Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 4: Các mẫu kiến trúc Quản lý dữ liệu chủ

Phép phân loại mẫu

Quản lý dữ liệu chủ (MDM - Master Data Management) mang đến cho bạn một phương pháp luận để duy trì dữ liệu thống nhất trên nhiều chức năng nghiệp vụ khác nhau. Bài này mô tả phép phân loại của các mẫu kiến trúc liên quan đến-MDM của doanh nghiệp. Sau phần giới thiệu ban đầu về thuật ngữ và các khái niệm mẫu (pattern), bạn sẽ tìm hiểu về các phương pháp MDM đang được áp dụng: cộng tác MDM, vận hành MDM và phân tích MDM. Hãy khám phá các thuộc tính và các kiểu quan trọng nhất của các mẫu kiến trúc MDM, tập trung vào các mẫu, chẳng hạn như các mẫu tích hợp ứng dụng MDM, tích hợp thông tin MDM và triển khai hệ thống doanh nghiệp MDM. Bài này cũng thảo luận về mối quan hệ giữa các mẫu kiến trúc MDM và các phương pháp sử dụng các hệ thống MDM của doanh nghiệp. Cuối cùng, bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để sử dụng các mẫu kiến trúc này để soạn kiến trúc MDM toàn diện và các kế hoạch chi tiết về giải pháp.

Allen Dreibelbis, Kiến trúc sư điều hành, IBM

Ảnh của Allen DreibelbisÔng Dreibelbis là một Kiến trúc sư điều hành ở Trung tâm xuất sắc về quản lý dữ liệu chủ trên toàn thế giới (World-Wide Master Data Management Center of Excellence) trong tập đoàn phần mềm IBM. Với vai trò của mình trong Trung tâm xuất sắc, ông đã phát triển Kiến trúc tham khảo quản lý dữ liệu chủ (Master Data Management Reference Architecture), mô tả các khía cạnh chức năng về kiến trúc Quản lý dữ liệu chủ của doanh nghiệp.Eberhard Hechler, Kiến trúc sư điều hành CNTT, IBM

Ảnh của Eberhard HechlerÔng Hechler là một Kiến trúc sư điều hành CNTT và Giám đốc Liên minh kỹ thuật cho Global System Integrators. Ông cũng là một thành viên của nhiều Hội đồng kiến trúc khác nhau của IBM và giữ vai trò lãnh đạo kỹ thuật cho Information Management Brand tại Advanced eBusiness Council cho các khách hàng lớn của IBM. Ông đã có nhiều năm kinh nghiệm tư vấn và trong thời gian đó, ông đã làm việc với các khách hàng và các đối tác kinh doanh trong các ngành khác nhau như tài chính, bán lẻ và viễn thông.Bill Mathews, Kiến trúc sư CNTT cao cấp, IBM

Ảnh của Bill MathewsBill Mathews là một kiến trúc sư CNTT cao cấp tại IBM Financial Services Sector (Lĩnh vực dịch vụ tài chính của IBM) ở châu Mỹ và giữ vai trò lãnh đạo kiến trúc về Tích hợp thông tin. Ông đã có hơn 25 năm kinh nghiệm trong ngành CNTT và là một Kiến trúc sư CNTT có chứng chỉ xuất sắc của tập đoàn Open và có các chứng chỉ Nhà tư vấn và Kiến trúc sư CNTT của IBM. Ông hoạt động trong các lĩnh vực chuyên môn sau: tích hợp thông tin, tích hợp ứng dụng doanh nghiệp và phát triển ứng dụng Web. Bill có bằng Cử nhân khoa học về Khoa học Máy tính của trường Đại học Hofstra và bằng thạc sĩ về quản trị kinh doanh của trường Union College.Martin Oberhofer, Nhà tư vấn kỹ thuật MDM, IBM

Ảnh của Martin OberhoferÔng Oberhofer là một nhà tư vấn kỹ thuật MDM và là thành viên của Trung tâm xuất sắc về Quản lý dữ liệu chủ trên toàn thế giới về các sản phẩm của Tập đoàn phần mềm IBM và các hội thảo kiến trúc về Quản lý dữ liệu chủ cho các khách hàng và các đối tác kinh doanh. Ông có chuyên môn trong nhiều lĩnh vực như Tích hợp ứng dụng doanh nghiệp, tập trung vào việc tích hợp các hệ thống ứng dụng SAP với Trung tâm khách hàng Websphere và Trung tâm sản phẩm Websphere. Ông có bằng Thạc sĩ về toán học của trường Đại học Constance/Đức.


Cấp độ đóng góp cho developerWorks của
    tác giả

Dr. Guenter Sauter, Kiến trúc sư và giám đốc CNTT cao cấp, IBM

Ảnh của Guenter SauterTiến sĩ Guenter Sauter là kiến trúc sư và giám đốc CNTT cao cấp, ông lãnh đạo nhóm làm việc về các mẫu dịch vụ thông tin để giải quyết sự liên kết giữa việc quản lý thông tin và SOA. Ông cũng là kiến trúc sư trình diễn về quản lý thông tin, trình bày các khả năng trên toàn bộ danh mục Quản lý thông tin của IBM.10 05 2013

Giới thiệu

Phát triển kỹ năng về chủ đề này

Nội dung này nằm trong "đường dẫn đến kiến thức (knowledge path)" để bổ sung các kỹ năng của bạn. Xem Architect retail solutions with the IBM Retail Industry Framework

Một giải pháp MDM cho phép một doanh nghiệp quản trị, tạo ra, duy trì, sử dụng và phân tích thông tin dữ liệu chủ thống nhất, đầy đủ, theo ngữ cảnh và chính xác cho tất cả các bên liên quan, chẳng hạn như dòng các hệ thống nghiệp vụ, các kho dữ liệu và các đối tác thương mại. Nó cung cấp một khung công tác tùy chỉnh của các thành phần kiểm soát quản lý vòng đời của dữ liệu chủ, chất lượng và tính toàn vẹn của dữ liệu và các dịch vụ không trạng thái để kiểm soát tiêu thụ và phân phối dữ liệu. Một giải pháp MDM:

 • Cung cấp giá trị kinh doanh bằng cách tiêu chuẩn hóa cách sử dụng dữ liệu trên toàn doanh nghiệp khi coi dữ liệu chủ như một tài sản công ty duy nhất.
 • Cung cấp nguồn chính thức cho dữ liệu chủ trong doanh nghiệp.
 • Cung cấp các dịch vụ hoạt động giá trị cao với dữ liệu để tạo ra giá trị kinh doanh, chẳng hạn như bằng cách kích hoạt các chính sách quản trị dữ liệu để giải quyết các xung đột tên và kích hoạt các hành động dựa trên các thay đổi dữ liệu, chẳng hạn như khi thay đổi một tên hoặc một địa chỉ.

Một giải pháp MDM không chỉ là việc duy trì một kho lưu trữ dữ liệu chủ trung tâm trong doanh nghiệp. Kiến trúc tham khảo MDM cung cấp một kiến trúc thích ứng, co giãn để cho phép và bảo đảm hiệu năng cao và giá trị bền vững. Một số các yếu tố dẫn dắt kiến trúc quan trọng ảnh hưởng đến thiết kế cho kiến trúc giải pháp như sau:

 • Nó cần cung cấp một khung công tác để quản lý và duy trì dữ liệu chủ như một nguồn chính thức và phân phối an toàn dữ liệu chủ cập nhật, chính xác trên toàn doanh nghiệp cho những người dùng và các hệ thống được ủy quyền.
 • Nó cần hỗ trợ nhu cầu phối hợpquản lývòng đời của dữ liệu chủ.
 • Nó cần làm cho thông tin kinh doanh thiết yếu chính xác luôn sẵn sàng như một dịch vụ bất kỳ người dùng có ủy quyền nào, ứng dụng nào hoặc quá trình nào trong doanh nghiệp đều có thể sử dụng thông tin đó trong bối cảnh của một quy trình nghiệp vụ vào đúng thời điểm.
 • Nó cần cung cấp khả năng làm sạch dữ liệu sẽ được sử dụng liên quan đến hoạt động, để cải thiện chất lượng và làm cho nó thống nhất hơn với việc sử dụng trong môi trường vận hành.
 • Nó cần đưa ra yêu cầu để làm cho dữ liệu chủ hoạt động bằng cách phát hiện và tạo ra các hoạt động để quản lý dữ liệu chủ, thực hiện các chính sách quản trị dữ liệu và tạo ra giá trị kinh doanh.

Các thông tin chi tiết hơn về các sản phẩm MDM của IBM có thể được tìm thấy trong phần Tài nguyên.

Thuật ngữ

Trước khi bạn đi sâu vào các mẫu kiến trúc MDM, hãy bắt đầu tìm hiểu các thuật ngữ kiến trúc, các mẫu, các mẫu kiến trúc, dữ liệu chủ, MDM và các giải pháp MDM có nghĩa là gì. Cho dù các giải pháp MDM và các mẫu giải pháp MDM sử dụng các thuật ngữ gì đi nữa, thì bài này vẫn tập trung vào các mẫu kiến trúc MDM.

