Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 2, Mở khóa bộ nhớ cục bộ cho các ứng dụng Web di động với HTML 5

Cải thiện tốc độ của các ứng dụng di động của bạn với bộ nhớ cục bộ được chuẩn hóa

Michael Galpin

Last updated: 29 06 2010|Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 11 2011

Một trong những tính năng mới có ích nhất trong HTML 5 là chuẩn hóa bộ nhớ cục bộ. Cuối cùng, các nhà phát triển Web có thể chặn đứng những phiền phức để làm cho tất cả các dữ liệu phía máy khách ăn khớp với các Cookie 4KB. Bây giờ bạn có thể lưu trữ một lượng lớn dữ liệu trên máy khách bằng một API đơn giản. Đây là một cơ chế hoàn hảo để lưu trữ dữ liệu trong bộ nhớ truy cập nhanh (cache), vì vậy bạn có thể cải thiện đáng kể tốc độ ứng dụng của bạn—một nhân tố quan trọng đối với các ứng dụng Web di động, thường dựa trên các kết nối chậm hơn nhiều so với các kết nối trên máy tính để bàn của chúng. Trong bài viết thứ hai trong loạt bài này về HTML 5, bạn sẽ thấy cách sử dụng bộ nhớ cục bộ, cách gỡ lỗi nó, và bạn sẽ thấy một loạt các cách sử dụng nó để cải thiện các ứng dụng Web di động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=775362
ArticleTitle=Tạo các ứng dụng Web di động với HTML 5, Phần 2: Mở khóa bộ nhớ cục bộ cho các ứng dụng Web di động với HTML 5
publish-date=06292010