Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1

Minh họa việc trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc

From the developerWorks archives

Bilal Siddiqui

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

XML Encryption cung cấp tính bảo mật đầu cuối - đầu cuối cho các ứng dụng yêu cầu trao đổi an toàn dữ liệu có cấu trúc. Chính XML là công nghệ phổ biến nhất cho dữ liệu có cấu trúc, và vì vậy mã hóa dựa trên XML là cách tự nhiên để xử lý các yêu cầu phức tạp về tính bảo mật trong các ứng dụng trao đổi dữ liệu. Trong phần 1 của chuỗi bài gồm hai phần này thì Bilal giải thích XML và tính bảo mật được đề xuất tích hợp vào Working Draft của W3C cho XML Encryption như thế nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=460510
ArticleTitle=Khám phá XML Encryption (mã hóa XML), Phần 1
publish-date=01082010