 • Dữ liệu chủ: Ở một mức rất cao, về cơ bản có ba kiểu các hệ thống quản lý dữ liệu khác nhau: các hệ thống quản lý dữ liệu giao dịch, chẳng hạn như các mục đơn hàng xử lý dữ liệu giao dịch, các hệ thống quản lý dữ liệu phân tích, chẳng hạn như các kho dữ liệu xử lý dữ liệu phân tích và các hệ thống quản lý dữ liệu chủ xử lý dữ liệu chủ.
  • Dữ liệu giao dịch mô tả trạng thái và các hoạt động vận hành của khách hàng đối với các giao dịch kinh doanh, như có các thanh toán, các khoản tiền gửi vào/các khoản tiền rút ra, các hóa đơn, các khiếu nại, chuyển tiền và các hoạt động dịch vụ và bán hàng. Dữ liệu giao dịch đại diện cho các công việc và các hoạt động kinh doanh diễn ra trong một khoảng thời gian hoặc thậm chí tại một thời điểm đã cho.
  • Dữ liệu phân tích có liên quan đến hành vi và sự thực hiện của khách hàng theo quan điểm lịch sử và tương lai, chẳng hạn. Dữ liệu phân tích này được chuẩn bị và sau đó được sử dụng để tạo ra các báo cáo cho các mục đích phân tích tiếp thị và bán hàng, phân tích lợi nhuận cho mỗi mảng kinh doanh và hiểu rõ về hành vi của người mua.
  • Dữ liệu chủ là dữ liệu và các sự kiện trên toàn doanh nghiệp mô tả các thực thể kinh doanh chủ yếu. Có rất nhiều kiểu dữ liệu chủ khác nhau, chẳng hạn như các sự kiện và các mối quan hệ giữa các khách hàng, các nhân viên, các đối tác và các nhà cung cấp, cũng như các chi tiết, các sự việc, các hệ thống phân cấp của các sản phẩm, các mặt hàng, các vật liệu và hóa đơn vật liệu. Dữ liệu chủ cũng có thể là sự kiện và các mối quan hệ về các địa điểm, các thực thể, các thiết bị và trang bị. Ví dụ, trong trường hợp của khách hàng, dữ liệu này chứa các thuộc tính tương đối tĩnh của các khách hàng, chẳng hạn như các thuộc tính về định danh, lược tả chi tiết và các mối quan hệ giữa các khách hàng.
 • Tích hợp dữ liệu chủ (MDI): MDI là một tập hợp những nguyên tắc, các chiến lược, các công nghệ và các giải pháp, được sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ sau đây:
  • Hiểu: Việc hiểu và phân tích dữ liệu, bao gồm khám phá, mô hình hóa và quản trị chất lượng và cấu trúc thông tin của dữ liệu chủ.
  • Làm sạch: Tiêu chuẩn hóa, sáp nhập và chỉnh sửa thông tin chủ.
  • Chuyển đổi và di chuyển: Chuyển đổi, làm phong phú, sắp đặt và đồng bộ hóa thông tin chủ.
  • Liên hợp: Cung cấp truy cập ảo hóa dữ liệu chủ trong một bối cảnh dữ liệu không đồng nhất.
 • Quản lý dữ liệu chủ (MDM): MDM là một tập hợp các nguyên tắc, các chiến lược, các công nghệ và các giải pháp, được dùng để tạo ra và duy trì dữ liệu kinh doanh thống nhất, đầy đủ, theo ngữ cảnh và chính xác cho tất cả các bên liên quan (những người dùng và các ứng dụng) trong và ngoài doanh nghiệp. Các nguyên tắc và các chiến lược này có thể được kết hợp với các sản phẩm và các dịch vụ quản lý thông tin để đưa ra một khung nhìn duy nhất về tất cả các kiểu khác nhau của dữ liệu chủ, chẳng hạn như các khách hàng và các sản phẩm. Một thành phần quan trọng của MDM là tập hợp các quy trình để xây dựng và duy trì một khung nhìn duy nhất như vậy trong suốt vòng đời của hệ thống MDM. Điều này có thể đạt được thông qua một hub (bộ tập trung) thông tin chủ vật lý hay logic. Nó bao gồm các chính sách và các thủ tục để truy cập, cập nhật, quản trị dữ liệu và thông tin và đồng bộ hóa tổng thể và phối hợp hub thông tin này với các hệ thống tham gia khác trên toàn doanh nghiệp. Thậm chí có thể mở rộng khung nhìn này cho nhiều doanh nghiệp. MDI được coi là một phần của bất kỳ giải pháp MDM nào. Trong một số trường hợp, các khách hàng chỉ quan tâm đến việc thực hiện các giải pháp MDI để hợp nhất, sáp nhập, di trú và đánh giá dữ liệu chủ của họ.
 • Kiến trúc: Thuật ngữ kiến trúc khi được diễn đạt trong một bối cảnh CNTT có thể mập mờ trừ khi nó được nói rõ hơn với các thuật ngữ như là kiến trúc doanh nghiệp, kiến trúc giải pháp hoặc kiến trúc ứng dụng. Những kiến trúc này giải quyết các tình huống hoặc các vấn đề cụ thể cần được giải quyết; trong khi đó, có thể sử dụng các định nghĩa kiến trúc tổng quát khác, chẳng hạn như một kiến trúc tham khảo, kiến trúc kỹ thuật hoặc kiến trúc sản phẩm làm một điểm khởi đầu để định nghĩa một trong những kiến trúc tình huống. Thuật ngữ kế hoạch chi tiết về kiến trúc được định nghĩa như là một cách tiếp cận theo quy định để phát triển nhanh chóng các kiến trúc thích ứng bằng cách sử dụng các tài sản, các phương pháp luận, các mẫu và các mô hình có thể tái sử dụng đã được kiểm chứng. Kiến trúc doanh nghiệp là mối liên kết giữa chiến lược kinh doanh, chiến lược CNTT và việc thực hiện CNTT.
 • Kiến trúc MDM: Kiến trúc MDM thu thập các hướng dẫn thực hành tốt nhất để thực hiện một giải pháp MDM. Kiến trúc MDM này gồm có một tập hợp chi tiết các khung nhìn kiến trúc để mô tả các giải pháp MDM đã được xây dựng và triển khai lặp đi lặp lại theo một kiểu thống nhất, chất lượng cao và có thể hỗ trợ với một ứng dụng xuyên suốt toàn bộ ngành nghề và đặc trưng cho ngành nghề. Các kiến trúc MDM cũng cần xem xét các chiến lược kỹ thuật và nghiệp vụ của Dữ liệu chủ của doanh nghiệp (Enterprise Master Data) khác nhau, các giải pháp thực hiện dữ liệu chủ và các phương pháp sử dụng MDM. Kiến trúc này được mô tả bằng cách sử dụng một kiến trúc tham khảo MDM, kiến trúc kỹ thuật, các mẫu kiến trúc MDM và các khuôn mẫu thiết kế để giải quyết nhiều loại vấn đề khách hàng khi đã hoàn toàn phù hợp.
 • Các mẫu: Nhìn chung, các mẫu là các tạo phẩm đã được sử dụng, thử nghiệm và được kiểm chứng thành công trong phần lớn các tình huống theo định kỳ (quy tắc 80:20). Những tình huống này có thể được đặc trưng bởi mối quan hệ giữa các vấn đề và các giải pháp trong một bối cảnh cụ thể. Điều này được minh họa trong Hình 1. Tất nhiên, có nhiều kiểu mẫu khác nhau, chẳng hạn như các mẫu nghiệp vụ tập trung vào các quy trình, các luồng công việc, các thủ tục và v.v... Có các mẫu triển khai, các mẫu bảo đảm an toàn, các mẫu ứng dụng và các mẫu giải quyết các khía cạnh vận hành và thời gian chạy. Cuối cùng, có các mẫu kiến trúc, là các tạo phẩm xử lý các tình huống theo định kỳ trong bối cảnh của các kiến trúc khác nhau, chẳng hạn như các kiến trúc doanh nghiệp, kiến trúc tham khảo, kiến trúc tích hợp, kiến trúc ứng dụng và v.v. Cần phải thu thập các mẫu trong các hướng dẫn, các hướng dẫn thực hành tốt nhất và các dịch vụ, các kế hoạch chi tiết và các khung công tác và quan trọng nhất là trong các công cụ để đẩy nhanh việc sử dụng và triển khai.
  Hình 1. Các mẫu
  Các hình mẫu
 • Các mẫu kiến trúc: Nói chung, các mẫu kiến trúc cần mô tả các mô hình theo quy tắc và được kiểm chứng cho một hệ thống, cùng với các định nghĩa về các phần tử và các hệ thống con điển hình để tạo nên hệ thống đó. Có thể sử dụng các mẫu này để giải quyết các vùng vấn đề kiến trúc khác nhau khi được áp dụng cho một bối cảnh cụ thể. Các mẫu kiến trúc cơ bản và hỗn hợp có thể dùng làm một khuôn mẫu hoặc bản mẫu để tiếp tục hoàn thành, tinh chỉnh, thích ứng và tùy chỉnh thêm. Cuối cùng, cần thu thập các mẫu kiến trúc này trong các hướng dẫn thực hành tốt nhất, các kế hoạch chi tiết, các cách thực hiện và quan trọng nhất là trong các công cụ (chẳng hạn như Rational Software Architect – Kiến trúc sư phần mềm Rational) để làm cho việc sử dụng lại dễ dàng.
 • Mẫu kiến trúc MDM: Khi áp dụng vào một bối cảnh MDM các mẫu kiến trúc cần giải quyết toàn bộ quy mô và các khía cạnh kiến trúc của MDM, ví dụ như MDI. Người ta cũng đưa việc xem xét các chiến lược kỹ thuật và nghiệp vụ của Dữ liệu chủ doanh nghiệp (Enterprise Master Data) khác nhau, các giải pháp thực hiện dữ liệu chủ và các phương pháp sử dụng MDM vào mẫu kiến trúc MDM.
 • Mẫu giải pháp MDM: Các mẫu giải pháp MDM mô tả các giải pháp cho các vấn đề MDM theo định kỳ. Các giải pháp này thường là hỗn hợp của một hoặc nhiều mẫu kiến trúc đặc trưng MDM hay mẫu kiến trúc khác.
 • Giải pháp MDM: Một giải pháp MDM gồm các thành phần MDM, đã mô tả ở trên, được bổ sung thêm với một:
  • Chiến lược MDM: Chiến lược MDM này là sự kết hợp tạo nên giá trị của các thành phần nghiệp vụ và kỹ thuật. Nó cần có sự tham gia của kinh doanh, động lực kinh doanh và các hướng dẫn tổng thể từ doanh nghiệp. Tất nhiên, chiến lược này được tùy chỉnh cho một tình huống khách hàng cụ thể.
  • (Các) kiến trúc: Đây là một tập hợp rộng lớn của các kiến trúc khác nhau, chẳng hạn như một kiến trúc các hệ thống, một kiến trúc tham khảo, một kiến trúc kỹ thuật. Nó cũng bao gồm một bản đồ sản phẩm và thành phần ở đầu cuối.
  • Sản phẩm và các công nghệ: Đúng, các sản phẩm và các công nghệ (IBM có vị thế tốt ở đây, xem phần Tài nguyên) là một thành phần thiết yếu của bất kỳ giải pháp MDM nào. Điều này bao gồm các sản phẩm MDM để xây dựng và vận hành các hub thông tin và toàn bộ quy mô của các chức năng của MDI. Các công nghệ MDI cũng gồm một tập hợp các công nghệ EAI (Tích hợp ứng dụng doanh nghiệp), EII (Tích hợp thông tin doanh nghiệp) và ETL (trích xuất, chuyển đổi và nạp lên).
  • Các hướng dẫn thực hành tốt nhất: Các hướng dẫn thực hành tốt nhất này giải quyết các khía cạnh tích hợp, xây dựng, triển khai, quản trị và vận hành. Hơn nữa, cũng cần có các hướng dẫn thực hành tốt nhất về dữ liệu chủ (chẳng hạn như để giải quyết các nhu cầu phân loại dữ liệu chủ). Các hướng dẫn thực hành tốt nhất thường thuộc về kiến thức chuyên gia lĩnh vực của bất kỳ nhà tích hợp hệ thống nào (System Integrator).

Các mục tiêu giải pháp và đề xuất giá trị

Khi kết hợp các mẫu kiến trúc MDM và giải pháp MDM thành một giải pháp MDM toàn diện, các đề xuất giá trị quan trọng là:

 1. Ưu điểm thông qua phiên bản sự thật duy nhất (ưu điểm về tính thống nhất và chất lượng): Giải pháp MDM hoạt động như là nguồn chính thức đối với các dữ liệu chủ trong doanh nghiệp, bằng cách tách dữ liệu ra khỏi các ứng dụng bị cô lập, riêng lẻ và các ứng dụng có thể có các giá trị không thống nhất với dữ liệu đó. (ND: single version of the truth - phiên bản sự thật duy nhất là phiên bản cơ sở dữ liệu tập trung duy nhất hoặc ít nhất là một cơ sở dữ liệu đồng bộ phân tán).
 2. Quản lý toàn bộ vòng đời cho dữ liệu chủ: Việc xây dựng một giải pháp MDM cung cấp các dịch vụ trên dữ liệu chủ để tạo ra giá trị kinh doanh, chẳng hạn như bằng cách kích hoạt các chính sách quản trị dữ liệu để giải quyết các xung đột tên và kích hoạt các hành động dựa trên các thay đổi dữ liệu, chẳng hạn như khi thay đổi một tên hoặc một địa chỉ.
 3. Ưu điểm về khả năng tái sử dụng: Như đã nhấn mạnh trong phần Giới thiệu, một phạm vi rất rộng về các nhu cầu của những người tiêu dùng cần truy cập dữ liệu chủ và chức năng liên quan của nó. Giải pháp MDM tạo ra một nguồn chính thức về thông tin tin cậy cho các thực thể dữ liệu chủ. Nó cũng cung cấp một tập hợp các dịch vụ được tiêu chuẩn hóa cho dữ liệu này, sau đó có thể sử dụng dữ liệu này trong và ngoài doanh nghiệp. Bằng cách làm như vậy, người ta bảo đảm rằng những thông tin quan trọng nhất trong một doanh nghiệp được xử lý thống nhất.
 4. Việc quản trị được cải thiện: Giải pháp MDM gồm các khả năng cụ thể để bảo đảm việc quản trị thích hợp các thực thể dữ liệu chủ.

