Giới thiệu về phần mở rộng di động cho eSWT, Phần 1, Sử dụng các tiểu trình đơn giản để nhanh chóng xây dựng các ứng dụng điện thoại di động

Uriel Liu and Eric Hsu

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 09 2010

Khi các nền di động ngày càng trở nên tinh vi, nhu cầu về điện toán di động sẽ tăng theo. Trong loạt bài này, chúng ta hãy tìm hiểu về Bộ công cụ tiểu trình tiêu chuẩn nhúng (eSWT - embedded Standard Widget Toolkit). Bạn có thể sử dụng eSWT để phát triển các ứng dụng dáng vẻ nguyên sinh Java™ (native-looking Java applications) cho các loại điện thoại di động. Bài viết này tìm hiểu cách sử dụng các phần tử điều khiển di động của eSWT. Các thí dụ về mã sẽ dẫn bạn thông suốt về cách sử dụng năm lớp này trong phần mở rộng di động cho eSWT.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=525144
ArticleTitle=Giới thiệu về phần mở rộng di động cho eSWT, Phần 1: Sử dụng các tiểu trình đơn giản để nhanh chóng xây dựng các ứng dụng điện thoại di động
publish-date=09302010