30 kịch bản lệnh trò chơi bạn có thể viết trong PHP, Phần 2, Phát triển 10 kịch bản lệnh mức trung bình

Duane O'Brien

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2009

PHP là một ngôn ngữ lập trình dễ sử dụng, dễ học, có mặt rộng rãi mọi nơi. Nó cũng rất thích hợp để phát triển các kịch bản lệnh đơn giản mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn trong tất cả các loại trò chơi. Cho dù bạn chưa hay đã từng chơi các trò chơi một mình đơn giản chỉ dùng bút và giấy, các trò chơi phức tạp, có phân vai với một nhóm người quanh bàn, hay các trò chơi trực tuyến bất kỳ loại nào, thì loạt bài viết này vẫn sẽ có một ý nghĩa gì đó đối với bạn. Bài viết này sẽ xây dựng trên Phần 1 của loạt bài "30 kịch bản lệnh trò chơi bạn có thể viết trong PHP", khám phá 10 kịch bản lệnh mức trung bình có thể được sử dụng trong các loại trò chơi khác nhau. Các kịch bản lệnh này dự định dành cho ba loại trò chơi: các trò chơi phân vai, các trò chơi may rủi, và các trò chơi từ ngữ.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=416855
ArticleTitle=30 kịch bản lệnh trò chơi bạn có thể viết trong PHP, Phần 2: Phát triển 10 kịch bản lệnh mức trung bình
publish-date=07312009