Một nguyên lý kiến trúc là một luật, một học thuyết hay một giả định toàn diện và căn bản cung cấp hướng dẫn bao quát toàn bô để phát triển một giải pháp. Một nguyên lý kiến trúc tốt không lỗi thời trước tiến bộ công nghệ và có các lý do khách quan để nâng cao thêm thay vì những thay thế khác. Các nguyên lý sau đây là những nguyên lý kiến trúc cốt lõi cần được xem xét để chỉ dẫn sự phát triển của một giải pháp MDM.

 • Giải pháp MDM cần cung cấp khả năng để tách thông tin khỏi các ứng dụng và các quy trình doanh nghiệp để làm cho nó có sẵn như là một tài sản chiến lược cho doanh nghiệp sử dụng. Đây là một khái niệm cơ bản về Thông tin theo Yêu cầu (Information on Demand), được dựa trên Các nguyên lý hướng dịch vụ (Service Oriented Principles) để phân phối thông tin vào đúng thời điểm, trong đúng bối cảnh, tới đúng ứng dụng hoặc người dùng.
 • Giải pháp MDM cần cung cấp cho doanh nghiệp một nguồn chính thức cho dữ liệu chủ nhằm quản lý sự toàn vẹn thông tin và kiểm soát việc phân phối dữ liệu chủ trên toàn doanh nghiệp theo một cách được tiêu chuẩn hóa để cho phép sử dụng lại. Động lực chính cho nguyên lý này là tập trung vào việc quản lý dữ liệu chủ để giảm các chi phí quản lý dữ liệu và cải thiện tính chính xác và tính đầy đủ của dữ liệu đó.
 • Giải pháp MDM cần cung cấp tính linh hoạt để thích ứng với các thay đổi lược đồ dữ liệu chủ, các yêu cầu nghiệp vụ và các quy định và hỗ trợ việc bổ sung dữ liệu chủ mới. Điều này cải thiện khả năng của một doanh nghiệp để nhanh chóng đáp ứng với những thay đổi kinh doanh để có thể yêu cầu bổ sung các phần tử hoặc các thay đổi dữ liệu chủ hiện có.
 • Giải pháp MDM cần được thiết kế với mức quan tâm cao nhất để bảo vệ quyền sở hữu dữ liệu, tính toàn vẹn và bảo mật dữ liệu từ lúc nó được nhập vào hệ thống cho đến khi việc duy trì dữ liệu này không còn cần thiết nữa. Mục tiêu của nguyên lý này là bảo đảm rằng dữ liệu kinh doanh cốt lõi, là rất quan trọng đối với sự thành công của doanh nghiệp, được an toàn và tuân thủ các luật và các quy định về quyền riêng tư.
 • Giải pháp MDM cần dựa trên các tiêu chuẩn tính toán mở đã được ngành nghề chấp thuận để hỗ trợ việc sử dụng nhiều công nghệ và kỹ thuật để tương tác với các hệ thống bên ngoài và các hệ thống trong doanh nghiệp. Điều này hướng dẫn sự phát triển của kiến trúc để vẫn giữ nguyên tính mở và tính linh hoạt sao cho nó có thể dễ dàng tích hợp với nhiều phần mềm của nhà cung cấp có thể đang có trong doanh nghiệp và "công nghệ chưa biết" trong tương lai.
 • Giải pháp MDM cần dựa trên một khung công tác kiến trúccác dịch vụ có thể sử dụng lại để có thể sử dụng các công nghệ hiện có trong doanh nghiệp. Nguyên lý này hướng dẫn các quyết định kiến trúc để sử dụng các khoản đầu tư hiện có vào các công nghệ, chẳng hạn như những công nghệ tạo điều kiện thuận lợi cho tính liên thông và tính thích nghi hay tích hợp thông tin ở nơi thích hợp để thực hiện một giải pháp MDM.
 • Giải pháp MDM cần cung cấp khả năng để thực hiện dần từng bước một giải pháp MDM sao cho một giải pháp MDM có thể chứng tỏ giá trị ngay lập tức.

Các phương pháp sử dụng MDM

MDM là một tập hợp về phần mềm, các tiêu chuẩn thông tin và cơ sở hạ tầng quản trị để cho phép doanh nghiệp của bạn tạo, duy trì, sử dụng và phân tích thông tin thống nhất, đầy đủ, theo ngữ cảnh và chính xác cho tất cả các bên liên quan. MDM cần có các khả năng để hợp lý hóa dữ liệu chủ trên các ứng dụng doanh nghiệp, xử lý dữ liệu chủ như là một tài sản chung duy nhất của doanh nghiệp và làm cầu nối dữ liệu có cấu trúc cũng như dữ liệu không có cấu trúc. MDM có thể là một sự chuyển dịch mẫu ấn tượng trong doanh nghiệp vì nó đòi hỏi một quan điểm chủ động của doanh nghiệp về dữ liệu chủ và phải cung cấp các công nghệ và cách quản trị mới để quản lý và sử dụng dữ liệu chủ trên nhiều lĩnh vực dữ liệu và với nhiều phương pháp sử dụng bao gồm cộng tác, vận hànhphân tích.

MDM hỗ trợ việc quản lý dữ liệu chủ trong suốt vòng đời của nó. Điều này đòi hỏi khả năng cộng tác, định nghĩa và xuất bản dữ liệu chủ, các quy trình vận hành để quản lý và duy trì dữ liệu chủ qua suốt các giai đoạn giao dịch của nó và các khả năng phân tích để mang lại sự hiểu biết tốt hơn và sử dụng thông tin nhúng trong đó. Multi-Form MDM (MDM đa dạng) là một thuật ngữ được sử dụng để giải quyết một thực tế là MDM hỗ trợ nhiều kiểu sử dụng dữ liệu chủ (cộng tác, vận hành và phân tích) và bao trùm qua nhiều lĩnh vực dữ liệu, chẳng hạn như khách hàng và sản phẩm. Điều phổ biến với nhiều phương pháp sử dụng là áp dụng MDM thậm chí cho cùng một lĩnh vực dữ liệu trong một môi trường doanh nghiệp lớn.

Phương pháp sử dụng: Kiểu cộng tác

Kiểu cộng tác của MDM hỗ trợ việc định nghĩa, tạo và đồng bộ hóa dữ liệu chủ. Kiểu cộng tác thường gắn liền với việc tạo, làm tăng thêm hoặc thay đổi dữ liệu chủ để hỗ trợ các quy trình, chẳng hạn như quy trình định nghĩa và giới thiệu sản phẩm mới hoặc việc quản lý dữ liệu. Luôn có những quy trình nghiệp vụ gắn với việc duy trì thông tin chủ, cho dù đó là dạng thiết lập các sản phẩm mới để bán, thuê các nhân viên mới hoặc quản lý các nhà cung cấp. Hệ thống MDM tham gia vào các quy trình như vậy hoặc nó dẫn dắt toàn bộ quá trình hoặc một hệ thống khác có thể gọi nó.

Hình 2. Cộng tác MDM
MDM cộng tác

MDM cộng tác cung cấp khả năng để duy trì thông tin ở một nơi thông tin thường được duy trì qua nhiều ứng dụng nội bộ, bằng cách sử dụng một quá trình chủ duy nhất để bảo đảm rằng thông tin này là đầy đủ và đã xác nhận hợp lệ. MDM cộng tác yêu cầu các dịch vụ hỗ trợ luồng công việc và các dịch vụ đăng ký lúc vào, kiểm tra lúc ra, để kiểm soát việc tạo, quản lý và chất lượng của dữ liệu chủ. Sau khi thông tin đã đầy đủ và đã xác nhận hợp lệ, MDM cộng tác hỗ trợ việc tích hợp và đồng bộ hóa dữ liệu chủ với các hệ thống di sản, các ứng dụng doanh nghiệp và các kho chứa dữ liệu trong doanh nghiệp và sự trao đổi và đồng bộ hóa thông tin với các đối tác kinh doanh.

Phương pháp sử dụng: Kiểu vận hành

Kiểu vận hành của MDM hỗ trợ các hệ thống vận hành tiêu dùng dữ liệu chủ để thực hiện các giao dịch và các kho lưu trữ MDM được coi là nguồn chính thức của dữ liệu chủ. Hơn nữa, trong chế độ vận hành, các ứng dụng sử dụng dữ liệu chủ thông qua các dịch vụ, ở đây các dịch vụ cung cấp quyền kiểm soát việc tạo, quản lý, chất lượng và truy cập dữ liệu chủ. Ví dụ, là một phần của quá trình thêm một khách hàng mới, một hệ thống LOB (Line of Business – Ngành kinh doanh) sẽ dùng một dịch vụ MDM để xác nhận hợp lệ xem khách hàng này có phải là một khách hàng duy nhất hoặc khách hàng cũ hay không. Dịch vụ MDM sẽ làm sạch và chuẩn hóa thông tin khách hàng mới và thực hiện logic so khớp dựa vào kho lưu trữ MDM để xác định xem khách hàng này đã tồn tại trong hệ thống LOB hoặc trong doanh nghiệp chưa.

Nếu dịch vụ MDM xác định rằng khách hàng này là một khách hàng mới với LOB đó, thì hệ thống LOB có thể chuyển thông tin khách hàng mới vào cơ sở dữ liệu giao dịch của nó. Bây giờ hệ thống MDM sẽ có thông tin khách hàng mới trong kho lưu trữ MDM cũng như hệ thống LOB. Sau khi xử lý xong thông tin này, MDM vận hành sẽ hỗ trợ tích hợp và đồng bộ hóa dữ liệu chủ mới với các hệ thống di sản, các ứng dụng doanh nghiệp và kho chứa dữ liệu trong doanh nghiệp và trao đổi và đồng bộ hóa thông tin với các đối tác kinh doanh.

Hình 3. Vận hành MDM
MDM vận hành

Người ta sử dụng các hệ thống MDM để cung cấp một khung nhìn đầy đủ về một đối tượng dữ liệu chủ mà không cần duy trì tất cả thông tin trong chính hệ thống MDM đó. MDM vận hành cung cấp các dịch vụ thông tin và nghiệp vụ để sử dụng và duy trì dữ liệu chủ trong hệ thống MDM cũng như khả năng để tham khảo dữ liệu chủ trên nhiều hệ thống. Có thể sử dụng các dịch vụ MDM để duy trì các liên kết tham khảo lẫn nhau đến dữ liệu chủ có chứa cả dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc trên các hệ thống không đồng nhất và để cung cấp một khung nhìn đầy đủ về một đối tượng dữ liệu chủ, chẳng hạn như một người. Ví dụ, có thể sử dụng thông tin đăng ký trong kho lưu trữ MDM để dùng một dịch vụ truy vấn liên hợp nhằm tạo ra một bản ghi ảo có chứa dữ liệu có cấu trúc và không có cấu trúc trải rộng trên nhiều hệ thống không đồng nhất và trả về các kết quả cho người dùng, ứng dụng hay quá trình có ủy quyền.

