Tạo một ngôn ngữ mô tả UI XML

Xây dựng UI (giao diện người dùng) và khung làm việc đi kèm trong ngôn ngữ Java

From the developerWorks archives

Arron Ferguson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 18 12 2009

Việc viết ra các GUI (giao diện người dùng đồ hoạ) bằng mã chương trình có thể thường dẫn đến các lựa chọn thiết kế lộn xộn, đến lượt nó lại trở nên mờ nhạt giữa các logic nghiệp vụ (business logic) và mã UI. Hãy khám phá cách tạo một bộ thẻ UI XML khai báo với một khung làm việc Java™ đi kèm mà phân tích cú pháp, xác thực, xây dựng, và cuối cùng là liên kết các thành phần GUI được mô tả đến các quy tắc nghiệp vụ vào lúc chạy.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=457833
ArticleTitle=Tạo một ngôn ngữ mô tả UI XML
publish-date=12182009