Bảy thói quen để viết các ứng dụng PHP an toàn

Tăng cường an ninh cho các ứng dụng web của bạn

From the developerWorks archives

Nathan Good

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2009

Bảo đảm an ninh trong PHP gồm các quan tâm an ninh cục bộ và từ xa. Phát hiện các thói quen mà các nhà phát triển PHP nên rèn luyện để thực hiện các ứng dụng Web có cả hai đặc trưng trên.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=416856
ArticleTitle=Bảy thói quen để viết các ứng dụng PHP an toàn
publish-date=07312009