Làm việc với jQuery, Phần 2, jQuery: Xây dựng các ứng dụng web của tương lai ngay bây giờ

Sự kiện, thuộc tính và CSS

Michael Abernethy

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 11 2010

Bài thứ hai này trong loạt bài về jQuery bàn về cách để thêm nhiều tương tác vào bất kỳ trang web nào để tạo một ứng dụng Internet phong phú động. Hãy học cách jQuery sử dụng sự kết hợp các sự kiện được tạo bởi tương tác người dùng, các thông tin được thu thập từ chính trang web và khả năng thay đổi việc nhìn và cảm nhận của ứng dụng mà không cần phải tải lại để tạo các RIAs nhanh chóng và dễ dàng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=580303
ArticleTitle=Làm việc với jQuery, Phần 2: jQuery: Xây dựng các ứng dụng web của tương lai ngay bây giờ
publish-date=11202010