10 mẹo nhỏ để viết thành công Phần mềm là dịch vụ

Các kỹ năng cần thiết để đảm bảo rằng dự án SaaS của bạn kết thúc đúng thời hạn và không quá ngân sách

From the developerWorks archives

Dan Orlando

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 22 11 2011

Khám phá 10 mẹo nhỏ cần thiết để tạo các ứng dụng Phần mềm là dịch vụ (SaaS) hoàn thành đúng hạn và tiết kiệm ngân sách, mang lại lợi nhuận đầu tư dương và thích hợp hơn.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=775914
ArticleTitle=10 mẹo nhỏ để viết thành công Phần mềm là dịch vụ
publish-date=11222011