Ajax và XML, Ajax với trò chuyện trực tuyến

Sử dụng Ajax và PHP để xây dựng một ứng dụng trò chuyện trực tuyến

Jack Herrington

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 25 05 2011

Hãy tìm hiểu để xây dựng một hệ thống trò chuyện trực tuyến (chat) trong ứng dụng Web của bạn với JavaScript™ không đồng bộ + XML (Ajax) và PHP. Các khách hàng của bạn có thể trò chuyện với bạn và với nhau về nội dung của trang web mà không cần phải tải về hay cài đặt bất kỳ phần mềm truyền tin nhanh chuyên dùng nào.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, SOA và dịch vụ Web
ArticleID=660480
ArticleTitle=Ajax và XML: Ajax với trò chuyện trực tuyến
publish-date=05252011