MDM vận hành đặc biệt quan trọng trong một SOA (Kiến trúc hướng dịch vụ). Các hệ thống MDM bao gồm các thư viện của các dịch vụ chung dựa trên dữ liệu chủ để các hệ thống khác có thể gọi nó (ví dụ, bất kỳ ứng dụng nào có thể gọi một thủ tục trung tâm để truy vấn thông tin khách hàng, để điều chỉnh giá của một sản phẩm hoặc để tạo ra một nhà cung cấp mới) để bảo đảm tính thống nhất và chất lượng thông tin. MDM cung cấp các dịch vụ chung để hỗ trợ các thủ tục lấy thông tin làm trung tâm trên tất cả các ứng dụng. MDM cho phép các công ty thực hiện hiệu quả nội tại bằng cách giảm chi phí và độ phức tạp của các quy trình có sử dụng dữ liệu chủ. Nó làm giảm việc dịch và phân tích thủ công để cải thiện khả năng lặp lại và tăng nhanh khả năng nhận thức. Ngoài ra, MDM còn cải thiện khả năng chia sẻ, hợp nhất và phân tích thông tin nghiệp vụ một cách nhanh chóng, cả trên toàn cầu lẫn trong khu vực. Nó cũng làm cho có khả năng lắp ráp nhanh chóng các ứng dụng mới, hỗn hợp dựa trên thông tin chủ chính xác và các quy trình nghiệp vụ có thể sử dụng lại.

Phương pháp sử dụng: Kiểu phân tích

Trong phương pháp phân tích MDM, dữ liệu chủ từ hệ thống MDM được sử dụng như là nguồn sạch, chính xác cho dữ liệu chủ để cung cấp nguồn các chiều dữ liệu cho các môi trường phân tích và giải quyết nhu cầu tăng thêm các dịch vụ vận hành MDM với các phân tích hỗ trợ ra quyết định nội dòng. Có thể sử dụng các phân tích hỗ trợ ra quyết định nội dòng để hỗ trợ tuân thủ quy định, thực hiện quản lý xung đột và phát hiện ra mối đe dọa và gian lận. Do đó làm giảm nguy cơ tăng chi phí và giảm nhẹ thiệt hại tiềm năng đến danh tiếng của một tổ chức. Các phân tích nội dòng là hoạt động phân tích diễn ra trên cơ sở giao dịch với một sự hiểu biết về cách ứng dụng tiêu dùng dịch vụ MDM đang sử dụng dữ liệu chủ ra sao. Ví dụ, có thể sử dụng phân tích định danh để phát hiện ra các kịch bản đe dọa và lừa đảo hoặc sử dụng phân tích định danh để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền (AML) nhằm giảm nhẹ rủi ro và giữ vững sự tuân thủ quy định.

Hình 4. Phân tích MDM
MDM phân tích

Phương pháp phân tích MDM cũng cho phép kinh doanh thông minh đúng đắn và cho phép các đối tượng và các cấu trúc đúng được tự động đồng bộ hóa với các kho dữ liệu và các ứng dụng phân tích. Về lịch sử, các sáng kiến xây dựng kho dữ liệu đã cố gắng để giải quyết vấn đề chất lượng dữ liệu từ các ứng dụng xuống. Việc xây dựng kho dữ liệu không sửa chữa các quy trình nghiệp vụ đã tạo ra dữ liệu chủ không chính xác trong các ứng dụng và cũng không chỉnh sửa dữ liệu chủ trả về các ứng dụng. MDM cung cấp cho các doanh nghiệp một cách để chỉnh sửa dữ liệu xấu và các quy trình đã tạo ra dữ liệu xấu tại nguồn. Ngược lại, dữ liệu thu được từ quá trình phân tích trong kho dữ liệu (ví dụ, giá trị khách hàng suốt đời, các gợi ý bán chéo và bán gia tăng) có thể là dữ liệu quan trọng để duy trì trong hệ thống MDM từ một nguồn cấp của kho dữ liệu.

Việc thực hiện một giải pháp MDM Doanh nghiệp (Enterprise MDM) là một quá trình lặp lại, cần có khả năng mang lại giá trị cho doanh nghiệp trong các giai đoạn tăng dần để đáp ứng các nhu cầu cho tất cả các bên liên quan. Một hệ thống MDM, tiếp tục cung cấp các giá trị được duy trì liên tục cho doanh nghiệp, cần có khả năng cung cấp sự hỗ trợ MDM đa dạng (Multi-Form MDM) để quản lý dữ liệu chủ trong suốt vòng đời của nó và hỗ trợ các nhu cầu của tất cả các bên liên quan.

Các thuộc tính của các mẫu kiến trúc MDM

Các thuộc tính được sử dụng để mô tả thêm và đặc trưng cho các kiểu khác nhau của các mẫu kiến trúc. Đối với các mẫu kiến trúc MDM, một tập hợp dự kiến về các thuộc tính được phác thảo trong bảng sau:

Bảng 1. Các thuộc tính được sử dụng để mô tả các mẫu kiến trúc MDM
Tên thuộc tínhChức năng
NameTên của mẫu kiến trúc MDM
TypeKiểu của mẫu
Methods of useKiểu MDM mà mẫu thường xuất hiện
ObjectiveMục tiêu chính, điều mà mẫu cố gắng đạt được
Problem(Các) vấn đề then chốt
ForcesKhó khăn
ContextBối cảnh triển khai mẫu
SolutionVùng giải pháp có thể
ResultsƯu và nhược điểm về sử dụng mẫu
RelationsCác mẫu quan hệ hoặc các kiểu con đã biết
MDM solutionsMột đến hai giải pháp MDM quan trọng nhất có sử dụng mẫu
CommentsCác xem xét bổ sung có ích

Name (Tên) của mẫu là mã định danh duy nhất của mẫu này và được sử dụng bất cứ khi nào nói về mẫu này. Type (Kiểu) của mẫu xác định xem mẫu này thuộc về nhóm nào trong các mẫu MDM. Phần methods of use (Các phương pháp sử dụng) liên kết mẫu này đến một hoặc nhiều hơn trong số ba kiểu sử dụng MDM được mô tả ở trên, nơi thường hay gặp mẫu này nhất. Objective (Mục tiêu) tóm tắt ngắn gọn mục tiêu chính của mẫu này. Phần problem (Vấn đề) liệt kê một hoặc nhiều vấn đề quan trọng nhất mà mẫu này giải quyết. Forces (Sức lực) là các lý do tại sao (các) vấn đề, mà mẫu này cố gắng giải quyết, là khó. Context (Bối cảnh) cung cấp thông tin về các giả định của bối cảnh triển khai của mẫu. Ví dụ, ở đây bạn có thể tìm xem có phải nó thường được triển khai trong một kiến trúc SOA hoặc kiến trúc không-SOA hay không và môi trường có thể ảnh hưởng đến việc triển khai mẫu đó như thế nào. Solution (Giải pháp) cung cấp thêm nhiều chi tiết trong các trường hợp nào mẫu này là khả thi để triển khai bằng cách phác thảo vùng giải pháp. Phần results (Các kết quả) vạch ra các ưu và nhược điểm đã gặp phải khi mẫu sử dụng này. Phần relations (Các mối quan hệ) mô tả các mối quan hệ có thể có giữa mẫu này với các mẫu khác. Ví dụ, ở đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về các mẫu được mẫu này sử dụng hoặc các chi tiết tại sao mẫu này có liên quan, nhưng lại khác với một mẫu đã biết. Phần này cũng liệt kê các kiểu con đã biết của mẫu này. Phần MDM solutions (Các giải pháp MDM) liệt kê các giải pháp MDM thường sử dụng mẫu này. Cuối cùng, bất kỳ các bình luận có liên quan nào khác sẽ thuộc phần comments (Các bình luận).

Phép phân loại mẫu kiến trúc MDM

Các mẫu kiến trúc MDM giúp đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp MDM và cho phép các tổ chức quản trị, tạo, duy trì, sử dụng và phân tích dữ liệu chủ thống nhất, đầy đủ, theo ngữ cảnh và chính xác cho tất cả các bên liên quan, chẳng hạn như các hệ thống LOB, kho dữ liệu và các đối tác thương mại. Là các mẫu hỗn hợp, đôi khi các mẫu MDM sử dụng các mẫu tích hợp thông tin và cung cấp thêm các khả năng, chẳng hạn như quản trị, quản lý vòng đời thông tin chủ và các dịch vụ nghiệp vụ thông tin chủ. Đặc tả mẫu kiến trúc MDM sẽ giúp các kiến trúc sư dữ liệu, thông tin và ứng dụng đưa ra các quyết định chính xác về kiến trúc doanh nghiệp và viết tài liệu các hướng dẫn ra quyết định.

Dựa vào các thuật ngữ được mô tả trong các phần trên, các mẫu kiến trúc MDM đóng vai ở chỗ giao nhau giữa các kiến trúc MDM (với việc xem xét các chiến lược kỹ thuật của Dữ liệu chủ doanh nghiệp khác nhau, các cách tiếp cận thực hiện dữ liệu chủ và các phương pháp sử dụng MDM) ở một bên và các mẫu kiến trúc ( như các tạo phẩm, các mẫu, các mô hình, các cách thực hiện theo quy định và đã được kiểm chứng và v.v) ở phía bên kia.

Phép phân loại mẫu

Do có nhiều mẫu kiến trúc MDM, một phép phân loại mẫu sẽ giúp phân loại chúng thành các thể loại khác nhau, giúp các kiến trúc sư tìm ra các mẫu cần thiết để giải quyết vấn đề sắp tới nhanh hơn. Sau đây là ba thể loại dự kiến cho các mẫu kiến trúc MDM:

 • Các mẫu tích hợp ứng dụng MDM: Tất cả các mẫu thuộc thể loại này là những mẫu lấy EAI làm trung tâm để tập trung vào các quá trình được thúc đẩy bởi các trường hợp sử dụng MDM. Ở đây, bạn sẽ thấy các mẫu có liên quan đến các kỹ thuật tích hợp dựa trên xuất bản/đăng ký và tích hợp dựa trên thông báo. Quan trọng nhất là các mẫu này xử lý việc chặn bắt giao dịch để hỗ trợ việc triển khai mẫu giải pháp MDM giao dịch.
 • Các mẫu tích hợp thông tin MDM: Các mẫu này cũng là các mẫu EAI, tuy nhiên có sự tập trung rõ ràng vào việc tích hợp thông tin. Các mẫu này đề cập đến giai đoạn xây dựng và vận hành của các giải pháp MDM và do đó có liên quan đến ETL, nạp dữ liệu ban đầu và các mẫu liên quan để xây dựng các hub MDM. Ngoài ra, các mẫu tích hợp thông tin MDM này cũng thường sử dụng các mẫu có liên quan đến EII. Ví dụ, để giải quyết các mẫu liên quan đến sự đồng bộ hóa thông tin theo kiểu hub (hub-style) hoặc đồng bộ hóa (hai hướng) lai với các hệ thống giao dịch.
 • Các mẫu triển khai hệ thống doanh nghiệp MDM: Các mẫu MDM trong nhóm này có liên quan nhiều hơn đến các kịch bản triển khai khác nhau, ở đây trọng tâm là vào sự tích hợp của các hệ thống doanh nghiệp khác, chẳng hạn như các hệ thống phân tích, các kho dữ liệu, các quầy dữ liệu, việc hoạch định tài nguyên doanh nghiệp (ERP ), việc quản lý quan hệ khách hàng (CRM), việc quản lý vòng đời sản phẩm (PLM) và các hệ thống khác. Ở đây trọng tâm không phải là vào việc chặn bắt giao dịch để cho phép thực hiện hub MDM, mà trọng tâm là vào sự cộng tác với các hệ thống khác, ví dụ, để làm phong phú thêm một hub thông tin của khách hàng với các hệ thống phân tích.

Dưới đây là một danh sách các mẫu mà bạn thấy theo ba thể loại ấy. Khi các giải pháp MDM trở thành xu hướng chủ đạo trong tương lai và các vùng triển khai được mở rộng, danh sách được dự kiến sẽ mở rộng với các mẫu mới hoặc phát triển tiếp với sự nhận biết các kiểu con mới của các mẫu đã biết.

