Giao diện với trình gỡ rối CDT, Phần 1, Hiểu về giao diện trình gỡ rối C/C++

Thêm các công cụ tuỳ chỉnh vào khung công tác của trình gỡ rối CDT

Matthew Scarpino

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 23 10 2009

Eclipse C/C++ Development Tooling (CDT-Công cụ phát triển C/C++ Eclipse) là một trong những môi trường mã nguồn mở nổi tiếng nhất để phát triển C/C++ và trình gỡ rối với tính năng đầy đủ đóng một vai trò lớn cho những người sử dụng nó. Điều chưa được biết là khung công tác CDT có thể được mở rộng để hỗ trợ các trình gỡ rối tùy chỉnh. Với trình cắm thêm bên phải, một trình gỡ rối tùy chỉnh có thể truy cập toàn bộ dải của môi trường gỡ rối đồ họa của CDT: theo dõi từng bước của mã, điểm giám sát (watchpoints), các điểm ngắt (breakpoints), nội dung đăng ký, nội dung bộ nhớ và các khung nhìn thay đổi được. Hãy tìm hiểu cách xây dựng trình cắm thêm này, với trọng tâm là giao diện gỡ rối C/C++ (CDI).

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=438501
ArticleTitle=Giao diện với trình gỡ rối CDT, Phần 1: Hiểu về giao diện trình gỡ rối C/C++
publish-date=10232009