Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở, Phần 3, Quản lý đám mây

Michael Galpin

Xuất bản lần đầu tiên vào ngày: 20 05 2011

Bạn đã chọn được nền tảng điện toán đám mây hoàn hảo cho nhu cầu của bạn và bạn có một ứng dụng được thiết kế tốt để chạy trên nền tảng đó. Phải chăng phần khó khăn nhất đã xong? Không nhanh thế đâu! Bạn vẫn cần phải xem xét tất cả mọi thứ mà bạn vẫn thường phải lo lắng khi ứng dụng này dành cho các máy chủ sở hữu của bạn, đó là triển khai, kiểm thử, giám sát. Điều này có vẻ đáng lo ngại, do ứng dụng của bạn sẽ chạy trên các máy khác của ai đó, mà bạn có thể không truy cập được, hoặc không biết nhiều về các máy đó. Trong phần cuối cùng của loạt bài "Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở", hãy tìm hiểu về một số công cụ và công nghệ nguồn mở giúp bạn quản lý các ứng dụng của bạn trong một đám mây.

This content is no longer being updated or maintained. The full article is provided "as is" in a PDF file. Given the rapid evolution of technology, some steps and illustrations may have changed.static.content.url=http://www.ibm.com/developerworks/js/artrating/
SITE_ID=70
Zone=Nguồn mở
ArticleID=660020
ArticleTitle=Thực tế về điện toán đám mây nguồn mở, Phần 3: Quản lý đám mây
publish-date=05202011