 • Các mẫu tích hợp ứng dụng MDM:
  1. Mẫu chặn bắt giao dịch MDM
  2. Mẫu xuất bản/đăng ký MDM
  3. Mẫu tích hợp dựa trên thông báo MDM
 • Các mẫu tích hợp thông tin MDM:
  1. Mẫu MDI
  2. Mẫu đồng bộ hóa thông tin MDM
 • Các mẫu triển khai hệ thống doanh nghiệp MDM:
  1. Mẫu phân tích kinh doanh thông minh (BI) MDM
  2. Mẫu kho dữ liệu MDM
  3. Mẫu nhiều hệ thống MDM

Bây giờ chúng tôi sẽ phác thảo từng mẫu này để cung cấp sự hiểu sâu hơn về mục đích chính của chúng và các kịch bản trường hợp sử dụng điển hình. Một mô tả chi tiết đầy đủ, bao gồm các xem xét thực hiện và lập bản đồ công nghệ, là vượt quá phạm vi của bài viết ban đầu này về các mẫu MDM.

Mẫu chặn bắt giao dịch MDM

Mẫu chặn bắt giao dịch MDM liên quan đến việc tích hợp các hệ thống ứng dụng, chẳng hạn như SAP, trong bối cảnh của mẫu giải pháp MDM giao dịch. Các giả định để sử dụng mẫu này như sau:

 1. Hệ thống ứng dụng sử dụng dữ liệu chủ hiện có và được sử dụng sau khi xây dựng hub MDM.
 2. Một số hoặc tất cả người dùng duy trì và xử lý hoặc một tập hợp con hoặc tất cả các thuộc tính của các bản ghi dữ liệu chủ thông qua giao diện người dùng của ứng dụng hiện có. Lý do để làm việc này có thể là chi phí dự án không cho phép phát triển một giao diện người dùng và các luồng công việc mới như là một phần của dự án MDM và số lượng người dùng sẽ cần phải đào tạo lần đầu về ứng dụng dữ liệu chủ mới là quá cao.
 3. Một số hoặc tất cả các ứng dụng xử lý dữ liệu chủ có một cơ sở dữ liệu cục bộ lưu trữ thông tin này và có thể không phải là dữ liệu chủ.
 4. Một mẫu giải pháp MDM giao dịch với việc thực thi toàn doanh nghiệp liên quan đến các quy tắc nghiệp vụ và xác nhận hợp lệ, cung cấp các chức năng dữ liệu chủ như là một phiên bản thật sự duy nhất và cung cấp các dữ liệu chủ cho các hệ thống bên dưới. Tất cả các thay đổi của dữ liệu chủ được thực hiện trực tiếp hoặc gián tiếp dựa vào hệ thống này.

Nếu hầu hết các giả định này là đúng, bạn sẽ có nhu cầu chặn bắt các giao dịch nghiệp vụ. Khi đã triển khai một hub MDM giao dịch, mẫu chặn bắt giao dịch sẽ cung cấp sự tích hợp thời gian thực hoặc gần thời gian thực sau đây. Trước khi giao dịch nghiệp vụ của ứng dụng đưa vào sự thay đổi dữ liệu chủ, hub MDM giao dịch sẽ được thông báo (chẳng hạn như thông qua việc gửi thông báo). Sau đó, hub MDM này thực hiện xác nhận hợp lệ thông báo hoặc loại bỏ sự trùng lặp thông báo, nếu cần, chuyển nó từ cục bộ vào cơ sở dữ liệu của hub MDM giao dịch và báo cho (chẳng hạn như thông qua việc gửi thông báo) ứng dụng nghiệp vụ biết rằng nó có thể đưa vào sự thay đổi dữ liệu chủ. Tất nhiên, trong trường hợp này việc khai báo với hệ thống ứng dụng phải bao gồm bất kỳ thay đổi nào mà hệ thống MDM trung tâm đã áp dụng cho bản ghi đã nhận được từ ứng dụng nghiệp vụ, có nghĩa là ứng dụng nghiệp vụ có thể đưa vào một phiên bản của bản ghi dữ liệu chủ (hơi) khác so với phiên bản mà nó đã gửi đến hub MDM. Chỉ sau khi ứng dụng nghiệp vụ nhận được câu trả lời từ hub MDM giao dịch, nó đưa thay đổi vào hệ thống cục bộ của mình. Lưu ý rằng một "hành động đưa vào" trên hệ thống ứng dụng không nhất thiết theo nghĩa là một hành động đưa vào của cơ sở dữ liệu hoặc ứng dụng. Ví dụ, nếu bạn sử dụng một trạng thái cho một bản ghi dữ liệu chủ, thì bạn có thể làm như sau:

Nếu hệ thống ứng dụng tạo ra một bản ghi dữ liệu chủ mới, thì thông qua cơ chế chặn bắt giao dịch, sự kiện này sẽ được thông báo với hub MDM giao dịch. Tuy nhiên, ngay sau khi xảy ra việc chặn bắt này, giao dịch ứng dụng sẽ chuyển thay đổi đó vào cơ sở dữ liệu của nó -- đánh dấu bản ghi dữ liệu chủ mới với trạng thái đã tạo ra. Ngay khi có đáp ứng từ hub MDM giao dịch đến, bản ghi này, do ứng dụng tạo cục bộ, sẽ được cập nhật với thông tin đã xác nhận hợp lệ từ hub. Chỉ khi hoạt động này hoàn thành, bản ghi dữ liệu chủ mới sẽ trở nên thấy được đối với tất cả người dùng ứng dụng bằng cách thay đổi trạng thái, ví dụ như từ đã tạo ra thành hoạt động.

Bảng 2. Tóm tắt về mẫu chặn bắt giao dịch MDM
Tên thuộc tínhChức năng
NameMẫu chặn bắt giao dịch MDM
TypeMẫu tích hợp ứng dụng MDM
Methods of useKiểu vận hành
ObjectiveHỗ trợ xây dựng hub MDM giao dịch
Problem
 • Ứng dụng nghiệp vụ sở hữu độc quyền, nơi các chức năng và dữ liệu được gắn chặt với nhau.
 • Một lượng lớn người dùng muốn bám chặt với giao diện người dùng hiện tại để tránh đào tạo tốn kém.
Forces
 • Tích hợp thời gian thực là khó khăn tiềm năng.
 • Để xây dựng các giao dịch bù trừ thậm chí còn khó khăn hơn là chặn bắt giao dịch, do liên quan đến tính thống nhất.
 • Ngân sách dự án không cho phép phát triển một giao diện người dùng để duy trì dữ liệu chủ và hướng người dùng vào nó.
ContextCó thể triển khai mẫu này trong một kiến trúc SOA. Tuy nhiên, SOA không phải là một điều cần trước cho nó và có thể sử dụng nó bên ngoài.
SolutionMẫu này có thể áp dụng được bất cứ khi nào triển khai một hub MDM giao dịch toàn doanh nghiệp, nhưng một hệ thống ứng dụng lệ thuộc (slave) tiếp tục thay đổi dữ liệu chủ sau khi xây dựng hub.
ResultsƯu điểm của mẫu này là khả năng triển khai mẫu giải pháp hub MDM giao dịch nếu không thể tách các ứng dụng hiện có ra khỏi dữ liệu của chúng. Nhược điểm chính là tùy thuộc vào ứng dụng, việc triển khai của mẫu này là một nỗ lực EAI phức tạp.
RelationsMẫu tích hợp dựa trên thông báo MDM có thể được coi là một phiên bản kém hơn của mẫu này.
MDM solutionsNgười ta thường gặp mẫu này khi triển khai mẫu giải pháp MDM giao dịch.
CommentsNgười ta thường gặp mẫu này khi các hệ thống ứng dụng SAP yêu cầu tích hợp trong bối cảnh của mẫu giải pháp MDM giao dịch.

Mẫu xuất bản/đăng ký MDM

Mẫu này có liên quan với việc tích hợp chỉ là các hệ thống luồng dữ liệu xuống, như một trang web thương mại điện tử hoặc một hệ thống danh mục in ấn, chúng sử dụng dữ liệu chủ nhưng không tự tạo ra hoặc sửa đổi dữ liệu chủ. Một hệ thống MDM, được thực hiện với mẫu giải pháp MDM đăng ký, mẫu giải pháp MDM lai hoặc mẫu giải pháp MDM giao dịch sẽ xuất bản những thay đổi của dữ liệu MDM trên các hàng đợi để đăng ký các hệ thống luồng dữ liệu xuống trên đó để sử dụng mẫu này.

Bảng 3. Tóm tắt mẫu xuất bản/đăng ký MDM
Tên thuộc tínhChức năng
NameMẫu xuất bản/đăng ký MDM
TypeMẫu tích hợp ứng dụng MDM
Methods of useKiểu cộng tác
ObjectiveTích hợp các hệ thống luồng dữ liệu xuống, chẳng hạn như các giải pháp in ấn và các hệ thống Thương mại điện tử, để đọc dữ liệu chủ, nhưng không sửa đổi nó.
ProblemCác hệ thống luồng dữ liệu xuống yêu cầu truy cập đọc dữ liệu chủ cập nhật, chất lượng cao.
ForcesDữ liệu quan hệ từ một hệ thống MDM thường chỉ có một nguồn thông tin dữ liệu chủ để in ấn và một hệ thống thương mại điện tử và thường chứa những gợi ý cho dữ liệu không có cấu trúc từ các hệ thống quản lý nội dung cũng cần tích hợp vào.
Context
 • Các ngành may mặc và du lịch thường cung cấp các danh mục sản phẩm in ấn cho khách hàng của mình.
 • Các nhà bán lẻ cũng thường bán thông qua các kênh Thương mại điện tử.
SolutionThường có thể sử dụng mẫu này bất cứ khi nào một hệ thống luồng dữ liệu xuống yêu cầu truy cập chỉ đọc dữ liệu chủ.
ResultsƯu điểm của mẫu này là hệ thống luồng dữ liệu xuống sử dụng dữ liệu chủ thống nhất, chất lượng cao.
RelationsMẫu tích hợp dựa trên thông báo MDM có liên quan đến mẫu này.
MDM solutionsSử dụng mẫu này trong mẫu giải pháp MDM bán lẻ.
CommentsThường thực hiện mẫu này với phần mềm trung gian gửi thông báo.

Mẫu tích hợp dựa trên thông báo MDM

Mẫu này thường dùng cho các hệ thống MDM được sử dụng chủ yếu cho các mục đích tham khảo. Trong một hệ thống MDM như vậy các chức năng như kho lưu trữ tham khảo chỉ có tập hợp thấp nhất về xác nhận hợp lệ và việc thực thi quy tắc nghiệp vụ chỉ đại diện cho tập hợp chung nhỏ nhất trên tất cả các hệ thống. Mẫu này chỉ bắt đầu gửi đi một thông báo từ các hệ thống ứng dụng đang xử lý dữ liệu chủ đến hệ thống MDM trung tâm để nói rằng đã thực hiện một sự thay đổi nào đó trên dữ liệu chủ để giữ cho hub MDM tham khảo trung tâm được cập nhật. Việc cập nhật tại hub MDM trung tâm sẽ xảy ra sau sự kiện đó có ý nghĩa là hệ thống ứng dụng vẫn tiếp tục thay đổi cục bộ. Ví dụ, mẫu này có thể dùng được bất cứ khi nào các hệ thống ứng dụng nghiệp vụ như Siebel hoặc SAP tiếp tục hoạt động như hệ thống chủ để xử lý dữ liệu chủ và chỉ sử dụng một hệ thống MDM trung tâm như hệ thống dữ liệu chủ tham khảo.

