Có gì mới trong PHP 5.3, Phần 4, Tạo và Sử dụng các tệp nén Phar

John Mertic

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 27 01 2009

PHP V5.3 được lên lịch để phát hành sớm. Loạt bài "Có gì mới trong PHP V5.3" này bao hàm các tính năng mới và hấp dẫn trong bản phát hành này. Phần 1 xem xét các thay đổi về lập trình hướng đối tượng và xử lý đối tượng trong PHP V5.3, Phần 2 xem xét các hàm lambda và bao đóng. Và trong Phần 3, chúng ta đã xem xét các không gian tên, là một trong các tính năng được đoán trước nhiều nhất và gây tranh cãi nhất trong bản phát hành này của PHP. Trong Phần 4 sau đây, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn về Phar, một định dạng tệp nén có thể sử dụng được trong PHP. Nó có thể sử dụng không những để lưu trữ các tệp mà còn để đưa vào và chạy toàn bộ một ứng dụng PHP từ một tệp duy nhất. Nó có thể được sử dụng với PHP như một phần mở rộng từ kho chứa PECL, nhưng sẽ là một phần mở rộng chính thức của PHP trong phiên bản V5.3 này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=444968
ArticleTitle=Có gì mới trong PHP 5.3, Phần 4: Tạo và Sử dụng các tệp nén Phar
publish-date=01272009