30 kịch bản lệnh trò chơi bạn có thể viết trong PHP, Phần 1, Tạo 10 kịch bản lệnh cơ sở

Duane O'Brien

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 31 07 2009

PHP là một ngôn ngữ lập trình dễ sử dụng, dễ học, có mặt rộng rãi mọi nơi. Nó cũng rất thích hợp để phát triển các kịch bản lệnh đơn giản mà bạn có thể sử dụng để giúp bạn trong tất cả các loại trò chơi. Cho dù bạn chưa hay đã từng chơi các trò chơi một mình đơn giản chỉ dùng bút và giấy, các trò chơi phức tạp, có phân vai, bên bàn với một nhóm người, hay các trò chơi trực tuyến bất kỳ loại nào, thì loạt bài viết này này vẫn sẽ có một ý nghĩa gì đó đối với bạn. Mỗi bài trong loạt bài "30 kịch bản lệnh trò chơi bạn có thể viết trong PHP" sẽ trình bày 10 kịch bản lệnh trong khoảng 300 từ hoặc ít hơn (3d10 là viết tắt từ “roll three 10-sided dice” – lăn súc sắc 10 mặt ) đủ đơn giản đối với ngay cả một nhà phát triển mới vào nghề, nhưng cũng đủ ích lợi đối với một tay chơi dày dạn. Mục đích là cung cấp cho bạn một thứ gì đó mà bạn có thể sửa đổi cho phù hợp với nhu cầu của bạn, sao cho bạn có thể gây ấn tượng cho bạn bè và người chơi bằng cách làm nổ tung máy tính xách tay của bạn trong ván tiếp theo.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=416854
ArticleTitle=30 kịch bản lệnh trò chơi bạn có thể viết trong PHP, Phần 1: Tạo 10 kịch bản lệnh cơ sở
publish-date=07312009