Bảng 4. Tóm tắt mẫu tích hợp dựa trên thông báo MDM
Tên thuộc tínhChức năng
NameMẫu tích hợp dựa trên thông báo MDM
TypeMẫu tích hợp ứng dụng MDM
Methods of useKiểu cộng tác
ObjectiveHỗ trợ xây dựng một hệ thống MDM đăng ký hoặc tham khảo bằng cách sử dụng mẫu giải pháp MDM tham khảo hoặc mẫu giải pháp MDM đăng ký.
Problem Một hệ thống MDM tập trung là cần thiết cho các mục đích tham khảo hoặc để hỗ trợ một quá trình đăng ký trung tâm cho các khách hàng hoặc các sản phẩm.
Forces
 • Các ứng dụng nghiệp vụ và dữ liệu chủ của chúng được gắn chặt với nhau đến mức không thể tách ra được, chỉ dành cho giải pháp này.
 • Truy cập đọc thời gian thực tới phiên bản mới nhất của dữ liệu chủ trong một hệ thống MDM trung tâm có thể khó đạt được với giải pháp của mẫu này.
ContextMẫu này cần có cơ sở hạ tầng gửi thông báo và cần dễ triển khai trong một kiến trúc SOA với một ESB và các dịch vụ chuyển đổi giữa các hệ thống ứng dụng và hệ thống MDM trung tâm.
SolutionNếu chọn mẫu này, thường chỉ có các giải pháp MDM là có thể sử dụng mẫu giải pháp MDM tham khảo hoặc mẫu giải pháp MDM đăng ký. Chắc chắn đó không phải là một giải pháp đủ tốt để xây dựng một hub MDM giao dịch.
ResultsƯu điểm của việc sử dụng mẫu này là những người dùng ứng dụng có thể tiếp tục làm việc với các ứng dụng của họ như trước đây và không cần phải đào tạo lại. Nhược điểm của mẫu này là hệ thống MDM trung tâm không phải là hệ thống giao dịch và dữ liệu chủ có thể không được cập nhật lên phiên bản mới nhất trong các hệ thống ứng dụng.
RelationsPhiên bản của mẫu này kém hơn phiên bản của mẫu chặn bắt giao dịch MDM.
MDM solutionsThường sử dụng một mẫu để xây dựng các giải pháp MDM bằng cách sử dụng mẫu giải pháp MDM tham khảo hoặc mẫu giải pháp MDM đăng ký.
CommentsNếu thực hiện cách tiếp cận cho một hệ thống MDM trung tâm ở nơi sử dụng mẫu này, thường vẫn lưu trữ là dữ liệu chủ trong một bản sao dự phòng trong mỗi cơ sở dữ liệu cho mỗi ứng dụng, làm cho các chi phí lưu trữ cao.

Mẫu MDI

Mẫu này mô tả sự tích hợp dữ liệu chủ cần thiết để xây dựng một hub MDM. Việc thực hiện mẫu này sử dụng các mẫu, chẳng hạn như mẫu hợp nhất dữ liệu (xem phần Tài nguyên). Khía cạnh phân biệt của mẫu này so với mẫu hợp nhất dữ liệu cơ sở chẳng hạn, là sự tích hợp về các khả năng quản lý siêu dữ liệu và quản trị dữ liệu trên một quy mô doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là nếu áp dụng mẫu MDI, không chỉ xây dựng hệ thống MDM bằng cách sử dụng các mẫu từ vùng ETL, mà cũng còn triển khai cả cơ sở hạ tầng kỹ thuật để quản lý vòng đời của siêu dữ liệu, để quản lý một bảng chú giải thuật ngữ doanh nghiệp tập trung vào cải thiện truyền thông giữa doanh nghiệp và các nhân viên kỹ thuật. Tùy thuộc vào việc triển khai giải pháp MDM, cũng có thể cần phải có các chức năng làm sạch và chuyển đổi được sử dụng lại sau khi xây dựng hệ thống MDM ban đầu để bảo đảm rằng dữ liệu chủ di chuyển theo hướng từ các ứng dụng đến hệ thống MDM cũng vẫn thế (và như vậy là thống nhất) một khi điền dữ liệu vào hệ thống MDM. IBM Information Server (Máy chủ thông tin của IBM) (xem phần Tài nguyên) tạo nên các chức năng làm sạch và chuyển đổi có sẵn như là các dịch vụ có thể sử dụng lại. Việc triển khai các thành phần cơ sở hạ tầng này và việc tích hợp của chúng với hệ thống MDM đang được xây dựng là chìa khóa để áp dụng thành công mẫu này. Vì vậy, trong một cơ sở hạ tầng EAI, cũng chính những nhiệm vụ làm sạch và chuyển đổi ấy được sử dụng lại để giữ cho hệ thống MDM trung tâm, sau khi xây dựng xong, là thống nhất với các quy tắc nghiệp vụ và xác nhận hợp lệ được sử dụng để xây dựng nó, miễn là các quy tắc này vẫn còn hợp lệ. Mẫu này luôn được sử dụng với một hoặc nhiều mẫu kiến trúc MDM để xây dựng các giải pháp MDM.

Bảng 5: Tóm tắt mẫu MDI
Tên thuộc tínhChức năng
NameMẫu MDI
TypeMẫu tích hợp thông tin MDM
Methods of useTất cả các kiểu MDM
ObjectiveXây dựng một hệ thống MDM có chức năng quản lý siêu dữ liệu và dịch vụ làm sạch và chuyển đổi có thể sử dụng lại được để sử dụng lại trong lúc chạy hệ thống MDM sau khi xây dựng.
Problem
 • Các hệ thống ứng dụng khác nhau truy cập và sửa đổi các thực thể dữ liệu chủ tương tự bằng cách sử dụng các phương pháp khác nhau, làm cho dữ liệu chủ không đầy đủ, mâu thuẫn nhau trong thùng chứa (silo) CNTT.
 • Áp lực pháp lý từ việc tuân thủ (chẳng hạn như Đạo luật Sarbanes-Oxley) hoặc các hạn chế nghiệp vụ khác yêu cầu một phiên bản sự thật duy nhất cho dữ liệu chủ.
 • Trong nhiều công ty, vẫn thiếu việc quản trị dữ liệu theo chiều ngang, trên toàn doanh nghiệp.
 • Chỉ một dự án ETL hay CRM khác là không còn đủ nữa để đối phó với các vấn đề dữ liệu chủ. Nếu sử dụng các chức năng làm sạch/chuyển đổi để xây dựng hệ thống MDM sạch cho tất cả các ứng dụng không có sẵn sau này khi các hệ thống ứng dụng và hệ thống MDM vẫn còn kết nối trong chế độ vận hành, thì ngay sau khi CRM hoặc ETL kết thúc, tính thống nhất của dữ liệu chủ lại suy yếu đi.
Forces
 • Các vấn đề chính trị giữa các LOB đòi hỏi phải có sự ủng hộ của lãnh đạo điều hành đối với dự án và sự thay đổi trong doanh nghiệp để giải quyết các vấn đề dữ liệu chủ trên tất cả các thùng chứa.
 • Rủi ro của dự án cao do thường đánh giá thấp số lượng công việc để đánh giá chất lượng dữ liệu và ETL.
Context
 • Mẫu này yêu cầu phân tích dữ liệu để đánh giá chất lượng dữ liệu.
 • Mẫu này yêu cầu ánh xạ tất cả các mô hình dữ liệu hiện có tới mô hình dữ liệu dùng cho dữ liệu chủ của hệ thống MDM.
 • Mẫu này yêu cầu phải đưa thêm vào việc quản trị dữ liệu doanh nghiệp.
 • Để triển khai thành công mẫu này yêu cầu phải thực hiện các nhiệm vụ làm sạch và chuyển đổi theo một cách có thể sử dụng lại được, chẳng hạn như các dịch vụ Web, khi các hệ thống ứng dụng đang sửa đổi dữ liệu chủ thì không thể bị tắt máy hoàn toàn.
 • Việc triển khai thành công mẫu này đòi hỏi phải triển khai chiến lược quản lý siêu dữ liệu (và nhiều khả năng là cả một cơ sở hạ tầng).
SolutionMẫu này là một phần của toàn bộ vùng giải pháp MDM, vì nó là nền tảng xây dựng bất kỳ hệ thống MDM nào.
ResultsMẫu này là nền tảng cho bất kỳ công việc MDM nào - mẫu này càng được triển khai tốt hơn thì những lợi ích của hệ thống MDM có thể càng cao hơn.
RelationsMẫu này có liên quan đến mẫu hợp nhất-dữ liệu (xem phần Tài nguyên).
MDM solutionsGiải pháp MDM nào cũng sử dụng mẫu này.
CommentsMẫu này là mẫu MDM và các chức năng cơ bản như là một khối xây dựng bắt buộc trong việc thiết kế bất kỳ giải pháp MDM nào.

Mẫu đồng bộ hóa thông tin MDM

Mẫu đồng bộ hóa thông tin MDM là một mẫu thường gặp khi các hệ thống giao dịch và các hệ thống MDM thay đổi dữ liệu chủ. Vấn đề với cách thiết lập này là ở chỗ để duy trì tính thống nhất của dữ liệu chủ, các hệ thống này cần được tích hợp với việc đồng bộ hóa. Tuỳ theo các yêu cầu, việc đồng bộ hóa có thể là thời gian thực hoặc gần thời gian thực. Ngoài ra, ít nhất có thể bắt gặp các cấu trúc liên kết sau (cũng như một hỗn hợp của chúng):

 • Cấu trúc liên kết chủ-tớ
 • Cấu trúc liên kết ngang hàng

Vì vậy chẳng hạn, có thể là hệ thống MDM là chủ và các hệ thống giao dịch là các hệ thống tớ. Nếu ngược lại, điều này có nghĩa là chỉ thay đổi dữ liệu chủ trong hệ thống giao dịch còn hệ thống MDM là chỉ đọc. Với ngành bán lẻ, có một trường hợp sử dụng, ở đó cũng áp dụng mẫu này. Các nhóm dữ liệu chung, như 1Sync, lưu trữ các thuộc tính và các hệ thống phân cấp cho lĩnh vực dữ liệu chủ về sản phẩm. Thông tin này là rất quan trọng đối với các nhà bán lẻ cần lấy các thuộc tính sản phẩm cần thiết được các nhà cung cấp của chúng phát hành vào nhóm dữ liệu chung này. Vì vậy, các nhà bán lẻ cần tích hợp với các nhóm dữ liệu chung bằng cách đồng bộ hóa. Đối với trường hợp sử dụng cụ thể này, có một kiểu con được biết đến của mẫu này có tên là một mẫu đồng bộ hóa dữ liệu chung, vì các giao diện của các nhóm dữ liệu chung được chuẩn hóa và cần có cơ sở hạ tầng đồng bộ hóa tuân theo chúng. Để biết thêm thông tin về đồng bộ hóa dữ liệu chung, xem phần Tài nguyên.

