Sử dụng XML và JSON với Android, Phần 2, Cung cấp các ứng dụng Android lai với JSON

Trộn lẫn JavaScript, JSON, các hàm gọi lại, mã Java Android - SDK cho các ứng dụng di động linh hoạt

Frank Ableson

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 12 07 2011

Loạt bài viết hai phần này xem xét các kỹ thuật dùng để xử lý hai trong số các định dạng dữ liệu phổ biến nhất được sử dụng trên Internet hiện nay, đó là XML (Ngôn ngữ đánh dấu mở rộng) và JSON (Ký hiệu đối tượng JavaScript), trên nền tảng Android. Phần 1 đã trình bày các vấn đề cơ bản về XML và JSON. Phần 2 xem xét cách thức trong đó mã JavaScript được lưu trữ trên máy chủ - Webkit trao đổi dữ liệu với mã Java™ trong một ứng dụng Android. Bài viết này tập trung vào JSON, được trình bày như là cách tiếp cận có khả năng nhất và linh hoạt nhất.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=732194
ArticleTitle=Sử dụng XML và JSON với Android, Phần 2: Cung cấp các ứng dụng Android lai với JSON
publish-date=07122011