Dojo từ dưới lên, Phần 1, Bắt đầu phát triển với Dojo

Joe Lennon

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 01 02 2012

Bộ công cụ Dojo cho phép các nhà phát triển ứng dụng web tạo các ứng dụng Internet phong phú bằng cách cung cấp một loạt các tính năng để tiết kiệm thời gian và nỗ lực phát triển. Từ các trình trợ giúp DOM và JavaScript và XML không đồng bộ (Ajax) đến một thư viện tiện ích đang phát triển mạnh và các tính năng hướng đối tượng, Dojo bao gồm hầu như tất cả mọi thứ bạn cần để xây dựng các ứng dụng web có trang bị Ajax trên quy mô lớn. Nếu các hàm bạn đang tìm kiếm không có trong chính Dojo, thì có khả năng bạn có thể tìm thấy chúng trong DojoX, một kho lưu trữ các phần mở rộng và các tính năng thử nghiệm không có trong các mô đun Cơ bản hoặc Lõi của bộ công cụ này. Trong loạt bài này, hãy tìm hiểu cách phát triển các ứng dụng có trang bị Dojo từ dưới lên, bao gồm những điều cơ bản, tính năng hướng đối tượng to lớn của Dojo, và thư viện giao diện người dùng Dijit. Đến cuối loạt bài này, bạn sẽ được chuẩn bị tốt để phát triển các ứng dụng Dojo cho riêng mình.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=790479
ArticleTitle=Dojo từ dưới lên, Phần 1: Bắt đầu phát triển với Dojo
publish-date=02012012