Toàn cầu hoá ứng dụng RCP Eclipse của bạn

Giao diện người dùng (UI) của bạn có thể dễ dàng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ ra sao

From the developerWorks archives

Wei Wang and Yuan Yao Deng

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 30 09 2010

Rich Client Platform (RCP) của Eclipse đang được sự chấp nhận rộng rãi trong phát triển phần mềm. Đối với các doanh nghiệp đa quốc gia, việc phân phối phần mềm hỗ trợ đa ngôn ngữ đang ngày càng trở nên quan trọng đối với các khách hàng toàn thế giới. Trong bài này, bạn hãy học cách toàn cầu hoá các phần tử giao diện người dùng (UI) trong một ứng dụng RCP, bao gồm cửa sổ, thực đơn, thanh công cụ, hộp thoại, trang chào, màn hình gây chú ý và các phần tử giao diện người dùng của Eclipse chuẩn. Ứng dụng thí dụ Hello World cùng bạn trong suốt bài này.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở, Công nghệ Java
ArticleID=525135
ArticleTitle=Toàn cầu hoá ứng dụng RCP Eclipse của bạn
publish-date=09302010