Bảng 6. Tóm tắt mẫu đồng bộ hóa thông tin MDM
Tên thuộc tínhChức năng
NameMẫu đồng bộ hóa thông tin MDM
TypeCác mẫu tích hợp thông tin MDM
Methods of usePhương pháp sử dụng là kiểu cộng tác cho kiểu con đã biết của mẫu này có tên là mẫu đồng bộ hóa dữ liệu chung. Nếu không, phương pháp sử dụng là kiểu vận hành.
ObjectiveMục tiêu chính là đồng bộ hóa một hub MDM giao dịch (xem phần Các mẫu giải pháp MDM) với các hệ thống khác. Trong trường hợp của kiểu con đã biết của mẫu đồng bộ hóa dữ liệu chung, mục đích của mẫu này là đồng bộ hóa với các nhóm dữ liệu bên ngoài, như 1Sync.
ProblemNếu thay đổi dữ liệu chủ bên ngoài hệ thống MDM trung tâm, các hệ thống giao dịch sẽ thực hiện thay đổi đó và hệ thống MDM trung tâm phải đồng bộ hóa. Trong ngành bán lẻ, các nhóm dữ liệu bên ngoài, như 1Sync, đòi hỏi phải có tích hợp.
ForcesNếu nhiều hệ thống giao dịch thay đổi dữ liệu chủ cùng với hệ thống MDM trung tâm, thì việc duy trì tất cả các hệ thống được đồng bộ (theo thời gian thực) là khó. Thậm chí có thể còn phức tạp hơn nếu toàn bộ tập hợp các công nghệ khác nhau cần phải phù hợp với các giao diện khác nhau của các hệ thống giao dịch nội bộ và bên ngoài.
ContextCó thể sử dụng mẫu này trong các kiến trúc SOA và không phải SOA. Tùy thuộc vào các yêu cầu đồng bộ hóa (thời gian thực hoặc gần thời gian thực), công nghệ đồng bộ hóa có thể sẽ khác. Mẫu này có thể xuất hiện trong các cấu trúc liên kết đồng bộ hóa ngang hàng và chủ-tớ.
SolutionMẫu này thường có thể áp dụng nếu gặp một trong các cấu trúc liên kết sau đây giữa hệ thống MDM trung tâm và các hệ thống giao dịch:
 • Hệ thống MDM là chủ (có nghĩa là các thay đổi dữ liệu chủ chỉ xảy ra ở đây) và các hệ thống giao dịch là các hệ thống tớ ("đồng bộ luồng dữ liệu xuống").
 • Hệ thống MDM và các hệ thống giao dịch là ngang hàng (có nghĩa là các thay đổi dữ liệu chủ xảy ra trong cả hai hệ thống) (đồng bộ hai chiều).
 • Các hệ thống giao dịch là các hệ thống chủ (có nghĩa là các thay đổi dữ liệu chủ chỉ xảy ra ở đây) và hệ thống MDM là một hệ thống tớ (chỉ đọc).)
Nó thường gặp nhất khi không thể xây dựng một hub MDM giao dịch thật sự.
ResultsƯu điểm của mẫu này là tính linh hoạt của nó để kết nối nhiều hệ thống giao dịch theo các cấu trúc liên kết khác nhau với một hệ thống MDM trung tâm.
RelationsMẫu đồng bộ hóa dữ liệu chung là một kiểu con đã biết của mẫu này.
MDM solutionsMẫu giải pháp bán lẻ MDM sử dụng kiểu con của mẫu này có tên là mẫu đồng bộ hóa dữ liệu chung.
Comments -

Mẫu phân tích Kinh doanh thông minh (BI) MDM

Mẫu này khác với các mẫu tích hợp thông tin tiêu chuẩn thường dùng để xây dựng các kho dữ liệu hoặc các quầy dữ liệu. Theo truyền thống, một kho dữ liệu BI nhận dữ liệu từ các hệ thống nguồn (thường là các hệ thống xử lý giao dịch hoạt động trực tuyến [OLTP]) nhưng không bao giờ cung cấp dữ liệu quay lại chúng. Do một hub dữ liệu chủ cho lĩnh vực khách hàng hay lĩnh vực sản phẩm cũng có thể cung cấp các thuộc tính cốt lõi của khách hàng hoặc sản phẩm cho các kho dữ liệu, nên một câu hỏi đã phát sinh là liệu có hay không có các trường hợp sử dụng ở đó những hiểu biết sâu sắc đã thu được trong hệ thống BI cũng có liên quan với hệ thống MDM. Bây giờ, có thể nhận biết những trường hợp sử dụng bằng cách giải thích việc tích hợp hai chiều giữa các hub MDM và các hệ thống phân tích BI. Ví dụ, một công ty, sau khi xác định trong hệ thống phân tích BI có 10% khách hàng là những người đóng góp nhiều nhất trong quý vừa qua hoặc năm vừa qua, có thể muốn thay đổi một số thuộc tính trong hub MDM cho các khách hàng này bằng cách cung cấp cho họ một thời gian đáp ứng dịch vụ khách hàng tốt hơn hoặc một thẻ tín dụng tốt hơn. Các hệ thống phân tích khác, cần được tích hợp bằng cách sử dụng mẫu này theo cách trao đổi dữ liệu hai chiều, là các hệ thống giải pháp phân tích thực thể (EAS) để cung cấp những hiểu biết sâu hơn (ví dụ, các yêu cầu trong lĩnh vực "Hiểu khách hàng của bạn" [KYC]) được phát hiện ra trong dữ liệu của khách hàng trả về các hệ thống MDM. Các hệ thống xử lý các quá trình AML có nhu cầu phản hồi bất cứ hiểu biết nào đã có được qua những mâu thuẫn giao dịch tiền tệ trả về hệ thống MDM. Thậm chí các hệ thống phân tích có thể yêu cầu tích hợp thời gian thực hoặc gần thời gian thực với hệ thống MDM.

Bảng 7. Tóm tắt mẫu phân tích BI MDM
Tên thuộc tínhChức năng
NameMẫu phân tích BI MDM
TypeMẫu triển khai hệ thống doanh nghiệp MDM
Methods of useKiểu phân tích
Objective Mục tiêu của mẫu này là tăng cường cho các hệ thống MDM với những hiểu biết sâu sắc hơn từ các hệ thống phân tích.
ProblemCác yêu cầu pháp lý, chẳng hạn như:
 • Mục 312 và 326 của Đạo luật Ái quốc Hoa Kỳ.
 • Tiêu đề III của Đạo luật chấm dứt rửa tiền quốc tế và tài chính chống khủng bố.
 • Chỉ thị thứ ba về Rửa tiền châu Âu.
 • Phần 7 của Đạo Luật rửa tiền của Vương quốc Anh năm 2002.
yêu cầu các tổ chức tài chính chẳng hạn, phải tích hợp các kết quả từ các quá trình KYC/AML thích hợp đang chạy trong các hệ thống phân tích vào các hệ thống MDM.
Forces
 • Để tích hợp có hiệu quả các kết quả KYC và AML vào một hệ thống MDM trung tâm, ở mức tối thiểu là một hệ thống MDM cần được xây dựng với mẫu giải pháp MDM lai hoặc mẫu giải pháp MDM giao dịch ít nhất là đến mức truy cập viết cần có trong hệ thống MDM trung tâm đang có sẵn.
ContextThường triển khai mẫu này khi giải quyết các yêu cầu KYC và AML trong các tổ chức tài chính.
Solution Có hai vùng các giải pháp với các hệ thống MDM, nơi thường triển khai mẫu này:
 • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng cho các mảng khách hàng hàng đầu bằng các quà tặng thêm.
 • Giải quyết các yêu cầu pháp lý.
Results Ưu điểm của mẫu này là dữ liệu chủ được làm giàu thêm với dữ liệu phân tích dẫn đến tránh các rủi ro (ví dụ, không thực hiện kinh doanh với khách hàng có trong các danh sách đen) hoặc bằng cách cho phép cải thiện mối quan hệ với các mảng khách hàng đặc biệt, dẫn đến sự hài lòng của khách hàng cao hơn.
RelationsMẫu kho dữ liệu MDM có liên quan với các hệ thống BI thường đọc dữ liệu chủ, nhưng không cập nhật nó.
MDM solutionsCác giải pháp KYC/AML của MDM
Comments -

Mẫu kho dữ liệu MDM

Mẫu này mô tả sự tích hợp giữa các hệ thống MDM và các kho dữ liệu và các quầy dữ liệu, nơi các hệ thống này là các hệ thống luồng dữ liệu xuống và không cung cấp thông tin cập nhật trả về hệ thống MDM. Điểm phân biệt mẫu này với mẫu hệ thống phân tích BI là mẫu này thiếu thông tin phản hồi tới hub MDM. Ngoài ra, mẫu này được phân biệt với các mẫu ETL truyền thống thường dùng để xây dựng các kho dữ liệu, vì đối với phần dữ liệu chủ, dữ liệu này ít đòi hỏi việc làm sạch và chuyển đổi hơn trong khi cấp dữ liệu vào kho dữ liệu.

Bảng 8. Tóm tắt mẫu kho dữ liệu MDM
Tên thuộc tínhChức năng
NameMẫu kho dữ liệu MDM
TypeMẫu triển khai hệ thống doanh nghiệp MDM
Methods of useKiểu vận hành
ObjectiveCấp dữ liệu chủ vào các kho dữ liệu yêu cầu chỉ đọc dữ liệu chủ.
ProblemNếu dữ liệu chủ được quản lý tập trung, việc xây dựng một kho dữ liệu cần phải tích hợp dữ liệu chủ từ hệ thống MDM trung tâm cũng như tích hợp từ phần dữ liệu không phải chủ từ các hệ thống vận hành.
Forces Vấn đề này khó giải quyết vì hệ thống MDM phải có khả năng hỗ trợ trích ra số lượng lớn dữ liệu chủ, trong khi xây dựng kho dữ liệu, ngoài việc dùng làm hệ thống MDM cho tất cả các ứng dụng. Đây là thách thức đặc biệt khi triển khai một hub MDM giao dịch, vì sau đó các thay đổi dữ liệu chủ của OLTP đang chạy đều dựa vào cùng một cơ sở dữ liệu, trong khi có thể xảy ra việc trích ra dữ liệu chủ rất lớn giống như quá trình OLAP (xử lý phân tích trực tuyến) với việc tải một số lượng lớn dữ liệu chủ của kho dữ liệu, việc này đòi hỏi phải mở riêng biệt nhiều sản phẩm cơ sở dữ liệu có sẵn.
ContextBối cảnh triển khai mẫu này đòi hỏi phải có các đường truyền tốc độ cao giữa hệ thống MDM và ETL truyền thống của kho dữ liệu để truyền dữ liệu, vì cơ sở hạ tầng gửi thông báo có thể không đủ khả năng để xử lý việc trích ra rất nhiều dữ liệu từ hệ thống MDM đến kho dữ liệu có đủ hiệu quả. Đối với việc truyền số lượng dữ liệu chủ ít hơn từ hệ thống MDM đến các hệ thống kho dữ liệu, cơ sở hạ tầng gửi thông báo, chẳng hạn như các ESB, trong một kiến trúc SOA có thể là đủ tốt rồi.
SolutionDo hầu hết các doanh nghiệp vận hành các kho dữ liệu hiện nay, nên mẫu này nhiều khả năng là một phần của các triển khai MDM ở nhiều công ty.
ResultsƯu điểm của việc sử dụng mẫu này là các kết quả của kho dữ liệu được cải thiện nếu sử dụng dữ liệu chủ có sẵn mới nhất, thống nhất và đầy đủ
RelationsĐể trích ra số lượng dữ liệu chủ nhỏ hơn, mẫu này có liên quan đến mẫu tích hợp dựa trên thông báo MDM.
MDM solutionsTrong các giải pháp MDM cho kho dữ liệu, mẫu này được sử dụng.
Comments -

Mẫu nhiều hệ thống MDM

Sau một sự sáp nhập hoặc mua lại, mẫu này sẽ cần thiết nếu ít nhất có hai hệ thống MDM trung tâm cần phải tích hợp. Ở đây vấn đề là người ta thường xây dựng các hệ thống MDM bằng các công nghệ khác nhau từ các nhà cung cấp khác nhau. Một trường hợp sử dụng khác là đối với một tập hợp các hệ thống ứng dụng từ một nhà cung cấp cụ thể, có thể đơn giản hóa nhiệm vụ MDM nếu các hệ thống ứng dụng này được tích hợp với giải pháp MDM của nhà cung cấp này cho phần này của toàn cảnh hệ thống. Có thể đơn giản hóa sự tích hợp trong cách tiếp cận này vì thay cho việc kết nối từng hệ thống ứng dụng này đến hệ thống MDM toàn doanh nghiệp, thì chỉ có hệ thống MDM cho phần này của toàn cảnh hệ thống cần tích hợp với hệ thống MDM toàn doanh nghiệp mà thôi, làm giảm các nỗ lực EAI. Hoặc, có lẽ một LOB đã hợp nhất tất cả các hệ thống ứng dụng của chúng đối với MDM rồi trước khi đưa ra quyết định để thực hiện MDM toàn doanh nghiệp. Thế thì, thay vì tích hợp tất cả các hệ thống ứng dụng từ LOB này một cách riêng rẽ với hệ thống MDM toàn doanh nghiệp, có lẽ điều dễ dàng hơn, rẻ hơn và cũng đủ là chỉ cần tích hợp các hệ thống MDM mà LOB này đã tạo ra.

