Làm việc với jQuery, Phần 3: Các ứng dụng của Rich Internet với jQuery và Ajax , JQuery: Xây dựng các ứng dụng Web của tương lai ngay bây giờ

Hiệu ứng và Ajax

Michael Abernethy

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 11 2010

JQuery đang nổi lên như thư viện JavaScript được lựa chọn của các nhà phát triển web đang tìm cách dễ dàng tạo các ứng dụng Internet động của họ. Vì rằng các ứng dụng dựa trên trình duyệt tiếp tục thay thế các ứng dụng máy tính để bàn, nên việc sử dụng các thư viện này sẽ chỉ tiếp tục phát triển. Hãy tìm hiểu jQuery trong loạt bài này về JQuery và cách bạn có thể thực hiện trong các dự án ứng dụng Web của riêng bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=580305
ArticleTitle=Làm việc với jQuery, Phần 3: Các ứng dụng của Rich Internet với jQuery và Ajax: JQuery: Xây dựng các ứng dụng Web của tương lai ngay bây giờ
publish-date=11202010