Tái cấu trúc cho mọi người

Làm thế nào và tại sao lại sử dụng các tính năng tái cấu trúc được tự động hóa của Eclipse

From the developerWorks archives

David Gallardo

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 09 01 2010

Eclipse cung cấp tập các phép tái cấu trúc (refactoring) tự động mạnh mẽ, so với những thứ khác, cho phép bạn đổi tên các phần tử Java™, di chuyển các lớp và các gói, tạo các giao diện từ các lớp cụ thể, chuyển các lớp lồng nhau vào các lớp mức cao nhất và lấy ra một phương thức mới từ các đoạn mã trong một phương thức cũ. Việc trở nên quen thuộc với các công cụ tái cấu trúc của Eclipse là một cách hay để cải thiện năng suất của bạn. Tổng quan về tính năng tái cấu trúc của Eclipse này, kèm với các ví dụ, giải thích cách thức và lí do sử dụng từng tính năng.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=459870
ArticleTitle=Tái cấu trúc cho mọi người
publish-date=01092010