Nếu bất kỳ trường hợp nào trong số các trường hợp nói trên xảy ra, thì mẫu này có thể áp dụng được.

Bảng 9. Tóm tắt mẫu nhiều hệ thống MDM
Tên thuộc tínhChức năng
NameMẫu nhiều hệ thống MDM
TypeMẫu triển khai hệ thống doanh nghiệp MDM
Methods of useTất cả các kiểu
ObjectiveTích hợp nhiều hệ thống MDM.
ProblemSau khi sáp nhập và mua lại, nhiều hệ thống MDM yêu cầu tích hợp.
ForcesSau khi sáp nhập và mua lại, nếu nhiều hệ thống MDM yêu cầu tích hợp, thì các hệ thống MDM thường được xây dựng bằng các công nghệ khác nhau cần phải tích hợp lại. Các hạn chế về ngân sách có thể không cho phép bạn tích hợp từng ứng dụng riêng rẽ với một hệ thống MDM trung tâm (có thể là bất cứ hệ thống nào trong số các hệ thống MDM sau khi sáp nhập), vậy thì sẽ rẻ hơn nếu chỉ cần tích hợp các hệ thống MDM với nhau. Một lập luận tương tự có thể áp dụng nếu một tập hợp các ứng dụng dễ tích hợp với chính giải pháp MDM của nhà cung cấp ứng dụng đó. Thế thì, hệ thống MDM này cũng như tất cả các ứng dụng khác sau đó được tích hợp với hệ thống MDM toàn doanh nghiệp.
ContextTùy theo cách kiến trúc, không có giới hạn về nơi mẫu này có thể cần được triển khai.
SolutionGiải pháp được cung cấp với mẫu này giải quyết yêu cầu về một hệ thống MDM trung tâm của toàn doanh nghiệp.
ResultsƯu điểm của mẫu này là có thể tiết kiệm chi phí nếu chỉ tích hợp các hệ thống MDM cho các vùng nào đó của toàn cảnh hệ thống, thay vì tích hợp tất cả ứng dụng riêng rẽ với chỉ một hệ thống MDM toàn doanh nghiệp sau khi sáp nhập hoặc mua lại.
RelationsKhông có.
MDM solutions -
Comments -

Các mẫu giải pháp MDM

Không cái nào trong số các thể loại hoặc các kiểu của các mẫu kiến trúc MDM này là đủ để xây dựng và vận hành các hệ thống MDM -- chìa khóa cho các giải pháp MDM thành công là chọn một tổ hợp thích hợp của các mẫu kiến trúc MDM. Tổ hợp của các mẫu kiến trúc mang lại các kế hoạch kiến trúc chi tiết, là những nền tảng kiến trúc của các hệ thống và các giải pháp MDM doanh nghiệp. Các mẫu triển khai của các hệ thống doanh nghiệp MDM, cũng như ứng dụng MDM và các mẫu tích hợp thông tin, đều là các thành phần then chốt để phát triển các giải pháp MDM này. Nhưng ở những nơi cần thiết, tổ hợp này cần đưa vào thêm các mẫu kiến trúc từ các lĩnh vực mẫu kiến trúc khác. Vùng các mẫu giải pháp MDM có chứa các mẫu cho các giải pháp MDM hoàn chỉnh. Đặc tính cốt lõi của chúng là ở chỗ chúng thường yêu cầu một số các mẫu kiến trúc MDM riêng lẻ hoặc các mẫu kiến trúc khác. Ví dụ, mẫu giải pháp bán lẻ MDM đòi hỏi mẫu MDI, mẫu đồng bộ hóa nhóm dữ liệu chung và có thể là cả mẫu xuất bản/đăng ký MDM nữa để tích hợp một hệ thống thương mại điện tử theo luồng dữ liệu xuống.

Sau đây là bốn mẫu giải pháp MDM chính, cơ bản:

 1. Mẫu giải pháp MDM tham khảo: Cách thiết lập hệ thống dữ liệu chủ này nói về các hệ thống ứng dụng vẫn còn là các hệ thống chủ bản ghi. Mỗi hệ thống ứng dụng gửi ra, thường theo chế độ bó, các bản cập nhật với hệ thống dữ liệu chủ tham khảo, (khá lâu) sau khi chuyển các thay đổi vào hệ thống cục bộ. Mục đích của hệ thống dữ liệu chủ này chỉ là để có một tài liệu tham khảo về tất cả các bản ghi dữ liệu chủ đang sử dụng trên tất cả các hệ thống trong hệ thống dữ liệu chủ này, nhưng dữ liệu chủ được quản lý và được lưu trữ về vật lý trong các hệ thống ứng dụng. Mục đích là chỉ nhận biết một bản ghi dữ liệu chủ cụ thể mà không hỗ trợ truy cập thời gian thực.
 2. Mẫu giải pháp MDM đăng ký: Có ít nhất một hệ thống dữ liệu chủ khung sườn được xây dựng để cung cấp một hệ thống bản ghi cho một truy cập tham khảo thời gian thực. Dữ liệu vẫn được lưu trữ trong các hệ thống ứng dụng, nhưng tất cả các thuộc tính được liên kết từ hệ thống dữ liệu chủ để cho phép một sự lắp ráp động cho một khung nhìn hoàn chỉnh của một bản ghi dữ liệu chủ. Khung nhìn này thường là chỉ đọc vì việc truy cập để sửa đổi chỉ có thể thực hiện được thông qua các hệ thống ứng dụng vẫn đang còn là các hệ thống chủ cho các dữ liệu chủ, nhưng được tích hợp trong một khung nhìn tập trung thông qua các mối liên kết. Mục đích của một hệ thống dữ liệu chủ như vậy là truy cập tham khảo thời gian thực.
 3. Mẫu giải pháp MDM lai: Ít nhất ở một mức nhất định, về vật lý hub dữ liệu chủ lai hợp nhất các bản ghi dữ liệu chủ trong một cơ sở dữ liệu tập trung với một mô hình dữ liệu duy nhất. Tuy nhiên, như từ lai đã cho thấy, các cơ sở dữ liệu phục vụ các ứng dụng vẫn tiếp tục tồn tại. Vì vậy, điều cần thiết là các chuyển đổi mỗi khi cập nhật từ các nguồn ứng dụng cục bộ được đẩy tới hub dữ liệu chủ lai, vì các ứng dụng khác nhau thường lưu trữ cục bộ cùng một thực thể với các thuộc tính hơi khác một chút. Nó được dùng để tạo và xuất bản một khung nhìn hoàn chỉnh cho mỗi bản ghi dữ liệu chủ, mặc dù không bảo đảm rằng phiên bản được trình bày nhất thiết phải là mới nhất hiện có. Ngoài ra, kiểu hub dữ liệu chủ này thường chỉ cung cấp truy cập chỉ đọc (truy cập viết chỉ được hỗ trợ trong rất ít trường hợp) và các giao dịch thay đổi trên bản ghi dữ liệu chủ vẫn còn được thực hiện thông qua các hệ thống ứng dụng. Kiểu hub dữ liệu chủ này cho phép cân đối dữ liệu trên toàn hệ thống cũng như có thể dùng làm một hệ thống tham khảo trung tâm.
 4. Mẫu giải pháp MDM giao dịch: Kiểu này là hub thông tin chủ thực sự, ở đây hub là hệ thống chủ bản ghi. Nó lưu trữ về vật lý tất cả các thuộc tính cho tất cả các bản ghi dữ liệu chủ và hỗ trợ truy cập giao dịch đến các bản ghi dữ liệu chủ cho tất cả các ứng dụng từ di sản đến SOA, thường là thông qua các giao diện theo hướng dịch vụ. Việc tạo, sửa đổi và xóa trong suốt toàn bộ vòng đời của một bản ghi dữ liệu chủ được thực hiện thông qua các giao diện giao dịch của hub dữ liệu chủ này, để thực hiện chức năng như là một phiên bản sự thật duy nhất cho tất cả các ứng dụng cần truy cập tới dữ liệu chủ trong toàn cảnh hệ thống.

Việc thảo luận sâu hơn nữa về các mẫu giải pháp MDM này nằm ngoài phạm vi của bài này.

Nhận xét cuối cùng

Các ấn phẩm tiếp theo sẽ đi sâu vào các chi tiết về các mẫu kiến trúc MDM được phác thảo ở trên, đặc biệt tập trung vào các khía cạnh thực hiện và triển khai cùng với việc lập bản đồ công nghệ. Các mẫu giải pháp MDM và các kế hoạch chi tiết cũng sẽ được trình bày chi tiết trong bài viết trong tương lai.

Tài nguyên

Học tập

Lấy sản phẩm và công nghệ

Thảo luận

Bình luận

developerWorks: Đăng nhập

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).


Bạn cần một ID của IBM?
Bạn quên định danh?


Bạn quên mật khẩu?
Đổi mật khẩu

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Ở lần bạn đăng nhập đầu tiên vào trang developerWorks, một hồ sơ cá nhân của bạn được tạo ra. Thông tin trong bản hồ sơ này (tên bạn, nước/vùng lãnh thổ, và tên cơ quan) sẽ được trưng ra cho mọi người và sẽ đi cùng các nội dung mà bạn đăng, trừ khi bạn chọn việc ẩn tên cơ quan của bạn. Bạn có thể cập nhật tài khoản trên trang IBM bất cứ khi nào.

Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.

Chọn tên hiển thị của bạnLần đầu tiên bạn đăng nhập vào trang developerWorks, một bản trích ngang được tạo ra cho bạn, bạn cần phải chọn một tên để hiển thị. Tên hiển thị của bạn sẽ đi kèm theo các nội dung mà bạn đăng tải trên developerWorks.

Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự. Tên xuất hiện của bạn phải là duy nhất trên trang Cộng đồng developerWorks và vì lí do an ninh nó không phải là địa chỉ email của bạn.

Các trường được đánh dấu hoa thị là bắt buộc (*).

(Tên hiển thị cần có từ 3 đến 30 ký tự)

Bằng việc nhấn Gửi, bạn đã đồng ý với các điều khoản sử dụng developerWorks Điều khoản sử dụng.

 


Thông tin gửi đi được đảm bảo an toàn.


static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=SOA và dịch vụ Web, Information Management
ArticleID=929305
ArticleTitle=Các mẫu dịch vụ thông tin, Phần 4: Các mẫu kiến trúc Quản lý dữ liệu chủ
publish-date=05102013