Giới thiệu dạng thức hợp quy XML

Giúp XML phù hợp với phép thử hồi quy, chữ ký số, và hơn thế

From the developerWorks archives

Uche Ogbuji

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 08 01 2010

XML cẩn thận tách các chi tiết của một tệp hay một nguồn dữ liệu khác theo từng byte, từ mô hình trừu tượng của một tài liệu XML. Đây có thể là một điều bất tiện khi so sánh chất lượng của hai tài liệu XML ngang nhau -- hoặc so sánh trực tiếp (thí dụ, như là một phần của bộ thử nghiệm) hoặc so sánh các chữ ký số dành cho những mục đích bảo mật -- để xác định liệu một tài liệu XML đã bị giả mạo theo một cách nào đó hay chưa. Vì thế, W3C đã giải quyết vấn đề này với một đặc tả XML Canonicalization (c14n), cái mà định ra một dạng thức chuẩn cho một tài liệu XML đảm bảo cung cấp những so sánh theo từng byte phù hợp và do đó có những chữ ký số thống nhất. Trong bài viết này, Uche Ogbuji sẽ giới thiệu về XML Canonicalization (Hợp quy hóa XML).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=460409
ArticleTitle=Giới thiệu dạng thức hợp quy XML
publish-date=01082010