Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 4, Sử dụng các Web Worker để tăng tốc các ứng dụng Web di động của bạn

Thêm JavaScript đa luồng cho HTML 5 để chiến thắng!

Michael Galpin

Last updated: 29 06 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 11 2011

Theo truyền thống các ứng dụng Web đã bị mắc kẹt trong một thế giới đơn luồng. Điều này thực sự đã hạn chế các nhà phát triển về những gì họ có thể làm trong mã của họ, vì bất cứ điều gì cũng làm phức tạp thêm các nguy cơ đông cứng giao diện người dùng của ứng dụng. Các Web Worker (Trình làm việc trên nền Web) đã thay đổi tất cả những điều đó bằng cách đem đa luồng đến cho các ứng dụng Web. Điều này đặc biệt có ích với các ứng dụng Web di động do ở đó hầu hết logic ứng dụng nằm ở phía máy khách. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách làm việc với các Web Worker và khám phá xem những nhiệm vụ nào thích hợp nhất cho chúng. Bạn sẽ thấy bạn có thể sử dụng các công nghệ HTML 5 như thế nào để nâng cao hiệu quả sử dụng các công nghệ đó.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=775546
ArticleTitle=Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 4: Sử dụng các Web Worker để tăng tốc các ứng dụng Web di động của bạn
publish-date=06292010