Thực hiện điều khiển truy cập bằng Agavi

Hãy học để xây dựng các ứng dụng web có khả năng mở rộng với khung công tác Agavi

From the developerWorks archives

Vikram Vaswani

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 10 2010

Agavi là khung công tác mã nguồn mở, linh hoạt và có khả năng mở rộng để phát triển ứng dụng. Một trong những điểm mạnh chính của nó là API đầy đủ tính năng chứng thực người dùng và điều khiển truy cập dựa trên vai trò. Bạn hãy nghiên cứu API này một cách cụ thể và xem cách bổ sung quản lý đặc quyền tinh vi ở cấp ứng dụng lí tưởng và thao tác với ứng dụng Web.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=549714
ArticleTitle=Thực hiện điều khiển truy cập bằng Agavi
publish-date=10102010