyệt. Trong bài viết này, bạn học cách sử dụng Canvas cũng như một số trong các phần tử hình ảnh mới khác trong HTML 5 huyền ảo hơn nhưng lại tạo ra sự khác biệt lớn cho người dùng di động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=775555
ArticleTitle=Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 5: Phát triển các tính năng giao diện người dùng trực quan mới trong HTML 5
publish-date=06182011