Làm quen với CAM: công nghệ xác thực XML mới

Đưa việc xác thực ngữ nghĩa và cấu trúc lên mức độ tiếp theo

From the developerWorks archives

Brian Carey

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

Các tài liệu XML thường được xác thực cho hoặc DTD (ít khả năng hơn), hoặc lược đồ XML (nhiều khả năng hơn). Gần đây, một công nghệ mới tên là Content Assembly Mechanism (Cơ cấu Lắp ghép Nội dung) (CAM) đã xuất hiện. Nó được Tổ chức Vì Sự Tiến bộ của chuẩn Thông tin Có Cấu trúc (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) (OASIS) phê duyệt. CAM đại diện cho bước tiến từ lược đồ XML vì nó còn đưa ra độ linh hoạt nhiều hơn trong việc định nghĩa cả ngữ nghĩa của một tài liệu XML và các quy tắc nghiệp vụ gắn với nội dung dữ liệu thực. Hãy xét tổng quan rộng về CAM, gồm cả các lợi ích của nó qua các tuỳ chọn, trong bài này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=459890
ArticleTitle=Làm quen với CAM: công nghệ xác thực XML mới
publish-date=01082010