Eclipse tại eBay, Phần 1, Làm cho Eclipse thích ứng với kiến trúc của eBay

Một người trong cuộc giải thích cách eBay sử dụng Eclipse và các trình cắm thêm tùy chỉnh để xây dựng thế hệ kế tiếp của trang Web bán đấu giá khổng lồ như thế nào.

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 13 06 2009

Điều đầu tiên tạo nên danh tiếng của Eclipse đó là Eclipse là một môi trường phát triển tích hợp (IDE) cho công nghệ Java™. Kiến trúc cắm thêm của Eclipse là lý do quan trọng cho thành công của sản phẩm này. Có nhiều trình cắm thêm phổ biến sẵn có và bạn cũng rất dễ dàng tạo ra chúng cho riêng mình. Hai đặc tính này làm cho Eclipse trở nên phù hợp một cách hoàn hảo với các hệ thống có các kiến trúc chuyên dụng, ví dụ như eBay. Trong bài viết này, phần đầu tiên của loạt bài báo gồm hai phần về cách eBay sử dụng Eclipse, chúng ta sẽ xem kiến trúc của eBay và cách eBay làm cho Eclipse phù hợp với kiến trúc của nó như thế nào. Bài báo này sẽ tập trung vào eBay, nhưng bạn có thể sử dụng các bài học ở đây để làm cho Eclipse phù hợp với kiến trúc của hệ thống của bạn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=396397
ArticleTitle=Eclipse tại eBay, Phần 1: Làm cho Eclipse thích ứng với kiến trúc của eBay
publish-date=06132009