Trình soạn thảo dựa trên CDT, Phần 2 , Trình bày văn bản trong CDT

Làm nổi bật mã nguồn bằng kiểu dáng cú pháp

Matthew Scarpino

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 10 09 2010

Bài này là bài thứ hai trong loạt bài 5 phần "Trình soạn thảo dựa trên CDT" giới thiệu cách trình bày văn bản trong công cụ phát triển C/C++ của Eclipse (CDT). Việc trình bày văn bản là ưu điểm quan trọng của CDT. Việc hiển thị rõ ràng, nhiều màu sắc làm cho nó trở nên dễ đọc và dễ điều hướng thông qua mã. Sự hiểu biết cách hoạt động là rất quyết định, cho dù bạn muốn hiểu mã CDT hoặc xây dựng một trình soạn thảo nguồn đầy đủ tính năng cho riêng bạn. Hơn nữa, các cơ chế cho phép trình bày văn bản của CDT được chấp nhận cũng cần thiết đối với khả năng quan trọng hơn, đó là: phân tích cú pháp tự động.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=518118
ArticleTitle=Trình soạn thảo dựa trên CDT, Phần 2: Trình bày văn bản trong CDT
publish-date=09102010